Velge beste trendlinje for dataene

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil legge til en trendlinje i et diagram i Microsoft Graph, kan du velge en av de seks forskjellige trend-/regresjonstypene. Datatypen som er brukt, bestemmer hvilken trendlinjetype du bør bruke.

Trendlinjepålitelighet   En trendlinje er mest pålitelig når den tilhørende R-kvadrert verdi er på eller nær 1. Når du tilpasser en trendlinje til dataene, beregnes den R-kvadrerte verdien automatisk. Hvis du vil, kan du vise denne verdien i diagrammet.

Lineær

En lineær trendlinje er en rett linje for beste tilpasning som brukes med enkle, lineære datasett. Dataene er lineære hvis mønstret i datapunktene ligner på en linje. En lineær trendlinje viser vanligvis at noe stiger eller faller jevnt.

I følgende eksempel viser en lineær trendlinje tydelig at salget av kjøleskap har gått opp jevnlig over en 13-årsperiode. Legg merke til at den R-kvadrerte verdien er 0,9036, som er en god tilpasning av linjen til dataene.

Diagram med lineær trendlinje

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje er en bueformet linje for beste tilpasning som er mest nyttig når endringshastigheten i dataene øker raskt og deretter flater ut. En logaritmisk trendlinje kan bruke negative og/eller positive verdier.

I følgende eksempel brukes en logaritmisk trendlinje til å illustrere antatt vekst i bestanden av dyr i et gitt område, der bestanden jevnet seg ut som følge av at området for dyrene ble mindre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,9407, som er en relativ god tilpasning av linjen til dataene.

Diagram med logaritmisk trendlinje

Polynom

En polynom trendlinje er en bueformet linje som brukes ved datasvingninger. Den er for eksempel nyttig ved analyse av fortjenester og tap i et stort datasett. Ordenen for polynomet kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller etter hvor mange svinger (bakker og daler) som vises i kurven. En polynom trendlinje av annen orden har vanligvis bare én bakke eller dal. Orden 3 har vanligvis én eller to bakker eller daler. Orden 4 har vanligvis opptil tre.

I følgende eksempel illustrerer en polynom trendlinje av annen orden (én topp) forholdet mellom fart og bensinforbruk. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,9474, som er en god tilpasning av linjen til dataene.

Diagram med polynom trendlinje

Effekt

En geometrisk trendlinje er en buet linje som bør brukes sammen med datasett som sammenligner mål som øker med en bestemt hastighet, for eksempel akselerasjonen til en racerbil i intervaller på ett sekund. Du kan ikke opprette en geometrisk trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

I det følgende eksemplet vises akselerasjonsdata ved å plotte avstand i meter per sekund. Den geometriske trendlinjen viser tydelig den økende akselerasjonen. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,9923, som er en nesten perfekt tilpasning av linjen til dataene.

Diagram med potenstrendlinje

Eksponentiell

En eksponentiell trendlinje er en bueformet linje som er mest nyttig når dataverdier stiger eller faller i stadig høyere grad. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

I det følgende eksemplet brukes en eksponentiell trendlinje for å illustrere den synkende mengden med karbon 14 i et objekt etter hvert som det blir eldre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 1, som betyr at linjen passer perfekt til dataene.

Diagram med eksponentiell trendlinje

Glidende gjennomsnitt

En glidende gjennomsnittlig trendlinje jevner ut svingninger i data for å vise et mønster eller en trend på en mer tydelig måte. En glidende gjennomsnittlig trendlinje bruker et bestemt antall datapunkter (angitt ved hjelp av alternativet Periode), lager et gjennomsnitt av dem og bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i trendlinjen. Hvis for eksempel Periode er angitt som 2, brukes gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den glidende gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet til det andre og tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, og så videre.

I følgende eksempel viser en glidende gjennomsnittstrendlinje et mønster for antall solgte hus over en periode på 26 uker.

Diagram med glidende gjennomsnittslinje

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×