Vanlige spørsmål (aktiveringsveiledning for Yammer)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Finn svar på vanlige spørsmål om aktivering av Yammer.

Lisensiering, tilbud og kvalifisering

Hvordan kjøper jeg Yammer Enterprise?

Yammer Enterprise er tilgjengelig på Internett med følgende abonnementer:

 • Office 365 Enterprise-abonnementer

 • Office 365 Midsize Business

 • SharePoint Online og Yammer Enterprise-abonnementer

 • Office 365 Education-abonnementer

Disse tilbudene kan kjøpes direkte via siden med Yammer-priser eller via Office 365. Yammer kan også kjøpes med en Volume Licensing Enterprise-avtale eller gjennom en Microsoft-salgspartner. Hvis du vil ha mer informasjon om kjøpsalternativer for større organisasjoner, kan du se Volumlisensiering. Hvis du allerede er en Office 365-kunde og har en av de ovennevnte, berettigede Yammer-abonnementene, kan du aktivere et Yammer Enterprise-nettverk.

Jeg kjøpte Yammer Enterprise som en frittstående tjeneste. Hvorfor må jeg registrere meg for Office 365?

Yammer er en del av Office 365-familien, på samme måte som andre tjenester som SharePoint og Exchange. Når du registrerer deg for Yammer Enterprise, blir det automatisk opprettet en Office 365-konto hvor du kan administrere betalinger, lisenser, Office 365-nivåinnstillinger og Yammer-aktivering.

Hvis domenene du har under Yammer-nettverket bekreftes på en Office 365-tenant, vil nettverket automatisk bli knyttet til Office 365-tenanten.

Se mer informasjon om fordelene ved å administrere Yammer-tjenesten i Office 365.

Kan jeg prøve Yammer Enterprise før jeg kjøper?

Ja, du kan få en gratis prøveversjon av Yammer Enterprise ved å registrere deg for en av prøveversjonene av Office 365 som inkluderer Yammer (for eksempel prøveversjon av Office 365 E3 eller prøveversjon av Office 365 E5. Når en Office 365-tenant er opprettet, vil et nytt Yammer-nettverk automatisk bli opprettet i *. onmicrosoft.com-domenet i din tenant. På slutten av prøveperioden, kan du enten kjøpe Yammer Enterprise for å beholde det aktiverte nettverket, eller la prøveversjonen utløpe. Hvis du bestemmer deg for å la prøveperioden utløpe, vil nettverket være underlagt prosessene for datahåndtering i Office 365, og vil bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon: Hva skjer når prøveperioden utløper?

Husk at et domene bare kan bekreftes på én tenant om gangen. Hvis du vil beholde det aktiverte Yammer Enterprise-nettverket etter prøveperioden, må du oppgradere fra kontoen for prøveperioden, enten ved å kjøpe Office 365-abonnementet og beholde alle funksjonene i prøveversjonen av Office 365, inkludert Yammer Enterprise, eller ved å kjøpe Yammer Enterprise som et frittstående produkt.

Hvis du bestemmer deg å flytte domenet til en ny tenant, opprettes et nytt nettverk i den tenanten, og domenene som ble overført blir automatisk synkronisert til det nyopprettede nettverket.

Aktiveringsprosess

Firmaet mitt har allerede et Yammer-grunnleggende nettverk. Hva skjer med dataene og innhold når jeg begynne å bruke Yammer Enterprise?

Alt av data, innhold og brukere bevares når du oppgraderer Yammer Basic-nettverket. Når du skal oppgradere, må du passe på å bekrefte det samme domenet som er knyttet til Yammer Basic-nettverket i Office 365-leieren, og velge det når du aktiverer Yammer.

Jeg er Office 365-kunde fra før, og har allerede lagt til firmadomenet i kontoen min. Må jeg utføre dette trinnet på nytt?

Hvis du allerede har bekreftet domenet for en annen Office 365-tjeneste, og har lagt til minst én global administrator for dette domenet, trenger du ikke utføre disse trinnene på nytt. Bare gå rett til Aktiver Yammer, og fortsett derfra. Vær oppmerksom på at hvis organisasjonen også bruker SharePoint Online-nettsteder, kan du ikke aktivere Yammer Enterprise med det samme domenet. Kontroller at du har bekreftet både www.contoso.com for bruk med SharePoint-nettsteder, og contoso.com for bruk med Yammer Enterprise.

Hvorfor får jeg en feilmelding om unntak i nettjenesten når jeg prøver å aktivere Yammer?

Hvis du får denne feilen når du prøver å aktivere Yammer, kan det hende at domenet allerede brukes for et offentlig SharePoint-nettsted. Hvis du vil endre dette, går du til Administrer domener > DNS-behandling for å se hvilke tjenester som er valgt for domenet. Se Velge tjenester for domenet i Office 365 hvis du vil ha mer informasjon.

Tips!: Domener som brukes for offentlige SharePoint-nettsteder, skal alltid ha formatet www.contoso.com. Ellers vil ikke SharePoint-nettstedet fungere riktig, og du får en konflikt når du prøver å aktivere Yammer på contoso.com.

Jeg får en melding om at det kan ta opptil 72 timer å bekrefte et domene. Må jeg virkelig vente i 72 timer?

Det avhenger av registratoren du har brukt, og hvor lang tid DNS-serverne bruker på å oppdatere.

Hvis bekreftelsen tar en stund, kan det være lurt å komme tilbake til administrasjonsportalen i Office 365 med jevne mellomrom, og se om DNS-serverne har oppdatert. Så snart de er det, vil bekreftelsen fortsette. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder spesielt for Yammer-aktivering. Denne prosessen skjer alltid når du bekrefter et domene.

Jeg aktiverte Yammer Enterprise for feil domene. Hvordan oppgraderer jeg riktig nettverk nå?

Hvis du aktiverte feil domene for Yammer-nettverket og må aktivere et annet domene, kontakter du kundestøtte for Office 365 for bedrifter for å få hjelp.

Organisasjonen min har allerede brukere i Office 365. Får de automatisk tilgang til Yammer Enterprise?

Brukere i Office 365 er lisensiert til å bruke Yammer Enterprise, men de blir ikke lagt til Yammer-nettverket automatisk. Den enkleste måten å sørge for at Office 365-brukerne er på Yammer, er å legge dem til med Yammer-administratoren. Du kan også legge til Yammer som en kobling i organisasjonens navigasjonslinje i Office 365 slik at brukere kan navigere direkte til nettverket. Ellers kan brukere som er på samme firmadomene som Yammer-nettverket, bli med i nettverket ved å opprette en Yammer-konto på www.yammer.com. Hvis Office 365-brukerne er på forskjellige domener eller underdomener, kan det være lurt å legge til disse domenene i det aktiverte hjemmenettverket via en forespørsel til kundestøtte.

Firmaet mitt har flere domener, og jeg vil aktivere Yammer Enterprise for alle. Hvordan gjør jeg det?

Office 365 støtter ett aktivert Yammer Enterprise-nettverk per konto. Hvis organisasjonen har flere domener, kan du begynne ved å aktivere hjemmenettverket ved hjelp av domenet som dekker de fleste av brukerne. Deretter kan du kontakte kundestøtte for å legge til flere domener i hjemmenettverket. Legg merke til at du må bekrefte disse domenene i Office 365.

Hvordan kan jeg hindre at brukere får tilgang til Yammer-nettverket i organisasjonen?

Som regel anbefaler vi ikke å blokkere brukere fra å delta i nettverket. Organisasjonen vil få mest mulig utbytte av Yammer ved å legge til rette for en nettverkseffekt, som forsterkes ved at alle i firmaet er med i Yammer. Men i tilfeller der det er nødvendig å blokkere brukere, har Yammer-administratorer mulighet til dette via SSO eller Yammer-verktøyet for brukerblokkering.

Alternativ 1: Fjerne Yammer lisenser i Office 365

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner lisenser for Yammer, kan du se Behandle Yammer brukerlisenser i Office 365.

Alternativ 2: Blokkere brukere i Yammer

Registrer manuelt enkeltvise e-postadresser i Yammer-administratorverktøyet for brukerblokkering for å blokkere at disse brukerne får tilgang til Yammer-nettverket. Brukere med blokkerte e-postadresser kan ikke bli med i Yammer-nettverket, med mindre du eller en annen administrator opphever blokkeringen av adressene. Dette alternativet kan implementeres av nettverksadministratorer og bekreftede Yammer-administratorer.

Obs!: Denne funksjonen inkluderer ikke bulk update funksjoner.

Arbeide med administratorer

Hvordan kan jeg gjøre noen til bekreftet administrator i Yammer?

Administratorfunksjoner i Office 365 og Yammer administreres for øyeblikket separat. Det er to måter du kan gjøre noen til Yammer-administrator på:

 1. Hvis noen er gjort til global administrator i Office 365 og lagt til i tilsvarende contoso.com-domene, blir de automatisk bekreftet administrator i Yammer. Dette kan gjøres på aktiveringstidspunktet eller senere. Når noen først er blitt global administrator, kan du bare fjerne dem som bekreftet administrator i Yammer, ved å endre administratorstatusen deres i Office 365 til noe annet enn global administrator. Du kan ikke endre administratorstatusen i Yammer.

 2. Du kan utnevne noen til nettverksadministrator eller bekreftet administrator i Yammer, uten å gjøre dem til global administrator i Office 365. Administratorstatusen deres styres fullt ut i Yammer, og de har bare tilgang til administratorfunksjonene i Yammer.

Hvordan endrer jeg en administratorrolle for Yammer?

Hvis du vil redigere en administratorrolle, kan du gå til siden for Yammer-administratorer og velge brukeren du vil endre. Vær oppmerksom på at administratorer ikke kan redigere sine egne roller.

 • Hvis administratoren er global administrator i Office 365, kan du klikke Endre status for Office 365-administratorer. Dette fører deg til administrasjonssenteret i Office 365, der du kan gi denne globale Office 365-administratoren en annen rolle. Brukeren fjernes deretter som bekreftet administrator i Yammer.

 • Hvis administratoren ble gjort til nettverksadministrator eller bekreftet administrator direkte i Yammer, kan du endre brukerens rolle i administrasjonssenteret i Yammer.

Blir alle globale Office 365-administratorer på min konto automatisk bekreftet administrator i Yammer?

Ja, når Yammer Enterprise-nettverket aktiveres, blir alle eksisterende globale Office 365-administratorer som er på det tilsvarende firmadomenet, automatisk bli bekreftede administratorer i Yammer. Senere, når Office 365-brukere får tildelt en global administratorrolle, blir de også lagt til som bekreftet administrator i Yammer. Vær oppmerksom på at disse globale administratorene fortsatt må opprette en konto og logge seg på Yammer for å få tilgang til administrasjonssenteret i Yammer.

Kan jeg gjøre noen til bekreftet administrator i Yammer fra administrasjonsportalen i Office 365, uten å gjøre dem til administrator i Office 365?

Nei. Hvis du vil gjøre brukere til bekreftede administratorer i Yammer via Office 365, må du gjøre dem til globale administratorer i Office 365.

Hvis du bare vil gi en bruker rettigheter som bekreftet administrator i Yammer, må du tilordne dem fra Yammer. Å gjøre noen til bekreftet administrator direkte i Yammer, gir dem ikke globale administratorrettigheter i Office 365.

Jeg er en global administrator for Office 365, og når jeg logger på Yammer, jeg kan ikke se alle administrasjonsverktøy. Hvorfor det?

Bruk følgende feilsøkingsalternativer for å finne ut hvorfor administratoren ikke mottar e-postmeldinger fra Yammer:

 1. Har administratoren opprettet en Yammer-konto?

  Den automatiske Office 365-prosessen synkroniserer den globale administratoren som bekreftet administrator i Yammer, men brukeren må likevel opprette en konto i Yammer for å få en e-postbekreftelse.

 2. Er administratoren på riktig domene?

  Brukeren må ha en e-postadresse som er i samme firmadomene som ble brukt til å aktivere Yammer. Hvis du oppretter en administrator i kunde.uk, men Yammer-nettverket du har aktivert, er kunde.com, blir ikke administratoren synkronisert som bekreftet administrator i Yammer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer et domene for en administrator, kan du se Tilordne globale administratorer.

 3. Bruker administratoren en generell e-postadresse?

  En administrator kan ikke ha en generell e-postadresse og må være tilordnet til en virkelig bruker. Dette reguleres ved at det er visse ord som ikke er tillatt i e-postadressen til en global administrator:

  • admin, noreply, help, support, workfeed, feedback, yammer, api, abuse, postmaster, hostmaster, root, new, create, index, show, destroy, delete og update

 4. Har firmaet lagt til Yammer.com i listen over sikre mottakere?

  E-posttjenesten kan blokkere e-post fra Yammer-domenet. Kontroller at Yammer.com er i listen over sikre mottakere i firmaet og ellers ikke er hindret i å levere e-postmeldinger.

Se også

Aktiveringsveiledning for Yammer

Konfigurere Yammer-nettverket

Yammer-innhold

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×