Veiledning for Access 2010-brukergrensesnittet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Access 2010 har et brukergrensesnitt med betydelige endringer fra tidligere versjoner, spesielt versjoner før Access 2007. To hovedkomponentene i brukergrensesnittet, båndet og navigasjonsruten – ble introdusert i Access 2007. Flere endringer har blitt gjort til på båndet, og et tredje brukergrensesnitt komponent, Microsoft Office Backstage-visningen, er nytt i Access 2010.

Denne artikkelen beskriver Access 2010-brukergrensesnittelementer, og inneholder koblinger til mer informasjon om disse elementene og hvordan du tilpasser opplevelsen din.

I denne artikkelen

Oversikt

Backstage-visningen

Båndet

Navigasjonsruten

Dokumenter med faner

Statuslinje

Miniverktøylinje

Få hjelp

Oversikt

Det er tre hovedkomponenter av brukergrensesnittet i Access 2010:

 • Båndet    er det faner øverst i programvinduet som inneholder gruppekommandoer.

 • I Backstage-visning    er en samling med kommandoer som vises i kategorien fil på båndet.

 • Navigasjonsruten    er ruten til venstre i Access-programvinduet som kan du arbeide med databaseobjekter. Navigasjonsruten erstattet databasevinduet i Access 2007.

Disse tre elementene gir miljøet du bruker til å opprette og bruke databaser.

Båndet

Båndet er i hovedsak erstatter menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner enn Access 2007. Det er hovedsakelig består av kategorier som har grupper av knapper.

Båndet har viktigste faner gruppere beslektede brukte kommandoer, kontekstavhengige kategorier som vises bare når du kan bruke dem, og verktøylinjen for hurtigtilgang, en liten verktøylinje som du kan tilpasse med favorittkommandoene.

I kategoriene båndet gir noen av knappene deg et galleri med valg, mens andre Start en kommando.

Backstage-visningen

Backstage-visningen er nytt i Access 2010. Den inneholder kommandoer og informasjon som gjelder for en hel database, for eksempel komprimering og reparasjon, samt kommandoer som var på fil-menyen i tidligere versjoner, for eksempel Skriv ut.

Navigasjonsruten

Navigasjonsruten lar deg organisere databaseobjektene dine, og er de viktigste metoden for å åpne eller endre utformingen av et databaseobjekt. Navigasjonsruten erstattet databasevinduet som var i Access-versjoner tidligere enn Access 2007.

Navigasjonsruten er ordnet etter kategorier og grupper. Du kan velge blant en rekke organisatoriske alternativer, og du kan også opprette dine egne egendefinerte organisasjonen fargevalg i navigasjonsruten. Som standard bruker en ny database kategorien objekttype, som har grupper som svarer til de forskjellige typene databaseobjekt. Kategorien objekttype organiserer databasen objekter likt til standard databasevinduet vise fra tidligere versjoner.

Du kan minimere navigasjonsruten, og du kan også skjule den, men du kan ikke skjule navigasjonsruten ved å åpne databaseobjekter foran den.

Backstage-visningen

Backstage-visningen opptar fil-fanen på båndet, og inneholder mange kommandoer som var på fil-menyen i tidligere versjoner av Access. Backstage-visningen inneholder også andre kommandoer som gjelder for en hel databasefilen. Når du åpner Access, men ikke åpne en database (eksempel du åpner Access fra Start-menyen), vises Backstage-visningen.

Kategorien Ny i Backstage-visningen

I Backstage-visningen, kan du opprette en ny database, åpne en eksisterende database, publisere en database på Internett via SharePoint Server og utfører mange fil og databasen vedlikeholdsoppgaver.

Opprette en ny, tom database

 1. Start Access fra Start-menyen, eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Gjør et av følgende:

  • Opprette en ny nettdatabase

   1. Klikk tom Webdatabase under tilgjengelige maler.

   2. Skriv inn et navn for databasefilen i Filnavn-boksen til høyre under tom Webdatabase eller bruker det som er angitt for deg.

   3. Klikk Opprett.

    Den nye databasen opprettes, og en ny tabell åpnes i dataarkvisning.

  • Opprette en ny skrivebordsdatabase

   1. Klikk tom database under tilgjengelige maler.

   2. Skriv inn et navn for databasefilen i Filnavn-boksen til høyre under tom database eller bruker det som er angitt for deg.

   3. Klikk Opprett.

    Den nye databasen opprettes, og en ny tabell åpnes i dataarkvisning.

Access 2010 gir deg en rekke maler med produktet, og du kan laste ned flere fra Office.com. En Access-mal er en forhåndsutformet database med profesjonelt utformede tabeller, skjemaer og rapporter. Malene kan komme i gang raskt når du oppretter en ny database.

Opprette en ny database fra en eksempelmal

 1. Start Access fra Start-menyen, eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klikk eksempelmaler, og deretter Bla gjennom de tilgjengelige malene.

 3. Når du finner malen du vil bruke, klikker du denne malen.

 4. Til høyre i Filnavn-boksen skriver du inn et filnavn eller bruk den som er angitt for deg.

 5. Klikk Opprett.

  Access oppretter den nye databasen fra malen og åpner den.

Du kan laste ned flere Access-maler fra office.com direkte fra Backstage-visningen.

Opprette en ny database fra en mal for Office.com

 1. Start Access fra Start-menyen, eller fra en snarvei.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klikk en kategori under Office.com-maler-ruten, og klikk deretter en mal når malene i denne kategorien vises.

  Obs!: Du kan også søke etter en mal ved hjelp av søkeboksen som vises.

 3. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, eller bruk den som er angitt for deg.

 4. Klikk på Last ned.

  Access automatisk ned malen, oppretter en ny database basert på denne malen, lagres i dokumentmappen (for eksempel mappen Mine dokumenter) og åpner databasen.

Når du åpner (eller opprette eller åpne) en database, legges filnavnet og plasseringen til databasen til en intern liste over nylig brukte dokumenter. Denne listen vises i kategorien siste i Backstage-visningen slik at du enkelt kan åpne sist brukte databasene.

Åpne en nylig brukte database

 1. Start Access.

 2. Klikk siste i Backstage-visningen, og klikk deretter e-postmeldingen du vil åpne.

  Access-databasen åpnes.

Åpne en database fra Backstage-visningen

 1. Start Access.

 2. Klikk kategorien fil, og klikk deretter Åpne. Når det vises i dialogboksen Åpne, bla gjennom og velg en fil, og klikk deretter Åpne.

  Databasen åpnes.

Toppen av siden

Båndet

Båndet er i hovedsak erstatter menyene og verktøylinjene og gir det viktigste kommandogrensesnittet i Access 2010. En av hovedfordelene på båndet er at dataene har konsoliderer oppgavene på ett sted, eller posten peker som brukes til å kreve menyer, verktøylinjer, oppgaveruter og andre UI-komponenter skal vises. På denne måten du har ett sted der du vil se etter kommandoer, i stedet for et stort antall steder.

Når du åpner en database, vises på båndet øverst i hovedvinduet for Access, der den viser kommandoene i kategorien active-kommandoen.

Access-båndet

Båndet inneholder en serie med kommandoen fanene som inneholder kommandoer. I Access 2010 er kommandokategoriene hoved- filen, Home, Opprett, Eksterne Data og Databaseverktøy. Hver fane inneholder grupper med beslektede kommandoer, og disse gruppene viser noen av de ekstra ny UI elementene, for eksempel galleriet, som er en ny type kontroll som presenterer valg visuelt.

Kommandoene som er tilgjengelige på båndet også gjenspeile det aktive objektet. Hvis du har en tabell åpnes i dataarkvisning, og du klikker skjema i skjemaer-gruppen i kategorien Opprett oppretter Access skjemaet, basert på den aktive tabellen. Navnet på den aktive tabellen angis i egenskapen RecordSource for det nye skjemaet. I tillegg vises noen kategorier på båndet bare i enkelte sammenhenger. Kategorien Utforming vises for eksempel bare når du har et objekt som er åpne i utformingsvisning.

Du kan bruke hurtigtaster med båndet. Alle hurtigtastene fra en tidligere versjon av Access fortsette å arbeide. Tastaturtilgangssystemet erstatter menyen-akseleratorer fra tidligere versjoner av Access. Dette systemet bruker små indikatorer med én enkelt bokstav eller en kombinasjon av bokstaver som vises på båndet når du trykker ALT-tasten. Disse indikatorene viser hvilken hurtigtast som aktiverer den underliggende kontrollen.

Når du har valgt en kommando-fane, kan du Bla gjennom kommandoene som er tilgjengelige i denne kategorien.

Velge en kommando-fane

 1. Start Access.

 2. Klikk ønsket fane.

– eller –

 1. Start Access.

 2. Trykk og slipp ALT.

  Tastatur-tips vises.

 3. Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturtipset i eller nærmest kommandokategorien du vil bruke.

Du kan utføre en kommando på en rekke forskjellige måter. Den raskeste og mest direkte måten er å bruke hurtigtasten knyttet til kommandoen. Hvis du vet hurtigtasten brukes fra en tidligere versjon av Access, bør fungerer også i Access 2010.

Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, kan du se hurtigtaster for Access.

Utføre en kommando

 1. Start Access.

 2. Klikk den aktuelle kategorien for kommandoen. Tabellen nedenfor viser en kundeservicerepresentant utvalg av kategoriene og kommandoene som er tilgjengelige i hver kategori. Kategoriene og kommandoene som er tilgjengelige endres avhengig av hva du gjør.

Kommandofanen

Vanlige ting du kan gjøre

HOME

Velge en annen visning.

Kopiere og lime inn fra utklippstavlen.

Angi gjeldende skriftegenskapene.

Justere gjeldende skrift.

Bruke rik tekstformatering i et notatfelt.

Arbeide med poster (Oppdater, ny, lagre, Slett, totaler, stavekontroll, mer).

Sortere og filtrere poster.

Søke etter poster.

Opprette

Opprette en ny, tom tabell.

Opprette en ny tabell ved hjelp av en tabellmal.

Opprette en liste på et SharePoint-område og en tabell i den gjeldende databasen som kobler til den nylig opprettede listen.

Opprette en ny, tom tabell i utformingsvisning.

Opprette et nytt skjema basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny pivottabell eller et diagram.

Opprette en ny rapport basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny spørring, makro, modul eller klassemodul.

Eksterne data

Importere eller koble til eksterne data.

Eksportere data.

Samle inn og oppdatere data via e-post.

Opprette lagret import og lagret eksport.

Kjøre tabellkoblingsbehandlingen.

Databaseverktøy

Flytte noen av eller alle deler av en database til en ny eller eksisterende SharePoint-område.

Starte Visual Basic-redigering eller kjøre en makro.

Opprette og vise tabellrelasjoner.

Vis/Skjul objektavhengigheter.

Kjøre Databasedokumentasjon eller analysere ytelse.

Flytte data til Microsoft SQL Server eller til en database (bare tabeller).

Behandle Access-tillegg.

Opprette eller redigere en Visual Basic for Applications (VBA) modul.

 1. Klikk kontrollen som representerer kommandoen. Alternativt, hvis du kjenner hurtigtasten for kommandoen fra en tidligere versjon av Access, angir du hurtigtasten ved hjelp av tastaturet.

  – eller –

  Trykk og slipp ALT.

  Tilgangstasten vises.

  Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturet tips som er knyttet til kommandoen du vil bruke.

Kontekstavhengig kommandoen faner

I tillegg til kategoriene standard kommando har Access 2010 kontekstavhengig kommandokategorier. Avhengig av konteksten (det vil si hvilket objekt du arbeider med og hva du gjør), kan ett eller flere kontekstavhengig kommandoen faner vises ved siden av kategoriene standard kommando.

Kontekstavhengige faner

Aktivere en kontekstavhengig kategori

 • Klikk kommandokategorien kontekstavhengig.

– eller –

 1. Trykk og slipp ALT.

  Tilgangstasten vises.

 2. Trykk tasten eller tastene som vises i hurtigtast som vises på eller nærmest kommandokategorien kontekstavhengig.

Kommandokategoriene kontekstavhengig inneholder kommandoene og funksjonene du trenger å arbeide i en bestemt kontekst. Når du åpner en tabell i utformingsvisning, inneholder kontekstavhengige kommandoer som gjelder bare når du arbeider med en tabell i denne visningen. Når du åpner en tabell i utformingsvisning, som et annet eksempel vises en kontekstavhengig kategori kalt Utforming ved siden av kategorien Avanserte verktøy. Når du klikker kategorien Utforming, viser båndet kommandoene som er tilgjengelige for deg bare når objektet i utformingsvisning.

Gallerier   

Båndet bruker også en type kontroll kalt galleri. Galleriet er utformet for å rette oppmerksomheten mot får resultatene du vil bruke. I stedet for å bare vise kommandoer, viser galleriet resultatet av å bruke disse kommandoene. Tanken er å gi en visuell metode å bla gjennom og se hva Access 2010 kan gjøre, med fokus på resultatene i stedet for å fokusere bare på selve kommandoene.

Marggalleri

Gallerier finnes i ulike figurer og størrelser. Det er et Rutenettoppsett, en meny som representasjon som faller ned og enda en på båndet oppsettet som plasserer innholdet i selve galleriet på båndet.

Skjule båndet

Noen ganger må du kanskje litt mer plass til arbeidsområdet. Derfor kan båndet skjules slik at bare linjen med kommandoen kategoriene forblir. Hvis du vil skjule båndet, dobbeltklikker du den aktive fanen. Hvis du vil vise den på nytt, dobbeltklikker du kategorien active-kommandoen på nytt.

Skjule og gjenopprette båndet

 1. Dobbeltklikk kategorien active-kommandoen (den aktive kategorien er uthevet).

 2. Dobbeltklikk kategorien active-kommandoen på nytt for å gjenopprette båndet.

Verktøylinjen for hurtigtilgang (verktøylinjen for Hurtigtilgang)

Verktøylinjen for hurtigtilgang er en verktøylinje grenser til båndet, som gir ett klikk tilgang til kommandoer. Standardsettet med kommandoer omfatter Lagre, Angre og gjøre om, og du kan tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang for å inkludere andre kommandoer som du bruker ofte. Du kan også endre plasseringen av verktøylinjen og endre fra små standardstørrelse til stor størrelse. Den lille verktøylinjen vises ved siden av kommandokategoriene på båndet. Når du bytter til større format, vises under båndet verktøylinjen, og full bredde.

Verktøylinje for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk lengst til høyre rullegardinpilen på verktøylinjen.

 2. Under Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, klikker du kommandoen du vil legge til, og du er ferdig.

  Eller, Hvis kommandoen ikke er oppført, klikker du Flere kommandoer, og gå videre til neste trinn i denne prosedyren.

 3. Velg kommandoen eller kommandoene du vil legge til i dialogboksen Alternativer for Access, og klikk deretter Legg til.

 4. Hvis du vil fjerne en kommando, merke det i listen til høyre, og klikk deretter Fjern. Du kan også dobbeltklikke kommandoen i listen.

 5. Klikk OK når du er ferdig.

Toppen av siden

navigasjonsrute

Når du åpner en database eller opprette en ny, vises navnene på databaseobjekter i navigasjonsruten. Databaseobjektene inkluderer tabeller, skjemaer, rapporter, sider, makroer og moduler. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet som brukes i tidligere versjoner av Access – – hvis du brukte databasevinduet til å utføre en oppgave i en tidligere versjon, du nå utføre denne oppgaven ved hjelp av navigasjonsruten. Hvis du for eksempel hvis du vil legge til en rad i en tabell i dataarkvisning, åpner du denne tabellen i navigasjonsruten.

Obs!: Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig i en nettleser. Hvis du vil bruke navigasjonsruten med en nettdatabase, må du først åpne denne databasen ved hjelp av Access.

Navigasjonsrute – Gastronor 2007

Hvis du vil åpne et databaseobjekt eller bruke en kommando på et databaseobjekt, høyreklikker du objektet, og velg et menyelement på hurtigmenyen. Kommandoene på hurtigmenyen varierer avhengig av objekttypen.

Åpne et databaseobjekt, for eksempel en tabell, et skjema eller en rapport

 • Dobbeltklikk objektet i navigasjonsruten.

  – eller –

  Merk objektet i navigasjonsruten, og trykk deretter ENTER.

  – eller –

 • Høyreklikk et objekt i navigasjonsruten, og klikk deretter åpne.

Vær oppmerksom på at du kan angi et alternativ for å åpne objekter med ett klikk i dialogboksen Alternativer for navigering.

Navigasjonsruten deler databaseobjektene i kategorier, og disse kategoriene inneholder grupper. Noen grupper er forhåndsdefinert for deg, og du kan også opprette dine egne egendefinerte grupper.

Navigasjonsruten vises som standard når du åpner en database, inkludert databaser opprettet i tidligere versjoner av Access. Du kan hindre at navigasjonsruten vises som standard ved å angi et alternativ for programmet. Følgende sett med trinnene forklarer hvordan du utfører hver handling.

Vise eller skjule navigasjonsruten   

 • Klikk-knappen i hjørnet øverst til høyre i navigasjonsruten ( Åpne-/Lukk-knapp for lukkerlinje for navigasjonsruten i Access ), eller trykk F11.

Hindre at navigasjonsruten vises som standard

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende Database i ruten til venstre.

 3. Fjern merket for Vis navigasjonsrute under Navigasjon, og klikk deretter OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om navigasjonsruten, kan du se artikkelen visning og ordne objekter ved hjelp av navigasjonsruten.

Toppen av siden

Dokumenter med faner

Starter med Office Access 2007 du kan vise databaseobjektene i dokumenter med faner i stedet for overlappende vinduer. Interaktiv daglig bruk, kan du foretrekker grensesnittet for dokumenter med faner. Du kan aktivere eller deaktivere dokumenter med faner ved å angi alternativer for Access (se vise eller skjule dokumentfaner, senere i denne artikkelen). Hvis du endrer innstillingene for dokumenter med faner, må du lukke og åpne databasen for de nye innstillingene skal tre i kraft.

Objekt med fane i Access 2007

Vise eller skjule dokumentfaner

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende Database i ruten til venstre.

 3. Velg Dokumenter med faner under Programalternativer under Alternativer for dokumentvindu.

 4. Merk av eller fjern merket for Vis dokumentfaner. Når du fjerner merket, deaktiveres dokumentfaner.

 5. Klikk på OK.

  Obs!: 

  • Innstillingen Vis dokumentfaner er en per database-innstilling. Du må angi denne uavhengig for hver database.

  • Når du endrer innstillingen Vis dokumentfaner, må du lukke og åpne databasen for å se endringen skal tre i kraft.

  • Nye databaser opprettet ved hjelp av Access 2007 eller Access 2010 viser dokumentfaner som standard.

  • Databaser opprettet med en tidligere versjon av Access bruker overlappende vinduer som standard.

Toppen av siden

Statuslinje

Du kan vise en statuslinjen nederst i vinduet med tidligere versjoner av Access, i Access 2010. Denne standard UI-elementet fortsetter å være sted for å se etter statusmeldinger, tips om egenskaper, fremdriftsindikator og så videre. Med Access 2010 tar statuslinjen også to standardfunksjoner som også vises i statuslinjen i andre Office 2010-programmer: visning/bytte mellom vinduer og Zoom.

Du kan raskt bytte mellom visningene som er tilgjengelige ved å bruke kontrollene som er tilgjengelige på statuslinjen aktive vinduet. Hvis du viser et objekt som støtter variabel zooming, kan du justere zoomenivået for å zoome inn eller ut ved hjelp av glidebryteren på statuslinjen.

Statuslinjen kan aktiveres eller deaktiveres i dialogboksen Alternativer for Access.

Vise eller skjule statuslinjen

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 2. Klikk Gjeldende Database i ruten til venstre.

 3. Merk av for eller fjern merket for Vis statuslinje under Programalternativer. Når du fjerner merket, deaktiverer visning av statuslinjen.

 4. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Miniverktøylinje

I tidligere versjoner av Access enn Access 2007 nødvendig tekstformatering ofte ved hjelp av en meny eller vise formateringsverktøylinjen. Ved hjelp av Access 2010 kan du formatere tekst enklere ved hjelp av miniverktøylinjen. Når du merker tekst for formatering, vises miniverktøylinjen automatisk over den merkede teksten. Hvis du flytter musepekeren nærmere til miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen, og du kan bruke den til å bruke fet, kursiv, skriftstørrelse, farge og så videre. Når du flytter pekeren bort fra miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen ut. Hvis du ikke vil bruke miniverktøylinjen til å bruke tekstformatering i et merket område, flytter du bare pekeren noen få piksler unna og miniverktøylinjen forsvinner.

Miniverktøylinje

Formatere tekst ved hjelp av miniverktøylinjen

 1. Merk teksten du vil formatere.

  Miniverktøylinjen vises gjennomsiktig over teksten.

 2. Angi formatering ved hjelp av miniverktøylinjen.

Til toppen av siden

Få hjelp

Når du har et spørsmål, kan du få hjelp ved å trykke F1, ved å klikke ikonet spørsmålstegn på høyre side av båndet.

Inngangspunkt for Hjelp

Du kan også finne hjelp i Backstage-visningen:

 • Klikk kategorien fil, og deretter klikker du Hjelp.

  Det vises en liste over ressurser for hjelp i Backstage-visningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×