Utforme en skjemamal ved hjelp av innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen viser deg hvordan du utformer en skjemamal som er basert på innstillingene som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Microsoft Office SharePoint Server 2007 område, som kan spørre etter eller sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Utforme en skjemamal med en datatilkobling

Oversikt

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til en skjemamal. Datatilkoblingen er forskjellig fra den primære datatilkoblingen som opprettes når du utformer en skjemamal basert på en database, webtjeneste eller innstillinger i et tilkoblingsbibliotek. Du kan legge til en sekundær datatilkobling bare hvis du ikke kan spørre eller sende data til den primære datatilkoblingen.

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt den primære datatilkoblingen, og det kan også ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet, kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Hvis du utformer flere skjemamaler som bruker lignende datatilkoblinger, kan du vurdere å bruke en datatilkoblingsfil i stedet for å opprette en datatilkobling til en ekstern datakilde for hver skjemamal. På denne måten, må du oppdatere bare én datatilkoblingsfil når informasjonen for datatilkoblingen endres for et sett med relaterte skjemamaler. For eksempel når du flytter skjemamalene fra et test-nettverk til et produksjon nettverk, må du oppdatere dataene tilkoblingsinnstillingene bare én gang i tilkoblingsbibliotek i stedet for å oppdatere datatilkoblingen i hver skjemamal. Når et skjema basert på en skjemamal som bruker en datatilkoblingsfil bruker datatilkoblingen, oppdatert datatilkoblingen automatisk med de nye innstillingene.

En datatilkoblingsfil er en XML-fil med filtypen XML eller UDCX som inneholder tilkoblingsinformasjon for en enkelt ekstern datakilde. Denne filen er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En datatilkoblingsfil er opprettet av en utvikler eller ved å konvertere en datatilkobling i en eksisterende skjemamal til en datatilkoblingsfil ved å klikke knappen Konverter i dialogboksen Datatilkoblinger (menyenVerktøy ).

Fordelene ved å bruke datatilkoblingsfiler omfatter:

 • Flere skjemaer kan bruke samme datatilkoblingsfil, slik at det er ikke nødvendig å opprette samme datatilkobling fra grunnen av for hver skjemamal.

 • Hvis plasseringen eller tilkoblingsinnstillingene for en ekstern datakilde endres, må du oppdatere bare datatilkoblingsfilen, ikke hver skjemamal.

 • Datatilkoblingsfilen kan inneholde alternativ godkjenningsinformasjon som kan brukes av serveren når en bruker fyller ut et skjema ved hjelp av en nettleser.

 • Skjemaer som er basert på en webleserkompatibel skjemamal som fylles ut i en nettleser kan koble til servere i et annet domene bare med datatilkoblinger som bruker datatilkoblingsfiler.

Microsoft Office InfoPath bruker datatilkoblingsfiler etterfølgende Universal datatilkobling versjon 2.0-filformat. Denne versjonen er overordnet versjon 1.0 filformatet som brukes av Microsoft Office FrontPage og Microsoft Office Excel. Kan bruke ikke datatilkoblingsfiler i versjon 1.0-filformatet.

Når du oppretter en skjemamal som er basert på innstillingene i en datatilkoblingsfil, opprettes en datatilkobling som er basert på innstillingene i datatilkoblingsbiblioteket. Hvis tilkoblingen datafilen inneholder innstillingene for en datatilkobling for spørring, opprettes skjemaets primære datakilde med spørringsfelt, datafelt, og grupper som tilsvarer måten dataene er lagret i de eksterne dataene datakilden som henviser til den innstillinger i datafilen tilkobling. Spørringsfelt inneholder dataene som den eksterne datakilden bruker til å avgjøre hva som skal sendes til skjemaet. Resultatene av spørringen plasseres i datafelt. Hvis du vil at brukere skal kunne søke i den eksterne datakilden, legges en Kjør spørring-knappen i skjemamalen.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med slik at dataene er lagret i den eksterne datakilden, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den primære datakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i den primære datakilden.

Hvis du bruker innstillingene for en datatilkobling, aktiverer InfoPath Send-knappen på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen på fil-menyen i skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Dette gjør at brukerne skal kunne sende dataene i skjemaene til den eksterne datakilden.

Til toppen av siden

Før du begynner

Hvis du vil utforme en skjemamal som er basert på innstillingene i et datatilkoblingsbibliotek, må følgende informasjon fra data connection biblioteket administratoren eller utvikleren som opprettet datatilkoblingsfilen:

 • Plasseringen til Office SharePoint Server 2007 området med tilkoblingsbiblioteket.

 • Navnet på datatilkoblingsfil i datatilkoblingsbibliotek som du vil bruke.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Hvis du skal utforme en skjemamal som er basert på en datatilkoblingsfil med innstillinger for en datatilkobling for spørring, må du gjøre følgende:

 1. Utform skjemamal som er basert på datatilkoblingsfilen    Dette trinnet oppretter den primære datakilden for skjemamalen med riktige feltene og gruppene som er basert på innstillingene i datatilkoblingsfilen.

 2. Legg til en kontroll i skjemamal som viser resultatene av spørringen    Hvis du vil vise dataene som er lagret i feltene og gruppene i den primære datakilden til brukerne, må du legge til en kontroll i skjemamalen og binder kontrollen til et spørringsfelt eller datafelt i den primære datakilden.

Trinn 1: Utforme skjemamalen basert på datatilkoblingsfilen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Tilkoblingsbibliotek i basert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

 5. Klikk på OK.

 6. Klikk navnet på området på serveren som kjører Office SharePoint Server 2007 som inneholder datatilkoblingsbiblioteket i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  Legge til området i listen

  1. Klikk Administrere områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk på OK.

  6. Klikk Lukk.

 7. Klikk navnet på datatilkoblingsbibliotek se en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfil som du vil bruke for datatilkoblingen, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis du valgte en datatilkoblingsfil med tilkoblingsinnstillinger til en webtjeneste, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å bestemme hvilke felt eller grupper som skal legges til sekundære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 9. Hvis den eksterne datakilden som er referert til i innstillingene returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett, ber den neste siden i veiviseren hvis du vil ta med endre informasjon når brukere sende skjemadata. I de fleste tilfeller, beholder du merket for Inkluder informasjon om når du sender data endringer, og klikk deretter Neste. Hvis du ikke vil ta med informasjon om endringen, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når sending av data, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Denne siden i veiviseren vises bare hvis innstillingene er for en webtjeneste og den Web Service (WSDL filen Description Language) angir at webtjenesten returnerer et ADO.NET-datasett.

 10. På neste side i veiviseren, Skriv inn et navn på datatilkoblingen, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til en kontroll for å vise dataene i feltet

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling

Hvis tilkoblingen datafilen inneholder innstillinger for en datatilkobling, kan du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata gjennom datatilkoblingen. Når du gjør dette, legges en Send-knapp på standardverktøylinjen og en Send-kommandoen på fil-menyen. Du kan konfigurere Sendealternativer for skjemaet i dialogboksen Sendealternativer (menyenVerktøy ). Sendealternativer konfigureres på samme måte som når du utformer en skjemamal basert på en database eller nettjeneste. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du utformer en skjemamal som er basert på en database eller nettjeneste i Se også-delen.

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Tilkoblingsbibliotek i basert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

 5. Klikk på OK.

 6. Klikk navnet på området på serveren som kjører Office SharePoint Server 2007 som inneholder tilkoblingsbiblioteket i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  Legge til området i listen

  1. Klikk Administrere områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk på OK.

  6. Klikk Lukk.

 7. Klikk navnet på datatilkoblingsbibliotek se en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfil som du vil bruke for datatilkoblingen, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis du valgte en datatilkoblingsfil med tilkoblingsinnstillinger til en webtjeneste, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å finne det beste feltet eller gruppen du legger til den sekundære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 9. Skriv inn et beskrivende navn på datatilkoblingen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×