Legge til tabeller

Bygge opp tabeller med tabellutforming

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Når du oppretter en tabell med Tabellutforming, kan du være mer bevisst i utformingen av databasen, angi felttyper, opprette en oppslagsliste og opprette en sekundærnøkkel du kan sammenkoble med primærnøkkelen.

Opprette en tabell med tabellutforming

 1. Velg Opprett > Tabellutforming.

  Access-båndkommandoer for Opprett > Tabellutforming
 2. Skriv inn et feltnavn og en datatype i det første feltet i den nye tabellen.

  Navnet på første felt og datatype for en ny Access-tabell
 3. Hvis du vil angi primærnøkkelen for tabellen, velger du Feltnavn-cellen for det relevante feltet, og deretter velger du Primærnøkkel.

  Velge et primærnøkkelfelt i en ny Access-tabell

  Primærnøkkel-indikatoren vises til venstre for navnet på feltet. Du kan når som helst endre primærnøkkelen, men hver tabell kan bare ha én primærnøkkel.

 4. Velg Fil > Lagre, og gi navn til tabellen.

Det finnes mange flere alternativer når du bygger opp og endrer tabeller med Tabellutforming.

Bytt tabellutformingen mellom dataarkvisning og utformingsvisning
 • Bytt mellom Utformingvisning og Dataarkvisning for en lagret tabell.

 • Angi et hvilket som helst felt som tabellens primærnøkkel.

 • Bruk Verktøy for å opprette en uttrykks- eller inndatamaske.

 • Test valideringsregler.

 • Sett inn og slett rader.

 • Opprett oppslagslister.

 • Opprett, gi nytt navn til og slett datamakroer.

 • Definer relasjoner og objektavhengigheter.

Vil du vite mer?

Excel-opplæring

Outlook-opplæring

Du kan opprette en tabell i Dataarkvisning eller i Tabellutforming-visning. Det er enkelt å arbeide i Dataarkvisning – som å legge inn data i et regneark. På den annen side, når du arbeider i Tabellutforming-visning, kan du være mer bevisst på å utforme databasen og angi felttypene. Du kan også opprette en oppslagsliste, og opprette en sekundærnøkkel du kan sammenkoble med primærnøkkelen.

Vi velger Opprett og deretter Tabellutforming på båndet. Hvis du liker å bruke hurtigtaster, holder du nede ALT og trykker bokstaven ved siden av kommandoen du vil bruke. I dette tilfellet er det C og deretter TD.

Tabellutformingen starter, og denne nye fanen vises. Dette er en KONTEKSTAVHENGIG FANE. Access har flere av dem, og de vises bare når du trenger dem. Denne har kommandoer for å sette inn eller slette felt, og én for å angi en primærnøkkel.

Her i Feltnavn-kolonnen angir vi Telefon-ID. Fra Datatype-listen velger vi AutoNumber og deretter velger vi Primærnøkkel. Vi kan også høyreklikke raden og se mange av de samme kommandoene. Også her trykker du ALT pluss bokstaven ved siden av kommandoen du vil bruke.

For det neste feltet angir vi Telefonnummer og velger datatypen Kort tekst

Nedenfor dette skriver vi inn Type og begynner opprettingen av en oppslagsliste. Velg Oppslagsveiviseren, skriv inn de ønskede verdiene og velg deretter Neste. Én kolonne er helt greit. Vi angir type telefonnummer for listen i den første raden: arbeid, deretter mobil, faks, nødnummer og hjem. Velg Neste. Feltet har allerede navnet vi har angitt, så nå velger vi ganske enkelt Fullfør.

Vi kunne ha gjort om dette feltet til en egen separat tabell, men vi gjorde det ikke fordi det er en liten datamengde. Det vi har gjort i stedet, er å opprette en oppslagsliste. Slik at når vi nå skriver inn et navn, velger vi bare den riktige verdien fra listen vi har satt opp.

Til slutt må vi opprette vår sekundærnøkkel. La oss kalle det Kunde-ID SN. Kunde-ID er navnet på primærnøkkelen i kundetabellen, og SN står for sekundærnøkkel. Med andre ord er dette en forkortelse som viser at dette er en sekundærnøkkel og primærnøkkelen er Kunde-ID-feltet i kundetabellen.

Deretter må vi angi datatypen som Tall. Nå vises en regel for databaseutforming. Datatypene for primær- og sekundærnøklene må være like eller kompatible. I dette tilfellet bruker vi en kompatibel datatype siden primærnøkkelen i kundetabellen er et felt med datatypen AutoNumber

Husk at Access kontrollerer verdiene i AutoNumber-felt. De holder seg i rekkefølge etter hvert som du legger til kundenavn, og du kan aldri duplisere noen av disse sekvensielle verdiene. Vi vil ikke bruke datatypen AutoNumber her, fordi du trenger å duplisere verdier i primærnøkkelfeltet hver gang en kunde har mer enn ett telefonnummer.

Vi trenger imidlertid en kompatibel datatype, som i dette tilfellet er Tall. Andre datatyper, som for eksempel Tekst, er også kompatible med nøkkelfeltene dine.

Lagre tabellen, og kall den Telefonnumre.

Nå vet du hvordan du oppretter en tabell med utformingsvisning, og i prosessen kan du opprette en verdiliste og en sekundærnøkkel. Det var det, vi er ferdig!

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×