Video: Kommunisere i grupper

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Yammer organiseres stort sett av grupper. Standardgruppen er Hele firmaet, som alle kan publisere til. En gruppe kan være konsentrert om et emne, et team, en avdeling eller et prosjekt. Grupper er en flott måte å få arbeidet gjort på i et team, eller for å holde seg informert om et emne. De fleste grupper er offentlige og enkle å bli med i, men noen er private og krever godkjenning.

I en gruppe kan du svare på en melding for å fortsette dialogen, bidra med nyttig informasjon eller innsikt, stille spørsmål, gi svar og fremheve anbefalte fremgangsmåter for andre å se. Legg inn en melding ved å dele noe nyttig og interessant, og som sannsynligvis vil anspore til videre diskusjoner. Når du svarer og publiserer oppmuntrer du også til deltakelse fra kollegene dine. I tillegg kan du også få gruppeoppdateringer raskt ved å bruke tallindikatorer og Neste gruppe-ledeteksten.

Bli med i en gruppe

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i.

 3. For å finne andre grupper klikker du Oppdag flere grupper nederst til venstre i ruten.

 4. I Foreslåtte grupper-dialogboksen, klikker du en gruppe eller klikk Vis flere grupper.

 5. Hvis du vil se en fullstendig liste, klikker du Alle grupper.

 6. Når du finner en gruppe som interesserer deg, klikker du den gruppen.

 7. Øverst i den høyre ruten klikker du Bli med i gruppe.

 8. Hvis gruppen er privat og medlemskapet må godkjennes, klikker du BE OM Å BLI MED.

Vanlige spørsmål som stilles i Yammer

Svare en person

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i.

 3. For å finne andre grupper klikker du Oppdag flere grupper nederst til venstre i ruten.

 4. Søk i listen over innlegg og svar, som står oppført fra nyest til eldst.

 5. Hvis du vil svare en person, klikker du Svar Svar-ikonet .

  Svare en person

  Hvis det allerede finnes flere svar, kontrollerer du at du svarer til riktig person. Øverst i Svar-boksen forteller Yammer deg hvem du svarer til.

Legge inn en melding

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i.

 3. For å finne andre grupper klikker du Oppdag flere grupper nederst til venstre i ruten.

 4. Klikk Oppdater øverst i gruppen, og skriv deretter inn en melding.

  Publisere en ny melding
 5. Når du er ferdig, klikker du Legg inn.

Skanne etter nye gruppeaktiviteter

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre navigasjonsruten ser du tall ved siden av et gruppenavn som fungerer som sanntidsindikatorer som varsler deg om grupper som for øyeblikket er aktive.

  En gruppeliste med varseltall
 3. Når du er ferdig med en gruppe, ber Neste gruppe-meldingen deg nederst i gruppesamtalen om å gå videre til andre aktive grupper.

  Neste-meldingen nederst i Gruppe-ledeteksten

Slik går du frem-instruksjoner for enheten

Bli med i en gruppe

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet øverst til venstre, trykk så Mine nettverk, og trykk til slutt navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre på MINE GRUPPER-delen, og trykk deretter Se alle.

 4. I Søk-boksen skriver du inn et emne, for eksempel «hobby» eller «markedsføring», som matcher et gruppenavn.

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Trykk BLI MED.

Svare en person

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre i MINE GRUPPER-delen.

 4. Trykk et gruppenavn som du har blitt med i, eller trykk Se alle for å finne en annen gruppe.

 5. Trykk den ønskede meldingen, og klikk deretter Svar.

  Tips!: Hvis det finnes flere svar på et innlegg, kontrollerer du at du svarer til riktig person.

 6. Når du er ferdig, trykker du Send Send delingsinvitasjon .

Legge inn en melding

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre i MINE GRUPPER-delen.

 4. Trykk et gruppenavn som du har blitt med i, eller trykk Se alle for å finne en annen gruppe.

 5. Trykk Skriv Skriv-ikonet , og skriv deretter inn en melding.

 6. Når du er ferdig, trykker du Send Send delingsinvitasjon .

Skanne etter nye gruppeaktiviteter

Muligheten til å følge et emne er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Bli med i en gruppe

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone) eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

 4. I Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Trykk Bli med.

Svare en person

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone) eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

 4. Trykk den ønskede meldingen, og klikk deretter Svar.

  Tips!: Hvis det finnes flere svar på et innlegg, kontrollerer du at du svarer til riktig person.

 5. Når du er ferdig, trykker du Send.

Legge inn en melding

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone) eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

 4. Trykk Legg inn Legg inn-ikonet , og skriv deretter inn en melding.

 5. Når du er ferdig, trykker du Legg inn.

Skanne etter nye gruppeaktiviteter

Muligheten til å følge et emne er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Bli med i en gruppe

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-inndelingen.

 4. I Søk-boksen skriver du inn et emne, for eksempel «hobby» eller «markedsføring», som matcher et gruppenavn.

 5. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

 6. Klikk Mer Mer-menyikonet for mobil , og klikk deretter Bli med i gruppen.

Svare en person

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-inndelingen.

 4. Trykk et gruppenavn som du har blitt med i, eller klikk Søk etter grupper for å finne en annen gruppe.

 5. Trykk meldingen du vil bruke, og klikk deretter Svar Svar-ikonet .

  Tips!: Hvis det finnes flere svar på et innlegg, kontrollerer du at du svarer til riktig person.

 6. Når du er ferdig, klikker du Send Ikon for Sende e-post .

Legge inn en melding

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-inndelingen.

 4. Trykk et gruppenavn som du har blitt med i, eller klikk Søke etter grupper for å finne en annen gruppe.

 5. Trykk Pluss Nytt dokument-ikon , og skriv deretter inn en melding.

 6. Når du er ferdig, klikker du Send Ikon for Sende e-post .

Skanne etter nye gruppeaktiviteter

Muligheten til å følge et emne er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vil du vite mer?

Opprette en gruppe

En gruppe kan være opprettet for et emne, et team, en avdeling eller et prosjekt.

Jeg blir med i grupper for å få arbeidet gjort med et team eller holde meg informert om virksomheten.

I den venstre ruten kan jeg klikke en gruppe som jeg allerede er med i.

Hvis jeg vil se foreslåtte grupper, klikker jeg Finn flere grupper.

Hvis jeg vil se en fullstendig liste over grupper, klikker jeg Vis flere grupper, og deretter klikker jeg Alle grupper.

Når jeg finner en gruppe jeg vil bli med i, for eksempel Markedsføringskampanjer, velger jeg den og klikker deretter Bli med i gruppe.

Jeg svarer regelmessig på gruppesamtaler for å holde samtalen gående.

I Nye produkter-gruppen sender jeg et svar til Edith Wangen for å svare på spørsmålet hennes.

Når jeg svarer, kan jeg kontrollere at det er riktig person ved å bekrefte det øverst i boksen.

Nå vil jeg legge inn en melding for å fremme videre diskusjon.

Jeg klikker Oppdater øverst i gruppen og skriver deretter en ny melding.

Deretter klikker jeg Legg inn.

Til slutt går jeg gjennom gruppesamtalene mine hver dag, slik at jeg holder meg oppdatert.

Disse tallene ved siden av gruppenavnene viser at det finnes nye meldinger i gruppen.

Når jeg er ferdig med å lese meldingene i én gruppe, kan jeg klikke Neste gruppe for å gå videre til andre aktive grupper.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×