Velkommen til Outlook.com

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Logg deg på Outlook.com ved hjelp av en Microsoft-konto, inkludert e-postkontoer som slutter på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com. Trenger du hjelp til å få tilgang til kontoen din? Se jeg har problemer med pålogging til Outlook.com-kontoen.

Bruk Outlook.com til å få tilgang til e-post, kontakter, kalendere og oppgaver fra hvor som helst. Alt du trenger erInternett tilgang.

Det som vises i E-post

Outlook

Når du logger på Outlook.com, går du direkte til innboksen.

Hovedkomponenter av e-post

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny knapp og pil ned .

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel favorittmapper og arkivmapper.

Tips!: 

 • Velg Utvid Vis å vise mapper-listen, eller velg Skjul Skjul å skjule den.

 • Høyreklikk en eksisterende mappe, og velg Opprett ny undermappe.

Se arbeide med meldingsmapper i Outlook på nettet i business å lære mer om tilgjengelige mapper.

3

Søkeboks

Skriv inn som (navnet på en person) eller hva i boksen Søk etter e-post og personer (et emne) du vil søke etter, og velg deretter Søk .

4

Meldingsliste

Meldingene i gjeldende mappe vises. Og det kan være et visuelt varsel at en melding er ulest, har et vedlegg eller er flagget.

Du kan angi hvordan du vil vise listen øverst i meldingslisten. Velg Alle pil ned, og velg deretter et alternativ under Filter, Sorter ettereller visningen som.

Hver melding har også en miniverktøylinjen Merk meldinger som slettet, marker som ulest, flagg, fest til toppen av siden . Du kan slette en merket melding, Marker som ulest, flagg meldingen, eller feste den til å holde denne meldingen øverst i mappen.

5

Leseruten

Meldingen eller samtalen som du valgte, vises i leseruten. Bruk kommandolinjen ovenfor leseruten til å utføre vanlige handlinger som å slette, arkivere, kategorisere eller flytte e-postmeldinger.

Outlook.com-kommandolinjen som vises når en melding er valgt

Og du kan velge flere Mer-ikonet for å få tilgang til flere handlinger, for eksempel et alternativ for å tilordne en melding til en kategori eller skrive ut en melding. Hvis du vil lære om utskrift, kan du se skrive ut e-post og kalendere i Outlook.com.

Det som vises i Kalender

Kalender

Hold oversikt over avtaler, møter eller andre hendelser fra hvor som helst så lenge du har tilgang til Internett. Legg til, rediger eller slett hendelser ved hjelp av dags-, uke- eller månedsvisninger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du jobber med kalendere i Outlook.com, kan du gå til Bruke kalenderen i Outlook på nettet.

Bruk kalenderen til å administrere møter og andre hendelser.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søke i kalenderen

Begynn å skrive inn navnet på en person eller en hendelse for å finne et møte eller en avtale som inneholder en bestemt kontakt eller tittel på en hendelse, og velg deretter Søk .

2

Ny hendelse

Opprett et nytt arrangement ved å velge Ny knapp og pil ned pil ned, og velg deretter kalenderhendelsen. Fyll deretter ut informasjon om hendelsen i detaljskjemaet .

3

Mine kalendere

Kalenderen er standardvalget under Min kalender og viser kalenderen i måned-visningen. Du kan flytte fremover Flytt fremover (pil høyre) eller bakover Flytte bakover (pil venstre) gjennom kalenderen måneder.

Når du bruker månedsvisning, er gjeldende dato alltid uthevet med mørk sjattering. Men hvis du velger en annen dato i visningen, er denne også uthevet med lysere sjattering.

Og du kan legge til en kalender under Min kalender. Høyreklikk kalenderen > ny kalender og Opprett en ny kalender til å bruke, for eksempel for et bestemt prosjekt eller til å spore personlige avtaler. Hvis du ikke vil at kalenderen du opprettet, velg kalenderen, høyreklikk, og velg Slett > Ja.

Eller velg Legg til kalender pil ned på kommandolinjen i, og velg deretter en fødselsdagskalenderen, en feriekalendereller et annet kalenderalternativ. Når du legger til en fødselsdagskalender, for eksempel kan visningen være slått på og deaktivert. Velg bare Mine kalendere, høyreklikk, og velg alternativet.

4

Andre kalendere

Du kan vise flere kalendere om gangen. Legge til andre personers kalendere og velge hvilke kalendere du vil vise. Du kan også opprette nye kalendere eller nye kalendergrupper.

5

Visningsalternativer

Velg Kalender-visningen: dag, Arbeidsuke, uke, månedeller i dag.

6

Kalenderruten

Velg en bestemt dag i kalenderen og alle avtaler eller hendelser som er planlagt for denne dagen er oppført i dette området. Du kan også dobbeltklikke en dag eller tidsluke for å opprette en ny avtale eller hendelse.

Dele eller skrive ut en kalender

Du kan dele en kalender i Outlook.com eller skrive ut en kalender. Start ved å velge handlingen du vil bruke på kommandolinjen.

Kalender-kommandolinjen for Outlook.com

Når du vil dele en kalender,

 1. Velg dele, skriver du inn navnet på personen som du vil dele kalenderen med i Del med -boksen, og velg deretter dele.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis personen automatisk samsvarer med noen i kontaktlisten, vises personens e-postadresse, og du kan velge denne.

  • Hvis personen som har navnet du skrev inn, ikke er i kontaktlisten din, skriver du inn den e-postadressen, og velg deretter del.

 3. Når du er ferdig vil identifisering av alle personer du dele kalenderen med, velger du ferdig.

Hver person du velger å dele kalenderen med, vil motta en invitasjon på e-post. Mottakeren kan velge koblingen Legge til denne kalenderen for å vise emne, sted, tilgjengelighet og notater for å få tilgang til kalenderen du vil dele.

Når du vil skrive ut en kalender,

 1. Velg Skriv ut.

  Obs!: Samme kalendervisning som du har på skjermen vil vises i forhåndsvisningen.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis kalenderen forhåndsvises er hva du vil skrive ut, velger du Skriv ut.

  • Hvis du vil bruke en annen kalender, i rullegardinlisten visning , velg en ny Kalender-visningen, og velg deretter Skriv ut.

Alternativer – for eksempel format – tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut som kan variere basert på valgte Kalender-visningen.

Det som vises i Personer

Personer

Lagre og håndtere alle kontaktene dine på ett sted. Opprette nye kontakter eller søke etter og redigere eksisterende linjer. Hvis du vil lære mer om behandling av kontaktene i Outlook.com, går du til bruke kontakter i Outlook på nettet.

Bruk Personer til å behandle kontakter.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søke etter personer

Begynn å skrive inn navnet på en person du søker etter, og velg deretter Søk . Hvis personen som samsvarer med navnet du skrev inn automatisk som noen som allerede finnes i kontaktlisten, e-postadressen vises, og du kan velge den.

2

Opprette, redigere eller slette kontakter

Bruk kommandolinjen for å få tilgang til og utføre bestemte handlinger.

Kommandolinje for personer

 • Velg Ny på kommandolinjen for å opprette en ny kontakt, > kontakter. Inneholder informasjon om den nye kontakten i skjemaet Legg til kontakt .

  Ny kontakt

 • Gjenopprette slettede kontakter for å fjerne duplikatkontakter, koble til kontakter for sosiale nettverk, vil importere kontakter fra andre e-posttjenester, eller velg Behandle pil ned for å eksportere kontakter.

  På kommandolinjen for Outllook.com kan du administrere, redigere eller slette kontakter

 • Hvis du vil redigere eller slette en kontakt, velger en kontakt i listen, og velg deretter Rediger eller Sletthenholdsvis.

3

Mine kontakter

Viser mapper du kan bruke til å behandle kontaktene dine. Du kan opprette nye kontaktmapper og gi nytt navn til eller flytte eksisterende mapper.

 • Hvis du vil legge til en mappe, høyreklikker du Mine kontakter > Ny mappe.

 • Hvis du vil gi nytt navn til, flytte, eller slette mapper, høyreklikker du mappen og velger Gi nytt navn til, sletteeller flytte til.

4

Kontaktliste

Viser kontakter i den valgte mappen under Mine kontakter. Hvordan kontakter vises, avhenger av valgene. Vis er satt til alle, visningsrekkefølge for Fornavn Etternavn, og sorteringsrekkefølge til Fornavnsom standard. Velg pil ned ved siden av det merkede området du endrer alternativene. Også finnes det flere alternativer.

Velg en kontakt for å vise detaljene i kontaktdetaljer-ruten.

5

Kontaktkort

Viser informasjon om kontakten valgt i kontaktlisten. Detaljer inneholde informasjon som er lagt om kontakten, inkludert telefonnumre, adresse og firmatilknytning.

Du kan koble til et sosialt nettverk med Outlook.com. Hvis du kobler til et sosialt nettverk, kan du kanskje koble til kontaktlistene fra det sosiale nettverket du er koblet til.

Det som vises i Oppgaver

Holde rede på ting du må få gjort, eller vise og spore flaggede meldinger i e-post som er knyttet til et gjøremål. Hvis du vil lære mer om behandling av aktiviteter i Outlook.com, går du til å bruke oppgaver i Outlook på nettet.

Administrer oppgavene dine.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Behandle oppgavene dine

Oppgavekommandolinjen for Outlook.com

Du kan bruke kommandoknappene til å hjelpe deg med å utføre handlingene du trenger for å behandle oppgaver. Du kan opprette en ny oppgave eller slette en eksisterende, tilordne en oppgave til en kategori, legge ved en perle (et ikon) i en oppgave eller merke en oppgave som fullført.

Velg Opprette en ny aktivitet til å opprette en ny oppgave og deretter i oppgaveskjemaet, fyller du ut detaljer etter behov.

Detaljskjema for oppgaver for Outlook.com

2

Mine oppgaver

Første gang du utvide Mine aktiviteter standardmappen, finner du to innebygde mapper:

 • Flaggede elementer og oppgaver
  Liste over oppgaver som du har opprettet og flagget. Alle e-postmelding du har flagget i innboksen er også oppført.

  Obs!: 

  • Du kan svare på, blant andre handlinger – til flagget e-post i listen flaggede elementer og oppgaver . Velg e- og velge en handling på kommandolinjen, eller velg pil ned ved siden av Svar til alle og foreta et valg fra listen over alternativer.

  • Outlook.com-kommandolinjen for merket e-post i listen med flaggede elementer og oppgaver

 • Oppgaver
  Viser oppgaver du oppretter ved å velge

Du kan opprette nye mapper. Høyreklikk Mine aktiviteter > Opprett ny mappe, og deretter navn på den nye mappen. Den nye mappen vises under oppgave -mappen.

Du kan gi nytt navn til eller slette alle mappene du oppretter. Dette gjør du ved å høyreklikke mappen.

3

Aktivitetsliste

Oppgaver som du har opprettet vises.

Du kan bruke et filter,alle, aktiv, forfalteller fullført, skal bestemme hvordan aktiviteter presenteres i oppgaver-listen. Velg pil ned ved siden av gjeldende Filteralle, aktiv, forfalteller fullført. Hvis du vil velge et annet Filter, og velg deretter Alternativer for Sorter etter og rekkefølge .

Velg hvordan du vil filtrere, sortere og bestille oppgaver i oppgavelisten Outlook.com

Hvis oppgaven nærmer seg datoen du satte for fullføring, vil du se et klokkesymbol ved siden av oppgaven. Og hvis du ikke rekker å fullføre en oppgave innen datoen du satte, vil du se at oppgaven markeres som forfalt.

4

Oppgavedetaljer

Velg en aktivitet du har opprettet i oppgaver, og vise informasjon om den. Velg Rediger i detaljruten, og endre eventuelle detaljen du ønsker om oppgaven. Kontroller at du lagrer endringene du gjør.

Hvis du velger du pil ned ved siden av Rediger, kan du slette oppgaven, Kategoriser , legge til skjermbildet, eller du ganske enkelt åpen i et eget vindu.

Mer informasjon

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×