Uttrykket TRANSFORM

Oppretter en krysstabellspørring.

Syntaks

TRANSFORM mengdefunksjon
valguttrykk
PIVOT pivotfelt [IN (verdi1[, verdi2[,...]])]

TRANSFORM-uttrykket har følgende deler:

Del

Beskrivelse

mengdefunksjon

En SQL-mengdefunksjon som opererer på de valgte dataene.

valguttrykk

Et SELECT-uttrykk

pivotfelt

Feltet eller uttrykk du vil bruke til å opprette kolonneoverskrifter i resultatsettet for spørringen.

verdi1, verdi2

Faste verdier som brukes til å opprette kolonneoverskrifter.


Kommentarer

Når du summerer data ved hjelp av en krysstabellspørring, velger du verdier fra spesifiserte felt eller uttrykk som kolonneoverskrifter, slik at du kan vise data i et mer kompakt format enn med en utvalgsspørring.

TRANSFORM er valgfri, men når den inkluderes er den første setning i en SQL-streng. Den kommer før et SELECT-uttrykk som spesifiserer feltene som brukes som radoverskrifter og en GROUP BY-setning som spesifiserer radgruppering. Alternativt kan du inkludere andre setninger, for eksempel WHERE, som spesifiserer flere valg- eller sorteringskriterier. Du kan også bruke delspørringer som predikater, spesielt de i WHERE-setningen, i en krysstabellspørring.

Verdiene som returneres i pivotfelt brukes som kolonneoverskrifter i resultatsettet for spørringen. Pivotering av salgstallene i måneden for salget i en krysstabellspørring ville for eksempel opprettet 12 kolonner. Du kan begrense pivotfelt til å opprette overskrifter fra faste verdier (verdi1, verdi2 ) som er oppført i den valgfrie IN-setningen. Du kan også inkludere faste verdier som det ikke finnes data for, til å opprette ekstra kolonner.Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×