VALUTA (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen VALUTA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Funksjonen som er beskrevet i dette hjelpeemnet, konverterer tall til tekstformat og bruker et valutasymbol. Navnet på funksjonen (og symbolet den bruker) avhenger av de språklige innstillingene.

Denne funksjonen konverterer tall til tekst med valutaformat, med desimalene rundet av til det antall desimaler du har angitt. Formatet som brukes, er $ # ##0,00_);($ # ##0,00).

Syntaks

VALUTA(tall; [desimaler])

Syntaksen for VALUTA har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Et tall, en referanse til en celle som inneholder et tall, eller en formel som returnerer et tall.

  • Desimaler    Valgfritt. Antall sifre til høyre for desimaltegnet. Hvis desimaler er et negativt tall, blir tall avrundet til venstre for desimaltegnet. Hvis du utelater desimaler, brukes verdien 2.

Kommentarer

Forskjellen mellom formatering av en celle med en båndkommando og med VALUTA-funksjonen, er at VALUTA konverterer resultatet til tekst. Et tall som formateres med dialogboksen Formater celler, er fremdeles et tall. Du kan fortsatt bruke resultatene som genereres med VALUTA, i andre formler, fordi Excel konverterer tall angitt som tekst, til tall når de beregnes.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VALUTA(A2; 2)

Viser det første tallet i et valutaformat med to sifre til høyre for desimaltegnet.

kr 1 234,57

=VALUTA(A2; -2)

Viser det første tallet i et valutaformat med to sifre til venstre for desimaltegnet.

kr 1 200

=VALUTA(A3; -2)

Viser det andre tallet i et valutaformat med to sifre til venstre for desimaltegnet.

(kr 1 200)

=VALUTA(A4; 4)

Viser det tredje tallet i et valutaformat med fire sifre til høyre for desimaltegnet.

(kr 0,1230)

=VALUTA(A5)

Viser det fjerde tallet i et valutaformat med to sifre til venstre for desimaltegnet.

kr 99,89

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×