VARIGHET (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen VARIGHET i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer Macauley-varigheten for en antatt pariverdi på kr 1000. Varighet blir definert som et vektet gjennomsnitt av nåtidsverdien for kontantstrømmene, og blir brukt som et mål på verdipapirprisens respons på endringer i avkastningen.

Syntaks

VARIGHET(betalingsdato; forfallsdato; rente; avkastning; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør legges inn ved hjelp av funksjonen DATO eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for VARIGHET har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3.

Faktisk/365

4.

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer, returnerer VARIGHET feilverdien #VERDI!.

 • Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

39448

Betalingsdato

42370

Forfallsdato

0,08

Rente

0,09

Avkastning

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIGHET(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Varigheten for verdipapiret med vilkårene ovenfor

5,99377496

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×