Vise data fra flere kilder i en enkelt datavisning

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

De fleste foretak lagrer relaterte data på forskjellige steder. Det kan for eksempel være at vareinformasjonen lagres i en XML-fil som heter Varer.xml, mens informasjonen om varekategoriene lagres i en annen XML-fil som heter Kategorier.xml. De to datakildene er relatert til hverandre med et felt som heter KategoriID.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er det enkelt å koble sammen datakilder som inneholder relaterte data, og deretter opprette en enkelt datavisning som viser data fra de koblede datakildene. Du kan til og med koble sammen ulike typer datakilder. Du kan for eksempel koble en XML-fil til en SQL-database. 

Når du kobler datakilder, oppretter du en enkelt datakilde som vises sammen med de andre datakildene i datakildebiblioteket. Du oppretter en visning av koblede datakilder mye på samme måte som du oppretter andre datavisninger. Når du har opprettet en datavisning av en koblet datakilde, kan du filtrere, sortere, gruppere, formatere og ellers gjøre det samme med denne datavisningen som du kan med andre datavisinger.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter to eksempel-XML-filer du kan bruke som datakilder, hvordan du kobler de to datakildene, og hvordan du oppretter en enkelt datavisning som viser data fra begge datakildene. I denne artikkelen brukes en XML-fil som datakilde slik at du enkelt kan opprette datakilden og følge med på eksemplet. Fremgangsmåten nedenfor fungerer imidlertid med en hvilken som helst datakilde, inkludert SQL-databaser.

Viktig!: Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter datavisninger på SharePoint-områder på servere som kjører Windows SharePoint Services 3.0. Hvis området ikke er på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, er det ikke sikkert at all funksjonalitet er tilgjengelig.

Hvis du vil lære mer om datavisninger, kan du se opprette en datavisning.

I denne artikkelen

Opprette to XML-filer som eksempel på datakilder

Koble til datakilder

Opprette en datavisning

Foreslåtte neste trinn

Opprette to XML-filer som eksempeldatakilder

Gastronor Delikatesser har sin vareliste i XML-format. De har også en kategoriliste. De to listene er forbundet med et felt som heter KategoriID. Ved å koble disse to XML-filene og opprette én datavisning kan du enkelt opprette en vareliste som er ordnet etter varekategorier.

Opprette filen Varer. xml

Hvis du allerede har opprettet varer.XML for å opprette en datavisning, går du til neste avsnitt.

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla gjennom til og velg SharePoint-området i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet i dialogboksen Koble til og klikker deretter OK.

 4. Klikk NyFil-menyen.

 5. Dobbeltklikk Tekstfil i dialogboksen Ny.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved å merke dem og deretter trykke CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 plasserer du innsettingspunktet øverst på siden, og trykk deretter CTRL+V for å lime koden du nettopp kopierte, inn på siden.

 8. Klikk Lagre somFil-menyen.

 9. Skriv inn varer.XMLi dialogboksen Lagre som i filnavn-boksen.

 10. Klikk XML i Filtype-boksen, og klikk deretter Lagre.

Opprette filen Kategorier.xml

 1. Hvis du har et SharePoint-område åpent, går du til trinn 4. Hvis ikke, klikker du Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla gjennom og merk SharePoint-området i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet i dialogboksen Koble til og klikker deretter OK.

 4. Klikk NyFil-menyen.

 5. Dobbeltklikk Tekstfil i dialogboksen Ny.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved å merke dem og deretter trykke CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 plasserer du innsettingspunktet øverst på siden, og trykk deretter CTRL+V for å lime koden du nettopp kopierte, inn på siden.

 8. Klikk Lagre somFil-menyen.

 9. I dialogboksen Lagre som i filnavn-boksen skriver du inn kategorier.XML.

 10. Klikk XML i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Koble datakildene

Før du kan opprette en datavisning som viser data fra flere kilder, må du koble datakildene ved hjelp av datakildebiblioteket. Du vil opprette en liste over varer som er ordnet etter varekategori, så du må opprette en datakilde som kobler filen Varer.xml til filen Kategorier.xml.

 1. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk plusstegnet (+) ved siden av Koblede kilder i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Opprett en ny koblet kilde.

 3. Klikk Konfigurer koblet kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. I Veiviser for kobling av datakilder klikker du Kategorier.xml under Tilgjengelige datakilder og klikker deretter Legg til. Deretter klikker du Varer.xml og deretter Legg til.

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk Sammenføy innholdet i datakildene ved hjelp av Datakildedetaljer for å sette inn datavisninger og sammenføyde, underordnede visninger under Velg koblingstypen som best representerer forholdet mellom de valgte kildene.

  Du har to valgmuligheter – flette eller sammenføye. Du fletter data når du har forskjellige datakilder med like felt som du vil flette sammen i en enkelt datakilde. Du sammenføyer data når du har to forskjellige datakilder som her et felt felles som knytter én datakilde med en annen datakilde. Siden Varer.xml og Kategorier.xml er to forskjellige datakilder som har feltet KategoriID felles, føyer du sammen datakildene.

 7. Klikk Fullfør.

 8. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 9. Skriv inn Kategorier og varer i Navn-boksen.

 10. Klikk OK.

  Delen Koblede kilder i datakildebiblioteket inneholder en ny datakilde som heter Kategorier og varer

  Du ser den nye koblede datakilden under Koblede kilder i datakildebiblioteket.

Til toppen av siden

Opprette en datavisning

Nå som du har koblet datakildene, kan du bruke oppgaveruten Datakildedetaljer til å opprette en datavisning som viser data fra de koblede datakildene.

Du skal opprette en datavisning av varelisten ordnet etter varekategoriene. Du kan vise varene i Varer.xml for hver kategori i Kategorier.xml.

Siden du vil opprette en datavisning som viser hver vare etter kategori, må du først opprette en visning av Kategorier.xml.

Datavisninger er basert på Microsofts ASP.NET 2.0-teknologi. Når du skal opprette en datavisning, starter du med en ASP.NET-side (ASPX-fil). I dette eksemplet oppretter du en ny ASP.NET-side og setter deretter inn en datavisning på siden.

 1. Klikk NyFil-menyen.

 2. Dobbeltklikk ASPX i dialogboksen Ny.

  Det åpnes en ny side med en FORM-kode.

  FORM-kode for ASP.NET

 3. Klikk Sett inn datavisningDatavisning-menyen.

  En tom datavisning vises på siden, og oppgaveruten Datakildebibliotek åpnes.

  Tom datavisning

  Nå som du har satt inn datavisningen, er du klar til å legge til dataene.

 4. Klikk plussetegnet (+) ved siden av Koblede kilder i oppgaveruten Datakildebibliotek, klikk Kategorier og varer, og klikk deretter Vis data.

  Du må først opprette en datavisning av Kategorier.xml.

 5. Klikk Kategorinavn i Kategorier-mappen i oppgaveruten Datakildedetaljer. Trykk og hold nede CTRL-tasten mens du klikker Beskrivelse.

  To felt merket i Kategorier-mappen i oppgaveruten Datakildedetaljer

 6. Klikk Sett inn valgte felt som, og klikk deretter Visning for flere elementer for å sette inn de merkede dataene i datavisningen.

  Obs!: Visning med ett element viser en enkelt post i en datavisning. Visning for flere elementer viser flere poster med feltene i kolonner og overskrifter for hver kolonne.

  Feltene du valgte i oppgaveruten Datakildedetaljer, vises nå i datavisningen.

  Datavisning som viser poster fra Kategorier.xml

  I neste trinn skal du opprette en ny kolonne som viser en underordnet visning (en datavisning som vises inne i en celle i en annen datavisning) for dataene i Varer.xml.

 7. Høyreklikk Beskrivelse-kolonnen i datavisningen, klikk Sett inn på hurtigmenyen, og klikk deretter Kolonne til høyre.

 8. Plasser innesettingspunktet i en celle i den nye kolonnen.

 9. Klikk Varenavn i Varer-mappen i oppgaveruten Datakildedetaljer. Trykk og hold nede CTRL mens du klikker EnheterPåLager, EnheterIBestilling og Bestillingspunkt.

  Varer-mappen i oppgaveruten Datakildedetaljer

 10. Klikk Sett inn valgte felt som, og klikk deretter Tilføyd underordnet visning.

  En tilføyd underordnet visning er en underordnet visning av en datakilde som er føyd sammen med en annen datakilde ved hjelp av et felles felt. I neste trinn skal du koble KategoriID-feltet i Kategorier.xml til KategoriID-feltet i Varer.xml.

 11. Klikk KategoriID under Kategorier i dialogboksen Tilføy underordnet visning. Klikk KategoriID under Varer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Tilføy underordnet visning

  Feltene du valgte i oppgaveruten Datakildedetaljer, vises nå i den nye kolonnen. Siden KategoriID-feltene i de to kildefilene er koblet, er det bare drikkevarer som vises i Drikkevarer-listen, bare diverse varer som vises i Diverse-listen og så videre.

  Datavisning med underordnet visning av vareliste innen tilknyttet kategori i listen

Til toppen av siden

Foreslåtte trinn videre

Datavisninger er effektive, tilpassbare visninger av aktive data. Når du har opprettet en datavisning av en koblet datakilde, kan du tilpasse denne datavisningen på samme måte som du tilpasser andre datavisninger. Nå som du har lært hvordan du oppretter én visning som viser data fra flere kilder, vil du kanskje lære hvordan du:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan enkelt filtrere data i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se filtrere data i en datavisning.

 • Sortere og gruppedata i en datavisning     Du kan raskt sortere eller gruppere data i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, se sortere og gruppedata i en datavisning.

 • Bruke betinget formatering i en datavisning    Du kan bruke spesifikk formatering i en datavisning når dataene i datavisningen oppfyller bestemte vilkår. For mer informasjon, kan du se bruke betinget formatering i en datavisning.

 • Opprette en formelkolonne i en datavisning    På samme måte som med et regneark, kan du legge til formler i en datavisning som utføre beregninger på dataene og vise resultatene i en egen kolonne. For mer informasjon, kan du se opprette en formelkolonne i en datavisning.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×