Utveksle (kopiere, importere, eksportere) data mellom Excel og Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes flere måter å utveksle data mellom Microsoft Office Access og Microsoft Office Excel på.

 • Hvis du vil hente data til Excel fra Access, kan du kopiere data fra et Access-dataark og lime dem inn i et Excel-regneark, koble til en Access-database fra et Excel-regneark eller eksportere Access-data til et Excel-regneark.

 • Hvis du vil hente data til Access fra Excel, kan du kopiere data fra et Excel-regneark og lime dem inn i et Access-dataark, importere et Excel-regneark til en Access-tabell eller koble til et Excel-regneark fra en Access-tabell.

  Obs!: 

  • Ordet "importere" har to ulike betydninger i Excel og Access. Når du importerer i Excel, lager du en permanent tilkobling til data som kan oppdateres. Når du importerer i Access henter du data til Access én gang, men uten en permanent datatilkobling.

  • Du kan ikke lagre en Excel-arbeidsbok som en Access-database. Verken Excel eller Access inneholder funksjoner for å opprette en Access-database fra Excel-data.

Hva vil du gjøre?

Arbeide med Access-data i Excel

Arbeide med Excel-data i Access

Arbeide med Access-data i Excel

Det kan hende du vil arbeide med Access-data i en Excel-arbeidsbok for å kunne utnytte dataanalyse- og diagramfunksjonen, fleksibiliteten i dataoppsettet og utformingen eller de mange funksjonene som ikke er tilgjengelige i Access.

Kopiere Access-data til Excel

Fra Access kan du kopiere data fra en dataarkvisning, og deretter lime inn dataene i et Excel-regneark.

 1. Start Access, og åpne deretter tabellen, spørringen eller skjemaet som inneholder postene du vil kopiere.

 2. I kategorien Hjem klikker du Vis og deretter Dataarkvisning.

 3. Merk postene du vil kopiere.

  Hvis du vil merke bestemte kolonner, kan du dra over tilstøtende kolonneoverskrifter.

 4. Hjem-fanen, i Utklippstavle-gruppen, klikker du Kopier Knapp .

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+C.

 5. Start Excel, og åpne deretter regnearket der du vil lime inn dataene.

 6. Klikk det øverste venstre hjørnet i regnearkområdet der du vil at det første feltnavnet skal vises.

  Du kan sikre at de kopierte postene ikke erstatter eksisterende poster ved å kontrollere at regnearket ikke har data under eller til høyre for cellen du klikker.

 7. Hjem-fanen, i Utklippstavle-gruppen, klikker du Lim inn Knappesymbol .

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+V.

Til toppen av siden

Eksportere Access-data til Excel

Ved å bruke eksportveiviseren i Access kan du eksportere et Access-databaseobjekt, for eksempel en tabell, spørring eller et skjema, eller valgte poster i en visning, til et Excel-regneark. Når du utfører en eksport, kan du lagre detaljene for fremtidig bruk, og til og med planlegge at eksporten skal kjøre automatisk ved angitte intervaller.

Følgende er vanlige scenarier for å eksportere data fra Access til Excel:

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen bruker både Access og Excel til å arbeide med data. Du lagrer dataene i Access-databaser, men du bruker Excel til å analysere dataene og fordele resultatene av analysen. Gruppen eksporterer for øyeblikket data til Excel ved behov, men du ønsker å gjøre denne prosessen mer effektiv.

 • Du er en erfaren bruker av Access, men din overordnede foretrekker å vise rapporter i Excel. Med jevne mellomrom utfører du arbeidet med å kopiere dataene til Excel, men du vil automatisere denne prosessen for å spare tid.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer data fra Access til Excel, kan du se Hjelp for Access.

Til toppen av siden

Koble til Access-data fra Excel

Hvis du vil hente Access-data som kan oppdateres, til Excel, kan du opprette en tilkobling, som ofte er lagret i en ODC-fil (Office Data Connection), til Access-databasen, og hente alle dataene fra en tabell eller spørring. Den viktigste fordelen ved å koble til Access-data i stedet for å importere dem, er at du jevnlig kan analysere disse dataene i Excel uten hele tiden å kopiere eller eksportere dataene fra Access. Når du kobler til dataene, oppdaterer du også automatisk Excel-arbeidsbøkene fra den opprinnelige Access-databasen hver gang databasen oppdateres med ny informasjon. Det kan for eksempel hende at du vil oppdatere en Excel-budsjettsammendragsrapport som du distribuerer hver måned, slik at den inneholder data fra den gjeldende måneden.

 1. Klikk cellen der du vil plassere dataene fra Access-databasen.

 2. Klikk Fra Access i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data.

  Excel-båndsymbol

 3. I Søk i-listen kan du finne og dobbeltklikke Access-databasen du vil importere.

  Velg tabellen eller spørringen du vil importere i dialogboksen Merk tabell, og klikk deretter OK.

 4. I dialogboksen Importer data gjør du følgende:

  • Gjør ett av følgende under Angi hvordan du vil vise disse dataene:

   • Hvis du vil vise dataene som en tabell, velger du Tabell.

   • Hvis du vil vise dataene i en pivottabellrapport, velg pivottabellrapporten.

   • Hvis du vil vise dataene i en rapport for pivotdiagramrapporter og pivottabellrapporter, velg pivotdiagram og en pivottabellrapport.

  • Du kan eventuelt klikke Egenskaper for å angi alternativer for oppdatering, formatering og oppsett for de importerte dataene, og deretter klikke OK.

  • Gjør ett av følgende under Hvor vil du plassere dataene?:

   • Hvis du vil returnere dataene til plasseringen du har valgt, klikker du Eksisterende regneark.

   • Hvis du vil returnere dataene til det øverste venstre hjørnet i det nye regnearket, klikker du Nytt regneark.

 5. Klikk OK.

  Det eksterne dataområdet plasseres på det stedet du angir.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til data, kan du se koble til (importere) eksterne data.

Til toppen av siden

Arbeide med Excel-data i Access

Det kan hende du vil arbeide med Excel-data i en Access-database for å dra fordel av Access-funksjonene for databehandling, sikkerhet eller flerbrukere. Selv om det er mange nyttige funksjoner i Access, er det to funksjoner som brukere vil finne spesielt nyttige for sine Excel-data:

 • Rapporter    Hvis du har erfaring med å utforme Access-rapporter, og du vil oppsummere og ordne Excel-dataene i denne rapporttypen, kan du opprette en Access-rapport. Du kan for eksempel opprette mer fleksible rapporter, for eksempel gruppe- og sammendragsrapporter, trykte etiketter og grafiske rapporter.

 • Skjemaer    Hvis du vil bruke et skjema til å finne eller vise data i Excel, kan du opprette et Access-skjema. Du kan for eksempel opprette et Access-skjema for å vise felt i en annen rekkefølge enn rekkefølgen på kolonner i regnearket, eller vise en lang datarad på en enklere måte i ett skjermbilde.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Access-skjemaer og -rapporter, kan du se Hjelp for Access.

Til toppen av siden

Kopiere Excel-data til Access

Fra Excel kan du kopiere data i en regnearkvisning, og deretter lime inn dataene i en Access-database.

Obs!: Hvis du skal lime inn data fra flere felt i et regneark til et dataark, må du kontrollere at kolonnene stemmer med rekkefølgen på dataene du skal kopiere eller flytte. Når du limer inn data fra flere felt til et skjema, limes dataene automatisk inn i felt med samme navn som kildefeltene, uavhengig av rekkefølgen i skjemaet. Hvis dataene du vil kopiere, inneholder felt som ikke finnes i målskjemaet, får du spørsmål om du bare vil lime inn felt med tilsvarende navn. Hvis det ikke finnes noen felt med tilsvarende navn, limes feltene inn i henhold til tabulatorrekkefølgen i målskjemaet, og dette kan være en annen rekkefølge enn den du ønsker å bruke. Hvis feltnavnene i kilden er forskjellige fra feltnavnene i målet, kan det være lurt å lime inn dataene i et dataark i stedet for et skjema.

 1. Start Excel, og åpne deretter regnearket som inneholder dataene du vil kopiere.

 2. Merk radene du vil kopiere.

 3. Hjem-fanen, i Utklippstavle-gruppen, klikker du Kopier Knapp .

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+C.

 4. Start Access, og åpne deretter tabellen, spørringen eller skjemaet der du vil lime inn radene.

 5. I gruppen Visninger kategorien Dataark klikker du Vis og deretter Dataarkvisning.

  Båndet i Access

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte poster, velger du postene, og klikk deretter Lim inn Knappesymbol i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

   Båndet i Access

   Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+V.

  • Hvis du vil legge til dataene som nye poster, velger du kategorien Hjem, og i gruppen Utklippstavle klikker du Lim inn tilføyingRediger-menyen.

Til toppen av siden

Importere Excel-data til Access

Hvis du vil lagre data fra Excel i en Access-database, og deretter bruke og vedlikeholde dataene i Access fra dette tidspunktet, kan du importere dataene. Når du importerer data, lagres dataene i en ny eller eksisterende tabell i Access uten at dataene endres i Excel. Du kan bare importere ett regneark om gangen under en importoperasjon. Hvis du vil importere data fra flere regneark, kan du gjenta importoperasjonen for hvert regneark.

Følgende er vanlige scenarier for å importere Excel-data til Access:

 • Du er en erfaren bruker av Excel, men i det videre arbeidet vil du bruke Access med disse dataene. Du vil flytte dataene i Excel-regnearkene til én eller flere nye Access-databaser.

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen bruker Access, men du mottar iblant data i Excel-format som må flettes med Access-databasene. Du vil importere disse Excel-regnearkene til databasen når du mottar dem.

 • Du bruker Access til å behandle dataene, men de ukentlige rapportene du mottar fra resten av gruppen, er Excel-arbeidsbøker. Du vil effektivisere importprosessen for å sikre at dataene importeres til databasen hver uke på et bestemt klokkeslett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer data fra Excel til Access, kan du se Hjelp for Access.

Til toppen av siden

Koble til Excel-data fra Access

Du kan koble et Excel-område til en Access-database som en tabell. Bruk denne fremgangsmåten når du vil opprettholde området i Microsoft Excel, men også når du vil det skal være tilgjengelig fra Access. Du oppretter denne koblingstypen fra Access-databasen, og ikke fra Microsoft Excel.

Når du kobler til et Excel-regneark eller et navngitt område, opprettes en ny tabell som er koblet til kildecellene. Eventuelle endringer du gjør i kildecellene i Excel, gjenspeiles i den koblede tabellen. Du kan imidlertid redigere innholdet i den tilsvarende tabellen i Access. Hvis du vil legge til, redigere eller slette data, må du gjøre endringene i kildefilen.

Følgende er vanlige scenarier for kobling til et Excel-regneark fra Access:

 • Du vil fortsatt beholde dataene i Excel-regneark, men vil samtidig kunne bruke de kraftige funksjonene for spørringer og rapportering i Access.

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen bruker Access, men data fra eksterne kilder som du arbeider med, er i Excel-regneark. Du vil ikke beholde kopier av eksterne data, men du vil kunne arbeide med dem i Access.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler data fra Access til Excel, kan du se Hjelp for Access.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×