Vise eller endre egenskapene for en Office-fil

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Dokumentegenskaper, som også kalles metadata, er detaljer om en fil som beskriver eller identifiserer den. Dokumentegenskaper inkluderer detaljer, for eksempel tittel, forfatternavn, emne og nøkkelord, som identifiserer emnet for eller innholdet i dokumentet.

Hvis du inkluderer dokumentegenskapene for filene, er det enkelt å ordne og identifisere dem senere. Du kan også søke etter dokumenter basert på egenskapene.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om dokumentegenskaper

Vise og endre egenskapene for den gjeldende filen

Vise eller opprette egendefinerte egenskaper for en fil

Lære mer om dokumentegenskaper

Det finnes fire typer dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Office-dokumenter er knyttet til et sett med standard egenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne som standard. Du kan angi dine egne tekstverdier for disse egenskapene å gjøre det enklere å organisere og finne dokumentene dine. I Word, kan du for eksempel bruke egenskapen nøkkelord (også kalt koder) å legge til nøkkelord "kunder" til filene dine salg. Deretter kan du søke etter alle salg filer med dette nøkkelordet.

 • Egenskaper som oppdateres automatisk     Disse egenskapene inkluderer både filsystemegenskaper (for eksempel filstørrelse eller datoen da en fil ble opprettet eller sist endret) og statistikk som ivaretas for deg av Office-programmer (for eksempel antall ord eller tegn i et dokument). Du kan ikke angi eller endre egenskaper som oppdateres automatisk.

  Du kan bruke egenskaper som oppdateres automatisk til å identifisere eller søke etter dokumenter. Du kan for eksempel søke etter alle filer som er opprettet etter 3 August 2015 eller for alle filer som sist ble endret i går.

 • Egendefinerte egenskaper     Du kan definere flere egendefinerte egenskaper for Office-dokumenter. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 • Egenskaper for dokumentbibliotek     Dette er egenskapene som er knyttet til dokumenter i en dokumentbibliotek på et nettsted eller i en offentlig mappe. Når du oppretter et nytt dokumentbibliotek, kan du definere én eller flere egenskaper for dokumentbibliotek og angi regler på cellenes verdier. Når du legger til dokumenter i dokumentbiblioteket, blir du bedt om å ta med verdier for egenskapene som kreves, eller for å oppdatere eventuelle egenskaper som er feil. Et dokumentbibliotek som samler innhenter produktideer kan for eksempel be personen om egenskaper som lagt inn av, dato, kategori og beskrivelse. Når du åpner et dokument fra et dokumentbibliotek i Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016, kan du redigere og oppdatere disse egenskapene for dokumentbibliotek ved å klikke fil > informasjon. Alle de nødvendige egenskapene fra dokumentbiblioteket markeres med røde kantlinjer i kategorien informasjon i Word 2016, Excel 2016 og PowerPoint 2016. Hvis du vil lære mer om hvordan du redigerer egenskapene for dokumentbibliotek i Office 2016-programmer, kan du se hvor er dokumentinformasjonspanelet i Office 2016?

  Til toppen av siden

Vise og endre egenskapene for den gjeldende filen

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Vis og Rediger egenskaper for database-koblingen øverst på siden.

 4. Klikk kategoriene for å velge egenskapene du vil vise eller oppdatere, i dialogboksen Egenskaper.

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

 5. Klikk OK. Eventuelle endringer lagres automatisk.

 6. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til databasen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for arbeidsboken.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Eventuelle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for presentasjonen.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen. Eventuelle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for prosjektet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet. Eventuelle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Hvis du vil vise flere egenskaper eller statistikk, klikker du Prosjektinformasjon på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper eller Prosjektstatistikk.

  Alternativer for Project-informasjon

  Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag i dialogboksen Egenskaper.

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

  Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert i dialogboksen Egenskaper.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Eventuelle endringer lagres automatisk.

Valgfrie trinn:

Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper for publikasjon øverst på siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

Åpne avanserte egenskaper

Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

Egenskaper i kategorien Sammendrag

Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Eventuelle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller redigere egenskaper for eksempel tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

  • Hvis du vil legge til en kobling til relaterte dokumenter, klikker du Relaterte dokumenter nederst på siden, og velg Legg til en kobling til relatert dokument.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for dokumentet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og angi informasjonen. Legg merke til at for visse metadata, for eksempel forfatter, må du høyreklikker egenskapen og velger Fjern eller Rediger.

 4. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet. Eventuelle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

Vise eller opprette egendefinerte egenskaper for en fil

Egendefinerte egenskaper er egenskaper du definerer for et Office-dokument. Du kan tilordne en tekst, klokkeslett eller numerisk verdi til egendefinerte egenskaper, og du kan også tilordne dem verdiene Ja eller Nei. Du kan velge fra en liste over foreslåtte navn eller definere egne.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Vis og Rediger egenskaper for database-koblingen øverst på siden.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien fil på nytt for å gå tilbake til databasen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Prosjektinformasjon øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper for publikasjon øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om dokumentegenskaper

Vise og endre egenskapene for den gjeldende filen

Vise eller opprette egendefinerte egenskaper for en fil

Lære mer om dokumentegenskaper

Det finnes fem typer dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Office-dokumenter er knyttet til et sett med standard egenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne som standard. Du kan angi dine egne tekstverdier for disse egenskapene å gjøre det enklere å organisere og finne dokumentene dine. I Word, kan du for eksempel bruke egenskapen nøkkelord (også kalt koder) å legge til nøkkelord "kunder" til filene dine salg. Deretter kan du søke etter alle salg filer med dette nøkkelordet.

 • Egenskaper som oppdateres automatisk     Disse egenskapene inkluderer både filsystemegenskaper (for eksempel filstørrelse eller datoen da en fil ble opprettet eller sist endret) og statistikk som ivaretas for deg av Office-programmer (for eksempel antall ord eller tegn i et dokument). Du kan ikke angi eller endre egenskaper som oppdateres automatisk.

  Du kan bruke egenskaper som oppdateres automatisk, til å identifisere eller søke etter dokumenter. Du kan for eksempel søke etter alle filer som er opprettet etter 3. august 2005, eller etter alle filer som ble endret siste gang i går.

 • Egendefinerte egenskaper     Du kan definere flere egendefinerte egenskaper for Office-dokumenter. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 • Egenskaper for organisasjonen     Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, kan dokumentegenskapene som er tilknyttet dokumentet, være spesifikke for organisasjonen din.

 • Egenskaper for dokumentbibliotek     Dette er egenskapene som er knyttet til dokumenter i en dokumentbibliotek på et nettsted eller i en offentlig mappe. Når du oppretter et nytt dokumentbibliotek, kan du definere én eller flere egenskaper for dokumentbibliotek og angi regler på cellenes verdier. Når du legger til dokumenter i dokumentbiblioteket, blir du bedt om å ta med verdier for egenskapene som kreves, eller for å oppdatere eventuelle egenskaper som er feil. Et dokumentbibliotek som samler innhenter produktideer kan for eksempel be personen om egenskaper som lagt inn av, dato, kategori og beskrivelse. Når du åpner et dokument fra et dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint, kan du redigere og oppdatere disse egenskapene for dokumentbibliotek i dokumentinformasjonspanelet.

Til toppen av siden

Vise og endre egenskapene for den gjeldende filen

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Vis og Rediger egenskaper for database-koblingen øverst på siden.

 4. Klikk kategoriene for å velge egenskapene du vil vise eller oppdatere, i dialogboksen Egenskaper .

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 5. Klikk OK. Alle endringer lagres automatisk.

 6. Klikk kategorien Fil igjen for å gå tilbake til filen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for arbeidsboken.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du Egenskaper på toppen av siden og velger Vis dokumentpanel.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å vise skjemastatistikk.

 3. Hvis du vil endre Navn, ID eller Beskrivelse for skjemaet, klikker du Egenskaper for skjemamal og foretar endringer i disse feltene etter behov.

 4. Hvis du vil vise dette skjemaet i en egendefinert kategori i InfoPath Filler, merker du av for Aktiver egendefinert kategori og angir et navn på den egendefinerte kategorien.

 5. Klikk OK

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Alle endringer lagres automatisk.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for presentasjonen.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du Egenskaper på toppen av siden og velger Vis dokumentpanel.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for prosjektet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Hvis du vil vise flere egenskaper eller statistikk, klikker du Prosjektinformasjon på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper eller Prosjektstatistikk.

  Alternativer for Project-informasjon

  Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag i dialogboksen Egenskaper.

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

  Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert i dialogboksen Egenskaper.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper for publikasjon øverst på siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

  Åpne avanserte egenskaper

  Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

  Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

  Åpne avanserte egenskaper

  Du kan legge til eller redigere egenskaper for eksempel tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

  Egenskaper i kategorien Sammendrag

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil legge til en kobling til relaterte dokumenter, klikker du Relaterte dokumenter nederst på siden, og velg Legg til en kobling til relatert dokument.

  • Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for dokumentet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Hvis du vil åpne en egenskaper-dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, klikk Egenskaper på toppen av siden, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Åpne avanserte egenskaper

   Du kan legge til eller Rediger tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt koder) og kommentarer i kategorien Sammendrag.

   Egenskaper i kategorien Sammendrag

   Hvis du vil vise egendefinerte egenskaper, klikker du kategorien Egendefinert.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du Egenskaper på toppen av siden og velger Vis dokumentpanel.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

Vise eller opprette egendefinerte egenskaper for en fil

Egendefinerte egenskaper er egenskaper du definerer for et Office-dokument. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Vis og Rediger egenskaper for database-koblingen øverst på siden.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Prosjektinformasjon øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper for publikasjon øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Egenskaper på toppen av siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om dokumentegenskaper

Vise dokumentegenskapene når du åpner eller lagrer en fil

Vise egenskapene for det gjeldende dokumentet

Endre egenskapene for det gjeldende dokumentet

Opprette egendefinerte egenskaper for et dokument

Lære mer om dokumentegenskaper

Dokumentegenskaper, som også kalles metadata, er detaljer om en fil som beskriver eller identifiserer den. Dokumentegenskaper inkluderer detaljer, for eksempel tittel, forfatternavn, emne og nøkkelord, som identifiserer emnet for eller innholdet i dokumentet.

Hvis du angir de relevante verdiene for egenskaper dokumentfelt for dokumentene dine, kan du enkelt organisere og identifisere dokumentene senere. Du kan også søke etter dokumenter som er basert på egenskapene. I Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du vise eller redigere dokumentegenskaper enkelt mens du arbeider med dokumentinnholdet ved hjelp av Dokumentinformasjonspanel, som vises øverst i dokumentet i Office-programmet.

Det finnes fem typer dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Microsoft Office-dokumenter er knyttet til et sett med standard egenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne som standard. Du kan angi dine egne tekstverdier for disse egenskapene å gjøre det enklere å organisere og finne dokumentene dine. I Word, kan du for eksempel bruke egenskapen nøkkelord (også kalt koder) å legge til nøkkelord "kunder" til filene dine salg. Du kan søke etter alle salg filer med dette nøkkelordet.

 • Egenskaper som oppdateres automatisk     Disse egenskapene inkluderer både filsystemegenskaper (for eksempel filstørrelse eller datoen da en fil ble opprettet eller sist endret) og statistikk som ivaretas for deg av Office-programmer (for eksempel antall ord eller tegn i et dokument). Du kan ikke angi eller endre egenskaper som oppdateres automatisk.

  Du kan bruke egenskaper som oppdateres automatisk, til å identifisere eller søke etter dokumenter. Du kan for eksempel søke etter alle filer som er opprettet etter 3. august 2005, eller etter alle filer som ble endret siste gang i går.

 • Egendefinerte egenskaper     Du kan definere flere egendefinerte egenskaper for Office-dokumenter. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 • Egenskaper for organisasjonen     Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, kan dokumentegenskapene som er tilknyttet dokumentet, være spesifikke for organisasjonen din.

 • Egenskaper for dokumentbibliotek     Dette er egenskapene som er knyttet til dokumenter i en dokumentbibliotek på et nettsted eller i en offentlig mappe. Når du oppretter et nytt dokumentbibliotek, kan du definere én eller flere egenskaper for dokumentbibliotek og angi regler på cellenes verdier. Når personer legge til dokumenter i dokumentbiblioteket, blir de bedt om å angi verdiene for hver av disse egenskapene. Et dokumentbibliotek som samler innhenter produktideer kan for eksempel be personen om egenskaper som lagt inn av, dato, kategori og beskrivelse. Når du åpner et dokument fra et dokumentbibliotek i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007, kan du redigere og oppdatere disse egenskapene for dokumentbibliotek i dokumentinformasjonspanelet.

Til toppen av siden

Vise dokumentegenskapene når du åpner eller lagrer en fil

Du kan vise dokumentegenskapene for en fil i dialogboksen Åpne eller Lagre som-dialogboksen.

 1. I dialogboksen Åpne eller Lagre som-dialogboksen, velg dokumentet du vil se egenskapene.

 2. Klikk pilen ved siden av visninger, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil vise egenskapene for eksempel størrelsen på filen og datoen da filen sist ble endret, klikker du Detaljer.

  • Hvis du vil vise alle dokumentegenskaper, klikker du Egenskaper.

Vise egenskapene for det gjeldende dokumentet

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Egenskaper for Database.

 2. Klikk kategoriene for å velge egenskapene du vil vise i dialogboksen filegenskaper navn.

Bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise eller endre egenskapene for dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil vise (for eksempel Avanserte egenskaper ) i Dokumentinformasjonspanelet.

  Kommentarer: 

  • Du kan vise egendefinerte egenskaper ved å klikke Avanserte egenskaper.

  • Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

Bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise eller endre egenskapene for dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil vise (for eksempel Avanserte egenskaper ) i Dokumentinformasjonspanelet.

  Kommentarer: 

  • Du kan vise egendefinerte egenskaper ved å klikke Avanserte egenskaper.

  • Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk Egenskaperfil-menyen.

 2. Klikk kategoriene for å velge egenskapene du vil vise i dialogboksen Egenskaper for publikasjon.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil vise (for eksempel Avanserte egenskaper ) i Dokumentinformasjonspanelet.

  Kommentarer: 

  • Du kan vise egendefinerte egenskaper ved å klikke Avanserte egenskaper.

  • Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

Endre egenskapene for det gjeldende dokumentet

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Egenskaper for Database.

 2. Skriv inn verdiene for standardegenskapene, for eksempel Tittel og Forfatter, i dialogboksen filegenskaper navn i kategorien Sammendrag.

Bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise eller endre egenskapene for dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil endre, for eksempel Avanserte egenskaper i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, eller hvis dokumentet du vil endre egenskaper som er lagret i en dokumentbibliotek eller en dokumentbehandlingsserver, kanskje andre visninger er tilgjengelig.

 3. Skriv inn informasjonen du vil bruke i hver av boksene egenskapen felt i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Egenskapsfelt som er merket med en rød stjerne er obligatoriske felt, og du må utføre dem før du kan lagre dokumentet.

Bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise eller endre egenskapene for dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil endre, for eksempel Avanserte egenskaper i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, eller hvis dokumentet du vil endre egenskaper som er lagret i en dokumentbibliotek eller en dokumentbehandlingsserver, kanskje andre visninger er tilgjengelig.

 3. Skriv inn informasjonen du vil bruke i hver av boksene egenskapen felt i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Egenskapsfelt som er merket med en rød stjerne er obligatoriske felt, og du må utføre dem før du kan lagre dokumentet.

 1. Klikk Egenskaperfil-menyen.

 2. Skriv inn verdiene for standardegenskapene, for eksempel Tittel og Forfatter, i dialogboksen Egenskaper for publikasjon i kategorien Sammendrag.

Bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise eller endre egenskapene for dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper for å velge sett med egenskaper som du vil endre, for eksempel Avanserte egenskaper i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, eller hvis dokumentet du vil endre egenskaper som er lagret i en dokumentbibliotek eller en dokumentbehandlingsserver, kanskje andre visninger er tilgjengelig.

 3. Skriv inn informasjonen du vil bruke i hver av boksene egenskapen felt i Dokumentinformasjonspanelet.

  Merknad: Egenskapsfelt som er merket med en rød stjerne er obligatoriske felt, og du må utføre dem før du kan lagre dokumentet.

Opprette egendefinerte egenskaper for et dokument

Egendefinerte egenskaper er egenskaper du definerer for et Office-dokument. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Egenskaper for Database.

 2. Klikk kategorien Egendefinert.

 3. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

 4. Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

 5. Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 6. Klikk Legg til.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper i Dokumentinformasjonspanelet, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

 3. Klikk kategorien Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper.

 4. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

 5. Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

 6. Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 7. Klikk Legg til.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper i Dokumentinformasjonspanelet, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

 3. Klikk kategorien Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper.

 4. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

 5. Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

 6. Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 7. Klikk Legg til.

 1. Klikk Egenskaperfil-menyen.

 2. Klikk kategorien Egendefinert.

 3. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

 4. Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

 5. Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 6. Klikk Legg til.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk pilen ved siden av Dokumentegenskaper i Dokumentinformasjonspanelet, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

 3. Klikk kategorien Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper.

 4. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

 5. Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

 6. Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 7. Klikk Legg til.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×