Office
Logg på

Veiledning for Access 2010-brukergrensesnittet

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Access 2010 har et brukergrensesnitt med viktige endringer fra tidligere versjoner, spesielt versjoner før Access 2007. To hovedkomponenter av brukergrensesnittet – båndet og navigasjonsruten – ble introdusert i Access 2007. Det er gjort flere endringer i båndet, og en tredje komponent i brukergrensesnittet – Microsoft Office Backstage-visningen – er ny i Access 2010.

Denne artikkelen beskriver elementene i Access 2010-brukergrensesnittet, og inneholder koblinger til mer informasjon om disse elementene og hvordan du tilpasser brukeropplevelsen.

I denne artikkelen

Oversikt

Backstage-visningen

Båndet

Navigasjonsruten

Dokumenter med faner

Statuslinje

Miniverktøylinje

Få hjelp

Oversikt

De tre hovedkomponentene i Access 2010-brukergrensesnittet er:

 • Båndet    er stripen med faner langs toppen av programvinduet som inneholder grupper med kommandoer.

 • Backstage-visningen    er samlingen med kommandoer som du ser på fanen Fil på båndet.

 • Navigasjonsruten    er ruten på venstre siden i Access-vinduet der du kan jobbe med databaseobjekter. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet i Access 2007.

Disse tre elementene utgjør miljøet der du oppretter og bruker databaser.

Båndet

Båndet er den primære erstatningen for menyer og verktøylinjer i versjoner før Access 2007. Det består primært av faner med knappegrupper.

Båndet har hovedfaner som grupperer beslektede kommandoer som ofte brukes, kontekstfaner som bare vises når du kan bruke dem, og hurtigverktøylinjen, en liten verktøylinje du kan tilpasse med favorittkommandoene dine.

I båndfanene vil noen av knappene gi deg et galleri med valg, mens andre starter en kommando.

Backstage-visningen

Backstage-visningen er ny i Access 2010. Den inneholder kommandoer og informasjon som gjelder for en hel database, for eksempel Komprimer og reparer, i tillegg til kommandoer som var på Fil-menyen i tidligere versjoner, for eksempel Skriv ut.

Navigasjonsruten

Navigasjonsruten hjelper deg med å organisere databaseobjektene, og er hovedmetoden for å åpne eller endre utformingen til et databaseobjekt. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet som var i Access-versjoner før Access 2007.

Navigasjonsruten er organisert etter kategorier og grupper. Du kan velge blant en rekke organisasjonsalternativer, og også opprette ditt eget tilpassede organisasjonsvalg i navigasjonsruten. Som standard bruker en ny database objekttypekategorien, som har grupper som tilsvarer de ulike databaseobjekttypene. Objekttypefanen organiserer databaseobjektene på en måte som ligner den standard databasevindusvisningen fra tidligere versjoner.

Du kan minimere navigasjonsruten, og du kan også skjule den, men du kan ikke skjule den ved å åpne databaseobjekter foran den.

Backstage-visningen

Backstage-visningen opptar fanen Fil på båndet og inneholder mange kommandoer som var på Fil-menyen i tidligere versjoner av Access. Backstage-visningen inneholder også andre kommandoer som gjelder for en hel databasefil. Når du åpner Access, men ikke åpner en database (for eksempel når du åpner Access fra Start-menyen i Windows), får du se Backstage-visningen.

Kategorien Ny i Backstage-visningen

I Backstage-visningen kan du opprette en ny database, åpne en eksisterende database, publisere en database på nettet via SharePoint Server og utføre mange vedlikeholdsoppgaver for filer og databaser.

Opprette en ny, tom database

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en ny nettdatabase

   1. Klikk Tom nettdatabase under Tilgjengelige maler.

   2. Skriv inn et navn på databasefilen i Filnavn-boksen til høyre under Tom nettdatabase, eller bruk det som angis for deg.

   3. Klikk Opprett.

    Den nye databasen opprettes, og en ny tabell åpnes i dataarkvisning.

  • Opprette en ny database for stasjonære datamaskiner

   1. Klikk Tom database under Tilgjengelige maler.

   2. Skriv inn et navn på databasefilen i Filnavn-boksen til høyre under Tom database, eller bruk det som angis for deg.

   3. Klikk Opprett.

    Den nye databasen opprettes, og en ny tabell åpnes i dataarkvisning.

Access 2010 er utstyrt med maler, og du kan laste ned flere fra Office.com. En Access-mal er en forhåndsutformet database med profesjonelt utformede tabeller, skjemaer og rapporter. Med maler kommer du raskt i gang når du oppretter en ny database.

Opprette en ny database fra en eksempelmal

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klikk Eksempelmaler, og se deretter gjennom de tilgjengelige malene.

 3. Når du finner malen du vil bruke, klikker du den.

 4. Skriv inn et filnavn til høyre i Filnavn-boksen, eller bruk det som angis for deg.

 5. Klikk Opprett.

  Access oppretter den nye databasen fra malen og åpner den.

Du kan laste ned flere maler Access-maler direkte fra office.com fra Backstage-visningen.

Opprette en ny database fra en Office.com-mal

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klikk en fane under Maler på Office.com, og klikk deretter en mal når malene i denne kategorien vises.

  Obs!: Du kan også søke etter en mal ved å bruke den angitte søkeboksen.

 3. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, eller bruk det som angis for deg.

 4. Klikk Last ned.

  Access laster automatisk ned malen, oppretter en ny database basert på denne malen, lagrer den i dokumentmappen (for eksempel mappen Mine dokumenter) og åpner databasen.

Når du åpner (eller oppretter og åpner) en database, blir filnavnet og plasseringen til databasen lagt til i en intern liste over nylig brukte dokumenter. Denne listen vises på fanen Siste i Backstage-visningen, slik at du enkelt kan åpne de sist brukte databasene.

Åpne en nylig brukt database

 1. Start Access.

 2. Klikk Siste i Backstage-visningen, og klikk deretter databasen du vil åpne.

  Access åpner databasen.

Åpne en database fra Backstage-visningen

 1. Start Access.

 2. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Åpne. Når dialogboksen Åpne vises, søker du etter og velger en fil, og deretter klikker du Åpne.

  Databasen åpnes.

Til toppen av siden

Båndet

Båndet er den primære erstatningen for menyer og verktøylinjer, og er det viktigste kommandogrensesnittet i Access 2010. En av hovedfordelene med båndet er at det konsoliderer oppgavene eller inngangspunktene, som tidligere krevde menyer, verktøylinjer, oppgaveruter og andre grensesnittkomponenter for å bli vist, på ett sted. På denne måten finner du kommandoer på ett sted i stedet for å lete på mange steder.

Når du åpner en database, vises båndet øverst i hovedvinduet i Access med kommandoene i den aktive kommandofanen.

Access-båndet

Båndet består av en serie kommandofaner som inneholder kommandoer. I Access 2010 er hovedkommandofanene Fil, Hjem, Opprett, Eksterne data og Databaseverktøy. Hver fane inneholder grupper med beslektede kommandoer, og disse gruppene viser noen av de nye grensesnittelementene, for eksempel galleriet, som er en ny type kontroll som presenterer valg visuelt.

Kommandoene som er tilgjengelige på båndet, viser også det gjeldende aktive objektet. Hvis du for eksempel har en tabell åpnet i dataarkvisning og klikker Skjema på fanen Opprett i Skjemaer-gruppen, opprettes skjemaet basert på den aktive tabellen. Det vil si at navnet på den aktive tabellen angis i Postkilde-egenskapen i det nye skjemaet. I tillegg vises bare enkelte båndfaner i bestemte kontekster. Fanen Utforming vises bare når et objekt er åpent i utformingsvisning.

Du kan bruke hurtigtaster med båndet. Alle hurtigtastene fra tidligere versjoner av Access fungerer fortsatt. Tastaturtilgangssystemet erstatter menyakseleratorene fra tidligere versjoner av Access. Dette systemet bruker små indikatorer med én enkelt bokstav eller en kombinasjon av bokstaver som vises på båndet når du trykker ALT. Disse indikatorene viser hvilken hurtigtast som aktiverer den underliggende kontrollen.

Når du har valgt en kommandofane, kan du bla gjennom kommandoene som er tilgjengelige i denne fanen.

Velge en kommandofane

 1. Start Access.

 2. Klikk den ønskede fanen.

-eller-

 1. Start Access.

 2. Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tastaturtipset vises.

 3. Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturtipset i eller nærmest kommandofanen som du vil ha.

Du kan utføre en kommando på flere forskjellige måter. Den raskeste og mest direkte måten er å bruke hurtigtasten som er knyttet til kommandoen. Hvis du kjenner hurtigtasten som ble brukt i en tidligere versjon av Access, skal den også fungere i Access 2010.

Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster for Access.

Utføre en kommando

 1. Start Access.

 2. Klikk den aktuelle fanen for kommandoen. Den følgende tabellen viser et representativt utvalg av fanene og kommandoene som er tilgjengelige i hver fane. Fanene og kommandoene som er tilgjengelige, endres, avhengig av hva du gjør.

Kommandofane

Vanlige ting du kan gjøre

Hjem

Velge en annen visning.

Kopiere og lime inn fra utklippstavlen.

Angi egenskaper for den gjeldende skriften.

Angi egenskaper for den gjeldende skriftjusteringen.

Bruke rik tekstformatering i et notatfelt.

Arbeide med poster (Oppdater, Ny, Lagre, Slett, Totaler, Stavekontroll, Mer).

Sortere og filtrere poster.

Søke etter poster.

Opprett

Opprette en ny, tom tabell.

Opprette en ny tabell ved hjelp av en tabellmal.

Opprette en liste på et SharePoint-nettsted og en tabell i den gjeldende databasen, som kobler til den nylig opprettede listen.

Opprette en ny, tom tabell i utformingsvisning.

Opprette et nytt skjema basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny pivottabell eller et nytt pivotdiagram.

Opprette en ny rapport basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny spørring, makro, modul eller klassemodul.

Eksterne data

Importere eller koble eksterne data.

Eksportere data.

Samle inn og oppdatere data via e-post.

Opprette lagret import og lagret eksport.

Kjøre tabellkoblingsbehandling.

Databaseverktøy

Flytte noen eller alle deler av en database til et nytt eller eksisterende SharePoint-nettsted.

Starte Visual Basic-redigering eller kjøre en makro.

Opprette og vise tabellrelasjoner.

Vise/skjule objektavhengigheter.

Kjøre Databasedokumentasjon eller analysere ytelse.

Flytte data til Microsoft SQL Server eller til en Access-database (bare tabeller).

Behandle Access-tilleggsprogrammer.

Opprette eller redigere en Visual Basic for Applications (VBA)-modul.

 1. Klikk kontrollen som representerer kommandoen. Hvis du kjenner hurtigtasten for kommandoen fra en tidligere versjon av Access, kan du alternativt angi hurtigtasten ved hjelp av tastaturet.

  -eller-

  Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tilgangstasten vises.

  Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturtipset som er knyttet til den ønskede kommandoen.

Kontekstavhengige kommandofaner

I tillegg til de standard kommandofanene bruker Access 2010 kontekstavhengige kommandofaner. Avhengig av konteksten (det vil si hvilket objekt du arbeider med og hva du gjør), kan én eller flere kontekstavhengige kommandofaner vises ved siden av de standard kommandofanene.

Kontekstavhengige faner

Aktivere en kontekstavhengig kommandofane

 • Klikk den kontekstavhengige kommandofanen.

-eller-

 1. Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tilgangstasten vises.

 2. Trykk tasten eller tastene som vises i tilgangstasten i den kontekstavhengige kommandofanen.

De kontekstavhengige kommandofanene inneholder kommandoer og funksjoner du trenger for å arbeide i en bestemt kontekst. Når du for eksempel åpner en tabell i utformingsvisning, inneholder de kontekstavhengige kommandoene som bare gjelder når du arbeider med en tabell i denne visningen. Hvis du for eksempel åpner en tabell i utformingsvisning, vises en kontekstavhengig kommandofane kalt Utforming ved siden av fanen Avanserte verktøy. Når du klikker fanen Utforming, vises kommandoene som bare er tilgjengelige når objektet er i utformingsvisning, på båndet.

Gallerier   

Båndet bruker også en kontrolltype kalt galleri. Gallerikontrollen er utformet for å rette oppmerksomheten mot å oppnå de ønskede resultatene. I stedet for å bare vise kommandoer, viser galleriet resultatet av å bruke disse kommandoene. Tanken er å gi en synlig metode for å bla gjennom og se hva Access 2010 kan gjøre, med fokus på resultatene, i stedet for å fokusere bare på selve kommandoene.

Marggalleri

Gallerier finnes i forskjellige former og størrelser. Det finnes et rutenettoppsett, en menyaktig presentasjon som trekkes ned, og et oppsett på båndet som plasserer innholdet i selve galleriet, på båndet.

Skjule båndet

Noen ganger kan det hende at du trenger mer plass til arbeidet. Derfor kan båndet skjules slik at bare linjen med kommandofanene vises. Hvis du vil skjule båndet, dobbeltklikker du den aktive kommandofanen. Når du skal vise det igjen, dobbeltklikker du den aktive kommandofanen på nytt.

Skjule og gjenopprette båndet

 1. Dobbeltklikk den aktive kommandofanen (den aktive fanen er uthevet).

 2. Dobbeltklikk den aktive kommandofanen på nytt for å gjenopprette båndet.

Verktøylinje for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang er en verktøylinje som grenser til båndet, og den gir tilgang til kommandoer med ett klikk. Standardsettet med kommandoer omfatter Lagre, Angre og Gjør om, og du kan tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang slik at den inkluderer andre kommandoer du bruker ofte. Du kan også endre plasseringen av verktøylinjen og endre den fra den standardiserte lille størrelsen til et større format. Den lille verktøylinjen vises ved siden av kommandofanene på båndet. Når du bytter til større format, vises verktøylinjen nedenfor båndet i full bredde.

Verktøylinje for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk rullegardinpilen lengst mot høyre på verktøylinjen.

 2. Klikk kommandoen du vil legge til, under Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, så er du ferdig.

  Hvis kommandoen ikke vises, klikker du Flere kommandoer, og deretter går du videre til neste trinn i denne fremgangsmåten.

 3. Merk kommandoen eller kommandoene du vil legge til, og klikk deretter Legg til, i dialogboksen Innstillinger for Access.

 4. Når du skal fjerne en kommando, uthever du den i listen til høyre, og deretter klikker du Fjern. Du kan alternativt dobbeltklikke kommandoen i listen.

 5. Klikk OK når du er ferdig.

Til toppen av siden

Navigasjonsruten

Når du åpner en database eller oppretter en ny, vises navnene på databaseobjektene i navigasjonsruten. Databaseobjektene inkluderer tabellene, skjemaene, rapportene, sidene, makroene og modulene. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet som ble brukt i tidligere versjoner av Access – hvis du brukte databasevinduet til å utføre oppgaver i en tidligere versjon, utfører du nå denne oppgaven ved hjelp av navigasjonsruten i Access 2010. Hvis du for eksempel vil legge til en rad i en tabell i dataarkvisning, åpner du denne tabellen fra navigasjonsruten.

Obs!: Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig i en nettleser. Hvis du vil bruke navigasjonsruten med en nettdatabase, må du først åpne denne databasen ved å bruke Access.

Navigasjonsrute – Gastronor 2007

Når du skal åpne et databaseobjekt eller angi en kommando for et databaseobjekt, høyreklikker du objektet og velger et menyelement fra kontekstmenyen. Kommandoene på kontekstmenyen varierer i henhold til objekttypen.

Åpne et databaseobjekt, for eksempel en tabell, et skjema eller en rapport

 • Dobbeltklikk objektet i navigasjonsruten.

  -eller-

  Merk objektet i navigasjonsruten, og trykk deretter ENTER.

  -eller-

 • Høyreklikk et objektet i navigasjonsruten, og klikk deretter Åpne.

Legg merke til at du kan angi et alternativ for å åpne objekter med ett enkelt klikk i dialogboksen Alternativer for navigering.

Navigasjonsruten deler databaseobjektene inn i kategorier, og disse kategoriene inneholder grupper. Noen kategorier er forhåndsdefinert for deg, og du kan også opprette egendefinerte grupper.

Som standard vises navigasjonsruten når du åpner en database i Access 2010, inkludert databaser opprettet i tidligere versjoner av Access. Du kan hindre at navigasjonsruten vises som standard ved å angi et programalternativ. Den følgende fremgangsmåten forklarer hvordan du utfører hver handling.

Slik viser eller skjuler du navigasjonsruten:   

 • Klikk knappen øverst til høyre i navigasjonsruten ( Åpne-/Lukkeknapp for lukkerlinje for navigasjonsruten i Access ), eller trykk F11.

Hindre at navigasjonsruten vises som standard

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 3. Under Navigasjon fjerner du merket for Vis navigasjonsrute, og deretter klikker du OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om navigasjonsruten, kan du se artikkelen Bruke og organisere databaseobjekter i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Dokumenter med faner

Nytt i Office Access 2007 er at du kan vise databaseobjektene i dokumenter med faner i stedet for overlappende vinduer. I interaktiv daglig bruk kan det hende at du foretrekker grensesnittet for dokumenter med faner. Du kan aktivere eller deaktivere dokumenter med faner ved å angi Alternativer for Access (se Vise eller skjule dokumentfaner senere i denne artikkelen). Hvis du endrer innstillingene for dokumenter med faner, må du imidlertid lukke og åpne databasen på nytt for å iverksette de nye innstillingene.

Objekt med fane i Access 2007

Vise eller skjule dokumentfaner

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 3. I inndelingen Programalternativer under Alternativer for dokumentvindu velger du Dokumenter med faner.

 4. Merk av for eller fjern merket for Vis dokumentfaner. Når du fjerner merket, deaktiveres dokumentfaner.

 5. Klikk OK.

  Obs!: 

  • Innstillingen Vis dokumentfaner gjelder for enkeltdatabaser. Du må angi denne uavhengig for hver database.

  • Når du endrer innstillingen Vis dokumentfaner, må du lukke og åpne databasen på nytt for å iverksette endringen.

  • I nye databaser som er opprettet ved hjelp av Access 2007 eller Access 2010, vises dokumentfaner som standard.

  • Databaser opprettet ved hjelp av en tidligere versjon av Access bruker overlappende vinduer som standard.

Til toppen av siden

Statuslinje

Som i tidligere versjoner av Access kan du i Access 2010 vise en statuslinje nederst i vinduet. Dette standardiserte grensesnittelementet er fortsatt plassen for å se etter statusmeldinger, tips om egenskaper, fremdriftsindikatorer og så videre. I Access 2010 har statuslinjen også to standardfunksjoner som også vises på statuslinjen i andre Office 2010-programmer: visning / bytte mellom vinduer og zooming.

Du kan raskt veksle mellom de tilgjengelige visningene for det aktive vinduet ved hjelp av kontrollene som er tilgjengelige på statuslinjen. Hvis du viser et objekt som støtter variabel zooming, kan du justere zoomenivået inn eller ut ved hjelp av glidebryteren på statuslinjen.

Statuslinjen kan aktiveres eller deaktiveres i dialogboksen Alternativer for Access.

Vise eller skjule statuslinjen

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 3. Under Programalternativer merker du av for eller fjerner merket for Vis statuslinje. Når du fjerner merket, deaktiverer du visningen av statuslinjen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Miniverktøylinje

I versjoner av Access tidligere enn Access 2007 måtte du ofte bruke en meny eller vise formateringsverktøylinjen for å formatere tekst. I Access 2010 kan du formatere tekst enklere ved hjelp av miniverktøylinjen. Når du merker tekst for formatering, vises miniverktøylinjen automatisk over den merkede teksten. Hvis du flytter musepekeren nærmere miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen inn, og du kan bruke den til å angi fet skrift, kursiv, skriftstørrelse, farge og så videre. Når du flytter pekeren vekk fra miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen ut. Hvis du ikke vil bruke miniverktøylinjen til å angi tekstformatering for et utvalg, flytter du bare pekeren noen få piksler unna, og miniverktøylinjen forsvinner.

Miniverktøylinje

Formatere tekst ved hjelp av miniverktøylinjen

 1. Merk teksten som skal formateres.

  Miniverktøylinjen vises gjennomsiktig over teksten.

 2. Angi formatering ved hjelp av miniverktøylinjen.

Til toppen av siden

Få hjelp

Hvis du har spørsmål, kan du få hjelp ved å trykke F1 eller ved å klikke spørsmålstegnikonet til høyre på båndet.

Inngangspunkt for Hjelp

Du kan også få hjelp i Backstage-visning:

 • Klikk fanen Fil, og klikk deretter Hjelp.

  Det vises en liste over hjelperessurser i Backstage-visning.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×