Veikart for å opprette og administrere SharePoint-områder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Office SharePoint Server 2007 gir et rammeverk for å opprette og administrere webområder som du kan bruke til å dele informasjon og for å forenkle samarbeid på tvers av organisasjonen. Personer i store organisasjoner kan for eksempel bruke områdene til å dele forretningsdokumenter, tidsplaner og prosesser i grupper, på tvers av grupper, eller på tvers av hele organisasjonen. Hvis du bruker Office SharePoint Server 2007 til å dele og behandle informasjon, er det første du vil opprette et område. Når du har opprettet området, finner du at du kan tilpasse det nesten alle formål.

Bruk denne artikkelen som et veikart for å hjelpe deg med å planlegge, opprette, tilpasse og administrere områder i Office SharePoint Server 2007. Nedenfor finner du koblinger til artikler på Office Online i tillegg til artikler, demonstrasjoner og blogger på populære webområder som dekker webområder i detalj.

Før du starter

Før du oppretter et område, skal du lære om Office SharePoint Server 2007 og funksjonene relatert til området. Hvis du vet denne informasjonen hjelper deg med å velge riktig type område når du oppretter en for avdelingen eller prosjektet. Husk at du ikke nødvendigvis trenger å vite alt dette før du faktisk opprette området, men Pass på at du velger områdemalen som passer best formålet med området – dette kan være tidsbesparende tilpassing arbeid senere.

Innføring i Office SharePoint Server 2007 og områder

Mål

Beskrivelse

Innføring i Microsoft Office SharePoint Server 2007

Før du oppretter et område, kan du utforske hovedversjoner bruken av produktet, inkludert samarbeid, personlige data, søk og forretningsintelligens. Også informasjon på høyt nivå forskjellene mellom Office SharePoint Server 2007 og Windows SharePoint Services 3.0.

En oversikt over Microsoft Office SharePoint Server 2007

Få en oversikt over Office SharePoint Server 2007 og se hvordan det fungerer som en plattform for samarbeid og deling, Innholdsbehandling for virksomheter og enterprise-søk.

Planlegge strukturen for områdesamlinger og områder

Planlegge det nye området eller områdesamlingen ved å fastsette mål og mål for nettstedet, som skal bruke webområdet, hvilket tilgangsnivå disse brukerne trenger, innholdet på området og navigasjonsstruktur.

Hva slags SharePoint-området skal du opprette?

Bruk denne bloggen ved Jose Barreto til å hjelpe deg å velge beste områdemalen dekker dine behov. Dette innlegget forklarer de forskjellige typene områder, inkludert publiseringsområder områder, wiki-områder, Last ned, og bloggområder.

Oppretting av områder

Når du oppretter et nytt område i Office SharePoint Server 2007, velger du et navn, adresse, beskrivelse, områdemal og innstillinger som er relatert til navigasjon og tillatelser. Koblingene nedenfor forklarer disse alternativene i detalj.

Opprette et område

Mål

Beskrivelse

Opprette et område

Lær hvordan du oppretter et område i Office SharePoint Server 2007. Denne artikkelen forklarer forskjellen mellom å opprette et område på øverste nivå og opprette et sekundært område i et eksisterende område. Du får vite hva dette betyr når det gjelder områdets navigasjon, tillatelser og delte funksjoner.

Standard områdemaler

For å hjelpe deg med å velge riktig områdemalen når du oppretter et område, kan du lese denne artikkelen for å lære om de tilgjengelige malene og en beskrivelse av hvert. Office SharePoint Server 2007 inneholder områdemaler som inneholder ulike områdefunksjoner, for eksempel, lister, biblioteker og webdeler.

Behandle tillatelsesnivåer

Når du oppretter et nytt område, velg om du vil arve tillatelser fra overordnet område eller opprette unike tillatelser for dette området. Lær fordelene med både metodene i denne artikkelen (nederst). Husk at du kan endre denne innstillingen når du har opprettet området.

Obs!: Tillatelser og tilgang til et område er forklart mer detaljert senere i dette veikartet når du begynner å tilpasse området.

Konfigurere navigeringselementer

Når du oppretter et nytt område, velger du om du vil vise området i navigasjonen på det overordnede området. Hvis du ikke har dette alternativet når du oppretter et område, kan du lese denne artikkelen forklarer hvordan du gjør dette på siden Innstillinger for områdenavigering. I likhet med tillatelser, du kan endre denne innstillingen når du har opprettet området.

Obs!: Alternativer for navigering forklares mer detaljert senere i dette veikartet når du begynner å tilpasse området.

Arv av navigering

Når du oppretter et nytt område, velge du også om du vil arve den øverste koblingslinjen og muligens koblinger fra det overordnede området eller opprette en unik øverste koblingslinje og koblinger for dette området. Lær fordelene med både metodene i denne artikkelen. På nytt, kan du endre denne innstillingen når du har opprettet området.

Obs!: Alternativer for navigering forklares mer detaljert senere i dette veikartet når du begynner å tilpasse området.

Områder i områdekatalogen

Det siste valget du har når du oppretter et område er om du vil vise det nye området i områdekatalogen, og i så fall hvilke divisjon. På nytt, kan du endre denne innstillingen når du har opprettet området.

Tilpasse områder

Når du har opprettet området, begynner det virkelige arbeidet. Du må tenke utseendet og virkemåten til området i tillegg til strukturen og arkitektur for området. Utseendet og virkemåten inneholder alternativer som områdefarger og tema. biblioteker, lister og webdeler på området. navigasjonen; og tillatelser. Strukturen og arkitektur inneholder alternativer som innholdstyper, områdekolonner og den totale metadata som brukes av området.

Tilpasse utseendet og virkemåten

Mål

Beskrivelse

Introduksjon til tilpassing av områder og sider

Lær mer på mange forskjellige måter å tilpasse området, inkludert innstillinger for hele området som sikkerhet og navigaton og enkelte funksjoner, for eksempel lister og webdeler.

En forhåndsvisning av områdemaler for Office SharePoint Server

Se dette blogginnlegget for en forhåndsvisning av hver områdemal slik at du vet hvilke funksjoner er inkludert i området. Dette er et flott utgangspunkt for å vite hva som må være lagt til, fjernes og tilpasset på området.

Endre områdefarger eller temaet

Noe av det første du kanskje vil endre på området er fargen eller tema. Områder inneholder et sett med temaer som du kan bruke til raskt å endre utseendet på området (uten å påvirke oppsettet eller innholdet på området).

Veikart for å opprette og tilpasse webdel-sider for et SharePoint-område

De fleste funksjonene du legger til og tilpasse på området komme i form av en webdel. Les denne veikart og oppdage et omfattende utvalg av emner, demonstrasjoner og blogger på webdeler i Office SharePoint Server 2007.

Veikart for å opprette og konfigurere SharePoint-biblioteker

Biblioteker er en annen kraftige del av området. Biblioteker viser lister med filer og viktig informasjon om hver fil der gruppemedlemmer kan samarbeide og dele informasjon om virksomheten. Les denne veikart og oppdage et omfattende utvalg av emner, demonstrasjoner og blogger på biblioteker i Office SharePoint Server 2007

Introduksjon til lister

I likhet med biblioteker, lister er en effektiv måte å behandle informasjon om virksomheten. Lister er samlinger av informasjon du deler med gruppemedlemmer. Les denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om lister, inkludert typer lister og måter å arbeide med lister i Office SharePoint Server 2007.

Tilpasse strukturen og arkitektur

Mål

Beskrivelse

Arbeide med områdeinnhold og struktur

Hvis du vil tilpasse innhold og struktur for områder og områdesamlinger, kan du bruke siden Områdeinnhold og struktur. Endre strukturen på området, behandle innhold i lister og listeelementer, og dermed endre utseendet på disse elementene i nettstedsnavigasjonen. Lær hvordan du bruker siden innhold og områdestruktur Kopier elementer, flytter elementer, vise relaterte ressurser og mer i denne artikkelen.

Innføring i forvaltede metadata i SharePoint Server 2010

Metadata er data om dataene, og hvis gjort direkte på nettstedet, du kan holde orden innhold, og brukere enkelt finner innholdet. Bruke innholdstyper og områdekolonner på området ditt er en måte å knytte metadata med data. Les denne bloggen for å lære hvor viktig metadata er på området.

Innstillinger for innholdstype og områdekolonner

Mye av behandling av metadata du gjør på området vil si å definere innholdstyper og nettstedskolonner. Når den brukes sammen, enklere innholdstyper og nettstedskolonner å organisere innhold og sikre en konsekvent bruk av metadata på tvers av området (eller områder). Lær mer om både i denne MSDN-artikkelen.

Innføring i innholdstyper

En innholdstype er en gjenbrukbar samling av innstillingene du bruker til en bestemt kategori av innhold på området. Du kan bruke innholdstyper til å organisere, administrere og behandle innhold konsekvent på tvers av en området eller områdesamlingen. Lær mer om innholdstyper, hvordan de fungerer på områdenivå og hvordan de fungerer i lister og biblioteker.

Innføring i kolonner

En områdekolonne er en kolonnedefinisjon du tilordner til flere lister på tvers av én eller flere områder. Du kan bruke områdekolonner til å sikre overensstemmelse med metadata på tvers av områder og lister. I likhet med innholdstyper for område, de er definert på områdenivå, uavhengig av faktisk lister eller innholdstyper. Lær mer om kolonner i denne MSDN-artikkelen.

Behandle områder

Administrasjon av et område er et område du kan vanligvis knytte (informasjonsteknologi) for IT-avdelingen i firmaet. Administrasjon av et område inneholder oppgaver som å utføre sikkerhetskopiering og gjenoppretting, konfigurerer e-post på nettstedet og implementering av områdemaler. Office SharePoint Server 2007 kan mange av disse oppgavene utføres av deg, eieren av området.

Administrere et område

Mål

Beskrivelse

Administrere områder og områdesamlinger

Du kan administrere ett område, flere områder eller områdesamlinger som inneholder flere områder. Hvis du vil holde oversikt over administrasjon av område, må du bestemme riktig antall områder, sekundære områder og områdesamlinger. Du må behandle områdehierarkiet av alle, overvåke bruk av nettsted, administrere ubrukte områder, og mer. Les denne artikkelen for å få forslag på Behandle områder og områdesamlinger.

Arbeide med områdeinnstillinger

Når du behandle og tilpasse webområdet ditt, kan du bruke mesteparten av tiden på Områdeinnstillinger-siden i Office SharePoint Server 2007. På denne siden Behandle tillatelser, sider med helsideoppsett, administrative innstillinger og mer.

Opprette en policy for informasjonsbehandling

Policyer for informasjonsbehandling gjør det mulig å kontrollere hvem som har tilgang til organisasjonsinformasjon, hva de kan gjøre med det, og hvor lang tid å beholde den. Når du skal implementere en policy, kan du knytte policyfunksjoner eller en policymal til området, innholdstype eller dokumentbibliotek. Lær hvordan i denne artikkelen.

Konfigurere overvåkingsinnstillinger for en områdesamling

Overvåking kan brukes til å spore hvordan innholdet på området brukes og som bruker den. Hvis det er nødvendig, kan du hente en logg over handlinger som utføres av en bestemt bruker, og du kan hente loggen for handlinger som utføres under et bestemt datointervall. Dette kan være nyttig for overholdelse samsvar og arkivbehandling forretningsbehov. Lær mer om overvåkingsinnstillinger i denne artikkelen.

Innføring i funksjoner for forretningsanalyse

Hvis du vil gi strategiske eller utføre operasjonelle data for beslutningstakere i organisasjonen, kan du bruke forretningsintelligensfunksjoner i Office SharePoint Server 2007. Kobling på nettstedet til forretningsprogrammer, for eksempel SAP, Siebel og Microsoft SQL Server 2005, og deretter publisere rapporter, lister og viktige ytelsesindikatorer (KPIer) fra disse dataene.

Les gjennom denne veikart og oppdage et omfattende utvalg av emner, demonstrasjoner og blogger som er relatert til forretningsanalyse.

Innstillinger for sideoppsett og områdemal

Du kan fremtvinge et konsekvent utseende på hele området ved å angi et område for maler og oppsett som skal brukes for eventuelle sekundære området og Web-side som er opprettet fra området. Du kan, for eksempel kreve at et nytt sekundært område opprettet fra området bruker malen Gruppeområde. Du kan også kreve at alle nye sider som baseres på nettstedet bruker sideoppsettet Artikkelside med bare tekst. Lær hvordan du behandler områdemaler og sideoppsett i dette emnet.

Vise, gjenopprette eller slette elementer i papirkurven.

Office SharePoint Server 2007 inneholder en Papirkurv som er et sikkerhetsnett når du sletter dokumenter, listeelementer, lister, mapper og filer. Hvis du sletter en av disse elementene, plasseres i papirkurven. Lær hvordan du kan vise elementer, slette elementer og gjenopprette elementer i papirkurven.

Slette områder og områdesamlinger

Det svært siste du kan gjøre med et område er slette den. Det er viktig å være oppmerksom på at du sletter et område på øverste nivå, slettes alle sekundære områder, og du kan ikke gjenopprette disse sekundære områder med mindre du har en sikkerhetskopi av dem. Les denne artikkelen forklarer hvordan du sletter et område i Office SharePoint Server 2007.

Mer informasjon

En rekke måter som du kan bruke Office SharePoint Server 2007 område – for mange skal tas med i dette veikartet. Du finner at når du oppretter på nettstedet, kan du gjøre noe med den ved å bruke biblioteker, lister, webdeler, sideoppsett, innstillinger for område og mer. Følg koblingene nedenfor for å se flere dokumentasjonen som er tilgjengelig på Office Online og TechNet.

Dokumentasjon på Office Online og TechNet

Ressurs

Beskrivelse

SharePoint Server TechCenter

Artikler for områdeadministratoren om Office SharePoint Server 2007 på TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Artikler for områdeadministratoren om Windows SharePoint Services 3.0 på TechNet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×