Velkommen til Outlook.com

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Merknad: Logg på Outlook.com ved hjelp av en Microsoft-konto, inkludert e-postkontoer som slutter på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com og @msn.com, eller ved å bruke en Office 365-jobb eller skolekonto. Trenger du hjelp med å få tilgang til kontoen din? Se Jeg har problemer med å logge på Outlook.com-kontoen.

Bruk Outlook.com for å få tilgang til e-post, kontakter, kalendere og oppgaver fra hvor som helst. Alt du trenger er tilgang til Internett.

Det som vises i E-post

Outlook

Når du logger på Outlook.com, går du direkte til innboksen.

Hovedkomponenter av e-post

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny knapp og pil ned .

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel favorittmapper og arkivmapper.

Tips: 

 • Velg Utvid Vis for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul å skjule den.

 • Høyreklikk en eksisterende mappe, og velg Opprett ny undermappe.

Se Arbeide med meldingsmapper i Outlook på nettet i jobbsammenheng for å finne ut mer om tilgjengelige mapper.

3

Søkeboks

I dialogboksen Søk etter e-post og personer, skriver du inn hvem (navnet på en person) eller hva (et emne) du vil søke etter, og velg deretter Søk .

4

Meldingsliste

Meldingene i gjeldende mappe vises. Og det kan hende du finner et synlig varsel om at en melding er ulest, har et vedlegg eller er flagget.

Øverst i meldingslisten, kan du angi hvordan du vil vise listen. Velg Alle pil ned, og velg deretter et alternativ under Filter, Sorter ettereller Vis som.

Hver melding har også en miniverktøylinje Merk meldinger som slettet, marker som ulest, flagg, fest til toppen av siden . Du kan slette en merket melding, markere den som ulest, flagge meldingen eller feste den til Beholde denne meldingen øverst i mappen.

5

Leseruten

Meldingen eller samtalen som du valgte, vises i leseruten. Bruk kommandolinjen ovenfor leseruten til å utføre vanlige handlinger som å slette, arkivere, kategorisere eller flytte e-postmeldinger.

Outlook.com-kommandolinjen som vises når en melding er valgt

Og du kan velge Mer Mer-ikonet for å få tilgang til flere handlinger, som for eksempel alternativet for å tilordne en melding til en kategori eller for å skrive ut en melding. Hvis du vil vite mer om å skrive ut meldinger, kan du se Skrive ut e-postmeldinger og kalendere i Outlook.com.

Det som vises i Kalender

Kalender

Hold oversikt over avtaler, møter eller andre hendelser fra hvor som helst så lenge du har tilgang til Internett. Legg til, rediger eller slett hendelser ved hjelp av dags-, uke- eller månedsvisninger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du jobber med kalendere i Outlook.com, kan du gå til Bruke kalenderen i Outlook på nettet.

Bruk kalenderen til å administrere møter og andre hendelser.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søke i kalenderen

Begynn å skrive inn navnet på en person eller en hendelse for å finne et møte eller en avtale som inneholder en bestemt kontakt eller tittel på en hendelse, og velg deretter Søk .

2

Ny hendelse

Opprette en ny hendelse ved å velge Ny knapp og pil ned pil ned, og velg deretter Kalenderhendelse. Fyll deretter ut informasjon om hendelsen i Detaljer-skjemaet.

3

Mine kalendere

Kalender er standardvalget under Min kalender og her brukes månedsvisning av kalenderen. Du kan gå fremover Flytt fremover (pil høyre) eller bakover Flytte bakover (pil venstre) gjennom kalendermånedene.

Når du bruker månedsvisning, er gjeldende dato alltid uthevet med mørk sjattering. Men hvis du velger en annen dato i visningen, er denne også uthevet med lysere sjattering.

Du kan legge til en kalender under Min kalender. Høyreklikk Min kalender > Ny kalender og opprett en ny kalender du kan bruke, for eksempel for et bestemt prosjekt eller til å holde orden på personlige avtaler. Hvis du ombestemmer deg og ikke vil beholde kalenderen du opprettet, velger du kalenderen, høyreklikker og velg deretter Slett > Ja.

Alternativt kan du velge Legg til kalender fra kommandolinjen, pil ned og velg deretter en fødselsdagskalenderen, en feriekalender eller et annet alternativ for kalender. Når du har lagt til en fødselsdagskalender, kan du for eksempel velge å slå av eller på visningen av denne. Bare velg Mine kalendere, høyreklikk, og velg alternativet du ønsker.

4

Andre kalendere

Du kan vise flere kalendere om gangen. Legge til andre personers kalendere og velge hvilke kalendere du vil vise. Du kan også opprette nye kalendere eller nye kalendergrupper.

5

Visningsalternativer

Velg kalendervisning: dag, arbeidsuke, uke, måned eller i dag.

6

Kalenderruten

Velg en bestemt dag i kalenderen og alle avtaler eller hendelser som er planlagt for denne dagen er oppført i dette området. Du kan også dobbeltklikke en dag eller tidsluke for å opprette en ny avtale eller hendelse.

Dele eller skrive ut en kalender

Med Outlook.com kan du dele en kalender eller skrive ut en kalender. Start ved å velge handlingen du vil bruke på kommandolinjen.

Kalender-kommandolinjen for Outlook.com

Når du vil dele en kalender,

 1. velger du Del, skriver inn navnet på personen som du vil dele kalenderen med i dialogboksen Dele med, og velger deretter Del.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis personen automatisk samsvarer med noen i kontaktlisten, vises personens e-postadresse, og du kan velge denne.

  • Hvis navnet du skrev inn, ikke finnes i kontaktlisten din, skriver du inn personens e-postadresse, og velger deretter Del

 3. Når du er ferdig med å finne alle personene du vil dele kalenderen med, velger du Ferdig.

Hver person du velger å dele kalenderen med, vil motta en invitasjon på e-post. Mottakeren kan velge koblingen Legge til denne kalenderen for å vise emne, sted, tilgjengelighet og notater for å få tilgang til kalenderen du vil dele.

Når du vil skrive ut en kalender,

 1. velger du Skriv ut.

  Merknad: Samme kalendervisning som du har på skjermen vil vises i forhåndsvisningen.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis kalenderen i forhåndsvisningen ser ut som ønsket, velger du Skriv ut.

  • Hvis du vil ha en annen kalender, klikker du rullegardinlistenVisning, velger en ny kalendervisning og velg deretter Skriv ut.

Alternativer som format, som er tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut, varierer avhengig av hvilken kalendervisning som er valgt.

Det som vises i Personer

Personer

Lagre og behandle alle kontaktene dine på ett sted. Opprett nye kontakter eller søk etter kontakter og rediger kontakter du allerede har. Gå til Bruke kontakter i Outlook på nettet hvis du vil lære mer om hvordan du kan behandle kontakter i Outlook.com.

Bruk Personer til å behandle kontakter.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søke etter personer

Begynn å skrive inn navnet på en person du leter etter, og velg deretter Søk . Hvis personens navn automatisk samsvarer med noen som allerede finnes i kontaktlisten, vises personens e-postadresse, og du kan velge denne.

2

Opprette, redigere eller slette kontakter

Bruk kommandolinjen for å få tilgang til og utføre bestemte handlinger.

Kommandolinje for personer

 • Hvis du vil opprette en ny kontakt, velger du Ny > Kontakt på kommandolinjen. I skjemaet Legg til kontakt, skriver du inn informasjon om den nye kontakten.

  Ny kontakt

 • Når du vil gjenopprette slettede kontakter, fjerne flere oppføringer av samme kontakt, koble til kontakter fra sosiale nettverk, importere kontakter fra andre e-posttjenester eller eksportere kontakter, velger du Behandle pil ned.

  På kommandolinjen for Outllook.com kan du administrere, redigere eller slette kontakter

 • Når du vil redigere eller slette en kontakt, velger du en kontakt i listen og velg deretter henholdsvis Rediger eller Slett.

3

Mine kontakter

Viser mapper du kan bruke til å behandle kontaktene dine. Du kan opprette nye kontaktmapper og gi nytt navn til eller flytte eksisterende mapper.

 • Hvis du vil legge til en mappe, høyreklikker du Mine kontakter > Ny mappe.

 • Hvis du vil gi nytt navn til, flytte eller slette mapper, høyreklikker du mappen, og velger Gi nytt navn til, Slett eller Flytt til.

4

Kontaktliste

Viser kontakter i den valgte mappen under Mine kontakter. Hvordan kontaktene vises, avhenger av valgene dine. Som standard er visningen satt til Alle, visningsrekkefølgen er satt til Fornavn Etternavn og sorteringsrekkefølgen er satt til Fornavn. Velg pil ned ved siden av det merkede området for å endre alternativene. Det er også flere alternativer tilgjengelig.

Velg en kontakt for å vise detaljene i kontaktdetaljer-ruten.

5

Kontaktkort

Viser informasjon om den valgte kontakten i kontaktlisten. Detaljene omfatter all informasjon du har lagt til om kontakten, inkludert telefonnumre, adresse og enhver firmatilknytning.

Du kan koble til et sosialt nettverk med Outlook.com. Hvis du kobler til et sosialt nettverk, kan du kanskje koble til kontaktlistene fra det sosiale nettverket du er koblet til.

Det som vises i Oppgaver

Oppgaver

Hold oversikt over ting du må få gjort eller se og hold rede på flaggede e-postmeldinger som er knyttet til et gjøremål. Hvis du vil lære mer om å behandle oppgaver i Outlook.com, går du til Bruke Oppgaver i Outlook på nettet.

Administrer oppgavene dine.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Behandle oppgavene dine

Oppgavekommandolinjen for Outlook.com

Du kan bruke kommandoknappene til å hjelpe deg med å utføre handlingene du trenger for å behandle oppgaver. Du kan opprette en ny oppgave eller slette en eksisterende, tilordne en oppgave til en kategori, legge ved en perle (et ikon) i en oppgave eller merke en oppgave som fullført.

Velg Opprette en ny aktivitet for å opprette en ny oppgave og fyll deretter ut nødvendig informasjon i oppgaveskjemaet.

Detaljskjema for oppgaver for Outlook.com

2

Mine oppgaver

Første gang du utvider standardmappen Mine oppgaver, finner du to innebygde mapper:

 • flaggede elementer og oppgaver
  viser oppgaver som du har opprettet og flagget. Alle e-postmeldingene du har flagget i innboksen vil også være oppført.

  Kommentarer: 

  • Du kan blant annet svare på e-postmeldinger som er flagget i listen over Flaggede elementer og oppgaver. Velg e-postmeldingen og velg en handling på kommandolinjen eller velg pil ned ved siden av Svar alle og velg fra listen over alternativer.

  • Outlook.com-kommandolinjen for merket e-post i listen med flaggede elementer og oppgaver

 • Oppgaver
  viser oppgavene du oppretter ved å velge

Du kan opprette nye mapper. Høyreklikk Mine oppgaver > Opprett ny mappe, og deretter gi navn til den nye mappen. Den nye mappen vises under Oppgave-mappen.

Du kan gi nytt navn til eller slette alle mappene du oppretter. Dette gjør du ved å høyreklikke mappen.

3

Aktivitetsliste

Oppgaver som du har opprettet vises.

Du kan bruke et filter – alle, aktiv, forfalteller fullført til å bestemme hvordan oppgavene vises i oppgavelisten. Velg pil ned ved siden av gjeldende Filteralle, aktiv, forfalteller fullført. Velg et annet Filterhvis du vil, og velg deretter Sortere etter og alternativene for Sorteringsrekkefølge.

Velg hvordan du vil filtrere, sortere og bestille oppgaver i oppgavelisten Outlook.com

Hvis oppgaven nærmer seg datoen du satte for fullføring, vil du se et klokkesymbol ved siden av oppgaven. Og hvis du ikke rekker å fullføre en oppgave innen datoen du satte, vil du se at oppgaven markeres som forfalt.

4

Oppgavedetaljer

Under Oppgaver, kan du velge en oppgave du har opprettet og vise informasjonen om den. Velg Rediger i detaljruten og endre eventuelle oppgavedetaljer hvis du ønsker det. Pass på at du lagrer endringene du gjør.

Hvis du velger pil ned ved siden av Rediger, kan du slette oppgaven, kategorisere den, legge til en perleeller ganske enkelt åpne den i et eget vindu.

Mer informasjon

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×