Office
Logg på

Utforske dataene i en Power Map-innføring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En Microsoft Power Map-innføring kan vise en tidsbasert relasjon mellom geografiske steder og de tilknyttede dataene, for eksempel befolkningstall, høyeste og laveste temperatur eller flyforsinkelser.

Når du starter Power Map fra en arbeidsbok som ikke allerede inneholder en innføring, opprettes det automatisk en ny innføring med én scene. Innføringer og scener er den grunnleggende metoden for å lagre Power Map-visualiseringene av dataene.

Du kan opprette så mange innføringer du ønsker i en arbeidsbok. Du veksler mellom innføringer og oppretter nye innføringer ved hjelp av boksen Start Power Map. Dette eksemplet har tre innføringer som viser verdens befolkning etter kontinent.

Starte Power Map

Opprette en innføring

  1. Merk en celle i Excel-tabellen eller et celleområde som inneholder dataene dine. Pass på at du gjør dette før du oppretter en innføring. Det gjør det enklere for deg å koble dataene til den nye innføringen.

  2. Klikk Sett inn > Kart > Åpne Power Map.

Power Map-vinduet åpnes og viser den nye innføringen.

Legge til en ny innføring i arbeidsboken

  1. Merk en celle i Excel-tabellen eller et celleområde som inneholder dataene dine. Pass på at du gjør dette før du oppretter en innføring. Det gjør det enklere for deg å koble dataene til den nye innføringen.

  2. Klikk Sett inn > Kart > Åpne Power Map.

Boksen Start Power Map åpnes.

  1. Klikk Ny innføring.

Den nye innføringen vises i Power Map-vinduet. Hvis en annen innføring allerede er åpen, lukkes den i Power Map.

Lagre innføringene dine

Det finnes ingen Lagre-knapp i Power Map. Alle innføringer og scener beholdes i tilstanden de er i når du lukker vinduet. Når du lagrer arbeidsboken, lagres eventuelle Power Map-innføringer og -scener med den.

Alle endringer du gjør i en scene i Power Map mens du redigerer, lagres automatisk, men eventuelle endringer du gjør i en scene i avspillingsmodus for innføring, for eksempel skalering, fjerning av en forklaring eller fjerning av en tidslinje, lagres ikke. Alle innføringer åpnes i redigeringsmodus som standard, og alle scenene i en innføring vises i ruten Innføringsredigering.

Legge til en scene i en innføring

En innføring kan ha én scene eller flere scener som spilles av fortløpende for å vise forskjellige visninger av dataene, for eksempel utheving en del av et kart eller visning av andre data relatert til de geografiske stedene. Den første scenen i innføringen kan for eksempel vise befolkningsvekst for byer over tid etterfulgt av en scene som viser antallet offentlige svømmebasseng i byene i samme periode, etterfulgt av flere scener som viser annen informasjon om disse byene. Dette eksemplet viser en innføring med fire scener for et utvalg av byer i USA. Sørvestlige USA.

Oppgaveruten Innføringsredigering

Hvis du vil lære mer om å legge til motiv en innføring, kan du se legge til eller flytte et motiv i en Power Map-reise.

Spill av en innføring

Power Map spiller alltid av en innføring i fullskjermmodus. Avspillingsknapper er tilgjengelige nederst på skjermen.

Innføring i modus for avspilling på fullskjerm

  1. Åpne innføringen fra boksen Start Power Map.

  2. Klikk Spill av innføring i Hjem-fanen i Power Map-vinduet.

Du kan sette på pause, spille av, gå til forrige eller neste scene eller gå tilbake til redigeringsmodus. Når du setter innføringen på pause, kan du utforske 3D-miljøet og samhandle med det. Eventuelle endringer du gjør i avspillingsmodus, lagres ikke som en del av scenen. Når du fortsetter avspillingen eller går tilbake til redigeringsmodus, går endringene du har gjort i avspillingsmodus, tapt.

Obs!: Knappen Spill av innføring begynner alltid avspillingen av en innføring med den første scenen. Du kan navigere til ønsket scene med Neste- og Forrige-knappen i avspillingsmodus.

Slette en innføring

Obs!: Angre-kommandoen i Excel kan ikke gjenopprette en innføring du akkurat har slettet.

  1. Klikk Sett inn > Kart > Åpne Power Map i arbeidsboken.

  2. Høyreklikk innføringen, og klikk Slett.

Kopiere en innføring

Høyreklikk en innføring i boksen Start Power Map, og klikk Dupliser. Dette oppretter en ny innføring som du kan finjustere, og lar den opprinnelige innføringen være uendret.

Lær mer om hvordan du arbeider med Power Map

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×