Vanlige spørsmål om OneNote Staff Notebook

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Jeg er personalleder og har funnet OneNote Staff Notebook. Hvordan kan jeg bruke den?

 1. IT-administratoren må først gjøre appen tilgjengelig for skolen. Kontakt IT-administratoren for å se administratorveiledningen vår om hvordan du kan installere og distribuere appen.

 2. Når du skal opprette den første personalenotatblokken, følger du trinnene på siden Komme i gang.

 3. Hvis du vil ha interaktiv opplæring, går du til opplæringen vår for OneNote Staff Notebook.

 4. Hvis du vil ha mer opplæring i hvordan du bruker OneNote i utdanningsinstitusjoner, går du til http://www.onenoteforteachers.com.

 5. Her er noen eksempelscenarier du kan vurdere:

Vi har dokumentert noen mulige måter som personalledere og ansatte ved utdanningsinstitusjoner kan bruke OneNote Staff Notebook på. Personalledere og ansatte kan være på klassetrinns-, skole-, fakultets-, avdelings- eller distriktsnivå. Det er opp til deg hvor mange du vil konfigurere. OneNote kan brukes på alle plattformer og på alle enheter, så det er enklere enn noensinne å lære og samarbeide hvor som helst, når som helst og på alle enheter. Det finnes uendelige muligheter, så hvis du har nye ideer, kan du dele dem med oss på OneNoteEdu@Microsoft.com.

Samarbeidsområde
 • Staff Meeting notes – ha alle møtenotatene på ett sted, følg med på møtedeltakelsen, og se gjennom møtereferater. Personalmøter, komiteer, klassetrinn, avdelinger eller profesjonelle læringsmiljøer. OneNote er tett integrert med Outlook og Office og har omfattende søkefunksjoner, slik at du aldri mister oversikten eller går glipp av noe.

 • Initiatives – planlegg skoletiltak sammen med andre, og hold ting organisert, for eksempel utbedringer på skolen og pengeinnsamlinger.

 • «Tide Chart» for Student Highs and Lows – noen skoler har brukt denne nyskapende samarbeidsfunksjonen til å spore studentenes topp- og bunnivå over tid.

 • Cross-grade Lesson Plan Development – noen skoler konfigurerer en personalenotatblokk for en bestemt klasse som kan brukes på hele skolen til å utarbeide en undervisningsplan. For eksempel en undervisningsplan for matematikk på 9. trinn som ti lærere kan utarbeide og dele.

Innholdsbibliotek
 • Policies and Procedures – oppbevar viktig informasjon, for eksempel e-postmeldinger med vedlegg, skolens retningslinjer og andre ting, på ett sted. OneNote kan brukes på alle enheter og alle plattformer, så du kan få tilgang til den når som helst og hvor som helst, selv i frakoblet modus.

 • Dates and Deadlines – koblinger, klistrelapper, kalendere, tidsfrister, gjøremålslister – du kan plassere alt dette på et delt nettsted som alle har tilgang til.

Bruk av den private notatblokken for ansatte
 • Professional development (PD) – faglig utvikling / videreutdanning er et viktig aspekt for alle lærere og fakultetsmedlemmer. Den private notatblokken for ansatte egner seg godt til å registrere planer og tilbakemeldinger angående faglig utvikling og til å dele og få tilbakemeldinger fra personallederen.

 • Classroom observations – alle moderne klasseromsobservasjoner kan bevares i en privat notatblokk for ansatte. Ta bilder med OneNote-mobilappen (på en hvilken som helst enhet), og sett dem direkte inn i notatblokken for ansatte. Ta opp lyd med telefonen under observasjonen, eller bruk digitalt blekk til å ta håndskrevne notater. Med OneNotes fleksible sideoverflate får du et mye mer avansert miljø for klasseromsobservasjoner.

 • Lesson Plans and feedback – læreren kan legge den digitale undervisningsplanen inn i en privat notatblokk for ansatte for å samle inn tilbakemelding på planen. Personallederen kan enkelt gi tilbakemelding i sanntid eller i frakoblet modus og kan bruke en hvilken som helst form for tilbakemelding, inkludert tekst, bilde, håndskrift, lyd eller til og med video. Den avanserte sideoverflaten i OneNote gjør det mulig å innhente og dele tilbakemeldinger på en mye mer fleksibel måte. Hvis en lærer er fraværende, kan personallederen ha planer som kan skrives ut til vikaren herfra.

 • Evaluation – personalledere kan få og dele privat tilbakemelding og evalueringsinformasjon i notatblokken for ansatte.

 • Parent Communication – ved hjelp av Outlook-funksjonen «send til OneNote» kan en lærer enkelt sende viktige e-postmeldinger til den private notatblokken for ansatte for senere referanse.

 • Individualized Education Program (IEP) – enkelte skoler har vurdert å bruke private notatblokker for ansatte til å registrere viktig informasjon om individuelle opplæringsabonnementer for studenter. Dette gir ansatte og personallederen et sted for privat kommunikasjon og samarbeid.

Andre bruksområder for personalenotatblokker innen utdanning
 • Professional Learning Communities (PLC) – vi mener at OneNote Staff Notebook er et godt verktøy for å utvikle profesjonelle læringsfellesskap ved skoler. Det enkle oppsettet gjør at personallederen raskt kan konfigurere en notatblokk der personer kan samarbeide raskt og effektivt i sanntid. Det er også enkelt å legge til medeiere av notatblokken, slik at rektoren og andre administratorer har mulighet til å følge med på hva som skjer i notatblokken, og i tillegg være med på samarbeidet.

Hvilke språk støtter OneNote Staff Notebook-appen?

Foreløpig er det bare engelsk. Vi jobber med å støtte andre språk i nær fremtid.

Hvordan kan ansatte åpne personalenotatblokken?

Når du oppretter en ny personalenotatblokk, får alle ansatte som er lagt til notatblokken, automatisk tilsendt en e-postmelding med en kobling.

Du finner også koblingen til personalenotatblokken i OneNote-skrivebordsklienten. Du kan sende denne koblingen til ansatte, og de kan åpne den i OneNote-skrivebordsklienten eller OneNote Online.

 1. Åpne OneNote.

 2. Høyreklikk personalenotatblokken.

 3. Klikk Kopier kobling til notatblokk.

 4. Åpne en ny e-postmelding.

 5. Lim inn koblingen i e-postmeldingen.

 6. Send e-postmeldingen til de ansatte.

E-postmeldingen skal inneholde to koblinger: én for å åpne personalenotatblokken i OneNote-klienten, og én for å åpne den i OneNote Online.

Jeg er IT-administrator. Hvordan kan jeg gi personalledere tilgang til OneNote Staff Notebook-appen?

Når du har fulgt instruksjonene for installasjon av appen som er dekket i administratorveiledningen, sender du siden Komme i gang til notatblokkeierne i organisasjonen. Her er en direkte kobling til OneNote Staff Notebook-appen på SharePoint Store.

Hvor er personalenotatblokkene som er opprettet med OneNote Staff Notebook-appen på Office 365?

På gruppenettstedet eller Mitt nettsted (OneDrive for Business) klikker du tannhjulikonet øverst til høyre på siden og velger Nettstedsinnhold.

På nettstedsinnholdssiden finner du dokumentmappen med navnet EduStaffOneNoteAppDocuments. Se etter navnet på notatblokkeieren som opprettet notatblokken (for eksempel Stine.Romund@contoso.edu_staffnotebooks). Denne mappen inneholder OneNote Staff Notebook.

Hvordan kan jeg gi SharePoint-oppføringen for personalenotatblokken nytt navn?

 1. Klikk Innstillinger-knappen (tannhjulet) på nettstedet for de ansatte, og velg Nettstedsinnhold.

 2. Åpne biblioteket EDUStaffOneNoteAppDocuments.

 3. På båndmenyen klikker du Bibliotek-fanen og Bibliotekinnstillinger-ikonet.

 4. I området Generelle innstillinger velger du Listenavn, beskrivelse og navigasjon.

 5. Erstatt navnet EDUStaffOneNoteAppDocuments med Personalenotatblokker.

 6. Velg Ja for å vise dette dokumentbiblioteket på hurtigstartlinjen.

Ta en titt på OneNote MVP Darrell Websters video for å gi nytt navn til en personalenotatblokk. Disse trinnene hjelper deg med å gi biblioteket et egendefinert navn og legge det til på hurtigstartmenyen på nettstedet for de ansatte.

Kan jeg se om noe ble endret etter en tidsfrist?

Ja, ved å høyreklikke en hvilken som helst innholdsdel på en side kan du se siste gang den ble endret og hvem som endret den.

Et annet alternativ er å gå til Logg-fanen i OneNote og velge Nylige redigeringer-knappen.

Hvilke Office 365-abonnementer er nødvendige for å installere OneNote Staff Notebook-appen?

Institusjonen må ha et Office 365 Education-abonnement med SharePoint og OneDrive for Business for å kunne installere OneNote Staff Notebook-appen. Institusjonen må ha installert Office 365 ProPlus med Office 365 E3 for å få full funksjonalitet i OneNote for alle ansatte og notatblokkeiere.

Hvordan kan jeg begrense distribusjonen/installasjonen av appen til bestemte nettsteder?

Det er tre alternativer for å begrense distribusjon/installasjon. Du kan begrense distribusjon/installasjon til bestemte administrerte baner; begrense distribusjon/installasjon til bestemte nettstedsmaler; eller begrense distribusjon/installasjon til bestemte nettsteder.

Viktig!: Hvis du allerede har distribuert appen til alle nettstedssamlinger, må du stoppe distribusjonen før du følger disse trinnene. Se følgende spørsmål for å stoppe distribusjonen av appen.

Obs!: Noen av bildene i trinnene nedenfor bruker Class Notebook Creator som et eksempel, men de gjelder for alle SharePoint-apper, inkludert Staff Notebook Creator.

Begrens distribusjon/installasjon til bestemte administrerte baner

Hvis arbeidstakernettstedene er på en annen administrert bane enn klassenettstedene, kan du i stedet for å angi Alle baner begrense distribusjonen til bestemte administrerte baner. På bildet nedenfor er det bare én administrert bane, kalt «nettsteder,» men hvis du har flere administrerte baner og vil distribuere appen til nettstedssamlinger under den «nettsteder»-administrerte banen, kan du velge kun «nettsteder.»

Bestemte administrerte baner

Begrens distribusjon/installasjon til bestemte nettstedsmaler

Hvis arbeidstakernettstedene er basert på en bestemt nettstedsmal som er ulik klassenettstedene, kan du også begrense distribusjonen til kun disse nettstedsmalene. Hvis du for eksempel opprettet alle arbeidstakernettstedene ved hjelp av Gruppenettsted-malen, kan du velge Gruppenettsted.

Bestemte nettstedsmaler

Begrens distribusjon/installasjon til bestemte nettsteder

Dette er det mest målrettede alternativet. Med dette alternativet kan du installere appen på bestemte arbeidstakernettsteder direkte. Hvis du for eksempel vil installere appen bare på et bestemt arbeidstakernettsted kalt «Matte 101,» kan du først gå til «Matte 101»-arbeidstakernettstedet, gå til Nettstedsinnhold, og klikke Legg til app.

Bestemte nettsteder

Deretter velger du Staff Notebook Creator-appen, og installerer den kun på dette nettstedet:

Dine apper

Jeg har allerede distribuert Staff Notebook Creator til alle nettstedssamlinger. Hvordan kan jeg stoppe distribusjonen?

 1. Gå til app-katalogen og se etter Staff Notebook Creator-appen. Klikk Distribusjon.

  Distribusjon

 2. Fjern Alle nettsteder, og klikk OK.

  Behandle appdistribusjon

Du er nå klar til å begrense distribusjon/installasjon.

Hvilke nettlesere kan brukes med denne appen?

Internet Explorer 9, 10 og 11, Chrome, Firefox, Safari og Opera.

Kan jeg bruke en Active Directory-gruppe (AD) eller SIS-liste for å konfigurere en notatblokk uten å angi hver ansatt?

Denne funksjonen er for øyeblikket ikke implementert i OneNote Staff Notebook.

Hvordan oppdaterer jeg OneNote Staff Notebook-appen?

 1. Logg på som administrator på Office 365.

 2. Velg administrator fra Office 365-startprogrammet.

 3. Bla til bunnen av siden og nederst i venstre hjørne, velger du SharePoint.

  Skjermbilde av administrasjonsalternativene for SharePoint.

 4. Administrasjonssenteret for SharePoint, velg apper og Appkatalog.

  Skjermbilde av appkategoriene i administrasjonssenteret for SharePoint

 5. Klikk tannhjulikonet i øverste høyre hjørne, og velg Områdeinnhold.

  Skjermbilde av nettstedsinnholdet for oppgradering av Class Notebook Creator.

 6. Finn OneNote Staff Notebook i listen over apper. Det skal stå en oppdatering er tilgjengelig.

  Skjermbilde av oppdateringskoblingen for Staff Notebook Creator-appen.

 7. Klikk Oppdater kobling.

 8. Du bør se en update-dialogboksen. Klikk få den, og deretter velge å klarere.

  Skjermbilde av dialogboksen for oppdatering for Staff Notebook Creator-appen.

  Appen skal nå oppdateres.

Jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt her. Hva gjør jeg?

Gå til OneNote-foraene på Microsoft Answers.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×