Utforme et skjema for sammenslåing

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med skjemasammenslåing, kan brukerne konsolidere data fra mange ulike skjemaer til ett skjema. Dette er nyttig når brukerne vil sammenligne eller summere data fra flere relaterte skjemaer. Det kan for eksempel være nyttig for svar som gruppen fyller ut ukentlige status rapport skjemaer til å flette dataene fra disse skjemaene til én sammendragsrapport for hennes director.

I denne artikkelen

Metoder for at brukere kan slå sammen skjemaer

Utformingshensyn

Sammenslåingshandlinger for felt og grupper

Angi egendefinerte fletteinnstillingene for kontroller

Metoder for at brukere kan slå sammen skjemaer

Plasseringen av et skjema bestemmer hvordan en bruker kan slå dem sammen med andre skjemaer. Listen nedenfor forklarer de forskjellige stedene der Microsoft Office InfoPath-skjemaer kan lagres og hvordan brukere kan slå sammen skjemaer som er lagret på disse stedene:

 • Lokal harddisk eller en nettverksplassering    En bruker må først åpne et skjema i InfoPath. Dette skjemaet kalles målskjemaet fordi den er skjemaet som de andre skjemaene skal flettes. Brukeren velger Slå sammen skjemaerfil-menyen, og merker flere skjemaer, kalt kilde skjemaer – å slå sammen med målskjemaet.

  Obs!: Du kan også åpne et nytt, tomt skjema, og deretter bruke samme fremgangsmåte til å flette et tomt skjema med flere skjemaer som er basert på samme skjemamal.

 • Dokumentbibliotek på et SharePoint-område    Skjemaer kan lagres i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Office Forms Server 2007 område. På Vis-menyen i dokumentbiblioteket der skjemaene lagres kan en bruker velger du Flettedokumenter-visningen, og velg deretter skjemaer som hun vil flette. Når du fletter skjemaer på denne måten, er det ikke nødvendig for brukere å først åpne et skjema for målet som beskrevet i forrige eksempel.

  Obs!: Når du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, kan brukere fylle ut skjemaer som er basert på malen ved hjelp av en nettleser. Fremgangsmåten for å slå sammen skjemaer i et SharePoint-bibliotek som er basert på webleserkompatible skjemamaler er den samme som slå sammen skjemaer som brukere åpner og fyller ut i InfoPath.

 • InfoPath-e-postskjemaer i Microsoft Office Outlook 2007    En bruker kan slå sammen flere skjemaer fra Office Outlook 2007 ved å merke dem i visningen til mappen der skjemaene lagres, og deretter Slå sammen skjemaerHandlinger-menyen.

Obs!: Når brukere slå sammen skjemaer, slettes ikke de opprinnelige skjemaene. Dataene fra de sammenslåtte skjemaene legges til i målskjemaet. Det anbefales at brukere skal lagre mål-skjema med flettede data, som et nytt skjema så ikke å overskrive dataene i det opprinnelige skjemaet.

Til toppen av siden

Utformingshensyn

Nå som du er fortrolig med måter som brukere kan slå sammen skjemaer som er basert på plasseringen av et skjema, er det viktig å forstå hvordan du aktiverer spesifikke kontroller støtter sammenslåing, og hvordan dataene fra enkeltfelt kombineres når skjemaer slås sammen. Denne informasjonen – sammen med en forståelse av hvordan brukerne har tenkt å bruke flettede data, er en viktig del av oppretting av skjemamaler som brukerne kan du enkelt kan slå sammen skjemaer.

Når du legger til en kontroll i en skjemamal, kan den er bundet til et felt eller en gruppe i skjemamalens datakilde. Hvis du utformer en ny, tom skjemamal, datakilden er opprettet for deg når du legger til kontroller. Hvis du utformer en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde, for eksempel et XML-skjema eller en webtjeneste, må være bundet kontrollene som du legger til skjemamalen til felt eller grupper i datakilden.

Når du aktiverer fletteinnstillingene for en kontroll, aktiverer du faktisk fletteinnstillingene for feltet eller gruppen som kontrollen er bundet til. Fletteinnstillingene varierer avhengig av feltet eller gruppen og den tilhørende datatypen. Visse typer felt eller grupper støtter ikke slått sammen.

Hvis du vil forstå bedre hvordan skjemasammenslåing fungerer, kan du tenke deg som du utformer en skjemamal for utgiftsrapporter som inneholder en tekstbokskontroll som er bundet til et ikke-gjentatt felt i datakilden som bruker datatypen tekst. Dette feltet brukes til å lagre hver bruker business justering for de innspilte utgiftene. I dette eksemplet vil vi ringe feltet formål og binder tekstbokskontroll med etiketten Forretningsformål til den.

Tenk deg at tre brukere – Bob Kelly, Nate Sun og Judy Lew, er å fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen. I feltet Forretningsformål Bob skriver konferanse, Nate skriver Kunden kan du besøkeog Judy skriver Forretningsreise. Tekstbokskontroller som bruker datatypen tekst støtter ikke sammenslåing av data som standard, vises bare svar som slår sammen disse utgifter rapporten skjemaene én verdi i feltet Forretningsformål – verdien som ble allerede finnes i målskjemaet. Dette er tilfelle, for eksempel hvis Judy skjemaet er målskjemaet, bare verdien som Judy angitt vises i det flettede skjemaet for dette feltet.

Når du tilpasser fletteinnstillingene for feltet eller gruppen som en kontroll som er bundet til, kan brukere flette dette feltet eller gruppens data fra flere skjemaer. I dette eksemplet kan du tilpasse fletteinnstillingene for Business Purpose tekstbokskontrollen slik at brukere kan slå sammen data fra skjemaene som inneholder dette feltet. Du kan tilpasse fletteinnstillingene ytterligere ved å aktivere et skilletegn skal vises mellom hver flettede verdi. Skilletegn kan være et mellomrom, et komma, semikolon, en loddrett linje, et linjeskift, et avsnitt SKIFT eller understreking. Hvis du for eksempel hvis Bob skriver konferanse i feltet Forretningsformål , blir Nate skriver Kunden kan du gå til, og Judy skriver Forretningsreise, og du aktivere fletting for dette feltet, og angi et komma resulterende flettede data Vis som forretningsreise, gå til kunden, konferanse (Hvis Judy skjemaet er målskjemaet).

Obs!: Legges automatisk et mellomrom etter komma og semikolon skilletegn.

Når du legger til et skilletegn kan hjelpe deg med å skille mellom bestemte verdier, kan du ytterligere tilpasse hvordan data flettet ved å legge til et unikt prefiks hver verdi som finnes i et felt eller gruppe. Når du legger til et prefiks som kan du velge verdien fra et annet felt, eller Skriv inn funksjon du vil bruke som et prefiks. Legge til et prefiks som kan hjelpe brukerne med å identifisere kilden til de opprinnelige dataene. Du kan for eksempel aktivere navnet på personen som har fylt ut et skjema, en verdi som er angitt i et annet felt, skal vises som et prefiks for en verdi i et annet felt. Deretter når flere skjemaer slås sammen, vil verdiene fra kildeskjemaet vise flettede verdier og disse verdiene må identifikatorer.

Hvis du for eksempel hvis du identifisere et felt som lagrer en brukers navn som prefikset og opprette en sammensetningsfunksjon som legger til et kolon etter hver forekomst av denne verdien , kan brukere enkelt se hvem som har angitt en verdi, selv om flere skjemaer slås sammen. I dette eksemplet hvis Judy Lew skjemaet er målskjemaet prefixed Resultatdataene, vises som Forretningsreise, Nate Sun: Gå til kunden, Bob Kelly: konferanse.

Obs!: 

 • Prefikset er ikke lagt til i målskjemaet – Judy Lew skjemaet, i dette tilfellet, slik at du unngår tilføyelsen av overflødige prefikser Hvis flettede data lagres i skjemaet, og deretter skjemaet flettet på nytt.

 • Når en bruker fletter InfoPath-skjemaer som er plassert på en harddisk eller en nettverksplassering, et SharePoint-område eller InfoPath-e-postskjemaer i Office Outlook 2007, resulterende flettede data vises i omvendt rekkefølge fra rekkefølgen at skjemaene ble valgt. Hvis du for eksempel hvis en bruker velger tre skjemaer, starter med bObs, deretter velger Judy, og klikk deretter Nate, i det resulterende skjemaet som inneholder flettede data, Nate dataene vises først, etterfulgt av Judy data, og deretter bObs.

 • I tillegg til å tilpasse fletteinnstillingene for individuelle kontroller, kan du også deaktivere skjemasammenslåing for hele skjemamalen til å hindre at brukere slå sammen skjemaer som er basert på den. Når du deaktiverer skjemasammenslåing, har brukere som fyller ut skjemaet ikke tilgang til kommandoen Slå sammen skjemaerfil-menyen.

 • Forsikre deg om at skjemaet malen er riktig konfigurert til å slå sammen andre skjemaer, test den ved å publisere skjemamalen og opprette og lagre minst fem skjemaer som er basert på skjemamalen med eksempeldata. Når du har lagret skjemaene, åpne skjemamalen i utformingsmodus, og deretter klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen.. Slå sammen i eksempelskjemaene i forhåndsvisningsmodus. Hvis skjemaene flettes riktig, kan du publisere skjemamalen og la brukerne mulighet til å opprette skjemaer som er basert på skjemamalen.

 • Gi brukere en fremgangsmåte for hvordan du slår sammen skjemaer. Du kan utvikle denne fremgangsmåten når du tester skjemamalen for sammenslåing.

Til toppen av siden

Sammenslåingshandlinger for felt og grupper

Følgende flettingen, varierer avhengig av datatypen for feltet eller gruppen.

Når du konfigurerer fletteinnstillingene for alle typer felt eller en gruppe, kan du enten velge å ignorere verdiene i kilde-skjemaer og beholde verdiene i målskjemaet, eller velger en egendefinert flettingen innstilling. Tabellen nedenfor beskriver egendefinerte fletteinnstillingene for hver type felt eller en gruppe.

Felt-eller gruppetype

Tilgjengelige fletteinnstillingene

Eksempler på kontrollene som kan være bundet til denne felttype

Ikke-gjentatte felt

 • Kombinere verdien i mål-skjema med verdiene fra kilde-skjemaer

  • Ignorer tomme felt

  • Legge til et skilletegn mellom elementer

  • Legge til et prefiks i hvert element

 • Tekstboks

 • Rullegardinliste

 • Kombinasjonsboks

Gjentagende felt

 • Sette inn verdiene fra kildeskjemaene før eller etter verdien i mål-skjema

  • Fjerne tomme felt

 • Punktliste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Flervalgsliste-boksen

Ikke-gjentatte XHTML-feltet

 • Kombinere verdien i mål-skjema med verdiene fra kilde-skjemaer

  • Ignorer tomme felt

  • Legge til et skilletegn mellom elementer

  • Legge til et prefiks i hvert element og formatere teksten prefiks

Boks for rik tekst

Gjentatt XHTML-felt

 • Sette inn verdiene fra kildeskjemaene før eller etter verdien i mål-skjema

  • Fjerne tomme felt

 • Punktliste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Gjentatt tabell

Attributt-feltet

 • Erstatte verdien i mål-skjema med verdien fra kilde-skjema

  Hvis en bruker velger flere skjemaer, blir verdien fra siste skjemaet som brukeren velger verdien som er bevart i målskjemaet. For eksempel hvis en bruker velger tre skjemaer, regnet fra bObs, deretter velger Judy, og klikk deretter Nate, dataene fra feltet attributtet som er i Nate skjemaet erstatter den opprinnelige verdien i målskjemaet.

  Obs!: Verdien bevarte kan variere avhengig av operativsystemet på personen som fletter skjemaer.

 • Kombinere verdien i mål-skjema med verdiene fra kilde-skjemaer

  • Ignorer tomme felt

  • Legge til et skilletegn mellom elementer

  • Legge til et prefiks i hvert element

En kontroll kan ha en attributtet felttype.

Ikke-gjentatte gruppe

 • Kombinere verdien i mål-skjema med verdiene fra kilde-skjemaer

 • Inndeling

 • Valgfri inndeling

Gjentagende gruppe

 • Sette inn verdiene fra kildeskjemaene før eller etter verdien i mål-skjema

  • Fjerne tomme felt

 • Punktliste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Flervalgsliste-boksen

 • Gjentatt tabell

Til toppen av siden

Angi egendefinerte fletteinnstillingene for kontroller

Bruk fremgangsmåten i denne delen til å definere egendefinerte fletteinnstillingene for standard og gjentatte kontroller.

Obs!: Når du aktiverer fletteinnstillingene for en kontroll, aktiverer du faktisk fletteinnstillingene for feltet eller gruppen som kontrollen er bundet til. Fletteinnstillingene varierer avhengig av feltet eller gruppen og den tilhørende datatypen. Visse typer felt eller grupper støtter ikke slått sammen. Du kan også endre fletteinnstillingene ved å redigere egenskapene for et felt eller en gruppe i datakilden. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikker du et felt eller en gruppe i oppgaveruten Datakilde, klikk Egenskaper på hurtigmenyen, og deretter Slå sammen innstillinger i kategorien regler og fletting.

Standardkontroller omfatter kontrollene som du vanligvis knytte til å samle inn og visning av informasjon. Dette omfatter tekstbokser, listebokser, avmerkingsbokser og knapper. Gjentatte og valgfrie kontroller omfatter listekontroller, gjentatte tabeller, gjentatte inndelinger og valgfrie inndelinger. Disse kontrollene tillate brukere å sette inn listeelementer, rader, postsett og valgfri informasjon når du fyller ut et skjema. Hvis du for eksempel i en skjemamal for utgiftsrapporter, kan du bruke en gjentatt tabell slik at brukere kan legge til så mange rader som de må angi sine angitt antall utgiftselementer.

Obs!: 

 • Enkelte kontroller er bundet til felt som ikke kan slås sammen. Verdiene i datovelgere eller avmerkingsboksen Kontroller kan for eksempel ikke flettes fordi datatypen de inneholder ikke kan slås sammen. Kontroller som inneholder digitale signaturer kan aldri flettes fordi det vil gjøre den digitale signaturen.

 • Enkelte kontroller inneholder flere alternativer. Når du tilpasser fletteinnstillingene for en kontroll for rik tekst-boksen, kan du for eksempel velge skrift også formateringsalternativer.

Definere egendefinerte fletteinnstillingene for standardkontroller

Standardkontroller omfatter tekstbokser, bokser for rik tekst og kombinasjonsbokser. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, altså underordnede kontroller overordnede kontroller – støtter bare sammenslåing hvis den er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

 3. Klikk Slå sammen innstillinger under Merging skjemaer.

 4. Klikk Slå sammen verdien i mål-skjema med verdiene fra kilde-skjemaer under handling for dette feltet.

 5. Merk av for Ignorer tomme felt (anbefales) for å utelate felt som ikke inneholder data, under kombinere alternativer.

 6. Velg et skilletegn skal vises mellom verdiene i kontrollene som skal vises i målskjemaet i skiller hvert element med-listen.

  Tekniske detaljer

  Legge til et skilletegn kan hjelpe brukerne med å bestemme brukeren har angitt data når data fra flere skjemaer slås sammen. Hvis du for eksempel velge komma (";") for en bestemt kontroll resultere i data fra kontrollen atskilt med komma når slås sammen flere skjemaer som er basert på skjemamalen.

 7. Hvis du vil legge til et prefiks før hver verdi som vises i kontrollen når brukere slå sammen skjemaer som er basert på denne skjemamalen, Merk av for prefiks hvert element med, og velg deretter et element som du vil basere prefikset på.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller en gruppe, klikker du feltet som du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velg funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikk deretter OK.

    Tips!: Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker du OK, og deretter dobbeltklikker du funksjonen du har lagt til i formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, og klikk et felt eller gruppen. Finne koblinger til mer informasjon om funksjonene i Se også-delen.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multiplisere

  *

  Del

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

  • Klikk Kontroller formel for å se etter riktig syntaks, i dialogboksen Sett inn formel i formelen.

Definere egendefinerte fletteinnstillingene for en standard inndeling

Standard inndelinger er beholdere for andre kontroller. Inndelinger kan inkludere alle kontrollene som er oppført i Kontroller-oppgaveruten, inkludert andre inndelinger. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, altså underordnede kontroller overordnede kontroller – støtter bare sammenslåing hvis den er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk inndelingen som du vil endre.

 2. Klikk kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for inndeling.

 3. Klikk Slå sammen innstillinger under Merging skjemaer.

 4. Klikk kombinere innholdet i gruppene i kilde- og målnettsteder skjemaene (standard) under handling for denne gruppen.

  Obs!: Fletteinnstillingene for hvert felt og gruppe i denne gruppen bestemmer hvordan dataene flettet.

Definere egendefinerte fletteinnstillingene for gjentatte kontroller og inndelinger

Gjentatte kontroller inkluderer gjentatte inndelinger, gjentatte tabeller og punktlister. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, altså underordnede kontroller overordnede kontroller – støtter bare sammenslåing hvis den er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

 3. Klikk Slå sammen innstillinger under Merging skjemaer.

 4. Klikk Sett inn gruppene fra kildeskjemaene til målet skjema (standard) under handling for denne gjentakende gruppe.

 5. For å finne ut hvor gruppene fra kilde-skjemaer skal vises i mål-skjemaet, klikk under Alternativer for innsettingetter grupper i målskjemaet, eller foran grupper i målskjemaet.

 6. Merk av for Fjern tomme grupper (anbefales) for å fjerne tomme verdier fra de flettede skjemaene.

 7. Hvis du vil kombinere grupper som har kontroller inneholder de samme verdiene, og dermed redusere overflødige, Merk av for Slå sammen grupper med samme feltverdi, og klikk deretter knappen ved siden av felt til å sammenligne for å velge feltene du vil kombinere.

Definere egendefinerte fletteinnstillingene for valgfrie inndelinger

Valgfrie inndelinger inneholder andre kontroller. Brukere kan sette inn eller fjerne valgfrie inndelinger når du fyller ut et skjema. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, altså underordnede kontroller overordnede kontroller – støtter bare sammenslåing hvis den er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

 3. Klikk Slå sammen innstillinger under Merging skjemaer.

 4. Klikk kombinere innholdet i gruppene i kilde- og målnettsteder skjemaene (standard) under handling for denne gruppen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×