Velge riktig rapport i Project 2013

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Project 2013 leveres med et helt nytt sett med forhåndsdefinerte rapporter og instrumentbord som du kan bruke umiddelbart for å kontrollere prosjektstatusen eller se om enkeltdeler er i rute. Du finner alle rapportene i kategorien Rapport.

Se denne videoen, rapport om fremdriftfor en hurtig forhåndsvisning.

Lær mer om de forhåndsdefinerte rapportene i tabellene nedenfor.

Instrumentbordrapporter

Klikk Rapport > Instrumentbord for å se alle instrumentbordrapportene.

Knappen Instrumentbord i kategorien Rapport

Denne rapporten :

Viser :

Gjenstående

Hvor mye arbeid, hvor mange oppgaver er fullført og hva som gjenstår for å gjøre. Hvis du vil lære mer om denne rapporten, kan du se opprette en gjenstående-rapport.

Kostnadsoversikt

Gjeldende kostnadsstatus for prosjektet og aktivitetene på øverste nivå, viser planlagte kostnader, gjenstående kostnader, faktiske kostnader, akkumulerte kostnader, planlagte kostnader og prosent fullført for å bidra til å avgjøre om prosjektet vil overholde budsjettet.

Prosjektoversikt

Hvor mye av prosjektet som er fullført, kommende milepæler og aktiviteter som er etter forfallsdato (forsinkede aktiviteter).

Kommende aktiviteter

Arbeidet som er gjort i gjeldende uke, statusen for eventuelle gjenstående aktiviteter som var etter forfallsdato, og hvilke aktiviteter som starter i neste uke.

Arbeidsoversikt

Gjenstående arbeid for prosjektet og arbeidsstatus for alle aktiviteter på øverste nivå, slik at du kan finne prosent fullført og hva som gjenstår å gjøre.

Ressursrapporter

Klikk Rapport > Ressurser for å se alle ressursrapportene.

Knappen Ressurser i kategorien Rapport

Denne rapporten :

Viser :

Overallokerte ressurser

Arbeidsstatusen for alle overallokerte ressurser som viser faktisk og gjenstående arbeid for dem. Du kan deretter prøve å løse overallokeringene i visningen Ressursplanlegging.

Resssursoversikt

Arbeidsstatusen for aller personer (arbeidsressurser) som arbeider på prosjektet, slik at du vet hvor mye arbeid som er fullført og hva som gjenstår å gjøre.

Kostnadsrapporter

Klikk Rapport > Kostnader for å se alle kostnadsrapportene.

Knappen Kostnader i kategorien Rapport

Denne rapporten :

Viser :

Kontantstrøm

Kostnadene og akkumulerte kostnader per kvartal for alle aktiviteter på øverste nivå. Bruk Feltliste for å vise andre kostnader eller andre tidsperioder.

Kostnadsoverskridelser

Kostnadsavvik for all aktiviteter og arbeidsressurser på øverste nivå, og angir hvor faktiske kostnader overskrider planlagte kostnader.

Inntjent verdi-rapport

Indekser for inntjent verdi, avvik og ytelse, som sammenligner kostnader og planer med en opprinnelig plan for å avgjøre om prosjektet er i rute.

Ressurskostnadsoversikt

Kostnadsstatus for arbeidsressurser (personer og materiale), som viser kostnadsdetaljer i en tabell og data for kostnadsdistribusjon i et diagram.

Oversikt over aktivitetskostnader

Kostnadsstatus for aktiviteter på øverste nivå, som viser kostnadsdetaljer i en tabell og data for kostnadsdistribusjon i et diagram.

Fremdriftsrapporter

Klikk Rapport > Pågår for å se alle fremdriftsrapportene.

Knappen Fremdrift i kategorien Rapport.

Denne rapporten :

Viser

Kritiske aktiviteter

Alle tett planlagte aktiviteter som vises som kritiske i den kritiske linjen for prosjektet, betyr at alle forsinkelser for slike aktiviteter, vil føre til forsinkelser i planen.

Sene aktiviteter

Alle aktiviteter som ble startet eller fullført senere enn planlagt start- eller sluttdato og som ikke ha fremdrift som planlagt.

Milepælrapport

Alle aktiviteter i prosjektet som har milepæler, og viser hvilke av dem som er forsinket, forfalt eller fullført.

Forsinkede aktiviteter

Alle aktiviteter i prosjektet som tar lengre tid å fullføre enn forventet, og som har en forfallsdato som er senere enn opprinnelig fullføringsdato.

Velge en rapportmal for å opprette dine egne rapporter

Hvis en forhåndsdefinert rapport ikke oppfyller behovene dine, kan du bruke en av de nye rapportmalene nedenfor til å opprette dine egne prosjektrapporter.

Klikk Rapport > Ny rapport for å se alle rapportmalene.

Knappen Ny rapport i kategorien Rapport

Denne re port-mal

Viser

Tom

Et tomt lerret.

Bruk kategorien Utforming under Rapportverktøy for å legge til diagrammer, tabeller, tekst og bilder.

Diagram

Et diagram for prosjektdataene som viser faktisk arbeid, gjenstående arbeid og arbeids som standard.

Bruk feltlisten for å velge ulike felt som du vil sammenligne i diagrammet. bruk knappene ved siden av diagrammet, for å tilpasse diagrammet.

Tabell

En tabell for prosjektdataene som viser feltene Navn, Start, Fullført og % fullført.

Bruk feltlisten for å velge ulike felt som du vil vise i tabellen,. I boksen Disposisjonsnivå velger du antall disposisjonsnivåer for prosjektet som du vil vise i tabellen. Bruk kategoriene Tabellverktøy for å tilpasse tabellen.

Sammenligning

To diagrammer ved siden av hverandre som viser de samme prosjektdataene.

I det ene diagrammet bruker du feltlisten for å velge feltene du vil vise ved siden av hverandre, for på sammenligne dem med feltene i det andre diagrammet.

Tips!: Rapporter du oppretter vises i listen over egendefinerte rapporter. Du bruker dem ved å klikke Rapport > Egendefinert.

Vise visuelle rapporter umiddelbart i Excel eller Visio

I Project 2013 kan du også vise spesifikke prosjektdata i en visuell rapport i Excel eller Visio hvis du har disse programmene installert. Du gjør dette ved å klikke Rapport > Visuelle rapporter, velge en Excel- eller Visio-rapport for prosjektdataene, og klikke Vis. Excel bygger en lokal OLAP-kubefil (Online Analytical Processing) og viser dataene i et Excel- eller Visio-pivotdiagram.

Liste over visuelle Excel-rapportmaler i dialogboksen Vis rapporter

I dialogboksen Visuelle rapporter kan du velge en følgende rapportmaler:

Excel-rapportmaler

Visio-rapportmaler

 • Rapport for opprinnelig plan

 • Rapport for budsjettarbeid

 • Rapport over budsjettkostnader

 • Rapport over budsjettarbeid

 • Kontantstrømrapport

 • Papport for opptjent verdi over tid

 • Sammendragsrapport for ressurskostnader

 • Rapport over gjenstående arbeid for ressurser

 • Rapport over arbeidstilgjengelighet for ressurs

 • Sammendragsrapport for ressursarbeid

 • Rapport for opprinnelig plan (metrisk eller US)

 • Kontantstrømrapport (metrisk eller US)

 • Statusrapport for kritiske oppgaver (metrisk eller US)

 • Rapport for ressurstilgjengelighet (metrisk eller US)

 • Ressursstatusrapport (metrisk eller US)

 • Aktivitetsstatusrapport (metrisk eller US)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×