Utskriftsformat

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk dialogboksen Utskriftsformat til å angi alternativer for oppsett og utskrift av en side.

Klikk på Sideoppsett-fanen, og klikk deretter på Dialogboksvelger i Sideoppsett-gruppen Knappesymbol .

Dialogboksvelger for utskriftsformat

Sideoppsett > Sidealternativer

Retning    Velg mellom liggende og stående retning.

Skalering    Forstørrer eller forminsker regnearket eller utvalget når du skriver ut, slik at det får plass på antallet angitte sider.

  • Juster til    Når du velger Juster til,kan du oppgi en prosent i boksen % av normal størrelse.

  • Tilpass til    Når du velger Tilpass til, kan du angi et tall i boksene side(r) bred og og sider høy. Hvis du vil fylle ut papirbredden og bruke så mange sider som nødvendig, skriver du inn 1 i boksen side(r) bred og og lar sider høy-boksen være tom.

Papirstørrelse    I denne boksen velger du Letter, Legal eller andre størrelsesalternativer for å angi størrelsen du vil bruke på dokumentet eller konvolutten som skal skrives ut.

Utskriftskvalitet    I denne boksen klikker du en oppløsning for å angi utskriftskvaliteten for det aktive regnearket. Oppløsningen er antall punkter per lineær tomme (ppt) som vises på siden som skrives ut. Høyere oppløsning gir bedre kvalitet på utskriften på skrivere som støtter utskrift med høy oppløsning.

Første sidetall    Angi Automatisk i denne siden for å starte nummerering av sider med 1 (hvis det er den første siden i utskriftsjobben) eller ved det neste sekvensielle nummeret (hvis det ikke er den første siden i utskriftsjobben). Angi et tall for å angi et annet nummer enn 1 for startsiden.

Til toppen av siden

Sideoppsett > Margalternativer

Angi marginnstillinger og se resultatet i Forhåndsvisning-boksen.

  • Topp, Bunn, Venstre, Høyre    Juster målene i Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-boksen for å angi avstanden mellom dataene og kanten av siden som skrives ut.

  • Topptekst eller Bunntekst    Angi et tall i Topptekst-boksen eller Bunntekst-boksen for å justere avstanden mellom toppteksten og toppen av siden eller mellom bunnteksten og bunnen av siden. Avstanden må være mindre enn marginnstillingene for å hindre at topp- eller bunnteksten overlapper dataene.

Midtstill på sidenMidtstill dataene på siden mellom margene ved å merke av for Loddrett, Vannrett eller begge.

Til toppen av siden

Sideoppsett > Alternativer for topp- og bunntekst

Topptekst    Klikk en innebygd topptekst i Topptekst-boksen, eller klikk Egendefinert topptekst for å lage en egendefinert topptekst for regnearket du skal skrive ut. Den innebygde toppteksten kopieres til dialogboksen Topptekst, og der kan du formatere eller redigere den valgte toppteksten.

Bunntekst    Klikk en innebygd bunntekst i Bunntekst-boksen, eller klikk Egendefinert bunntekst for å lage en egendefinert bunntekst for regnearket du skal skrive ut. Den innebygde bunnteksten kopieres til dialogboksen Bunntekst, og der kan du formatere eller redigere den valgte bunnteksten.

Forskjellige partalls- og oddetallssider    Merk av for Forskjellige partalls- og oddetallssider for å angi at toppteksten og bunnteksten på oddetallssider skal være forskjellig fra de på partallssider.

Spesiell førsteside    Merk av for Spesiell førsteside for å fjerne topp- og bunntekst fra eller opprette egendefinert topp- og bunntekst for den første siden som skrives ut. Hvis du vil lage en egendefinert topp- eller bunntekst for den første siden, merker du dette alternativet og klikker Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst, og deretter kan du legge til informasjon om topp- og bunnteksten som du vil vise på den første siden, i kategorien Første topptekst eller Første bunntekst.

Skaler med dokument    Merk av for Skaler med dokument hvis du vil angi at topp- og bunnteksten skal bruke samme skriftstørrelse og skalering som regnearket. Dette alternativet er som standard merket . Hvis du vil gjøre skriftstørrelsen og skaleringen for topp- eller bunntekster uavhengige av regnearkskaleringen for å gjøre dem like på flere sider, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

Juster i forhold til sidemarger    Merk av for Juster i forhold til sidemarger hvis du vil være sikker på at topptekst- eller bunntekstmargen tilpasses etter venstre- og høyremargen i regnearket. Dette alternativet er som standard merket . Hvis du vil sette venstre- og høyremargen for topp- og bunntekst til en bestemt verdi som er uavhengig av venstre- og høyremargen i regnearket, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

Til toppen av siden

Sideoppsett > Arkalternativer

Utskriftsområde    Klikk Utskriftsområde-boksen for å merke et regnearkområde som skal skrives ut, og dra deretter over regnearkområdet. Knappen Skjul dialogboks Fold sammen-knappen til høyre i denne boksen flytter dialogboksen midlertidig slik at du kan angi området ved å merke cellene i regnearket. Når du er ferdig, kan du klikke knappen på nytt for å vise hele dialogboksen.

Skriv ut titler    Merk et alternativ under Skriv ut titler for å skrive ut de samme kolonnene og radene som titler på hver side i et regneark som skrives ut. Velg Gjenta rader øverst hvis du vil bruke bestemte rader som vannrett tittel for hver side. Velg Gjenta kolonner til venstre hvis du vil ha loddrette titler på hver side. Merk deretter en eller flere celler i tittelkolonnene eller -radene du vil bruke i regnearket. Knappen Skjul dialogboks Fold sammen-knappen til høyre i denne boksen flytter dialogboksen midlertidig slik at du kan angi området ved å merke cellene i regnearket. Når du er ferdig, kan du klikke knappen på nytt for å vise hele dialogboksen.

Skriv ut    Angir hva som skrives ut fra regnearket, om utskriften er i farger eller svart-hvitt og hvilken utskriftskvalitet som brukes.

  • Rutenett    Merk av for Rutenett for å ta med rutenettet i regnearket på utskriften. Som standard skrives ikke rutenettet ut, uavhengig av om de vises i regnearket eller ikke.

  • Svart-hvitt    Merk av for Svart-hvittnår du bruker fargeskriver, men vil bruke bare svart-hvitt ved utskrift. Dette alternativet er deaktivert som standard. Du trenger ikke merke alternativet hvis du bruker en svart-hvitt-skriver.

  • Kladd    Merk av for Kladd for å skrive ut raskere ved å bruke lavere utskriftskvalitet når skriveren du bruker, har modus for kladdekvalitet. Alternativet har ingen effekt hvis skriveren ikke har modus for kladdekvalitet.

  • Rad- og kolonneoverskrifter    Merk av for Rad- og kolonneoverskrifter for å ta med disse overskriftene på utskriften.

  • Merknader    I denne boksen velger du hvor merknader som du har lagt til i regnearkceller, skal vises på utskriften. Velg Nederst på arket for å kombinere alle merknader og skrive dem ut sammen på en side som legges til på slutten av utskriften. Velg Som vist på arket for å skrive ut merknadene med sin opprinnelige plassering på regnearket. Merknader tas ikke automatisk med på utskriften fordi Ingen er valgt som standard.

  • Cellefeil som    I denne boksen velger du hvordan cellefeil i regnearket skal vises på utskriften. Som standard vises feilene som i arket, men du kan la være å vise dem ved å velge <tom>, vise dem som doble bindestrek ved å velge --, eller vise dem som #I/T ved å velge #I/T.

Siderekkefølge    Klikk Kolonner først eller Rader først for å bestemme rekkefølgen data skal nummereres og skrives ut med når det ikke er nok plass på én side. Eksempelbildet forhåndsviser retningen dokumentet skrives ut med, når du velger ett av disse alternativene.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Forhåndsvise regnearksider før utskrift

Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×