Vise eller skjule de visuelle hjelpemidlene

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du arbeider på sider i utformingsvisning, kan det være at du enkelte ganger ønsker å endre sideelementer som vanligvis ikke er synlige i visningen, for eksempel innholdsområder eller marger og utfylling. I så fall er det mulig å se alle disse usynlige eller blanke elementene for sideutforming ved hjelp av visuelle hjelpemidler, slik at du får fullstendig kontroll over sidestruktur og -oppsett. Med visuelle hjelpemidler blir det enkelt å arbeide med en sides innhold, utforming, oppsett og struktur.

I denne artikkelen får du en innføring i visuelle hjelpemidler, funksjonen til hvert visuelt hjelpemiddel beskrives og du får vite hvordan du raskt kan vise eller skjule dem når du arbeider i utformingsvisning.

I denne artikkelen

Hva er visuelle hjelpemidler?

Hva viser hvert visuelt hjelpemiddel?

Vise eller skjule de visuelle hjelpemidlene

Hva er visuelle hjelpemidler?

Visuelle hjelpemidler er indikatorer som du kan vise på en side i utformingsvisning for å se alle usynlige og tomme elementer og egenskaper på en side. Du kan bruke visuelle hjelpemidler til å identifisere elementer som har usynlige eller tomme stiler, for eksempel tomme HTML-koder eller usynlige Microsoft ASP.NET-kontroller. Med visuelle hjelpemidler kan du også se margene og utfyllingen til sideelementer, innholdsblokkene og innholdsområdene (bare på ASP.NET-sider og dynamiske webmaler) på en side.

Når du skjuler de visuelle hjelpemidlene, er sideoppsettet i i utformingsvisning veldig likt sideoppsettet i leseren. Se følgende illustrasjon.

Side i utformingsvisning med visuelle hjelpemidler deaktivert

I neste illustrasjon ser den samme siden – fremdeles i utformingsvisning, men nå vises standard visuelle hjelpemidler – annerledes ut.

Side i utformingsvisning med standard visuelle hjelpemidler aktivert

Når du viser de visuelle hjelpemidlene, vises noen av elementene med stiplede kantlinjer i ulike farger. Hver stiplet kantlinje representerer et separat visuelt hjelpemiddel. I foregående illustrasjon vises det visuelle hjelpemiddelet Synlige kantlinjer innholdsområdene med rosa stiplede kantlinjer, tabellelementer med hvite stiplede kantlinjer og områder som ikke kan redigeres, skyggelagt med grått. Avhengig av hvilke visuelle hjelpemidler du velger, kan du også se innholdsområdene, elementer som er merket med skjulte eller usynlige stiler, usynlige ASP.NET-kontroller og ASP.NET-kontrollfeil på en side. I den neste delen beskrives hvert enkelt visuelt hjelpemiddel i detalj.

Til toppen av siden

Hva viser hvert visuelt hjelpemiddel?

I denne delen får du vite hvilke visuelle hjelpemidler som er tilgjengelige i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, hvordan hvert visuelt hjelpemiddel brukes og virker (og også eventuelle begrensninger med hensyn til bruk) og hvordan hvert enkelt visuelt hjelpemiddel ser ut i utformingsvisning.

En side på et Microsoft SharePoint-område har vanligvis mange side- og utformingselementer. Det blir enklere å skille mellom de visuelle hjelpemidlene og se hva de brukes til, hvis du oppretter en tom side og setter inn noen få elementer.

Blokkmerking

Det visuelle hjelpemiddelet Blokkmerking vises på disse to måtene:

 • Når du klikker inne i en blokk, vises et stiplet rektangel rundt blokken.

 • Det tilsvarende kodenavnet vises også i Hurtig kodevelger. Du kan klikke denne koden for å velge blokken og vise margene og utfyllingen.

Blokkmerking kan brukes til bare følgende koder: avsnitt, liste, listeelement, skjema, ikke nøyaktig plassert div-kode, adresse, sitatblokk, vannrett linje og midtstilling.

Obs!: Det stiplede rektanglet, margen og skaleringshåndtakene er tilgjengelige for enkelte elementer som bilder, nøyaktig plasserte div-koder og tabeller, selv når Blokkmerking ikke er valgt.

Blokk med markøren i, og visuelle hjelpemidler for blokkmerking aktivert

Du kan velge en blokk i Hurtig kodevelger ved å klikke pilen og deretter Velg kode. Når du gjør det, vises blokkens marger og utfylling samt håndtak. Du kan bruke håndtakene til å endre størrelsen på blokken og blokkens marger og utfylling. Marger er skyggelagt med rødt og utfylling er skyggelagt med blått. Se følgende illustrasjon.

Obs!: Når du velger en blokk ved hjelp av Hurtig kodevelger, vises blokkens marger og utfylling selv om du ikke viser det visuelle hjelpemiddelet Marger og utfylling.

Valgt blokk med tilsvarende kode merket i Hurtig kodevelger

1. Hurtig kodevelger viser tilsvarende kodenavn

2. Marger vist skyggelagt med rødt

3. Utfylling vist skyggelagt med blått

4. Skaleringshåndtak for blokken

5. Skaleringshåndtak for margen

Når du skal flytte et nøyaktig plassert element (for eksempel et bilde), kan du dra det rundt på siden. Du kan dra koden som tilsvarer blokken for elementet, hvor som helt på siden.

Synlige kantlinjer

Det visuelle hjelpemiddelet Synlige kantlinjer brukes til å vise stiplede kantlinjer rundt elementene som har skjulte kantlinjer eller ingen kantlinjer på en side. Synlige kantlinjer vises rundt elementer som tabeller, nøyaktig plasserte elementer, skjemabeholdere og innholdsområder. Når det gjelder elementer med innebygd stil, for eksempel bilder, vises ikke kantlinjer når det visuelle hjelpemiddelet er valgt. Synlige kantlinjer vises imidlertid rundt elementer med fast størrelse (elementer med en bestemt bredde og høyde) som ikke har kantlinjer. Når du endrer størrelsen på et avsnitt og deretter klikker et annet sted på siden, har avsnittselementet synlige kantlinjer.

I et hoveddokument vises innholdsområder med rosa stiplede kantlinjer, tabellelementer vises med hvite stiplede kantlinjer og områder som ikke kan redigeres, er skyggelagt med grått. Se følgende illustrasjon.

Side med visuelle hjelpemidler for synlige kantlinjer aktivert

1. Innholdsområder har rosa stiplede kantlinjer.

2. Tabellelementer har hvite stiplede kantlinjer.

3. Områder som ikke kan redigeres, er skyggelagt med grått.

Tomme beholdere

Det visuelle hjelpemiddelet Tomme beholdere brukes til å vise et stiplet rektangel rundt tomme elementer på en side. Se følgende illustrasjon.

Obs!: I utformingsvisning skjuler Office SharePoint Designer 2007 tomme elementer, fordi dette skjer i de fleste leserne. Når du viser det visuelle hjelpemiddelet Tomme beholdere, vises alle tomme elementer på en side. Det kan føre til at sideoppsettet endres i utformingsvisning, men ikke i leseren.

Side med visuelle hjelpemidler for tomme beholdere aktivert

1. Tomme elementer på en side omgitt av stiplede rektangler

Marger og utfylling

Det visuelle hjelpemiddelet Marger og utfylling brukes til å vise margene og utfyllingen til sideelementer. Marger er skyggelagt med rødt, og utfylling er skyggelagt med blått. Marger og utfylling brukes til å vise margene og utfyllingen til hvert sideelement.

Obs!: Du kan ikke bruke dette visuelle hjelpemiddelet til å endre marger og utfylling. I stedet velger du elementet og bruker Blokkmerking til å dra skaleringshåndtakene.

Side med visuelle hjelpemidler for marger og utfylling aktivert

1. Utfylling vist skyggelagt med blått

2. Marger vist skyggelagt med rødt

CSS Display:none-elementer

Det visuelle hjelpemiddelet CSS Display:none-elementer brukes til å vise elementene som er definert på sidens stilark som display:none.

Obs!: Slike elementer vises ikke i leseren.

CSS Visibility:hidden-elementer

Det visuelle hjelpemiddelet CSS Visibility:hidden-elementer brukes til å vise elementene som er definert på sidens stilark som visibility:hidden.

Obs!: Slike elementer er usynlige i leseren, men oppsettet er synlig i utformingsvisning.

Ikke-visuelle kontroller for ASP.NET

Det visuelle hjelpemiddelet Ikke-visuelle kontroller for ASP.NET brukes til å vise alle usynlige ASP.NET-kontroller – for eksempel HiddenField eller datakildekontroller – på en side.

Side som viser ikke-visuelle ASP.NET-kontroller

1. Utseende til Ikke-visuelle kontroller for ASP.NET på en ASP.NET-side

ASP.NET-kontrollfeil

Det visuelle hjelpemiddelet ASP.NET-kontrollfeil brukes til å vise en feilmelding når en ASP.NET-kontroll på en side mottar en feil (for eksempel at det ikke er mulig å koble til en datakilde, eller at det er feil i egenskapene for en side).

Side som viser ASP.NET-kontrollfeil

Malområdeetiketter

Det visuelle hjelpemiddelet Malområdeetiketter brukes til å vise en lilla kantlinje rundt innholdsområder og en plassholder som angir navnet på hvert innholdsområde.

Obs!: Dette visuelle hjelpemiddelet kan bare vises på sider som er opprettet fra enten ASP.NET-hoveddokumenter eller dynamiske webmaler.

Side med visuelle hjelpemidler for malområdeetiketter aktivert

1. Innholdsområder angitt i lilla i et ASP.NET-hoveddokument

Til toppen av siden

Vise eller skjule de visuelle hjelpemidlene

Når du arbeider i utformingsvisning, kan du raskt vise eller skjule de visuelle hjelpemidlene. Det kan for eksempel være at du ønsker å vise dem, slik at det blir enklere å arbeide med innholdsområder. Eller det kan være at du vil skjule dem, slik at sideoppsettet i utformingsvisning samsvarer bedre med sideoppsettet som vises i leseren.

 1. Åpne et side for redigering i utformingsvisning.

  Obs!: Kommandoen Visuelle hjelpemidler er bare tilgjengelig i en av sidevisningene. Visuelle hjelpemidler er ikke tilgjengelig for filer som for eksempel stilark, der du ikke arbeider med utformingselementer.

 2. Når du skal vise eller skjule visuelle hjelpemidler, gjør du ett av følgende:

  • Velg Visuelle hjelpemidlerVis-menyen, og klikk deretter Vis. Dermed vises eller skjules alle visuelle hjelpemidler som er valgt på undermenyen. Når du skal vise eller skjule et visuelt hjelpemiddel, klikker du det på undermenyen Visuelle hjelpemidler.

  • Trykk CTRL+/. Dermed vises eller skjules alle visuelle hjelpemidler som er valgt på undermenyen Visuelle hjelpemidler.

  • Dobbeltklikk indikatoren for visuelle hjelpemidler på statuslinjen. Dermed vises eller skjules alle visuelle hjelpemidler som er valgt på undermenyen Visuelle hjelpemidler.

   Obs!: De visuelle hjelpemidlene du velger på undermenyen Visuelle hjelpemidler, er valgt til du velger ikke å vise dem. Det betyr at når du trykker CTRL+/ eller dobbeltklikker indikatoren på statuslinjen for å vise de visuelle hjelpemidlene, ser du alltid de visuelle hjelpemidlene som for øyeblikket er valgt på undermenyen Visuelle hjelpemidler.

Følgende illustrasjon viser hvordan du viser eller skjuler de visuelle hjelpemidlene.

Vis-meny som viser undermenyen Visuelle hjelpemidler

1. Klikk Vis for å vise eller skjule alle visuelle hjelpemidler som er valgt.

2. Klikk et visuelt hjelpemiddel for å vise eller skjule det når Vis er valgt.

3. Utseendet til valgte visuelle hjelpemidler. Dette er også standard visuelle hjelpemidler.

4. Utseende til visuelle hjelpemidler som ikke er valgt.

Hvis du raskt vil finne ut om Visuelle hjelpemidler er aktivert eller deaktivert, kan du se på statuslinjen. Du kan også dobbeltklikke delen Visuelle hjelpemidler på statuslinjen hvis du vil veksle mellom og Av for Visuelle hjelpemidler.

Indikator for Visuelle hjelpemidler på statuslinjen

Når du holder pekeren over delen Visuelle hjelpemidler på statuslinjen, vises informasjon om hvordan gjeldende status for Visuelle hjelpemidler påvirker sideoppsettet i Office SharePoint Designer 2007.

Varsling for Visuelle hjelpemidler på statuslinjen

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×