Vise data fra flere lister med webdelen for innholdsspørring

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ville det ikke være praktisk hvis det fantes en metode for å spørre etter og vise data fra flere lister? Det kunne for eksempel være nyttig hvis det fantes en metode for å vise en liste over koblinger til alle dokumentene i alle dokumentbibliotekene. Ville det ikke være enda nyttigere hvis du kunne vise en liste over koblinger til alle dokumentene som er endret av deg eller en annen bruker, eller å gruppere listen etter et felles felt som eksisterer i alle listene?

Listen Alle mine dokumenter

Hvis du har et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område, er disse metodene ikke bare ønskelige – de er mulige. Du kan vise koblinger til oppførte elementer:

 • I hele områdesamlingen.

 • På ett bestemt område og alle tilhørende sekundære områder.

 • I en bestemt liste.

Du setter inn webdelen for innholdsspørring for å gjøre dette. Denne webdelen kan settes inn på en Nettdelside, men det kan også legge til i et sideoppsett som publiseringssider opprettes. Du kan gjøre resultatene av spørringen vises på hver publiseringsside som opprettes fra sideoppsettet ved å legge til webdelen for innholdsspørring i et sideoppsett. Hvis du vil lære mer om sideoppsett, kan du se artikkelen opprette et publiseringssideoppsett.

Denne artikkelen beskriver hvordan du setter inn webdelen for innholdsspørring på et sideoppsett og hvordan du tilpasser spørringen slik at den passer til dine behov.

Viktig!: Webdelen for innholdsspørring er tilgjengelig bare på områder som er plassert på en server som kjører Office SharePoint Server 2007. Serveradministratoren må gjøre denne webdelen tilgjengelig i webdel-galleriet på det øverste nivået i områdesamlingen. Du må også ha redigeringstillatelse for området på det øverste nivået for å åpne og redigere sideoppsett.

Hva vil du gjøre?

Finn og åpne sideoppsettet

Sette inn webdelen for innholdsspørring

Tilpasse spørringen

Finne og åpne sideoppsettet

Du kan sette inn webdelen for innholdsspørring på et oppsett for publiserte sider. Først må du identifisere sideoppsettet som du vil bruke.

 1. Bla til publiseringsområdet, klikk Områdehandlinger, og klikk deretter Opprett side.

 2. I inndelingen Sideoppsett ruller du gjennom de tilgjengelige sideoppsettene for området og noterer navnet på det du vil bruke.

 3. I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 åpner du området som inneholder sideoppsettet hvor du vil sette inn webdelen.

 4. Klikk plusstegnet (+) ved siden av mappen _catalogs for å utvide den, klikk plusstegnet (+) ved siden av mappen masterpages for å utvide den, og dobbeltklikk deretter sideoppsettet som du vil sette inn webdelen for innholdsspørring på.

  Sideoppsettet åpnes for redigering.

  Obs!: Sideoppsett har filtypen ASPX. Hvis det ønskede sideoppsettet ikke finnes i listen over ASPX-filer, høyreklikker du hver fil, og deretter klikker du Egenskaper på hurtigmenyen. Navnet som vises i listen Sideoppsett i leseren, vises i boksen Tittel for hvert sideoppsett.

Til toppen av siden

Sette inn webdelen for innholdsspørring

Nå når sideoppsettet som du vil sette webdelen inn i, er åpent, kan du sette inn webdelen for innholdsspørring.

 1. Med sideoppsettet åpent i Office SharePoint Designer 2007 klikker du plassholderen som du vil legge til innhold i, klikker pilen som vises, og deretter klikker du Opprett egendefinert innhold for å låse opp plassholderen for redigering.

  Plassholder med innholdsmenyen aktivert

 2. Klikk WebdelerOppgaveruter-menyen.

 3. I oppgaveruten Webdeler blar du til galleriet for webområdet, for eksempel publiseringsgalleriet Fabrikam, for Webdel for innholdsspørring.

  Oppgaveruten Webdeler med Webdel for innholdsspørring valgt

  Obs!: 

  • Pass på at du viser webdeler fra det riktige galleriet og at filteret er angitt riktig.

  • Hvis webdelen ikke er tilgjengelig, kontakter du serveradministratoren som kan gjøre den tilgjengelig ved å legge den til i webdel-galleriet på det øverste nivået.

 4. Dra Webdel for innholdsspørring til innholdsplassholderen. Webdelen settes inn på siden.

 5. Hvis du vil forhåndsvise sideoppsettet med webdelen for innholdsspørring, klikker du Forhåndsvisning i leser på verktøylinjen Felles. Siden vises i leseren. Spørringen viser alle lister, biblioteker og sider på området som standard.

  Side som viser webdelen for innholdsspørring

Til toppen av siden

Tilpasse spørringen

Nå er webdelen for innholdsspørring satt inn i sideoppsettet, men du får ikke full nytte av den før du tilpasser spørringen slik at den innfrir dine behov. Ved å bruke webdelen for innholdsspørring kan du spørre etter en hel områdesamling, eller bare ett område og alle de sekundære områdene, eller bare én liste. Du kan spørre etter listetypen og innholdstypen. Det beste er at du kan opprette filtre for spørringen slik at resulter returneres bare når listeelementene oppfyller vilkårene som du angir. Til slutt kan du velge hvordan spørringsresultater skal vises, både ved å gruppere og sortere dem og ved å begrense hvordan elementer skal vises fra spørringsresultatene.

Webdelen for innholdsspørring viser alltid det mest oppdaterte settet med hentede elementer som den gjeldende brukeren som viser siden, har adgang til. Spørringen kjøres når siden som inneholder webdelen for innholdsspørring, vises i leseren. Når nytt innhold som oppfyller spørringsvilkårene, legges til, vises det automatisk av webdelen for innholdsspørring når siden vises eller du klikker Oppdater i leseren.

Gjør følgende for å tilpasse webdelen for innholdsspørring for bestemte programmer. Fremgangsmåtene som beskrives her, kan hjelpe deg med å opprette mange forskjellige spørringer som kan brukes på mange forskjellige måter.

Vise alle kunngjøringslistene på områdesamlingen

 1. Med sideoppsettet åpent i utformingsvisning dobbeltklikker du webdelen for innholdsspørring.

 2. I dialogboksen Webdel for innholdsspørring klikker du plusstegnet (+) ved siden av Spørring for å utvide den.

 3. I inndelingen Listetype i listen Vis elementer fra denne listetypen klikker du Kunngjøringer.

 4. Klikk OK.

 5. Hvis du vil forhåndsvise sideoppsettet med webdelen for innholdsspørring, klikker du Forhåndsvisning i leser på verktøylinjen Felles.

  Siden vises i leseren og viser en liste over koblinger til kunngjøringsliste fra hvert område i områdesamlingen.

  Sideoppsett som viser en tilpasset spørring

Vise en liste over koblinger til alle dokumentene som er endret av brukeren som viser området

 1. Med sideoppsettet åpent i utformingsvisning dobbeltklikker du webdelen for innholdsspørring.

 2. I dialogboksen Webdel for innholdsspørring klikker du plusstegnet (+) ved siden av Spørring for å utvide den.

 3. I inndelingen Kilde klikker du Vis elementer fra alle områder i denne områdesamlingen.

 4. I inndelingen Listetype i listen Vis elementer fra denne listetypen klikker du Dokumentbibliotek.

 5. I inndelingen Innholdstype i listen Vis elementer fra alle områder i denne områdesamlingen klikker du Innholdstyper for dokument.

 6. I inndelingen Innholdstype i listen Vis elementer av denne innholdstypen klikker du Dokument.

 7. I inndelingen Flere filtre under Vis elementer når klikker du Endret av i den første boksen, klikker Lik i den andre boksen, og deretter klikker du [Meg].

  I dette eksemplet er [Meg] en variabel som står for brukeren som i øyeblikket viser siden som inneholder webdelen for innholdsspørring i leseren.

  Dialogboks som viser inndelingen Flere filtre

 8. Klikk OK.

 9. Hvis du vil forhåndsvise sideoppsettet med webdelen for innholdsspørring, klikker du Forhåndsvisning i leser på verktøylinjen Felles. Siden vises i leseren med en liste over alle dokumentene som sist ble endret av deg, og som befinner seg i dokumentbiblioteker i hele områdesamlingen.

  Listen Alle mine dokumenter

Vise en liste over koblinger til all grafikken på området, gruppert etter bredde

 1. Med sideoppsettet åpent i utformingsvisning dobbeltklikker du webdelen for innholdsspørring.

 2. I dialogboksen Webdel for innholdsspørring klikker du plusstegnet (+) ved siden av Spørring for å utvide den.

 3. I inndelingen Kilde klikker du Vis elementer fra alle områder i denne områdesamlingen.

 4. I inndelingen Listetype i listen Vis elementer fra denne listetypen klikker du Bildebibliotek.

 5. I inndelingen Innholdstype i gruppen Vis elementer fra denne listetypen klikker du <Alle innholdstyper>.

 6. Klikk plusstegnet (+) ved siden av Presentasjon for å utvide den.

 7. I inndelingen Gruppering og sortering i listen Grupper elementer etter klikker du Bildebredde.

 8. Klikk OK.

 9. Hvis du vil forhåndsvise sideoppsettet med webdelen for innholdsspørring, klikker du Forhåndsvisning på verktøylinjen Felles.

  Sideoppsett som viser spørringsresultater

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×