Vise eller skjule merknader eller sporede endringer

Merkede endringer og merknader vises som standard i Word for å hindre at du distribuerer dokumenter som inneholder merkede endringer og kommentarer. Endelig med korrekturmerkerer standardvalget i boksen Vis for korrektur.

Du kan vise alle endringene i et dokument på ulike måter. Du kan for eksempel angi at Microsoft Office Word skal vise sporede endringer etter redigeringstype, for eksempel innsettinger og slettinger eller formateringsendringer. Du kan også velge å vise bare merknadene. Du kan slå av bobler for merknader og merkede endringer hvis du vil vise alle merknader og endringer linjebundet. Du kan til og med vise bare de endringene som er gjort av forfatteren eller en bestemt korrekturleser.

Hvis du raskt vil vise sporede endringer og merknader, klikker du Vis markering i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

Merknad: Når du klikker Vis markering, vises eller skjules all markering for valgte korrekturlesere i dokumentet. Når du viser all markering, merkes alle typer markering på Vis markering-menyen.

Hva vil du gjøre?

Vise alle endringer linjebundet

Vise kommentarer i skjermtips i stedet for bobler

Vise endringer etter type eller korrekturleser

Vise endringer og merknader for bestemte korrekturlesere

Skjule sporende endringer og merknader når du skriver ut

Vise alle endringer linjebundet

Standardinnstillingen i Word er at alle slettinger og merknader vises i bobler i dokumentmargen. Du kan imidlertid endre visningen slik at merknader vises linjebundet og alle slettinger vises med gjennomstreking i stedet for i bobler.

 1. Se gjennom-fanen, i Sporing-gruppen, klikker du Vis markering.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på Bobler, og klikk deretter Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linjebundet.

Til toppen av siden

Vise kommentarer i skjermtips i stedet for bobler

Standardinnstillingen i Word er at alle slettinger og merknader vises i bobler i dokumentmargen. Du kan imidlertid endre visningen til å vise kommentarer linjebundet. Linjebundne kommentarer kan vises når du lar pekeren hvile over kommentarindikatoren.

 1. Se gjennom-fanen, i Sporing-gruppen, klikker du Vis markering.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på Bobler, og klikk deretter Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linjebundet.

 3. La pekeren hvile over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Til toppen av siden

Vise endringer etter type eller korrekturleser

 1. Se gjennom-fanen, i Sporing-gruppen, klikker du Vis markering.

  Kommandoen Vis markering

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk for å velge endringstypen du vil vise.

   Du kan for eksempel klikke Kommentarer eller Innsettinger og slettinger. Et hakemerke ved siden av et element indikerer at elementet er valgt.

   Vis markering-listen med alternativer

   Viktig: Selv om du skjuler en type markering ved å fjerne merket for den på Vis markering-menyen, vises markeringen automatisk neste gang du eller en korrekturleser åpner dokumentet.

  • Velg Korrekturlesere, og klikk deretter for å fjerne merket i alle avmerkingsboksene unntatt for de korrekturleserne du vil vise endringene og merknadene for.

   Merknad: Hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturleserne i listen, klikker du Alle korrekturlesere.

Til toppen av siden

Vise endringer og merknader for bestemte korrekturlesere

Korrekturlesere vil som regel vise dokumentet slik det ser ut etter at deres endringer er inkorporert. Fremgangsmåten nedenfor gir korrekturleseren mulighet til å se hvordan dokumentet vil se ut med endringene.

 • Klikk pilen i boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen i dialogboksen Se gjennom, og velg deretter ønsket alternativ.

  Menyen Vis for korrektur med alternativer

  • Endelig med korrekturmerker    I denne visningen vises det endelige dokumentet med alle sporede endringer og merknader. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som åpnes i Word.

  • Endelig    I denne visningen vises dokumentet med alle endringer inkorporert i teksten, og sporede endringer vises ikke. Alle sporede endringer eller merknader som ikke er godtatt, forkastet eller slettet, finnes imidlertid fremdeles i dokumentet.

  • Original med korrekturmerker    I denne visningen vises originalteksten med sporede endringer og merknader.

  • Original    I denne visningen vises originaldokumentet uten sporede endringer og merknader. Alle sporede endringer eller merknader som ikke er godtatt, forkastet eller slettet, finnes imidlertid fremdeles i dokumentet.

Merknad: Hvis du vil vise merknader og sporede endringer i bobler, må du være i Utskriftsoppsettvisning eller Nettoppsettsvisning.

Til toppen av siden

Skjule sporende endringer og merknader når du skriver ut

Du fjerner ikke endringene fra dokumentet ved å skjule dem. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen til å fjerne korrekturmerker i dokumentet.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Skriv ut.

 3. Klikk pilen ved siden av Skriv ut alle sider under Innstillinger.

 4. Klikk Skriv ut markering for å fjerne hakemerket.

  Skriv ut markering i Word

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×