Utforme en skjemamal ved hjelp av innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen viser deg hvordan du utformer en skjemamal som er basert på innstillingene som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område, som kan spørre etter eller sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for sending

Oversikt

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til en skjemamal. Datatilkoblingen er forskjellig fra den primære datatilkoblingen som opprettes når du utformer en skjemamal basert på en database, webtjeneste eller innstillinger i et tilkoblingsbibliotek. Du kan legge til en sekundær datatilkobling bare hvis du ikke kan spørre eller sende data til den primære datatilkoblingen.

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt hoveddatatilkoblingen, og det kan eventuelt ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Hvis du utformer flere skjemamaler som bruker lignende datatilkoblinger, kan du vurdere å bruke en datatilkoblingsfil i stedet for å opprette en datatilkobling til en ekstern datakilde for hver skjemamal. På denne måten, må du oppdatere bare én datatilkoblingsfil når informasjonen for datatilkoblingen endres for et sett med relaterte skjemamaler. For eksempel når du flytter skjemamalene fra et test-nettverk til et produksjon nettverk, må du oppdatere dataene tilkoblingsinnstillingene bare én gang i tilkoblingsbibliotek i stedet for å oppdatere datatilkoblingen i hver skjemamal. Når et skjema basert på en skjemamal som bruker en datatilkoblingsfil bruker datatilkoblingen, oppdatert datatilkoblingen automatisk med de nye innstillingene.

En datatilkoblingsfil er en XML-fil med filtypen XML eller UDCX som inneholder tilkoblingsinformasjon for en enkelt ekstern datakilde. Denne filen er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En datatilkoblingsfil er opprettet av en utvikler eller ved å konvertere en datatilkobling i en eksisterende skjemamal til en datatilkoblingsfil ved å klikke knappen Konverter i dialogboksen Datatilkoblinger (menyenVerktøy ).

Fordelene ved å bruke datatilkoblingsfiler omfatter:

 • Flere skjemaer kan bruke samme datatilkoblingsfil, slik at det er ikke nødvendig å opprette samme datatilkobling fra grunnen av for hver skjemamal.

 • Hvis plasseringen av eller tilkoblingsinnstillingene for en ekstern datakilde endres, trenger du bare å oppdatere datatilkoblingsfilen, og ikke hver enkelt skjemamal.

 • Datatilkoblingsfilen kan inneholde alternativ godkjenningsinformasjon som kan brukes av serveren når en bruker fyller ut et skjema ved hjelp av en nettleser.

 • Skjemaer som er basert på en webleserkompatibel skjemamal som fylles ut i en nettleser kan koble til servere i et annet domene bare med datatilkoblinger som bruker datatilkoblingsfiler.

Microsoft Office InfoPath bruker datatilkoblingsfiler etterfølgende Universal datatilkobling versjon 2.0-filformat. Denne versjonen er overordnet versjon 1.0 filformatet som brukes av Microsoft Office FrontPage og Microsoft Office Excel. Kan bruke ikke datatilkoblingsfiler i versjon 1.0-filformatet.

Når du oppretter en skjemamal som er basert på innstillingene i en datatilkoblingsfil, opprettes en datatilkobling som er basert på innstillingene i datatilkoblingsbiblioteket. Hvis tilkoblingen datafilen inneholder innstillinger for en datatilkobling for spørring, opprettes skjemaets primære datakilde med spørringsfelt, datafelt og grupper som tilsvarer slik at dataene er lagret i den eksterne datakilden som det refereres til av innstillingene i datatilkoblingsfilen. Spørringsfelt inneholder dataene som den eksterne datakilden bruker til å avgjøre hva som skal sendes til skjemaet. Resultatene av spørringen plasseres i datafelt. Hvis du vil at brukere skal kunne søke i den eksterne datakilden, legges en Kjør spørring-knappen i skjemamalen.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med måten dataene er lagret på i den eksterne datakilden, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i hoveddatakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i hoveddatakilden.

Hvis du bruker innstillinger for en datatilkobling for sending, aktiveres Send-knappen på standardverktøylinjen i InfoPath og kommandoen SendFil-menyen i skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Dette gjør at brukerne kan sende dataene i skjemaene sine til den eksterne datakilden.

Til toppen av siden

Før du begynner

Hvis du vil utforme en skjemamal som er basert på innstillingene i et datatilkoblingsbibliotek, trenger du følgende informasjon fra administratoren av datatilkoblingsbiblioteket eller utvikleren som opprettet datatilkoblingsfilen:

 • Plasseringen til Office SharePoint Server 2007-området med tilkoblingsbiblioteket.

 • Navnet på datatilkoblingsfilen i datatilkoblingsbiblioteket du vil bruke.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Du må gjøre følgende hvis du vil utforme en skjemamal som er basert på en datatilkoblingsfil med innstillinger for en datatilkobling for spørring:

 1. Utforme skjemamalen som er basert på datatilkoblingsfilen    Dette trinnet oppretter den primære datakilden for skjemamalen med passende felt og grupper som er basert på innstillingene i datatilkoblingsfilen.

 2. Legge til en kontroll som vil vise spørringsresultatene, i skjemamalen    Du må legge til en kontroll i skjemamalen og deretter binde kontrollen til et spørringsfelt eller datafelt i den primære datakilden for å kunne vise brukerne dataene som er lagret i felt og grupper i den primære datakilden.

Trinn 1: Utforme skjemamalen basert på datatilkoblingsfilen

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Tilkoblingsbibliotek i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

 6. I Område-listen i veiviseren for datatilkobling klikker du navnet på området på serveren som kjører Office SharePoint Server 2007, som inkluderer datatilkoblingsbiblioteket.

  Legge til området i listen

  1. Klikk Administrer områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk Lukk.

 7. Klikk navnet på datatilkoblingsbiblioteket for å vise en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfilen du vil bruke til denne datatilkoblingen, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis du valgte en datatilkoblingsfil med tilkoblingsinnstillinger til en webtjeneste, kan det hende at du på den neste siden i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å finne ut hvilke felt eller grupper som skal legges til i den sekundære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 9. Hvis den eksterne datakilden som innstillingene refererer til, returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett, blir du på den neste siden i veiviseren spurt om du vil ta med endringsinformasjon når brukerne sender skjemadataene. I de fleste tilfeller merker du av for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste. Hvis du ikke vil ta med endringsinformasjon, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste.

  Tekniske detaljer

  Denne siden i veiviseren vises bare hvis innstillingene er for en webtjeneste og WSDL-filen (Web Service Description Language) angir at webtjenesten returnerer et ADO.NET-datasett.

 10. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen, og deretter klikker du Fullfør.

Trinn 2: Legge til en kontroll for å vise dataene i feltet

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg feltet du vil binde kontrollen til, i dialogboksen Binding for kontroll.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for sending

Hvis datatilkoblingsfilen inneholder innstillinger for en datatilkobling for sending, kan du konfigurere skjemamalen slik at brukerne kan sende skjemadataene gjennom datatilkoblingen. Når du gjør dette, legges det til en Send-knapp på standardverktøylinjen i InfoPath og en Send-kommando på Fil-menyen. Du kan konfigurere sendealternativene for skjemaet i dialogboksen Sendealternativer (Verktøy-menyen). Sendealternativene konfigureres på samme måte som når du utformer en skjemamal basert på en database eller webtjeneste. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du utformer en skjemamal som er basert på en database eller webtjeneste, under Se også.

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal klikker du Skjemamal.

 3. Klikk Tilkoblingsbibliotek i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

 6. I Område-listen i veiviseren for datatilkobling klikker du navnet på området på serveren som kjører Office SharePoint Server 2007, som inkluderer tilkoblingsbiblioteket.

  Legge til området i listen

  1. Klikk Administrer områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk Lukk.

 7. Klikk navnet på datatilkoblingsbiblioteket for å vise en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfilen du vil bruke til denne datatilkoblingen, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis du valgte en datatilkoblingsfil med tilkoblingsinnstillinger til en webtjeneste, kan det hende at du på den neste siden i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å finne det beste feltet eller den beste gruppen som skal legges til i den sekundære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 9. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn på datatilkoblingen, og deretter klikker du Fullfør.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×