Vise Ja/nei-verdier ved hjelp av avmerkingsbokser, alternativknapper og veksleknapper

Vise Ja/nei-verdier ved hjelp av avmerkingsbokser, alternativknapper og veksleknapper

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Access, Ja/Nei-felt lagrer bare to verdier: Ja eller Nei. Hvis du bruker en tekstboks for å vise Ja/Nei-felt, viser verdien som 1 for Ja og 0 for Nei. Disse verdiene er ikke mye mening for de fleste brukere, så Access tilbyr avmerkingsbokser, alternativknapper og veksleknapper som du kan bruke til å vise og angi Ja/Nei-verdier. Disse kontrollene gir en grafisk fremstilling av typen Ja/Nei-verdi som er både brukervennlig og lett å lese.

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker for hver av disse kontrollene og forteller deg hvordan du legger dem til i skjemaer og rapporter.

Hva du vil gjøre?

Bestemme hvilken kontroll som skal brukes

Opprette en bundet avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp

Opprette et ubundet avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp

Forstå alternativgrupper

Opprette en alternativgruppe

Legge til et nytt alternativ i en eksisterende gruppe

Bestemme hvilken kontroll som skal brukes

De fleste tilfeller, en avmerkingsboks er den beste kontrollen for som representerer et Ja/Nei-verdi. Dette er standardkontrolltypen som opprettes når du legger til et Ja/Nei-felt i et skjema eller en rapport. Alternativknapper og veksleknapper brukes derimot oftest som en del av en alternativgruppe. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativgrupper, kan du se delen Forstå alternativgrupper.

Illustrasjonen nedenfor viser de tre kontrollene, og hvordan de representerer Ja og Nei-verdier. Ja-kolonnen viser kontrollen slik den vises når valgt, og Ingen-kolonnen viser kontrollen slik den vises når fjernet.

Ja/nei-kontroller

Til toppen av siden

Opprette en bundet avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp

Du kan raskt opprette en avmerkingsboks ved å dra et Ja/Nei-felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten.

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i oppsettvisning eller utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten, og deretter klikke visningen du vil bruke på hurtigmenyen.

 2. Hvis Feltliste-ruten ikke vises allerede, trykker du ALT + F8 for å vise den.

 3. Utvid tabellister ved behov ved å klikke plusstegnet (+) ved siden av tabellnavnene.

 4. Dra Ja/Nei-felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten.

  Avhengig av innstillingen for egenskapen for feltet Visningskontroll , er en avmerkingsboks, en tekstboks eller en kombinasjonsboks opprettet og bundet til feltet. Når du oppretter en ny Ja/Nei-felt i en tabell standardinnstillingen for egenskapen Visningskontroll egenskap er merket.

Hvis du vil, kan du endre avmerkingsbokskontrollen til en alternativknapp eller veksleknapp. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikker du avmerkingsboksen, pek på Endre til på hurtigmenyen, og klikk deretter Veksleknappen Knappesymbol eller Alternativknappen Knappesymbol .

Til toppen av siden

Opprette et ubundet avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp

Du kan bruke en ubundet avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp i en egendefinert dialogboks til å godta inndata fra brukeren og deretter utføre en handling som er basert på disse inndataene.

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten, og deretter klikke Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. I kategorien Utforming i gruppen Kontroller Klikk verktøyet for kontrollen du vil bruke (merket Knappesymbol , Alternativknapp Knappesymbol eller Veksleknappen Knappesymbol ).

 3. Klikk skjemaet eller rapporten der du vil plassere kontrollen.

  Plasseres kontroll i skjemaet eller rapporten.

Selv om det ikke er nødvendig, bør du gi nytt navn til kontrollen slik at den har et mer meningsfylt navn. Hvordan du gjør dette, endres ikke etiketten som vises ved siden av kontrollen, men det kan gjøre det enklere å referere til den i uttrykk eller makroer.

Gi nytt navn til kontrollen

 1. Kontroller at kontrollen er valgt.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du på F4 for å vise den.

 3. Skriv inn et nytt navn i egenskapsboksen navn for kontrollen.

Hvis du vil, kan du endre avmerkingsboksen til en alternativknapp eller veksleknapp. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikker du avmerkingsboksen, pek på Endre til på hurtigmenyen, og klikk deretter Veksleknappen Knappesymbol eller Alternativknappen Knappesymbol .

Til toppen av siden

Forstå alternativgrupper

En enkelt avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp kan være bundet eller ubundet, eller det kan være en del av en alternativgruppe. En alternativgruppe viser et begrenset sett med alternativer, og bare ett alternativ i en alternativgruppe kan velges om gangen. En alternativgruppe består av en grupperamme og et sett med avmerkingsbokser, veksleknapper eller alternativknapper.

Hvis en alternativgruppe er bundet til et felt, bundet bare grupperamme selve til feltet ikke kontrollene inni rammen. I stedet for å angi Kontrollkilde -egenskapen for hver kontroll i alternativgruppen, kan du angi egenskapen Alternativverdi for hver kontroll til et tall som gir mening for feltet som er bundet til grupperamme. Når du velger et alternativ i en alternativgruppe, settes verdien i feltet som alternativgruppen er bundet til verdien for Alternativverdi for det valgte alternativet.

Verdien av en alternativgruppe kan bare være et tall, ikke teksten. Access lagrer dette tallet i den underliggende tabellen. Du kan også angi en alternativgruppe til et uttrykk, eller det kan være ubundet. Du kan bruke en ubundet alternativgruppe i en egendefinert dialogboks for å godta inndata fra brukeren og deretter utføre en handling som er basert på disse inndataene.

Det er vanlig praksis å bruke avmerkingsbokser for Ja/Nei-felt og alternativknapper eller veksleknapper knapper for alternativgrupper. Dette er imidlertid bare et forslag, og du kan bruke noen av de tre kontrollene til begge formål.

Til toppen av siden

Opprette en alternativgruppe

Du kan raskt opprette en alternativgruppe ved hjelp av veiviseren for alternativgruppe. Før du begynner, må du bestemme om du vil at alternativverdien som skal lagres i en tabell. Hvis dette er tilfellet, må du ha et felt med datatypen Tall tilordnet for dette formålet.

Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til et felt i en tabell, kan du se artikkelen sette inn, legge til, eller Opprett et nytt felt i en tabell.

 1. Åpne skjemaet i utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten, og deretter klikke Utformingsvisning Knappesymbol .

 2. Kontroller at det er merket av for Bruk kontrollveivisere Knappesymbol i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

 3. Klikk Alternativgruppe Knappesymbol i samme gruppe.

 4. Klikk i skjemaet der du vil sette inn alternativgruppen.

 5. Følg instruksjonene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden.

  Alternativgruppen plasseres i skjemaet.

Gi nytt navn til alternativgruppen    Selv om det ikke er nødvendig, bør du gi nytt navn til alternativgruppen slik at den har et mer meningsfylt navn. Hvordan du gjør dette, endres ikke etiketten som vises ved siden av alternativgruppen, men det kan gjøre det enklere å referere til kontrollen i uttrykk eller makroer.

 1. Kontroller at det er merket av for alternativgruppen ved å klikke rammen på gruppen.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du på F4 for å vise den.

 3. Skriv inn et nytt navn i egenskapsboksen navn av alternativgruppen.

Til toppen av siden

Legge til et nytt alternativ i en eksisterende gruppe

Du kan legge til nye alternativkontroller i en alternativgruppe etter behov. Du kan opprette en ny kontroll i gruppen, eller du kan klippe ut en eksisterende kontroll fra et annet sted i skjemaet, og lim den inn i gruppen.

 1. Åpne skjemaet i utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten, og deretter klikke Utformingsvisning Knappesymbol .

 2. Klikk på rammen for alternativgruppen å merke det, og dra deretter skaleringshåndtakene på rammen for å få plass i den nye alternativkontrollen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en ny kontroll i gruppen   

   1. Klikk verktøyet for hvilken type kontroll du vil legge til (merket Knappesymbol , Alternativknapp Knappesymbol eller Veksleknappen Knappesymbol ) i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming.

   2. Flytt pekeren slik at det er plassert inne i rammen for alternativgruppen. Rammen endrer farge for å angi at den nye kontrollen blir en del av alternativgruppen.

   3. Klikk for å plassere kontrollen i gruppen.

  • Flytte en eksisterende kontroll til gruppen   

   Bare drar en kontroll i en alternativgruppe gjør det ikke en del av gruppen. Du må klippe ut og lime inn kontrollen i gruppen for at den skal bli et alternativ.

   1. Merk kontrollen du vil flytte til alternativgruppen.

   2. Klikk Klipp ut i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Knappesymbol

   3. Merk alternativgruppen ved å klikke rammen som omgir gruppen.

   4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Knappesymbol

    Access legger til kontrollen i gruppen.

 4. Du må sannsynligvis flytte kontrollen og etiketten slik at de justeres med eksisterende kontroller og etiketter.

 5. Merk kontrollen nylig lagt til, og deretter trykker du F4 for å åpne egenskapssiden for kontrollen.

 6. Noter verdien for egenskapen Alternativverdien for kontrollen nylig lagt til. Avhengig av dine behov, kan du la den på verdien Access foreslår, eller du kan endre den til en annen verdi.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×