Video: Legge til og redigere filer

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan legge ved, forhåndsvise og redigere Office-dokumenter, PDF-filer, bilder og videoer vedlagt i en Yammer-samtale. Åpne i fullskjermsvisning, eller rediger ved bruk av Office Online, direkte fra samtalen eller listen over filer. Du kan også redigere Word, PowerPoint og Excel-filer samtidig med andre.

Obs!: Fordi forhåndsvisnings- og redigeringsfunksjonene i Yammer bruker Office Online, fungerer de bare når de vedlagte filene er filtyper som er kompatible med Office Online, inkludert Word-dokumenter, Excel-regneark og PowerPoint-presentasjoner. Du kan forhåndsvise PDF-filer i Yammer, men redigering er ikke tilgjengelig.

Legge ved en fil

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i, eller klikk Oppdag flere grupper for å søke etter en annen gruppe.

 3. Gjør noe av følgende:

  • For å angi et svar på en melding. Klikk Svar Svar-ikonet .

  • Hvis du vil legge inn en ny melding, klikker du Oppdater øverst i gruppen.

 4. Klikk Legg ved Legg ved-ikonet , og klikk deretter én av følgende:

  • Laste opp en fil fra datamaskinen – for å finne og åpne en fil.

  • Velg en fil på Yammer – for å opprette en kobling til en eksisterende fil på Yammer-nettverket

 5. Klikk Legg inn.

Legge ved en fil i en melding

Forhåndsvise en fil

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i, eller klikk Oppdag flere grupper for å søke etter en annen gruppe.

 3. Finn en melding med en vedlagt fil, og klikk deretter i boksen som inneholder miniatyrbilde-forhåndsvisningen av den vedlagte filen.

  Forhåndsvise en fil som er knyttet til en melding

  Når du åpner en vedlagt fil fra en samtale, viser forhåndsvisningen også samtalen i den høyre ruten. Du kan legge til i samtalen her når du forhåndsviser filen.

 4. For å lukke forhåndsvisningen klikker du X øverst i vinduet.

Redigere en fil

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i, eller klikk Oppdag flere grupper for å søke etter en annen gruppe.

 3. Finn en melding med en vedlagt fil, og klikk deretter i boksen som inneholder miniatyrbilde-forhåndsvisningen av den vedlagte filen og klikk deretter Gå til fil.

 4. For å redigere filen i Office Online går du til Filhandlinger i den høyre ruten og klikker Rediger fil.

  Redigere en fil som er lagt ved en melding
 5. Endre filen slik du ønsker.

 6. Lukk fanen i nettleseren for å avslutte redigeringen. Endringene lagres automatisk til den vedlagte filen.

Merke en fil som «Offisiell»

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i, eller klikk Oppdag flere grupper for å søke etter en annen gruppe.

 3. Finn en melding med en vedlagt fil, klikk i boksen som inneholder miniatyrbilde-forhåndsvisningen av den vedlagte filen og klikk deretter Gå til fil.

 4. I den høyre ruten under Filhandlinger klikker du Merk som offisiell og lås endringer.

For å lette tilgangen vises offisielt innhold høyere i søkeresultater og innholdskataloger.

Vise alle filer på nettverket

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. Øverst i venstre rute klikker du Mer Mer , og deretter klikker du Filer.

 3. Hvis du vil arbeide med noen filer, navigerer du ved bruk av hurtigtilgangslisten i den venstre ruten, eller ved å klikke én av filfanene i den høyre ruten.

En liste over alle filene i Yammer-nettverket

Slik går du frem-instruksjoner for enheten

Legge ved en fil

Obs!: Du kan bare legge ved et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet øverst til venstre, trykk så Mine nettverk, og trykk til slutt navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre på MINE GRUPPER-delen, og trykk deretter Se alle.

 4. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 7. Gjør noe av følgende:

  • Trykk meldingen du vil bruke, og trykk deretter Svar.

  • Trykk Skriv Skriv-ikonet for å opprette et nytt innlegg.

 8. Skriv inn meldingen i boksen.

 9. Trykk Legg til bilde Kameraikon , og velg et bilde fra telefonens kamerarull.

 10. Når du er ferdig, trykker du Send Send delingsinvitasjon .

Forhåndsvise en fil

Obs!: Du kan bare forhåndsvise et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre på MINE GRUPPER-delen, og trykk deretter Se alle.

 4. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 7. Trykk en melding som inneholder et vedlegg.

 8. Trykk Vedlegg Kameraikon . Hvis den vedlagte filen er et bilde, ser du et miniatyrbilde.

 9. Trykk for å se et større bilde.

 10. Du kan alternativt laste ned bildet til telefonens kamerarull og trykke Mer Mer-ikonet øverst til høyre, og deretter trykke Last ned Lagre-ikonet .

Redigere en fil

Muligheten til å redigere en fil er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Merke en fil som «Offisiell»

Muligheten til å merke en fil som offisielle er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vise alle filer på nettverket

Muligheten til å vise alle filer på nettverket er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Legge ved en fil

Obs!: Du kan bare legge ved et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone), eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

 4. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 7. Gjør noe av følgende:

  • Trykk den ønskede meldingen, og klikk deretter Svar.

  • Trykk Legg inn Legg inn-ikonet  for å opprette et nytt innlegg.

 8. Skriv inn meldingen i boksen.

 9. Trykk Kamera Kameraikon for å klikke et bilde, eller Legg til bilde Bilde-ikonet , og velg deretter et bilde fra telefonens kamerarull.

 10. Når du er ferdig, klikker du Send eller Legg inn.

Forhåndsvise en fil

Obs!: Du kan bare forhåndsvise et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone), eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

 4. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 7. Trykk en melding som inneholder et vedlegg.

 8. Trykk Vedlegg Kameraikon . Hvis den vedlagte filen er et bilde, ser du et miniatyrbilde.

 9. Trykk for å se et større bilde.

 10. Du kan også laste ned bildet til enhetens kamerarull ved å trykke Mer Mer-ikonet og så trykke Lagre.

Redigere en fil

Muligheten til å redigere en fil er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Merke en fil som «Offisiell»

Muligheten til å merke en fil som offisielle er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vise alle filer på nettverket

Muligheten til å vise alle filer på nettverket er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Legge ved en fil

Obs!: Du kan bare legge ved et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-inndelingen.

 4. Trykk navnet på en gruppe du har blitt med i, eller søk etter andre grupper.

 5. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 6. Gjør noe av følgende:

  • Trykk meldingen du vil bruke, og klikk deretter Svar Svar-ikonet .

  • Trykk Pluss Nytt dokument-ikon for å opprette et nytt innlegg.

 7. Skriv inn meldingen i boksen.

 8. Trykk Legg til bilde Kameraikon og velg et bilde fra telefonens kamerarull.

 9. Når du er ferdig, klikker du Send Ikon for Sende e-post .

Forhåndsvise en fil

Obs!: Du kan bare forhåndsvise et bilde, ikke et dokument.

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-inndelingen.

 4. Trykk navnet på en gruppe du har blitt med i, eller søk etter andre grupper.

 5. Hvis du vil se gruppemeldinger, sveiper du oppover eller nedover.

 6. Trykk en melding som inneholder et vedlegg.

 7. Trykk Vedlegg Kameraikon . Hvis den vedlagte filen er et bilde, ser du et miniatyrbilde.

 8. Trykk for å se et større bilde.

 9. Du kan alternativt laste ned bildet til telefonens kamerarull og klikke Lagre Lagre-ikonet .

Redigere en fil

Muligheten til å redigere en fil er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Merke en fil som «Offisiell»

Muligheten til å merke en fil som offisielle er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vise alle filer på nettverket

Muligheten til å vise alle filer på nettverket er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vil du vite mer?

Grunnleggende oppgaver i Word Online

Grunnleggende oppgaver i Excel Online

Grunnleggende oppgaver i PowerPoint Online

Videoinnlegg i Yammer lastes opp og kodes separat

Jeg kan legge til, redigere og bruke samtidig redigering for filer i Yammer.

Jeg kan laste opp et dokument slik at andre kan lese og redigere filen selv.

Jeg kan for eksempel legge til dokumentet XT3000 i Nye produkter-samtalen.

Når jeg svarer på meldingen, klikker du jeg Legg ved, og klikk deretter Last opp en fil fra datamaskinen.

Jeg finner dokumentet i dialogboksen, og deretter klikker jeg Åpne.

Gruppemedlemmer kan forhåndsvise og redigere Office-dokumenter med Office Online.

Vi kan også redigere Word-, PowerPoint- og Excel-filer samtidig.

Her er et dokument som jeg vil se gjennom.

Jeg holder pekeren over miniatyrbildet og klikker Gå til filen.

Hvis jeg vil redigere filen i Word Online, klikker jeg Rediger fil under Filhandlinger.

Nå kan jeg redigere filen, og endringene mine lagres automatisk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×