Veiledning for Access 2007-brukergrensesnittet

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen beskriver det nye Microsoft Office Access 2007-brukergrensesnittet. Det nye brukergrensesnittet er resultatet av omfattende forskning og anvendelighetstesting, og det er utformet for å gjøre det enklere å finne kommandoene som du trenger.

Du vil lære om de nye elementene i brukergrensesnittet – hva de er og hvordan du arbeider med dem. Du vil også lære hvordan du aktiverer dokumenter med faner i en database og hvordan du navigerer i de nye grensesnittobjektene.

I denne artikkelen

Oversikt

Komme i gang med Microsoft Office Access

Båndet

Navigasjonsruten

Dokumenter med faner

Statuslinje

Miniverktøylinje

Få hjelp

Oversikt

Det nye brukergrensesnittet i Office Access 2007 består av flere elementer som definerer hvordan du samhandler med produktet. Disse nye elementene er valgt for å hjelpe deg med å bruke Access og for å hjelpe deg med å finne kommandoene som du trenger, raskere. Den nye utformingen gjør det også enkelt å oppdage funksjoner som ellers ville vært skjult under lag med verktøylinjer og menyer. Du kommer også i gang raskere, takket være den nye siden Komme i gang med Microsoft Office Access, som gir deg raskt tilgang til den nye igangsettingen, inkludert en serie med profesjonelt utformede maler.

Det viktigste nye grensesnittelementet er båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Båndet er stripen langs toppen av programvinduet som inneholder en gruppe med kommandoer. Office Fluent-båndet er ett enkelt utgangspunkt for kommandoer og er den primære erstatningen for menyer og verktøylinjer. På båndet er det kategorier som kombinerer kommandoer på nyttige måter. I Office Access 2007 er hovedkategoriene på båndet Hjem, Opprett, Eksterne data og Databaseverktøy. Hver kategori inneholder grupper med relaterte kommandoer, og disse gruppene viser noen av de nye grensesnittelementene, for eksempel galleriet, som er en ny type kontroll som presenterer valg visuelt.

Hovedelementer i det nye grensesnittet i Office Access 2007 er:

 • Komme i gang med Microsoft Office Access    Siden som vises når du starter Access fra Start-knappen i Windows eller fra en snarvei på skrivebordet.

 • Office Fluent-båndet    Området øverst i programvinduet der du kan velge kommandoer.

  • Kommandokategorien    Kommandoer er kombinert hensiktsmessig.

  • Kontekstavhengig kommandokategori    En kommandokategori som vises avhengig av konteksten – objektet som du jobber med, eller oppgaven som du utfører.

  • Galleri    En ny kontroll som illustrerer valg visuelt, slik at du kan se resultatene som du vil få.

  • Verktøylinje for hurtigtilgang    Én enkelt standardverktøylinje som vises på båndet, og tilbyr rask tilgang med ett enkelt klikk til de mest nødvendige kommandoene, for eksempel Lagre og Angre.

 • Navigasjonsrute    Området på venstre side i vinduet som viser databaseobjekter. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet fra tidligere versjoner av Access.

 • Dokumenter med faner    Tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, sider og makroer vises som dokumener med faner.

 • Statuslinje    Linjen nederst i programvinduet som viser statusinformasjon, og inkluderer knappene som lar deg endre visning.

 • Miniverktøylinje    Et på-objekt-element vises gjennomsiktig over teksten som du har merket, slik at du kan formatere teksten på en enkel måte.

  Tips!: I Access 2010 er det nye brukergrensesnittet finpusset og gjort flere som kan tilpasses.

Til toppen av siden

Komme i gang med Microsoft Office Access

Når du starter Office Access 2007 ved å klikke Start-knappen i Windows eller en snarvei på skrivebordet (men ikke når du klikker en database), vises siden Komme i gang med Microsoft Office Access. Denne siden viser hva du kan gjøre for å komme i gang i Office Access 2007.

Siden Komme i gang med Microsoft Office Access

Du kan for eksempel opprette en ny, tom database, opprette en database fra en mal, eller åpne en nylig brukte databaser (Hvis du har åpnet databaser tidligere). Du kan også gå direkte til Microsoft Office Online for å lære mer om 2007 Microsoft Office-system og Office Access 2007, eller du kan klikke Microsoft Office-knappen Office-knappen og bruke menyen til å åpne en eksisterende database.

Åpne en ny, tom database

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Siden Komme i gang med Microsoft Office Access vises.

 2. På siden Komme i gang med Microsoft Office Access klikker du Tom database under Ny tom database.

 3. Skriv inn et filnavn, eller bruk det som angis for deg, i boksen Filnavn i ruten Tom database.

 4. Klikk Opprett.

  Den nye databasen opprettes, og en ny tabell åpnes i dataarkvisning.

Office Access 2007 er utstyrt med maler, og du kan laste ned flere fra Microsoft Office Online. Hva er en mal? I Office Access 2007 er den en forhåndsutformet database med profesjonelt utformede tabeller, skjemaer og rapporter. Maler lar deg komme i gang raskt når du oppretter en ny database.

Opprette en ny database fra en mal

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Siden Komme i gang med Microsoft Office Access vises.

 2. På siden Komme i gang med Microsoft Office Access klikker du en mal under Aktuelle maler i Online.

 3. I Filnavn-boksen skriver du inn et filnavn eller bruker det som angis for deg.

 4. Du kan velge å merke av for Opprett og koble databasen til et Windows SharePoint Services-område hvis du vil koble til et Windows SharePoint Services-område.

 5. Klikk Opprett
  -eller-
  Klikk Last ned

  Access oppretter den nye databasen fra malen og åpner den.

Du kan laste ned flere maler fra Office Online direkte fra brukergrensesnittet i Office Access 2007.

Opprette en ny database fra en Microsoft Office Online-mal

 1. Start Access fra Start-menyen eller fra en snarvei.

  Siden Komme i gang med Microsoft Office Access vises.

 2. På siden Komme i gang med Microsoft Office Access i ruten Malkategorier klikker du en kategori, og deretter klikker du en mal når malene i denne kategorien vises.

 3. I Filnavn-boksen skriver du inn et filnavn eller bruker det som angis for deg.

 4. Klikk Last ned.

  Access laster automatisk ned malen, oppretter en ny database basert på denne malen, lagrer den i dokumentmappen (for eksempel mappen Mine dokumenter) og åpner databasen.

Når du åpner (eller oppretter og åpner) en database, legger Access til filnavnet og plasseringen av databasen i en intern liste over nylig brukte dokumenter. Denne listen vises på siden Komme i gang med Microsoft Office Access, slik at du enkelt kan åpne de sist brukte databasene.

Åpne en nylig brukt database

 1. Start Access.

 2. På siden Komme i gang med Microsoft Office Access under Åpne siste database klikker du databasen som du vil åpne.

  Access åpner databasen.

Åpne en database ved hjelp av Microsoft Office Access-knappen

 1. Start Access.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter databasen som du vil åpne, hvis den vises i ruten til høyre på menyen.
  -eller-
  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne. Når dialogboksen Åpne vises, skriver du inn et filnavn, og deretter klikker du Åpne.

  Databasen åpnes.

Til toppen av siden

Båndet

Office Fluent-båndet er den primære erstatningen for menyer og verktøylinjer og det viktigste kommandogrensesnittet i Office Access 2007. En av hovedfordelene med båndet er at det konsoliderer oppgavene eller inngangspunktene, som tidligere krevde menyer, verktøylinjer, oppgaveruter og andre grensesnittkomponenter for å bli vist, på ett sted. På denne måten finner du kommandoer på ett sted i stedet for å lete på mange steder.

Når du åpner en database, vises båndet øverst i hovedvinduet i Office Access 2007 med kommandoene i den aktive kommandokategorien.

Access-båndet

Båndet består av en serie kommandokategorier som inneholder kommandoer. I Office Access 2007 er hovedkommandokategoriene på båndet Hjem, Opprett, Eksterne data og Databaseverktøy. Hver kategori inneholder grupper med relaterte kommandoer, og disse gruppene viser noen av de nye grensesnittelementene, for eksempel galleriet, som er en ny type kontroll som presenterer valg visuelt.

Kommandoene på båndet gjelder for det gjeldende aktive objektet. Hvis du for eksempel har en tabell åpnet i dataarkvisning og klikker Skjema i kategorien Opprett i gruppen Skjemaer, oppretter Office Access 2007 skjemaet basert på den aktive tabellen. Det vil si at navnet på den aktive tabellen angis i egenskapen RecordSource for skjemaet.

Du kan bruke hurtigtaster med båndet. Alle hurtigtastene fra tidligere versjoner av Access fungerer fortsatt. Tastaturtilgangssystemet erstatter menyakseleratorene fra tidligere versjoner av Access. Dette systemet bruker små indikatorer med én enkelt bokstav eller en kombinasjon av bokstaver som vises på båndet, og indikerer hvilken hurtigtast som aktiverer den underliggende kontrollen.

Når du har valgt en kommandokategori, kan du bla gjennom kommandoene som er tilgjengelige i denne kategorien.

Velge en kommandofane

 1. Start Access.

 2. Klikk den ønskede fanen.

-eller-

 1. Start Access.

 2. Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tastaturtipset vises.

 3. Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturtipset i eller nærmest kommandokategorien som du vil ha.

Du kan utføre en kommando på flere forskjellige måter. Den raskeste og mest direkte måten er å bruke hurtigtasten som er knyttet til kommandoen. Hvis du kjenner hurtigtasten som ble brukt i en tidligere versjon av Access, skal den også fungere i Office Access 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster for Access.

Utføre en kommando

 1. Start Access.

 2. Klikk den aktuelle fanen for kommandoen. Den følgende tabellen viser et representativt utvalg av fanene og kommandoene som er tilgjengelige i hver fane. Fanene og kommandoene som er tilgjengelige, endres, avhengig av hva du gjør.

Kommandofane

Vanlige ting du kan gjøre

Hjem

Velge en annen visning.

Kopiere og lime inn fra utklippstavlen.

Angi egenskaper for den gjeldende skriften.

Angi egenskaper for den gjeldende skriftjusteringen.

Bruke rik tekstformatering i et notatfelt.

Arbeide med poster (Oppdater, Ny, Lagre, Slett, Totaler, Stavekontroll, Mer).

Sortere og filtrere poster.

Søke etter poster.

Opprett

Opprette en ny, tom tabell.

Opprette en ny tabell ved hjelp av en tabellmal.

Opprette en liste på et SharePoint-nettsted og en tabell i den gjeldende databasen, som kobler til den nylig opprettede listen.

Opprette en ny, tom tabell i utformingsvisning.

Opprette et nytt skjema basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny pivottabell eller et nytt pivotdiagram.

Opprette en ny rapport basert på den aktive tabellen eller spørringen.

Opprette en ny spørring, makro, modul eller klassemodul.

Eksterne data

Importere eller koble eksterne data.

Eksportere data.

Samle inn og oppdatere data via e-post.

Arbeide med SharePoint-lister frakoblet.

Opprette lagret import og lagret eksport.

Flytte noen eller alle deler av en database til et nytt eller eksisterende SharePoint-område.

Databaseverktøy

Starte Visual Basic-redigering eller kjøre en makro.

Opprette og vise tabellrelasjoner.

Vise/skjule objektavhengigheter eller egenskapssiden.

Kjøre Databasedokumentasjon eller analysere ytelse.

Flytte data til Microsoft SQL Server eller til en Access-database (bare tabeller).

Kjøre tabellkoblingsbehandling.

Behandle Access-tilleggsprogrammer.

Opprette eller redigere en Visual Basic for Applications (VBA)-modul.

 1. Klikk kontrollen som representerer kommandoen. Hvis du kjenner hurtigtasten for kommandoen fra en tidligere versjon av Access, kan du alternativt angi hurtigtasten ved hjelp av tastaturet.

  -eller-

  Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tilgangstasten vises.

  Trykk tasten eller tastene som vises i tastaturtipset som er knyttet til den ønskede kommandoen.

Kontekstavhengige kommandokategorier

I tillegg til standardkommandokategoriene bruker Office Access 2007 et nytt brukergrensesnittelement i Office Professional 2007 kalt kontekstavhengig kommandokategori. Avhengig av konteksten (det vil si hvilket objekt du arbeider med og hva du gjør), kan én eller flere kontekstavhengige kommandokategorier vises ved siden av standardkommandokategoriene.

Kontekstavhengige kategorier

Aktivere en kontekstavhengig kommandofane

 • Klikk den kontekstavhengige kommandofanen.

-eller-

 1. Trykk ned og slipp opp ALT-tasten.

  Tilgangstasten vises.

 2. Trykk tasten eller tastene som vises i tilgangstasten i den kontekstavhengige kommandokategorien.

De kontekstavhengige kommandokategoriene inneholder kommandoer og funksjoner du trenger for å arbeide i en bestemt kontekst. Når du for eksempel åpner en tabell i utformingsvisning, inneholder de kontekstavhengige kommandoene kommandoene som gjelder bare når du arbeider med en tabell i denne visningen. Hvis du for eksempel åpner en tabell i utformingsvisning, vises en kontekstavhengig kommandokategori kalt Utforming ved siden av kategorien Avanserte verktøy. Når du klikker kategorien Utforming, viser båndet kommandoene som er tilgjengelige bare når objektet er i utformingsvisning.

Gallerier   

En annen nyhet som er en del av det nye Office Access 2007-brukergrensesnittet, er en ny kontroll kalt galleri. Gallerikontrollen er utformet for å fungere med båndet og rette oppmerksomheten mot å oppnå de ønskede resultatene. I stedet for å bare vise kommandoer, viser galleriet resultatet av å bruke disse kommandoene. Tanken er å gi en synlig metode for å bla gjennom og se hva Office Access 2007 kan gjøre, med fokus på resultatene, i stedet for å fokusere bare på selve kommandoene.

Marggalleri

Gallerier finnes i forskjellige former og størrelser. Det finnes et rutenettoppsett, en menyaktig presentasjon som trekkes ned, og et oppsett på båndet som plasserer innholdet i selve galleriet, på båndet.

Skjule båndet

Noen ganger kan det hende at du trenger mer plass til arbeidet. Derfor kan båndet skjules, slik at bare linjen med kommandokategoriene vises. Hvis du vil lukke båndet, dobbeltklikker du den aktive kommandokategorien. Når du skal åpne det igjen, dobbeltklikker du den aktive kommandokategorien på nytt.

Skjule og gjenopprette båndet

 1. Dobbeltklikk den aktive kommandokategorien (den aktive kategorien er uthevet).

  Kategorien Opprett

 2. Dobbeltklikk den aktive kommandofanen på nytt for å gjenopprette båndet.

Verktøylinje for hurtigtilgang   

Verktøylinjen for hurtigtilgang er som standard et lite område som grenser til båndet, og den gir tilgang til kommandoer med ett klikk. Standardsettet med kommandoer er dem som brukes ofte, for eksempel Lagre, Angre og Gjør om. Du kan imidlertid tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang slik at den inkluderer kommandoene du bruker ofte. Du kan også endre plasseringen av verktøylinjen og endre den fra den standardiserte lille størrelsen til et større format. Den lille verktøylinjen vises ved siden av kommandokategoriene på båndet. Når du bytter til større format, vises verktøylinjen nedenfor båndet i full bredde.

Verktøylinjen for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk rullegardinpilen lengst mot høyre på verktøylinjen.

 2. Klikk Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, og klikk deretter Flere kommandoer.

 3. Merk kommandoen eller kommandoene du vil legge til, og klikk deretter Legg til, i dialogboksen Innstillinger for Access.

 4. Når du skal fjerne en kommando, uthever du den i listen til høyre, og deretter klikker du Fjern. Du kan alternativt dobbeltklikke kommandoen i listen.

 5. Klikk OK når du er ferdig.

Til toppen av siden

Navigasjonsruten

Når du åpner en database eller oppretter en ny, vises navnene på databaseobjektene i navigasjonsruten. Databaseobjektene inkluderer tabellene, skjemaene, rapportene, sidene, makroene og modulene. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet som ble brukt i tidligere versjoner av Access – hvis du brukte databasevinduet til å utføre oppgaver i en tidligere versjon, utfører du nå denne oppgaven ved hjelp av navigasjonsruten i Office Access 2007. Hvis du for eksempel vil legge til en rad i en tabell i dataarkvisning, åpner du denne tabellen fra navigasjonsruten.

Navigasjonsrute – Gastronor 2007

Når du skal åpne et databaseobjekt eller angi en kommando for et databaseobjekt, høyreklikker du objektet og velger et menyelement fra kontekstmenyen. Kommandoene på kontekstmenyen varierer i henhold til objekttypen.

Åpne et databaseobjekt, for eksempel en tabell, et skjema eller en rapport

 • Dobbeltklikk objektet i navigasjonsruten.

  -eller-

  Merk objektet i navigasjonsruten, og trykk deretter ENTER.

  -eller-

 • Høyreklikk objektet i navigasjonsruten.

 • Klikk et menyelement i kontekstmenyen.

Legg merke til at du kan angi et alternativ for å åpne objekter med ett enkelt klikk i dialogboksen Alternativer for navigering.

Navigasjonsruten deler databaseobjektene inn i kategorier, og disse kategoriene inneholder grupper. Noen grupper er forhåndsdefinert for deg, og du kan også opprette egendefinerte grupper.

Som standard vises navigasjonsruten når du åpner en database i Office Access 2007, inkludert databaser opprettet i tidligere versjoner av Access. Du kan hindre at navigasjonsruten vises som standard ved å angi et programalternativ. Den følgende fremgangsmåten forklarer hvordan du utfører hver handling.

Slik viser eller skjuler du navigasjonsruten:   

 • Klikk knappen øverst til høyre i navigasjonsruten ( Åpne-/Lukkeknapp for lukkerlinje for navigasjonsruten i Access ), eller trykk F11.

Hindre at navigasjonsruten vises som standard

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 • Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 • Under Navigasjon fjerner du merket for Vis navigasjonsrute, og deretter klikker du OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om navigasjonsruten, se artikkelen Veiledning til navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Dokumenter med faner

Nytt i Office Access 2007 er at du kan vise databaseobjektene i dokumenter med faner i stedet for overlappende vinduer. I interaktiv daglig bruk kan det hende at du foretrekker grensesnittet for dokumenter med faner. Du kan aktivere eller deaktivere dokumenter med faner ved å angi Alternativer for Access (se Vise eller skjule dokumentfaner senere i denne artikkelen). Hvis du endrer innstillingene for dokumenter med faner, må du imidlertid lukke og åpne databasen på nytt for å iverksette de nye innstillingene.

Objekt med fane i Access 2007

Vise eller skjule dokumentfaner

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 • Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 • I inndelingen Programalternativer under Alternativer for dokumentvindu velger du Dokumenter med faner.

 • Merk av for eller fjern merket for Vis dokumentfaner. Når du fjerner merket, deaktiveres dokumentfaner.

 • Klikk OK.

  Obs!: 

  • Innstillingen Vis dokumentfaner gjelder for enkeltdatabaser. Du må angi denne uavhengig for hver database.

  • Når du endrer innstillingen Vis dokumentfaner, må du lukke og åpne databasen på nytt for å iverksette endringen.

  • Nye databaser opprettet ved hjelp av Office Access 2007 viser dokumentfaner som standard.

  • Databaser opprettet ved hjelp av en tidligere versjon av Access bruker overlappende vinduer som standard.

Til toppen av siden

Statuslinje

Som i tidligere versjoner av Access kan du i Office Access 2007 vise en statuslinje nederst i vinduet. Dette standardiserte grensesnittelementet er fortsatt plassen for å se etter statusmeldinger, tips om egenskaper, fremdriftsindikatorer og så videre. I Office Access 2007 har statuslinjen også to standardfunksjoner som også vises på statuslinjen i andre Office Professional 2007-programmer: visning / bytte mellom vinduer og zooming.

Du kan raskt veksle mellom de tilgjengelige visningene for det aktive vinduet ved hjelp av kontrollene som er tilgjengelige på statuslinjen. Hvis du viser et objekt som støtter variabel zooming, kan du justere zoomenivået inn eller ut ved hjelp av glidebryteren på statuslinjen.

Statuslinjen kan aktiveres eller deaktiveres i dialogboksen Alternativer for Access.

Vise eller skjule statuslinjen

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 • Klikk Gjeldende database i den venstre ruten.

 • Under Programalternativer merker du av for eller fjerner merket for Vis statuslinje. Når du fjerner merket, deaktiverer du visningen av statuslinjen.

 • Klikk OK.

Til toppen av siden

Miniverktøylinje

En vanlig operasjon som utføres i alle Office Professional 2007-programmer, er tekstformatering. I tidligere versjoner av Access måtte du ofte bruke en meny eller vise formateringsverktøylinjen for å formatere tekst. I Office Access 2007 kan du formatere tekst enklere ved hjelp av miniverktøylinjen. Når du merker tekst for formatering, vises miniverktøylinjen automatisk over den merkede teksten. Hvis du flytter musepekeren nærmere miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen inn, og du kan bruke den til å angi fet skrift, kursiv, skriftstørrelse, farge og så videre. Når du flytter pekeren vekk fra miniverktøylinjen, tones miniverktøylinjen ut. Hvis du ikke vil bruke miniverktøylinjen til å angi tekstformatering for et utvalg, flytter du bare pekeren noen få piksler unna, og miniverktøylinjen forsvinner.

Miniverktøylinje

Formatere tekst ved hjelp av miniverktøylinjen

 1. Merk teksten som skal formateres.

  Miniverktøylinjen vises gjennomsiktig over teksten.

 2. Angi formatering ved hjelp av miniverktøylinjen.

Til toppen av siden

Få hjelp

Hvis du har spørsmål, kan du få hjelp ved å trykke F1 eller ved å klikke spørsmålstegnikonet til høyre på båndet.

Inngangspunkt for Hjelp

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×