Velge riktig datofunksjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Access har innebygde funksjoner som du kan bruke i uttrykk for å formatere, opprette, analysere og beregne datoer og klokkeslett. Velg en tabell som tilsvarer det du vil gjøre.

Jeg vil ...

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

Legge til eller trekke fra datoer

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Viser datoer i formatet du ønsker. Resultat-kolonnen forutsetter at [Startdato]-feltet inneholder dato/klokkeslett-verdien 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Formater*

Generell formatfunksjon som brukes til å lage egendefinerte dato/klokkeslett-formater.

Format([Startdato];”yyyy-mm-dd”)

2012-01-11

FormatDateTime*

Bruker ett av fem innebygde dato/klokkeslett-formater på en verdi.

FormatDatoKlokkeslett([Startdato];vbLongDate)

Onsdag 11. januar 2012

MonthName*

Konverterer et tall til et månedsnavn. Returnerer en feil hvis du ikke bruker et tall i området 1-12.

Månedsnavn(12)

Desember

WeekdayName*

Konverterer et tall til et ukedagsnavn. Returnerer en feil hvis du ikke bruker et tall i området 1-7.

WeekdayName(2)

Mandag

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Lær mer om hvordan du formaterer datoer i skrivebordsdatabaser og Access-apper.

Til toppen av siden

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Noen ganger trenger du å se bare en del av dato/klokkeslett-verdien, som året eller minuttet. Alle disse funksjonene returnerer heltallsverdier som tilsvarer intervallet du ser etter. Resultat-kolonnen forutsetter at [Startdato] inneholder dato/klokkeslett-verdien 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

År

Returnerer årsdelen av dato/klokkeslett-verdien.

Year([Startdato])

2012

Måned

Returnerer månedsdelen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 12).

Month([Startdato])

1

Dag

Returnerer dagdelen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 31).

Day([Startdato])

11

Ukedag*

Returnerer tallverdien for dagen i uken (1 til 7). Søndag betraktes som standard som første dag i uken, men du kan angi en annen dag som første dag.

Weekday([Startdato])

4

Hour*

Returnerer timedelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 23).

Hour([Startdato])

17

Minutt*

Returnerer minuttdelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Minute([Startdato])

30

Andre*

Returnerer sekunddelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Second([Startdato])

15

DatePart

En konfigurerbar versjon av funksjonene ovenfor der du kan angi hvilken del av dato/klokkeslett-verdien du vil vise.

DatePart("yyyy";[Startdato])

2012

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

Access lagrer datoer som flyttall med dobbel presisjon. 11. januar 2012 17:30 lagres for eksempel som 40919,72917. Heltallsdelen til venstre for desimaltegnet representerer datoen. Desimaldelen til høyre for desimaltegnet representerer klokkeslettet. Disse funksjonene hjelper deg å opprette dette flyttallet fra andre verdier, som heltall eller tekst.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat (hvordan Access lagrer det)

DateSerial

Obs!:  I en Access-app bruker du funksjonen DatoFraDeler eller DatoMedKlokkeslettFraDeler.

Lager en datoverdi fra heltall du oppgir for år, måned og dag.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

CDate*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi. Håndterer både datodelen og klokkeslettdelen av tallet.

Tips!: Bruk BoolskIsDate, funksjon til å avgjøre om en tekststreng kan konverteres til en dato/klokkeslett-verdi. IsDate("1/11/2012") returnerer for eksempel True.

CDate("11.01.2012 17:30")

40919,72917

DateValue*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke klokkeslettdelen.

DateValue("11.01.2012 17:30")

40919,0

Tidsverdi*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke datoinformasjon.

TimeValue("11.01.2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Obs!:  I en Access-app bruker du funksjonen KlokkeslettFraDeler eller DatoMedKlokkeslettFraDeler.

Lager en klokkeslettverdi fra heltall du oppgir for time, minutt og sekund.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Legge til eller trekke fra datoer

Med disse funksjonene kan du legge til eller trekke fra datointervaller og beregne forskjellen mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

DateAdd

Legger til et bestemt intervall (som to måneder eller tre timer) til en dato/klokkeslett-verdi. Hvis du vil trekke fra, bruker du et negativt tall som det andre argumentet.

DateAdd("m"; 1; "11.01.2012")

11.02.2012

DateDiff

Bestemmer tidsintervallet (som dager eller minutter) mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Obs!:  Husk at du også kan trekke en datoverdi fra en annen for å få antall dager mellom dem, for eksempel #15.02.2012# - #01.02.2012# = 14.

DateDiff("d";"11.01.2012";"15.04.2012")

95

Se hvordan du beregner antall dager mellom to datoer.

Til toppen av siden

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Bruk disse funksjonene til å bestemme gjeldende dato eller klokkeslett. Resultat-kolonnen forutsetter et gjeldende dato/klokkeslett for systemet er 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Returnerer gjeldende systemdato og -klokkeslett.

Now()

11.01.2012 17:30:15

Dato

Obs!:  I en Access-app bruker du Idag-funksjonen.

Returnerer gjeldende systemdato.

Date()

11.01.2012

Time*

Returnerer gjeldende systemklokkeslett

Time()

17:30:15

Tidtaker*

Returnerer antall sekunder som er gått siden midnatt.

Timer()

63015

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×