Bruke relasjoner

Opprette mange-til-mange-relasjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hva er en mange-til-mange-relasjon?

Mange-til-mange-relasjoner er de mest brukte tabellrelasjonene. De kan gi viktig informasjon, slik som hvilke kunder selgerne dine har kontaktet og hvilke produkter som ligger i bestilling fra kunder.

A mange-til-mange-relasjon finnes når ett eller flere elementer i én tabell kan ha en relasjon til ett eller flere elementer i en annen tabell. Eksempel:

 • Ordrer-tabellen din inneholder ordrer som kommer fra flere kunder (som er oppført i Kunder-tabellen), og en kunde kan ha mer enn én ordre.

 • Produkter-tabellen inneholder de enkelte produktene du selger, og de er en del av mange ordrer i Ordrer-tabellen.

 • Én ordre kan inneholde én forekomst (eller mer enn én forekomst) av et bestemt produkt og/eller én forekomst (eller mer enn én forekomst) av flere produkter.

Kunden Elizabeth Andersens ordre med nummer 1012 kan for eksempel inneholde ett av produktene 12 og 15 og fem av produktet 30.

Opprette mange-til-mange-relasjoner

Du går frem på en annen måte for å opprette mange-til-mange-relasjoner enn du gjør for én-til én eller én-til-mange. For disse relasjonene knytter du bare sammen de aktuelle feltene med en linje. For å opprette mange-til-mange-relasjoner må du opprette en ny tabell for å koble sammen de to andre tabellene. Denne nye tabellen kalles en mellomliggende tabell (eller noen ganger en koblet tabell eller foreningstabell).

I en situasjon som den vi beskrev tidligere, kan du opprette en tabell for Ordredetaljer. Den kan bestå av poster som inneholder ID fra Ordrer-tabellen og ID fra Produkter-tabellen for hvert element i en hvilken som helst rekkefølge. Du oppretter en primærnøkkel for tabellen ved å kombinere nøklene fra de to tabellene.

I vårt tilfelle består Elizabeth Andersens ordre nummer 1012 av produktene 12, 15 og 30. Det betyr at postene i Ordredetaljer-tabellen vår ser slik ut:

Ordre-ID

Produkt-ID

1012

12

1012

15

1012

30

Elizabeth bestilte ett hver av produktene 12 og 15, og fem stykker av produkt nummer 30. Vi kan ikke legge til nok en rad med 1012 og 30 fordi kombinasjonen av Ordre-ID og Produkt-ID utgjør primærnøkkelen, og primærnøkler være unike. I stedet legger vi til et felt for antall i Ordredetaljer-tabellen.

Ordre-ID

Produkt-ID

Antall

1012

12

1

1012

15

1

1012

30

5

Opprette en mellomliggende tabell

 1. Velg Opprett > Tabell.

 2. Velg Lagre Lagre .

 3. Bruk en beskrivende tittel for Tabellnavn. For å indikere formålet med tabellen bør du ta med foreningstabell eller mellomliggende i navnet på tabellen.

Opprett feltene i den mellomliggende tabellen

Access vil automatisk legge til et ID-felt som første kolonne i tabellen. Du kan endre dette feltet for å samsvare med ID for den første tabellen i mange-til-mange-relasjonen. Dersom den første tabellen for eksempel er en ordretabell med navn Ordre-ID, og primærnøkkelen er et tall, endrer du navnet på ID-feltet i den nye tabellen til Ordre-ID og angir Tall som datatype.

 1. I Dataarkvisningen velger du kolonneoverskriften ID og skriver deretter inn det nye navnet på feltet.

 2. Velg det feltet som du nettopp har gitt nytt navn.

 3. Under DatatypeFelt-fanen velger du en datatype som samsvarer med feltet i den opprinnelige tabellen, slik som Tall eller Kort tekst.

 4. Velg Klikk for å legge til, og velg deretter en datatype som samsvarer med primærnøkkelen i den andre tabellen. I kolonneoverskriften, som allerede er valgt, skriver du inn navnet på feltet for primærnøkkelen fra den andre tabellen, som for eksempel Produkt-ID.

 5. Dersom du har behov å spore eventuell annen informasjon om disse postene, for eksempel antall produkter, kan du opprette flere felt.

Kombinere primære ID-felt

Ettersom du nå har felt som inneholder ID-er fra de to tabellene du vil koble sammen, kan du opprette en primærnøkkel i den mellomliggende tabellen, basert på disse ID-ene.

 1. Åpne den mellomliggende tabellen i Utformingsvisning.

 2. Merk begge radene som inneholder ID-ene. (Dersom du har fulgt prosedyren tidligere, vil det være de to første radene.)

 3. Velg Utforming > Primærnøkkel.
  Nøkkelikoner vil vises ved siden av begge ID-feltene.

  Primærnøkkel i skjermbilde for tabell

Koble sammen de tre tabellene for å opprette mange-til-mange-relasjonen

For å fullføre mange-til-mange-relasjonen kan du opprette en én-til-mange-relasjon mellom primærnøkkelfeltet i hver av tabellene og det tilsvarende feltet i den mellomliggende tabellen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, se Komme i gang med tabellrelasjoner.

Når du er ferdig, skal relasjonene se omtrent slik ut:

Skjermbilde av tilkoblinger mellom tre databasetabeller

Vil du vite mer?

Komme i gang med tabellrelasjoner

Opprette en relasjon

Slette en relasjon

Excel-opplæring

Outlook-opplæring

Bruk en mange-til-mange-relasjon mellom tabeller når ett enkelt element i tabell A kan være relatert til mange elementer i tabell B, og omvendt. Et produkt kan for eksempel vises i mange ordrer, og en ordre kan inneholde mange produkter.

I denne demonstrasjonen skal vi utvide databasen vår til et enkelt ordresporingssystem med tabeller for produkter og ordrer.

Vi skal lære om forbindelsestabellen og sammensatt nøkkel, og bruke dem med våre andre tabeller til å opprette mange-til-mange-relasjonen.

Første trinn i prosessen med å bygge en mange-til-mange-relasjon, er å opprette en ny tabell.

Dette kalles den «mellomliggende tabellen», og vi bruker den til å lagre dataene fra de andre tabellene som er involvert i relasjonen.

Den mellomliggende tabellen kalles også for «koblings-» eller «forbindelsestabellen».

Det neste du gjør er opprette et par én-til-mange-relasjoner mellom forbindelsestabellen og de andre tabellene som er involvert i relasjonen.

Som en del av dette må du angi begge disse feltene som primærnøkkel for forbindelsestabellen. Dette blir den «sammensatte nøkkelen».

Vi bygger forbindelsestabellen i Utformingsvisning, så vi velger Opprett og deretter Tabellutforming. Her er den nye, tomme tabellen.

Nå skal vi åpne produkt- og ordretabellene.

La oss ta en titt på primærnøklene for begge tabellene. Produkttabellen bruker et AutoNumber-felt kalt Produkt-ID.

Primærnøkkelen for ordretabellen kalles for Ordre-ID, og det er også et AutoNumber-felt.

Nå kan vi gå tilbake til forbindelsestabellen, der vi angir produkt-ID, velger Tall, skriver inn ordre-ID, og deretter velger Tall på nytt.

La oss merke begge feltene. Plasser markøren i den grå boksen ved siden av et felt for å gjøre dette, og dra.

Velg Primærnøkkel på båndet når begge feltene er merket. Dette oppretter den sammensatte nøkkelen for forbindelsestabellen.

Når du har begge feltene i den sammensatte nøkkelen, sikrer du at hver enkelt ordre, og alt i hver enkelt ordre, identifiseres unikt.

Trykk CTRL+S for å lagre forbindelsestabellen, og gi den navnet Ordredetaljer.

Nå kan vi opprette relasjonene. Start ved å lukke alle åpne tabeller. Velg Databaseverktøy, og deretter Relasjoner.

Velg Vis tabellUtforming-fanen. Legg til ordredetaljer- , ordrer- og produkttabellene. Lukk dialogboksen.

Ordne tabellene, slik at Ordredetaljer – altså forbindelsestabellen – er i midten. Dra Ordre-ID-feltet fra ordretabellen til forbindelsestabellen.

Gå til dialogboksen Rediger relasjoner og velg Gjennomfør referanseintegritet. Deretter velger du Opprett for å opprette relasjonen.

Gjør det samme med Produkt-ID-feltet. Velg Gjennomfør referanseintegritet og velg så Opprett – det er det hele.

Trykk CTRL+S for å lagre endringene i oppsettet for relasjonsdiagrammet.

Du har nå brukt en forbindelsestabell og sammensatt nøkkel sammen med eksisterende tabeller til å opprette en mange-til-mange-relasjon i Access-databasen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×