Varemerkeproblemer som kan oppstå under oppgradering til SharePoint 2013

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

SharePoint 2013 introduserer et nytt brukergrensesnitt som er enkelt, raskt og brukervennlig. Brukergrensesnittet er bygget med nye CSS-stiler, temaer og hoveddokumenter. Hvis du vil ha den nye opplevelsen, må du oppgradere til det nye brukergrensesnittet. De betydelige endringene som er gjort for å støtte det nye brukergrensesnittet, kan imidlertid bryte oppgraderingen i scenarier der du bruker egendefinert varemerking.

Det kan hende du har varemerket området i SharePoint 2010 på én av flere ulike måter. Du har for eksempel kanskje varemerket området ved å:

 • Bruke et egendefinert stilark på området som overstyrer standardstiler for SharePoint.

 • Bruke er egendefinert tema (THMX-fil) på området.

 • Kopiere og endre et av standardhoveddokumentene for SharePoint.

 • Opprette et fullstendig nytt hoveddokument på et publiseringsområde, der det egendefinerte hoveddokumentet bruker egendefinerte stiler og refereres av egendefinerte sideoppsett.

Når du oppgraderer områdesamlingen til SharePoint 2013, vil ikke denne typen tilpasninger fungere, fordi standard CSS-stiler, temaer og hoveddokumenter er endret. Du må i stedet opprette den egendefinerte varemerkingen på nytt ved å bruke de nye stilene, temaene eller hoveddokumentene, som er tilgjengelige i SharePoint 2013, og deretter må du bruke den nyopprettede utformingen på den oppgraderte områdesamlingen.

Det var nødvendig å endre standard SharePoint-stiler, temaer og hoveddokumenter for å lage et raskere og mer brukervennlig brukergrensesnitt, og for å gjøre påfølgende oppgraderinger mer forutsigbare.

Derfor Hvis områdesamlingen inneholder egendefinerte varemerkingen, anbefaler vi at, før du oppgraderer, oppretter du først en evalueringsområdesamling der du kan teste og gjenopprette den egendefinerte varemerkingen i et SharePoint 2013-miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om en evalueringsområdesamling, kan du se oppgradere en områdesamling.

Avsnittene nedenfor beskriver problemer med varemerking som kan oppstå når du oppgraderer til SharePoint Online 2013.

Til toppen av siden

Egendefinert CSS

Den vanligste metoden for å bruke egendefinert varemerking på et SharePoint 2010-område, er å opprette en ny CSS-fil som inneholder stiler som overstyrer standardstilene for SharePoint.

SharePoint 2013 introduserer imidlertid fundamentale endringer for hvordan CSS er implementert for å gjøre det nye brukergrensesnittet raskere og mer brukervennlig:

 • CSS-filstørrelsene er redusert.

 • Nesting av CSS-velgere er begrenset.

 • CSS-arv brukes alltid når det er mulig.

 • Klasser defineres bare på ett sted.

 • Beslektede klasser er gruppert i CSS-filen.

 • Innebygde stiler og !mportant -deklarasjonen brukes ikke fordi de ikke kan overstyres.

 • Stiler bruker konsekvent struktur og navngiving.

Stiler bruker konsekvent struktur og navngiving i SharePoint 2013.

Navngivingsdel

MS -

<funksjon>-

<navn>

Forklaring

Angir at dette er en Microsoft-klasse.

Navnet på funksjonen som elementet er tilknyttet, eller core hvis den brukes som en del av kjernebrukergrensesnittet.

Et beskrivende navn på elementet, for eksempel tittel, kobling og så videre.

Egendefinerte CSS-stiler vil ikke brukes på området når du oppgraderer, på grunn av disse endringene for hvordan SharePoint 2013 implementerer CSS. Du kan løse dette ved først å opprette en evalueringsområdesamling, og deretter bruke dette området som miljøet der du kan identifisere de nye SharePoint 2013-stilene du må overstyre. Opprette en ny CSS-fil for stilene, og bruk deretter CSSen på det oppgraderte området.

Til toppen av siden

Egendefinert tema

I SharePoint 2010 kan du bruke et Office-program, for eksempel PowerPoint 2010, til å opprette en THMX-fil. Deretter kan du laste temafilen opp til SharePoint 2010 og bruke temaet på området.

SharePoint 2013 har en forbedret temamotor som gjør temaene raskere og mer fleksible, i tillegg til at de er enklere å oppgradere. Temamodellen bruker kommentarbasert markering i CSS, og erstatter deretter deler av CSS, basert på parametere som skrifttyper og fargevalg, som sluttbrukeren definerer. Temaer i SharePoint 2013 defineres av XML-filer:

 • SPColor.xml definerer fargepaletten, der spor nå har semantiske navn, slik at det er lettere å se hvilke UI-elementer som vil berøres når du endrer en fargeverdi. Temaene støtter i tillegg innstillingen ugjennomsiktighet.

 • SPFont.xml definerer skrifttypevalget og støtter flere språk, websikre skrifttyper og webskrifttyper.

Det er imidlertid ikke støtte for oppgradering av THMX-filer fra SharePoint 2010 til SharePoint 2013. Hvis du brukte et egendefinert tema på SharePoint 2010-området, vil temafilene beholdes når du oppgraderer til SharePoint 2013, men temaet brukes ikke lenger på området, og området tilbakestilles til standardtemaet.

Hvis du vil løse dette, oppretter du først en evalueringsområdesamling, og oppretter deretter temaet på nytt ved hjelp av de nye temafunksjonene i SharePoint 2013. Hvis du vil ha mer informasjon om de nye temaene, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Kopiere og endre et av standardhoveddokumentene

I SharePoint 2010 er det vanlig å utføre små tilpasninger av brukergrensesnittet ved å kopiere og endre et av standardhoveddokumentene. Du kan for eksempel endre hoveddokumentet for å fjerne eller skjule funksjoner for sluttbrukere.

Når du oppgraderer SharePoint 2010-området til SharePoint 2013, blir imidlertid hoveddokumentet tilbakestilt til å bruke standardhoveddokumentet i SharePoint 2013. Området vil derfor ikke vises med den tilpassede varemerkingen etter oppgraderingen. Det egendefinerte hoveddokumentet som ble opprettet SharePoint 2010, vil forbli på området, men du bør ikke bruke det gamle hoveddokumentet på det nye området, fordi det nye området ikke vil gjengis som forventet.

Det er gjort endringer i standardhoveddokumentene for å støtte det nye brukergrensesnittet i SharePoint 2013. Du kan derfor ikke bruke et hoveddokument som er opprettet i SharePoint 2010, på et område i SharePoint 2013.

Hvis du vil løse dette, oppretter du først en evalueringsområdesamling, og oppretter deretter hoveddokumentet på nytt på SharePoint 2013-området. Etter at du har bekreftet at det nye hoveddokumentet fungerer som forventet, kan du flytte hoveddokumentet til den nye områdesamlingen og ta det i bruk på området. Hvis områdene er publiseringsområder, kan du bruke Design Manager til å eksportere og deretter importere hoveddokumentet som del av en utformingspakke. Alternativt kan du flytte hoveddokumentet som en del av en sandkasseløsning eller ved å laste opp filen til hoveddokumentgalleriet.

Til toppen av siden

Egendefinert hoveddokument på et publiseringsområde

Hvis du vil ha et fullstendig varemerket område, for eksempel et intranettområde for firmakommunikasjon, bruker du et publiseringsområde med et fullstendig tilpassbart hoveddokument og egendefinerte sideoppsett, som er tilknyttet det egendefinerte hoveddokumentet.

Når du oppgraderer SharePoint 2010-området til SharePoint 2013, blir imidlertid hoveddokumentet tilbakestilt til å bruke standardhoveddokumentet i SharePoint 2013. Området vil derfor ikke vises med den tilpassede varemerkingen etter oppgraderingen. Det egendefinerte hoveddokumentet og sideoppsettene som ble opprettet SharePoint 2010, vil forbli på området, men du bør ikke bruke det gamle hoveddokumentet på det nye området, fordi det nye området ikke vil gjengis som forventet.

Hvis du vil løse dette, oppretter du først en evalueringsområdesamling som er et publiseringsområde, og oppretter deretter hoveddokumentet på nytt på SharePoint 2013-området. Når du har kontrollert at det nye hoveddokumentet fungerer som forventet, eksporterer du hoveddokumentet som en del av en utformingspakke, importerer utformingspakken til den nye områdesamlingen og bruker deretter det nye hoveddokumentet på området.

Egendefinerte innholdsplassholdere i et egendefinert hoveddokument

Viktig!: Hvis det egendefinerte hoveddokumentet inneholder en egendefinert plassholder for innhold, og hvis egendefinerte sideoppsett også inneholder denne egendefinerte plassholderen for innhold, kan det hende det oppstår en feil som hindrer at hjemmesiden for området ikke gjengis etter oppgraderingen. I stedet kan det hende at du etter oppgraderingen ser feilmeldingen Det har oppstått en uventet feil.

Du kan finne ut om du har problemet ved å opprette en evalueringsområdesamling som også er et publiseringsområde, og deretter sette hoveddokumentet til standard SharePoint 2013-hoveddokument. Hvis området fremdeles gjengis, har du ikke problemet. Hvis området ikke gjengis og du i stedet ser en melding om uventet feil med en korrelasjons-ID, har du sannsynligvis problemet.

Gjør følgende for å løse problemet:

 1. Opprett en evalueringsområdesamling som er publiseringsområdesamling.

 2. Opprett et nytt SharePoint 2013-hoveddokument.

 3. Legg til den egendefinerte innholdsplassholderen på SharePoint 2013-hoveddokumentet.

 4. Bruk det nye hoveddokumentet på området.

 5. Opprett et sideoppsett som ikke inneholder den egendefinerte innholdsplassholderen. Sideoppsettet vil bli tilknyttet det nye hoveddokumentet som er brukt på området.

 6. Endre alle sidene som bruker det gamle sideoppsettet, for å bruke det nye sideoppsettet. Du kan gjøre dette manuelt ved å redigere hver side enkeltvis i nettleseren og bruke alternativet på båndet, eller du kan gjøre dette programmatisk ved å bruke klientobjektmodellen som også fungerer for Office 365.

 7. Slett det gamle sideoppsettet som inneholder den egendefinerte innholdsplassholderen.

Det anbefales at du ikke legger til egendefinerte innholdsplassholdere i egendefinerte hoveddokumenter eller sideoppsett.

Se også

Konfigurere versjon og Oppgraderingsinnstillinger for områdesamling

Oppgradere en områdesamling

Tilpassede filer ble funnet under tilstandskontroll av områdesamling

Innholdstyper i konflikt ble funnet under tilstandskontroll av områdesamling

Overordnede innholdstyper mangler under tilstandskontroll av nettstedssamling

Tilstandskontrollen har funnet at nettstedssamlingen mangler nettstedsmaler

Feilsøke problemer med oppgradering av nettstedssamling

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×