Utforme egendefinerte arbeidsflyter ved hjelp av SharePoint Designer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder klare til bruk arbeidsflyter som tar for seg noen av de fleste vanlige forretningsprosesser, for eksempel innsamling av tilbakemelding om et dokument eller distribuere et dokument for godkjenning.

Men hva om arbeidsgruppen har en prosess som krever mer enn de forhåndsdefinerte arbeidsflytene tilby? Hvis du for eksempel hvor du finner en arbeidsflyt som går utover godkjenning eller tilbakemeldingsprosess, slik at den utfører andre handlinger, for eksempel kopiere dokumentet til et annet bibliotek når den er klar for publikasjon?

Du kan utforme egendefinerte arbeidsflyter som legger til uten kode logikk i SharePoint-områder med Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Bruker Workflow Designer, du kan opprette regler som knytter betingelser og handlinger med elementer i SharePoint-lister og biblioteker. Endringer i elementer i lister eller biblioteker utløser handlinger i arbeidsflyten.

Obs!: Denne artikkelen refererer til et eksempel på SharePoint-nettsted opprettet av Adventure Works, et fiktivt selskap som produserer sykler, sykkel komponenter og bicycling tilbehør.

Teknisk dokumentasjon teamet hos Adventure Works utformet for eksempel en egendefinert arbeidsflyt. Arbeidsflyten for godkjenning som er inkludert i Office SharePoint Server 2007 tilordner en oppgave med alternativer for å godkjenne eller avvise. Imidlertid ønsket redigeringsprogrammet i gruppen, Martin Bankov litt mer fleksibilitet og funksjonalitet når han er fullført sine aktiviteter. Ved hjelp av Arbeidsflytutforming i Office SharePoint Designer 2007, utformet Ola for en egendefinert arbeidsflyt med disse alternativene:

  • Godkjenne og publisere

  • Godkjenne men rute til Legal for gjennomgang

  • Avvise og returnere til writer

Hver av disse alternativene utløser forskjellige handlinger i egendefinerte arbeidsflyten.

Opprette regler-baserte arbeidsflyter

Du kan opprette arbeidsflyter som er basert på regler med Office SharePoint Designer 2007. Velg handlingen som utløser arbeidsflyten i Workflow Designer. Deretter angir du handlingene du vil at arbeidsflyten skal utføre, og du kan også identifisere betingelsene som disse handlingene utføres. I tillegg en arbeidsflyt kan ta med mange trinn slik at den kan evaluere og behandle flere sett med betingelser og handlinger.

Når du forstår grunnleggende byggesteinene i en arbeidsflyt, kan du raskt utforme en egendefinert arbeidsflyt. Grunnpilarene er følgende:

  • Hendelser    Det er en hendelse starter eller starter en arbeidsflyt. En egendefinert arbeidsflyt er alltid knyttet til én liste eller et bibliotek. Når du utformer arbeidsflyten, kan du velge hvilken liste du vil knytte den til. En hendelse i denne listen starter arbeidsflyten. Det finnes tre hendelser som kan starte en arbeidsflyt: (1) et element er opprettet. (2) et element er endret. eller (3) deltaker i en arbeidsflyt klikker en startknapp i et skjema for arbeidsflytstart.

  • Handlinger    En handling er mest grunnleggende målenhet for arbeid i en arbeidsflyt. Office SharePoint Designer 2007 tilbyr en rekke ferdiglagde, gjenbrukbare handlinger du kan inkludere i arbeidsflyten. Hvis du for eksempel kan arbeidsflyten opprette, kopiere, endre eller slette listen elementer (eller filer i et bibliotek); sjekke elementer inn eller ut; sende en e-postmelding. og opprette en oppgave til noen i oppgavelisten.

  • Betingelser    Når du utformer en arbeidsflyt, kan du opprette en regel som etablerer en betingelse der arbeidsflyten utfører handlingen som er tilknyttet bare hvis denne betingelse er SANN. Office SharePoint Designer 2007 inneholder flere ferdiglagde, gjenbrukbare betingelser for deg å innlemme i arbeidsflyten. Du kan for eksempel angi at arbeidsflyten utfører de tilknyttede handlingene bare hvis et element er opprettet eller endret i en bestemt tidsperiode, eller hvis den er opprettet eller endret av en bestemt person.

  • Trinn    En arbeidsflyt består av ett eller flere trinn. Hvert trinn kan inneholde en rekke handlinger og tilknyttede betingelser. Trinn kan du gruppere betingelser og handlinger slik at ett sett med regler (betingelser og handlinger) kan evalueres og utføres før en annen gruppe.

Hvis du vil at arbeidsflyten mer dynamisk og fleksibel, kan du legge til et skjema for arbeidsflytstart eller et egendefinert oppgaveskjema arbeidsflyten. Du kan bruke et skjema til å samle inn informasjon fra arbeidsflytdeltakerne på forhåndsangitte tider i arbeidsflyten og aktivere deltakere å samhandle med oppgavene for denne arbeidsflyten. Du utformer skjemaer ved hjelp av veiviserne, og Office SharePoint Designer 2007 genererer skjemaene automatisk når du er ferdig med å utforme arbeidsflyten.

Egendefinert arbeidsflyten for teknisk dokumentasjon teamet krever for eksempel tre ulike godkjenningsalternativer. Hvert alternativ utløser ulike arbeidsflythandlinger. Når Ola utformer arbeidsflyten, bruker han veiviseren for egendefinert oppgave til å opprette det egendefinerte oppgaveskjemaet, som vist her.

Dialogboksen Legg til felt i veiviseren

Når det er Ola ferdig utformingen av arbeidsflyten, genererer Office SharePoint Designer 2007 egendefinert oppgaveskjema. Når personer på teamet hans godkjenner dokumenter, kan de nå se følgende skjema i nettleseren. Dette skjemaet inneholder alternativer som Ola angitt i veiviseren for egendefinert oppgave.

Egendefinert oppgaveskjema

Automatisere forretningsprosesser

Hvis du oppretter et webprogram til å automatisere forretningsprosessen, åpnes Arbeidsflytutforming i Office SharePoint Designer 2007 opp nye muligheter. Med Arbeidsflytutforming, kan du integrere regler og arbeidsflytlogikk i webprogrammene uten å skrive en server-kode.

Teknisk dokumentasjon teamet vil for eksempel en arbeidsflyt som automatiserer flere av prosessen enn bare dokumentgodkjenning. Ved hjelp av Arbeidsflytutforming utvikler Ola en arbeidsflyt som gruppemedlemmer kan starte manuelt når dokumentet er klart for godkjenning. Arbeidsflyten oppretter en oppgave for å gå gjennom dokumentet og korrekturleseren velger ett av følgende tre alternativer som er beskrevet tidligere.

Ola utformer arbeidsflyten slik at den utfører forskjellige handlinger, avhengig av svaret som korrekturleseren sender i egendefinert oppgaveskjema:

  • Hvis korrekturleseren velger Godkjenn og publisere, arbeidsflyten kopierer dokumentet til et annet dokumentbibliotek som heter klar for publikasjonen, og sender en melding til teamet dokumentasjon.

  • Hvis korrekturleseren velger Godkjenn men rute til juridisk for se gjennom, arbeidsflyten kopierer dokumentet til enda et annet bibliotek kalt krever juridiske gjennomgang, og sender en melding til den juridiske avdelingen.

  • Hvis korrekturleseren velger avvise og returnere til Forfatter, arbeidsflyten sender en melding til skriveren med korrekturleserens tilbakemelding og oppdaterer elementet i dokumentbiblioteket for å vise de nyeste tilbakemeldingen.

I Arbeidsflytutforming trinn som inneholder denne betingelseslogikk ser ut som i figuren nedenfor.

Betingelseslogikk i Arbeidsflytutforming

Dette er bare ett trinn av arbeidsflyten. Over tid, Ola endre og utvide denne arbeidsflyten ved å legge til trinnene. Han kan også utforming nye egendefinerte arbeidsflyter som er knyttet til klar for publikasjonen biblioteket og biblioteket krever juridiske gjennomgang, og disse arbeidsflytene kan utløses når kontrollarbeidsflyt for Ola dokument opprettes det et element. Workflow Designer er en effektiv måte til raskt å automatisere forretningsprosesser og legge til betingelseslogikk i webprogrammene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×