Utforme et skjema som reagerer på en arbeidsflytstatus

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan utforme Microsoft Office InfoPath-skjemaer til å vise bestemte data som svarer til gjeldende status for en arbeidsflyt. Du kan gjøre dette ved å utforme en skjemamal for å bruke regler som starter en handling i skjemaene basert på statusen for arbeidsflyten. Dette kan effektivisere prosessene som brukes til å fylle ut skjemaer.

Denne artikkelen beskriver hvordan du utformer en skjemamal for utgiftsrapporter til å automatisk vise forskjellige visninger av skjemamalen, avhengig av statusen for en tilknyttet arbeidsflyt for godkjenning. Før arbeidsflyten startes, vil for eksempel skjemaet vises en utgifter visning som inneholder en gjentatt tabell der brukere kan angi utgifter. Når arbeidsflytstatusen er Pågår, viser skjemaet et sammendrag av kostnader-visning som viser de totale utgiftene i hver kategori. Når arbeidsflytstatusen for er fullført, vises den fullførte-visningen, som inkluderer detaljer på estimert refusjon ganger skjemaet.

Når du vil at skjemaer skal reagere på arbeidsflytstatuser, må du utføre oppgaver på Microsoft Office SharePoint Server 2007-området eller Windows SharePoint Services 3.0-området der skjemaene befinner seg, og i InfoPath. På SharePoint-området må du opprette en arbeidsflyt og en områdeinnholdstype, og i InfoPath må du legge til en datatilkobling til en skjemamal, opprette en regel og publisere skjemamalen.

Obs!: I denne artikkelen beskrives et eksempel på et scenario der en skjemamal publiseres som en områdeinnholdstype. Du kan også publisere en skjemamal til en delt nettverksplassering eller opprette et nytt dokumentbibliotek når du publiserer en skjemamal til et SharePoint-område. Du finner mer informasjon om publisering av skjemamaler under Se også.

I denne artikkelen

Innføring i bruk av arbeidsflyter med InfoPath-skjemaer

Kompatibilitetshensyn

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en godkjenningsarbeidsflyt i et bibliotek

Trinn 2: Legge til en datatilkobling i en skjemamal

Trinn 3: Legge til en regel i en skjemamal for å vise en bestemt visning

Trinn 4: Publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype

Trinn 5: Legge til en innholdstype i et dokumentbibliotek

Innføring i bruk av arbeidsflyter med InfoPath-skjemaer

Arbeidsflyter gjør det enklere å samarbeide om dokumenter og administrere prosjektoppgaver ved at det implementeres bestemte forretningsprosesser for dokumenter og elementer på et Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Windows SharePoint Services 3.0-område. Arbeidsflyter gjør det også enklere for organisasjoner å opprettholde konsekvente forretningsprosesser, og de øker effektiviteten og produktiviteten i organisasjonen ved å administrere oppgavene og trinnene som inngår i bestemte forretningsprosesser. Dermed kan de som skal utføre oppgavene, konsentrere seg om å få jobben gjort i stedet for å administrere arbeidsflyten.

Du kan aktivere et InfoPath-skjema til å vise bestemte data som svarer til gjeldende status for en arbeidsflyt. Du kan gjøre dette ved å utforme en skjemamal for å bruke regler som starte en handling i skjemaet, basert på statusen for arbeidsflyten. Dette kan effektivisere prosessene som brukes til å fylle ut skjemaer. Du kan for eksempel aktivere et skjema for å åpne en skrivebeskyttet visning når statusen for en arbeidsflyt er fullført, og derfor dataene i skjemaet ikke skal endres.

Arbeidsflyter må legges til i en liste, et bibliotek eller en innholdstype i SharePoint før de blir tilgjengelige for bruk i InfoPath-skjemamaler. Hvilke arbeidsflyttyper som er tilgjengelige for et område, varierer også avhengig av områdetypen og om de egendefinerte arbeidsflytene ble opprettet ved hjelp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

I denne artikkelen brukes godkjenningsarbeidsflyten til å illustrere hvordan arbeidsflyter kan brukes med InfoPath-skjemamaler. Godkjenningsarbeidsflyten ruter et InfoPath-skjema som er lagret i et bibliotek, til en gruppe personer for godkjenning. Godkjenningsarbeidsflyten er som standard knyttet til innholdstypen for dokument, og den er derfor automatisk tilgjengelig i dokument- eller skjemabiblioteker.

Hver arbeidsflyt er definert av distinkte statusene med beskrivende navn, for eksempel Pågår. Navnene for statuser varierer avhengig av hvilken type arbeidsflyt. Hvis du for eksempel en godkjenningsarbeidsflyt, som er tilgjengelig på servere som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007 – inneholder en status for Pågår, annullert og fullført. Statusene til en arbeidsflyt med tre statuser, som er tilgjengelig i Windows SharePoint Services 3.0 – kan defineres av personen som legger til arbeidsflyten i et bibliotek eller liste, mens andre arbeidsflyter bruker standard statuser som Pågår status nevnt foran. Selv om de beskrivende navnet er synlig for brukeren, representeres arbeidsflyten statuser programmatisk av numeriske verdier. Når du skal utforme en skjemamal til å svare på en bestemt arbeidsflytstatus, må du vite den numeriske verdien for arbeidsflytstatus som du vil bruke. Dette er fordi InfoPath bruker den numeriske verdien av arbeidsflyten til å starte en handling, for eksempel bytte visning.

Du kan som tidligere nevnt, angi at en InfoPath-skjemamal skal vise bestemte data som tilsvarer den gjeldende statusen for arbeidsflyten. Selv om denne artikkelen tar for seg hvordan du utformer en utgiftsrapportskjemamal som automatisk viser en bestemt visning avhengig av statusen i arbeidsflyten, kan du også tilpasse arbeidsflyten ved å legge til flere handlinger. I stedet for å utforme skjemaer som viser bestemte visninger, kan du for eksempel angi at de skal vise en dialogboksmelding med instruksjoner, og du kan for eksempel bruke arbeidsflyten med tre statuser i stedet for godkjenningsarbeidsflyten.

Obs!: Hvis du aktiverer andre handlinger enn de som er beskrevet i denne artikkelen, må du kanskje utføre flere trinn for å sikre at skjemaet fungerer riktig med den arbeidsflyten du bruker.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Hvis du har planer om å opprette en nettleserkompatibel skjemamal, må du huske på at dokumenthandlingsfeltet som vises ved utfylling av skjemaer i Microsoft Office-dokumenter, inkludert InfoPath-skjemaer, ikke vises i webleserkompatible skjemamaler som brukere fyller ut i en webleser. Du kan imidlertid fremdeles bruke leserbaserte skjemaer med arbeidsflyter. Hvis du vil endre arbeidsflyten for slike skjemaer, kan arbeidsflytdeltakerne bruke innstillingene for dokumentbibliotek. Du finner mer informasjon om hvordan du endrer arbeidsflytinnstillinger ved hjelp av SharePoint-områder under Se også.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du utfører oppgavene i denne artikkelen, må du kontrollere følgende:

 • Kontakt farmadministratoren for å bekrefte at godkjenningsarbeidsflyten er installert og aktivert for SharePoint-området du vil bruke.

 • Kontroller at du minst har tilgangsnivå Utforming for SharePoint-området. Du må ha dette tillatelsesnivået for å publisere skjemamaler og opprette arbeidsflyter.

 • Opprett en skjemamal med to eller flere visninger, og tilpass hver visning til å vise den datatypen som passer for hver enkelt arbeidsflytstatus. For visningen som skal vises når arbeidsflyten er fullført, kan du for eksempel angi at kontrollene i visningen er skrivebeskyttet.

 • Opprett et dokument- eller skjemabibliotek, og pass på at biblioteket er konfigurert til å tillate flere innholdstyper.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en godkjenningsarbeidsflyt i et bibliotek

I dette scenariet brukes godkjenningsarbeidsflyten, men du kan bruke en annen arbeidsflyt hvis du vil. Hvis du bruker en annen arbeidsflyt, kan det hende alternativene for den arbeidsflyten er forskjellige fra dem som beskrives i denne artikkelen.

 1. Åpne biblioteket du vil legge til en arbeidsflyt i.

 2. Klikk innstillingene for bibliotektypen du åpner, på Innstillinger-menyen .

  Hvis du for eksempel åpner et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Tillatelser og behandling.

 4. Klikk Legg til en arbeidsflyt.

 5. Klikk Godkjenning i Arbeidsflyt-delen på siden Legg til en arbeidsflyt.

 6. Skriv inn et unikt navn på arbeidsflyten i Navn-delen.

  1. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

   Obs!: 

   • Du kan bruke standardlisten for Oppgaver eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardlisten for Oppgaver, kan arbeidsflytdeltakere enkelt finne og vise arbeidsflytoppgavene ved å bruke visningen Mine oppgaver for Oppgaver-listen.

   • Hvis oppgavene for denne arbeidsflyten vil avsløre sensitive eller konfidensielle data som du vil holde atskilt fra den generelle Oppgaver-listen, bør du opprette en ny oppgaveliste.

   • Hvis organisasjonen skal ha mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflyter skal omfatte mange oppgaver, bør du opprette en ny oppgaveliste. I denne forekomsten kan du vurdere å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 7. Velg en loggliste du vil bruke i denne arbeidsflyten, i Loggliste-delen. Logglisten viser alle hendelsene som forekommer i løpet av hver forekomst av arbeidsflyten.

  Du kan bruke standard loggliste, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen har flere arbeidsflyter, kan du opprette en egen loggliste for hver arbeidsflyt.

 8. Hvis du vil tillate at arbeidsflyten startes manuelt, merker du av for Tillatt at denne arbeidsflyten startes manuelt av en godkjent bruker med tillatelse til å redigere elementer i Startalternativer.

 9. Hvis du vil kreve flere tillatelser for å starte arbeidsflyten, merker du av for Krev Behandle listetillatelser for å starte arbeidsflyten.

 10. Angi eventuelle andre alternativer du vil ha, inkludert når du vil at arbeidsflyten skal starte, og klikk deretter Neste.

 11. På siden Tilpass arbeidsflyt angir du de alternativene du vil ha, inkludert hvordan oppgavene skal rutes, standard startverdier for arbeidsflyten og hvordan arbeidsflyten fullføres, og deretter klikker du OK.

  Velg alternativer i delene som er beskrevet nedenfor. Du trenger ikke angi alternativer i alle delene:

  Arbeidsflytoppgaver

  Hvis du vil

  Gjør du følgende

  Tilordne oppgaver til alle deltakerne samtidig (parallell arbeidsflyt).

  Velg Alle deltakere samtidig (parallelt).

  Tilordne oppgaver til én deltaker om gangen, noe som krever at én deltaker fullfører en oppgave før neste deltaker mottar en oppgave (seriell arbeidsflyt).

  Velg Én deltaker om gangen (serielt).

  Tillate at arbeidsflytdeltakere tilordner sine oppgaver til andre.

  Merk av for Tilordne oppgaven til en annen person.

  Tillate at arbeidsflytdeltakere ber om en endring i dokumentet eller elementet. Endringen må godkjennes før oppgaven fullføres.

  Merk av for Ber om en endring før oppgaven fullføres.

  Standard startverdier for arbeidsflyt

  Hvis du vil

  Gjør du følgende

  Angi en standardliste med deltakere for alle forekomster av denne arbeidsflyten.

  Skriv inn navnene på deltakerne som du vil inkludere når arbeidsflyten starter, eller klikk Godkjennere og velg deretter personer og grupper fra katalogtjenesten.

  Obs!: 

  • Skill navnene med semikolon.

  • Hvis du har konfigurert denne arbeidsflyten som en seriell arbeidsflyt, legger du til navnene på arbeidsflytdeltakerne i den rekkefølgen du vil at oppgavene skal tilordnes i.

  Tilordne en enkelt oppgave til grupper i stedet for å tilordne enkeltoppgaver til hvert enkelt gruppemedlem.

  Merk av for Tilordne en enkelt oppgave til hver gruppe som er angitt. (Ikke utvid grupper.).

  Tillate at personer som starter arbeidsflyten, kan endre eller legge til deltakere.

  Merk av for Tillat endringer i deltakerlisten når denne arbeidsflyten er startet.

  Angi en standardmelding som vises med hver oppgave.

  Skriv inn en melding eller instruksjoner i tekstboksen.

  Angi en forfallsdato for parallelle arbeidsflyter.

  Angi en dato under Oppgaver forfaller (parallelt).

  Angi hvor lang tid deltakere i serielle arbeidsflyter har til å fullføre arbeidsflytoppgaver.

  Skriv inn et tall under Gi hver enkelt person følgende tid til å fullføre oppgaven (serielt), og velg deretter Dag(er) eller Uke(r) som tidsintervall.

  Angi en liste med personer som skal motta varsler (ikke oppgavetilordninger) når en arbeidsflyt startes.

  Skriv inn navnene på personene som skal varsles, under Varsle andre, eller klikk Kopi og velg personer eller grupper fra katalogtjenesten.

  Obs!: Skill navnene med semikolon.

  Fullføre arbeidsflyten

  Hvis du vil

  Gjør du følgende

  Angi at en parallell arbeidsflyt er fullført når et bestemt antall deltakere har fullført sine oppgaver.

  Merk av for Følgende antall oppgaver er fullført, og skriv deretter inn et tall.

  Angi at en arbeidsflyt er fullført når dokumentet eller elementet avvises.

  Merk av for Dokumentet er avvist.

  Angi at en arbeidsflyt er fullført når dokumentet eller elementet endres.

  Merk av for Dokumentet er endret.

  Aktiviteter etter at arbeidsflyten er fullført

  Hvis du vil

  Gjør du følgende

  Oppdatere godkjenningsstatusen for et dokument eller element når arbeidsflyten er fullført

  Merk av for Oppdater godkjenningsstatusen (bruk denne arbeidsflyten til å styre innholdsgodkjenning).

  Obs!: 

  • Hvis du bruker godkjenningsarbeidsflyten til å administrere innholdsgodkjenning for et bibliotek og du merket av for Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element på siden Legg til en arbeidsflyt, er dette alternativet valgt som standard.

  • Hvis du ikke merket av for Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element på siden Legg til en arbeidsflyt fordi du ikke vil at denne arbeidsflyten skal være standardarbeidsflyt for innholdsgodkjenning for et bibliotek, kan du merke av i denne avmerkingsboksen for å gjøre denne arbeidsflyten til en sekundær arbeidsflyt for innholdsgodkjenning som bestemte brukere kan starte manuelt.

Til toppen av siden

Trinn 2: Legge til en datatilkobling i en skjemamal

Fremgangsmåten nedenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du legger til en sekundær datatilkobling som spør etter statusen for arbeidsflyten du la til i trinn 1. Denne sekundære datatilkoblingen leverer dataene som gjør at reglene i skjemaet kan bytte visning i samsvar med statusen for arbeidsflyten.

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen i InfoPath.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du SharePoint-bibliotek eller -liste, og deretter klikker du Neste.

 5. Skriv inn URL-adressen til SharePoint-området på neste siste i veiviseren.

 6. I listen Velg en liste eller et bibliotek klikker du navnet på dokumentbiblioteket du la til godkjenningsarbeidsflyten i, i trinn 1, og deretter klikker du Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren merker du av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på feltet som samsvarer med arbeidsflytnavnet, i Velg felt-listen.

  Det er ikke sikkert at feltnavnet er helt identisk med arbeidsflytnavnet. Hvis feltnavnet begynner med et annet spesialtegn enn et understrekingstegn eller en bokstav, vil arbeidsflytnavnet i listen være tilpasset.

 8. Merk av for Inkluder data bare for det aktive skjemaet, og klikk deretter Neste.

 9. Fjern merket for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen, og klikk deretter Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn for denne sekundære datatilkoblingen i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen. Dette navnet vises i Datakilde-listen i oppgaveruten Datakilde.

 11. Hvis du vil at denne spørringen skal kjøres automatisk hver gang en bruker åpner skjemaet, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

 12. Klikk Fullfør på den siste siden i veiviseren.

 13. Klikk Lukk i dialogboksen Datatilkoblinger.

Til toppen av siden

Trinn 3: Legge til en regel i en skjemamal for å vise en bestemt visning

Når du utformer en skjemamal, kan du bruke regler til å vise en dialogboks automatisk, angi verdien for et felt, spørring mot eller sende skjemadata til en datatilkobling, bytte visning, eller åpne eller lukke et skjema som svar på bestemte hendelser og betingelser. Hendelser kan inkludere en endring i et bestemt felt eller en gruppe i datakilde, klikke en knapp, en gjentatt inndeling eller rad i en gjentatt tabell, eller åpne eller sendes av et skjema. Betingelsene kan inkludere beregninger, XPath-uttrykk og brukerroller. Betingelsene kan også inneholde om verdien av et felt er tom, er innenfor et angitt område, er lik verdi i et annet felt, eller starter med eller inneholder bestemte tegn.

I dette tilfellet oppretter du en regel for å bytte visning basert på arbeidsflytstatusen.

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Åpne og lagre i Kategori-listen.

 3. Klikk Regler under Virkemåte ved åpning.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Regler for å åpne skjemaer.

 5. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

  Du kan for eksempel skrive inn Bytt visning.

 6. Klikk Angi betingelse for å angi en betingelse for når regelen skal utføres.

 7. Klikk Velg et felt eller en gruppe i den første boksen under Bruk regelen når denne betingelsen er sann.

 8. I Datakilde-listen klikker du navnet på den sekundære datakilden som du la til i trinn 2, og deretter klikker du OK.

 9. Klikk navnet på feltet som tilsvarer arbeidsflytstatusen.

  Det kan hende du må utvide mappene i vinduet til du ser feltet du vil ha.

 10. Klikk er lik i den andre listen i dialogboksen Betingelse.

 11. I den tredje listen klikker du Skriv inn et tall og skriver deretter inn verdien som tilsvarer arbeidsflytstatusen.

  Du skriver for eksempel inn 5 for en visning som vises når arbeidsflyten er fullført.

  Numeriske verdier for arbeidsflytstatuser i godkjenningsarbeidsflyten

  Status

  Numerisk verdi

  Pågår

  2

  Fullført

  5

  Avbrutt

  15

  Godkjent

  16

  Avvist

  17

  Obs!: 

  • De numeriske verdiene for statusene kan være forskjellige i andre arbeidsflyter.

  • Verdien for arbeidsflytstatusen i InfoPath er skrivebeskyttet. Det betyr at du ikke kan utforme en skjemamal slik at brukerne kan endre statusen for arbeidsflyten manuelt ved å angi en verdi i en kontroll i selve skjemaet.

 12. Klikk OK.

 13. Klikk Legg til handling i dialogboksen Regel.

 14. Klikk Bytt visning under Handling.

 15. Under Visning klikker du navnet på visningen du vil vise når arbeidsflytstatusen samsvarer med statusen for denne betingelsen, og deretter klikker du OK.

  Hvis du for eksempel skrev inn 2 i trinn 11, klikker du navnet på visningen du vil vise når arbeidsflytstatusen er lik Pågår.

 16. Klikk OK i dialogboksen Regel.

 17. Gjenta trinn 4 til 16 hvis du vil opprette flere regler for å bytte visning på hvert enkelt stadium i arbeidsflyten.

Til toppen av siden

Trinn 4: Publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype

Når du publiserer en skjemamal, kan du publisere den til et dokumentbibliotek, eller du kan publisere den som en områdeinnholdstype som kan brukes i flere dokumentbiblioteker i en områdesamling. Siden du allerede har opprettet et dokumentbibliotek og tilordnet en arbeidsflyt til det, må du publisere skjemamalen som en innholdstype. Du kan senere knytte områdeinnholdstypen for skjemamalen til biblioteket du opprettet.

I tillegg til å publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype, kan du også publisere en skjemamal på en delt nettverksplassering eller opprette et nytt dokumentbibliotek når du publiserer en skjemamal på et SharePoint-område. Du finner mer informasjon om hvordan du publiserer skjemamaler, under Se også.

 1. Klikk LagreFil-menyen.

 2. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre skjemamalen, og klikk deretter Lagre.

 3. Hvis du vil åpne oppgaveruten Utformingskontroll, velg UtformingskontrollVerktøy-menyen.

 4. Hvis det er oppført feil i oppgaveruten Utformingskontroll, retter du opp feilene og klikker Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 5. Klikk PubliserFil-menyen.

 6. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området der du vil publisere skjemamalen på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis du vil tillate at brukerne fyller ut dette skjemaet ved hjelp av en webleser, merker du av for Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser på den neste siden i veiviseren.

 9. Klikk Områdeinnholdstype (avansert), og klikk deretter Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren klikker du Opprett en ny innholdstype.

 11. I listen Baser innholdstypen på klikker du Skjema og deretter Neste.

 12. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn og en beskrivelse for den nye innholdstypen, og deretter klikker du Neste.

 13. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen for SharePoint-området i boksen Angi plassering og filnavn for skjemamalen, og deretter klikker du Bla gjennom.

 14. I dialogboksen Bla gjennom blar du til plasseringen på serveren der du vil publisere skjemamalen som en områdeinnholdstype, og deretter skriver du inn navnet på skjemamalen i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

 15. Klikk Neste.

 16. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

 17. Klikk Neste.

 18. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og deretter klikker du Publiser.

 19. Klikk Lukk, og kontroller deretter at skjemamalen er en innholdstype på SharePoint-området.

  Hvordan?

  1. Åpne SharePoint-området i en webleser.

  2. Områdehandlinger-menyen i øvre høyre hjørne klikker du Innstillinger for område.

  3. Klikk innholdstyper for område under Gallerier i Områdeinnstillinger.

   Skjemamalen skal være oppført under InfoPath innholdstyper i Galleri for innholdstype for område.

Til toppen av siden

Trinn 5: Legge til en innholdstype i et dokumentbibliotek

Innholdstyper gjør det mulig for organisasjoner å organisere, administrere og håndtere innhold mer effektivt på tvers av en områdesamling. Ved å definere innholdstyper for bestemte typer dokumenter, kan en organisasjon sikre at hver av disse gruppene med innhold administreres mer effektivt. Du kan konfigurere en liste eller et bibliotek til å inkludere elementer av flere elementtyper eller dokumenttyper ved å legge til innholdstyper i listen eller biblioteket.

Obs!: Hvis du vil legge til innholdstyper i en liste eller et bibliotek, må du minst ha tillatelsesnivået Utforming for den aktuelle listen eller biblioteket.

Før du begynner, må du kontrollere om biblioteket er konfigurert for å tillate flere innholdstyper.

Tillate flere innholdstyper

 1. Klikk Innstillinger for dokumentbibliotekInnstillinger-menyen.

 2. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 3. Under Innholdstyper velger du Ja for å tillate flere innholdstyper, og deretter klikker du OK.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Obs!: Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk Innstillinger for dokumentbibliotekInnstillinger-menyen.

 3. Under Innholdstyper klikker du Legg til fra eksisterende områdeinnholdstyper.

 4. I listen Velg innholdstyper for område fra under Velg innholdstyper velger du gruppen med områdeinnholdstyper du vil velge fra.

 5. I listen Tilgjengelige innholdstyper for område klikker du innholdstypen du vil bruke, og deretter klikker du Legg til for å flytte den valgte innholdstypen til listen Innholdstyper som skal legges til.

 6. Hvis du vil legge til flere innholdstyper, gjentar du trinn 4 og 5 og klikker deretter OK.

Når en bruker nå oppretter et nytt skjema i dette biblioteket, vises visningen av skjemaet i forhold til statusen for arbeidsflyten.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×