Bruke liggende og stående papirretning

Utformingshensyn:

Nettleseren støtter ikke videoen. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Se hvordan liggende og stående papirretning påvirker topptekster og bunntekster, sidetall og marger, med tekst i liggende visning og andre utformingsfaktorer.

Vil du vite mer?

Legge til inndelingsskift

Legg til ulike sidetall eller tallformater i ulike inndelinger

Video: Topptekster og bunntekster

Etter at du har lagt til sider med ulike papirretninger i dokumentet, kan du begynne å tenke på utformingsproblemer.

Først, hva gjør du med topptekst og bunntekst?

Når du har lagt til en liggende side, vil toppteksten og bunnteksten vises øverst og nederst på siden – slik som det skal være.

Men tenkt på hvordan den som skal lese dokumentet, vil se på siden.

Når alle sidene er skrevet ut og stiftet sammen,

vil toppteksten og bunnteksten på den liggende siden vises sidelegens på høyre og venstre side.

Hvis du foretrekker at de ikke ser sånn ut, kan du prøve følgende.

Først må vi koble fra toppteksten slik at vi kan endre den uten å endre alle de andre topptekstene på de andre sidene.

Klikk Vis > Flere sider for å endre til visning av flere sider, da er det enklere å se hva som skjer.

Dobbeltklikk toppteksten på den liggende siden.

Siden vi la til toppteksten før vi endret papirretningen til siden, viser boksen Samme som forrige.

Dette betyr at denne toppteksten er den samme som toppteksten på den forrige siden.

En annen måte du kan finne ut av dette på, er å gå til fanen Verktøy for utforming av topptekst og bunntekst, og se på knappen Koble til forrige.

Hvis denne er valgt, som den er nå, betyr dette at toppteksten er koblet til eller er den samme toppteksten som på forrige side.

Hvis vi gjør en endring i en av topptekstene, som for eksempel å slette teksten, vil teksten bli slettet i alle topptekstene fordi de er koblet sammen.

Jeg trykker CTRL+Z for å få tilbake teksten.

Vi må gjøre følgende for å kunne endre toppteksten bare på denne siden.

Velg toppteksten og klikk Koble til forrige for å deaktivere koblingen. Boksen som viser Samme som forrige forsvinner også.

Klikk Neste for å gå til siden som er etter den liggende siden, og deaktiver Koble til forrige her også.

Nå kan du merke toppteksten på den liggende siden og trykke Slett. De andre topptekstene forblir de samme.

Hvis sidene også har bunntekst, klikk Gå til bunntekst og deaktiver koblingen her også.

Vi har ingen bunntekst her, så la oss klikke toppteksten og bestemme oss for neste trekk.

La oss si at vi vil fortsette med sidenummerering. Jeg zoomer siden til 100 %, slik at det er enklere å se innholdet.

Klikk fanen Sett inn, Tekstboks og Tegn tekstboks. Dra markøren over det øvre, venstre hjørnet for å lage en liten boks.

Med markøren i boksen klikker du fanen Sett inn. Klikk Sidenummer og Gjeldende plassering.

La oss velge et vanlig tall.

Gå deretter til fanen Tegneverktøy > Format, klikk Tekstretning og roter all tekst 270 grader.

Du må kanskje endre størrelsen på tekstboksen, slik at du kan se tallet. Klikk til slutt Figuromriss og Uten omriss.

Sidenummeret er rotert nå, men når siden skrives ut og stiftes sammen med de stående sidene, vil den være loddrett.

En annen ting som er lurt å tenke på, er hvordan man skal håndtere tekst i liggende visning.

Hvis det er nødvendig med ekstra bredde for en tabell eller et diagram, kan det føre til at det blir vanskelig å lese teksten.

En ting du kan gjøre, er å plassere et bilde ved siden av tekstblokken.

Dette tvinger teksten til å flyte rundt bildet, i en smalere marg.

Hvis du vil ha mer kontroll over tekstbredden, kan du sette inn en tabell med to kolonner og én rad

og plassere bildet i en kolonne, og teksten i den andre.

En annen måte å få smalere marger på er å gjøre følgende: Merk teksten.

Gå til fanen Sideoppsett, klikk Kolonner og velg antall kolonner. To kolonner fungerer ganske bra for dette dokumentet.

Papirretning fungerer altså sammen med marger og papirstørrelse for å lage rammene du vil ha i dokumentet ditt.

Når det er gjort, kan du jobbe med oppsettet til innholdet og lage utformingen du vil ha.

Hvis du vil ha mer informasjon om å jobbe med avsnitt, topptekst og bunntekst,

og andre utformingsproblemer, kan du se koblingene i kurssammendraget.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×