Veikart for slutten av levetiden for SharePoint Server 2007

10. oktober 2017 vil Microsoft Office SharePoint Server 2007 nå slutten av levetiden. Hvis du ikke har begynt overføringen fra SharePoint Server 2007 til Office 365 eller en nyere versjon av SharePoint Server lokalt, er det lurt å begynne planleggingen nå. Denne artikkelen inneholder informasjon om ressurser som kan hjelpe personer med å overføre data til SharePoint Online eller oppgradere SharePoint Server lokalt.

Hva betyr Slutten av levetiden?

SharePoint Server, i likhet med nesten alle andre Microsoft-produkter, har en livssyklus for kundestøtte hvor vi tilbyr nye funksjoner, feilrettinger, sikkerhetsoppdateringer og så videre. Vanligvis varer livssyklusen i 10 år fra datoen for den første produktutgivelsen, og slutten av produktets livssyklus kalles slutten av levetiden. Ved slutten av levetiden vil ikke Microsoft lenger tilby:

  • Kundestøtte for problemer som kan oppstå

  • Feilrettinger av problemer som oppdages, og som kan påvirke stabilitet og brukervennlighet for serverne

  • Sikkerhetsoppdateringer for sikkerhetsproblemer som oppdages, og som kan gjøre serverne sårbare for sikkerhetsbrudd

  • Tidssoneoppdateringer

Selv om SharePoint Server 2007-farmen din fortsatt vil være i drift etter 10. oktober 2017, får du ingen flere oppdateringer eller feilrettinger for produktet (inkludert sikkerhetsoppdateringer). Microsoft Kundestøtte vil på dette tidspunktet ha skiftet fokus til nyere versjoner av produktet. Fordi installasjonen ikke lenger støttes eller oppdateres, er det lurt å oppgradere produktet eller overføre viktige data før slutten av levetiden.

Tips!: Hvis du ikke allerede har planlagt å oppgradere eller overføre, kan du se Aktuelle alternativer for overføring fra SharePoint 2007, som gir deg noen eksempler på hvor du kan begynne. Du kan også søke etter Microsoft-partnere som kan hjelpe til med oppgraderingen eller Office 365-overføringen (eller begge deler).

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2007-servere som nærmer seg slutten for støtte, kan du se Planlegge oppgraderingen for Office 2007-servere.

Hva er alternativene mine?

Du må først gå til siden for produktets livssyklus. Hvis du har et lokalt Microsoft-produkt som begynner å bli gammelt, må du sjekke datoen for slutten av levetiden, slik at du kan planlegge oppgraderingen eller overføringen i forkant. Du bør vanligvis starte planleggingen omtrent et år før slutten av levetiden, eller i henhold til hvor lang tid overføringene vanligvis tar. Når du skal avgjøre hva neste trinn skal være, kan det være lurt å vurdere hva som vil være godt nok, bedre og best når det kommer til produktfunksjoner. Her er et eksempel:

Bra

Bedre

Best

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint-hybrid

Hvis du velger alternativer som ligger langt nede på denne skalaen (godt nok), må du være oppmerksom på at du må begynne å planlegge oppgraderingen rett etter at overføringen fra SharePoint Server 2007 er fullført. (Slutten av levetiden for SharePoint Server 2007 er 10. oktober 2017. Slutten av levetiden for SharePoint Server 2010 er planlagt 10. juli 2022. Vær oppmerksom på at disse datoene kan endres, og husk å sjekke siden for produktets livssyklus.)

Hva er neste trinn?

SharePoint Server kan installeres lokalt på dine egne servere, eller du kan bruke SharePoint Online, som er en nettbasert tjeneste som er en del av Microsoft Office 365. Du kan velge å:

  • Overføre til SharePoint Online

  • Oppgradere SharePoint Server lokalt

  • Utføre begge alternativene ovenfor

  • Implementere en løsning for SharePoint-hybrid

Vær oppmerksom på skjulte kostnader som er forbundet med pågående vedlikehold av en serverfarm, å opprettholde eller overføre tilpasninger og oppgradere maskinvaren som SharePoint Server er avhengig av. Det kan være tilfredsstillende å ha en lokal SharePoint Server-farm hvis det er en nødvendighet. Hvis du derimot kjører farmen på eldre SharePoint-servere uten høy tilpasning, kan det være bedre med en planlagt overføring til SharePoint Online.

Viktig: Det finnes et annet alternativ hvis innholdet i SharePoint 2007 bare brukes av og til. Noen SharePoint-administratorer kan velge å opprette et Office 365-abonnement, konfigurere et helt nytt SharePoint Online-område og deretter frigjøre seg fra SharePoint 2007 på en ryddig måte, der de bare tar med seg de viktigste dokumentene til de helt nye SharePoint Online-områdene. Derfra kan data flyttes fra SharePoint 2007-området til arkiver. Tenk på hvordan brukere arbeider med data på SharePoint 2007-installasjonen. Det kan være kreative måter å løse dette problemet på!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server lokalt

Høye kostnader i tid (planlegge/kjøre/bekrefte)

Høye kostnader i tid (planlegge/kjøre/bekrefte)

Lave kostnader i midler (ingen maskinvarekjøp)

Høyere kostnader i midler (maskinvare + utviklere/administratorer)

Engangskostnad for overføring

Engangskostnad gjentatt for hver fremtidige overføring

Lave totale eierskostnader / vedlikeholdskostnader

Høye totale eierskostnader / vedlikeholdskostnader

Når du overfører til Office 365, vil kostnaden for engangsflyttingen være høyere siden du organiserer data og avgjør hva du vil overføre til skyen, og hva du vil la ligge igjen. Oppgraderinger utføres imidlertid automatisk fra dette tidspunktet, så du vil ikke lenger være nødt til å administrere maskinvare- og programvareoppdateringer, og oppetiden for farmen vil være garantert av en serviceavtale med Microsoft.

Overføre til SharePoint Online

Kontroller at SharePoint Online har alle funksjonene du trenger, ved å gjennomgå den tilknyttede tjenestebeskrivelsen. Her er en kobling til alle tjenestebeskrivelsene for Office 365:

Tjenestebeskrivelser for Office 365

Det er ingen direkte måte å overføre fra SharePoint 2007 til SharePoint Online på. Du må flytte til SharePoint Online manuelt. Hvis du oppgraderer til SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016, kan denne flyttingen innebære at du bruker SharePoint API-en for overføring (for eksempel til å overføre informasjon til OneDrive for Business).

Fordeler med SharePoint Online

Ulemper med SharePoint Online

Microsoft leverer SPO-maskinvare og all administrasjon av maskinvare.

Tilgjengelige funksjoner kan variere mellom SharePoint Server lokalt og SPO.

Du er global administrator for abonnementet og kan tilordne administratorer til SPO-områder.

Noen handlinger som er tilgjengelige for farmadministratorer i SharePoint Server lokalt, eksisterer ikke (eller er ikke nødvendige), inkludert i rollen SharePoint-administrator i Office 365.

Microsoft utfører oppdateringer og feilrettinger på underliggende maskinvare og programvare.

Noen tilpasninger er begrenset fordi det ikke er tilgang til det underliggende filsystemet i tjenesten.

Microsoft publiserer serviceavtaler og handler raskt for å løse problemer.

Sikkerhetskopiering og ulike metoder for gjenoppretting automatiseres av tjenesten i SharePoint Online. Sikkerhetskopier skrives over hvis de ikke brukes.

Microsoft tester sikkerheten og justerer serverytelsen kontinuerlig.

Endringer i brukergrensesnittet og andre SharePoint-funksjoner installeres av tjenesten og må kanskje slås på eller av.

Office 365 oppfyller mange bransjestandarder: Office 365 og overholdelse av regler og standarder.

FastTrack-assistanse for overføring er begrenset. Se Vanlige spørsmål om overføringstilbud for SharePoint 2013 hvis du vil ha mer informasjon.

Mye av oppgraderingen vil bli utført manuelt, eller via API-en for overføring for SPO som er beskrevet i Veikart for overføring av SharePoint Online (SPO)- og OneDrive-innhold.

Verken kundestøtteteknikere hos Microsoft eller ansatte i datasenteret har ubegrenset administratortilgang til abonnementet.

Ytterligere kostnader kan oppstå hvis infrastrukturen til maskinvaren må oppgraderes for å støtte den nye versjonen av SharePoint, eller hvis en sekundær farm er nødvendig for å oppgradere.

Partnere kan hjelpe deg med å overføre dataene til SharePoint Online, som er en engangsjobb.

Produkter på nettet oppdateres automatisk på tvers av tjenesten, noe som betyr at selv om noen funksjoner avskrives, vil det ikke være noen ekte slutt på levetiden.

Hvis du har bestemt deg for å opprette et nytt Office 365-nettsted og ønsker å overføre data manuelt etter behov, kan du se Office 365-alternativene dine her:

Office 365-abonnementer

Oppgradere SharePoint Server lokalt

Det er historisk sett ikke mulig å hoppe over versjoner i SharePoint-oppgraderinger, i hvert fall ikke etter utgivelsen av SharePoint Server 2016. Det betyr at oppgraderinger utføres serielt:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Hvis du vil oppgradere hele veien fra SharePoint 2007 til SharePoint Server 2016, må du være forberedt på å investere mye tid og penger i å oppgradere maskinvare (vær oppmerksom på at også SQL-servere må oppgraderes), programvare og administrering. Tilpasninger må oppgraderes eller bli værende igjen, alt etter hvor kritisk funksjonen er.

Merknad: Det er mulig å vedlikeholde SharePoint 2007-farmen som har nådd slutten av levetiden, installere en SharePoint Server 2016-farm på ny maskinvare (slik at de separate farmene kjører side ved side) og deretter planlegge og utføre en manuell overføring av innhold (for eksempel for å laste ned innhold og laste det opp på nytt). Vær oppmerksom på noen av de vanlige fellene du kan gå i med manuelle flyttinger (for eksempel at flytting av dokumenter erstatter kontoen som ble endret sist, med aliaset til kontoen som utfører den manuelle flyttingen), og arbeidet som må gjøres på forhånd (for eksempel opprette nettsteder, sekundære nettsteder, tillatelser og listestrukturer på nytt). Som tidligere nevnt er dette tiden for å vurdere hvilke data du kan arkivere, eller ikke trenger lenger, en handling som kan redusere virkningen av overføringen.
Du må uansett rydde opp miljøet før oppgraderingen. Kontroller at den eksisterende farmen er funksjonell, før du oppgraderer, og definitivt før du tar den ut av drift!

Husk å se gjennom oppgraderingsbanene som støttes og ikke støttes:

Hvis du har tilpasninger, er det svært viktig å ha en plan for oppgraderingen for hvert trinn i overføringsbanen:

Fordeler er med lokal SharePoint Server

Ulemper med lokal SharePoint Server

Full kontroll over alle aspekter av SharePoint-farmen, fra servermaskinvaren og opp.

Alle feil og feilrettinger er bedriftens ansvar (kan benytte betalt Microsoft-kundestøtte hvis produktet ikke har nådd slutten av levetiden):

Full funksjonalitet i SharePoint Server lokalt med mulighet til å koble den lokale farmen til et SharePoint Online-abonnement via hybrid.

Oppgraderinger, oppdateringer, sikkerhetsreparasjoner og alt vedlikehold av SharePoint Server blir administrert lokalt.

Full tilgang for økt tilpassing.

Standarder for samsvar som støttes av Office 365, må konfigureres manuelt lokalt.

Sikkerhetstesting og justering av serverytelse utføres lokalt (er under din kontroll).

Office 365 kan gjøre funksjoner som ikke fungerer sammen med SharePoint Server lokalt, tilgjengelig for SharePoint Online.

Partnere kan hjelpe til med å overføre data til neste versjon av SharePoint Server (og videre).

SharePoint Server-områder vil ikke automatisk bruke SSL/TLS-sertifikater, som du ser i SharePoint Online.

Full kontroll over navnekonvensjoner, sikkerhetskopiering og ulike alternativer for gjenoppretting i SharePoint Server lokalt.

SharePoint Server lokalt er følsom for livssykluser for produkter.

Oppgradere ressurser

Finn først ut om du oppfyller kravene for maskinvare og programvare, og følg deretter støttede metoder for oppgradering.

Opprette en hybridløsning for SharePoint mellom SharePoint Online og lokalt

Hvis svaret på overføringsbehovene dine ligger et sted mellom egenkontrollen som tilbys av SharePoint Server lokalt, og de reduserte eierkostnadene som tilbys av SharePoint Online, kan du koble SharePoint Server 2013- eller 2016-farmer til SharePoint Online via hybrider. Lær om hybridløsninger for SharePoint

Hvis du mener en hybrid SharePoint Server-farm vil være nyttig for bedriften, må du gjøre deg kjent med de eksisterende hybridtypene og hvordan du konfigurerer tilkoblingen mellom den lokale SharePoint-farmen og Office 365-abonnementet.

En god måte å se hvordan dette fungerer på, er ved å opprette et Office 365-miljø for utvikling/testing. Når du har et prøveabonnement eller har kjøpt et Office 365-abonnement, vil du være godt på vei til å opprette de nødvendige områdesamlingene, nettstedene og dokumentbibliotekene i SharePoint Online som du kan overføre data til (enten manuelt ved å bruke API-en for overføring eller, hvis du vil overføre innhold fra Mitt område til OneDrive for Business, via hybridveiviseren).

Merknad: Husk at SharePoint 2007-farmen må oppgraderes lokalt til enten SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 hvis du vil bruke hybridalternativet.

Beslektede emner

Feilsøke og fortsette oppgradering (Office SharePoint Server 2007)
Feilsøke problemer med oppgradering (SharePoint Server 2010)
Feilsøke problemer med oppgradering av databaser i SharePoint 2013
Søke etter Microsoft-partnere som kan hjelpe til med oppgradering
Planlegge oppgradering for Office 2007-servere

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×