Office
Logg på

Utføre en trinnvis overføring av e-post til Office 365

Du kan overføre innholdet i brukerpostbokser fra Exchange 2003- eller Exchange 2007-e-post til Office 365 over tid ved hjelp av en trinnvis overføring.

Denne artikkelen leder deg gjennom oppgavene for en trinnvis e-postoverføring. Det du trenger å vite om en trinnvis e-postoverføring til Office 365 gir deg en oversikt over overføringsprosessen. Når du er blitt fortrolig med innholdet i denne artikkelen, kan du bruke denne til å starte overføring av postbokser fra ett e-postsystem til et annet.

Hvis du vil ha fremgangsmåten for Windows PowerShell, kan du se Bruke PowerShell til å utføre en trinnvis overføring til Office 365.

Overføringsoppgaver

Her er oppgavene du må utføre når du er klar til å starte den trinnvise overføringen:

 1. Klargjøre for en trinnvis overføring

 2. Kontrollere at du eier domenet

 3. Bruke katalogsynkronisering til å opprette brukere i Office 365

 4. Opprette en liste over postbokser som skal overføres

 5. Koble Office 365 til e-postsystemet

 6. Overføre postboksene

 7. Starte jobben for trinnvis overføring

 8. Konvertere lokale postbokser til e-postaktiverte brukere

 9. Rute e-posten din direkte til Office 365

 10. Slette jobben for trinnvis overføring

 11. Fullføre oppgaver som skal utføres etter overføring

Klargjøre for en trinnvis overføring

Før du overfører postbokser til Office 365 ved hjelp av en trinnvis overføring, må du først utføre noen endringer i Exchange Server-miljøet.

Klargjøre for en trinnvis overføring

 1. Konfigurer Outlook overalt på lokal Exchange Server    E-postoverføringstjenesten bruker Outlook overalt (også kjent som RPC over HTTP) til å koble til den lokale Exchange Server. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook overalt for Exchange 2007 og Exchange 2003, kan du se følgende:

  Viktig!: Du må bruke et sertifikat utstedt av en klarert sertifiseringsinstans (CA) sammen med Outlook overalt-konfigurasjonen din. Outlook overalt kan ikke konfigureres med et selvsignert sertifikat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer du SSL for Outlook overalt.

 2. Valgfritt: Kontroller at du kan koble til Exchange-organisasjonen ved å bruke Outlook overalt    Prøv én av følgende metoder når du skal teste tilkoblingsinnstillingene.

 3. Angi tillatelser    Den lokale brukerkontoen som du bruker til å koble deg til din lokale Exchange-organisasjon (også kalt overføringsadministrator), må ha de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til de lokale postboksene som du vil overføre til Office 365. Denne brukerkontoen brukes når du kobler Office 365 til e-postsystemet senere i denne prosedyren.

 4. Administratoren må ha én av følgende tillatelsessett for å kunne overføre postbokser:

  • Være tildelt FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks og tildelt WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen på de lokale brukerkontoene.

   eller

  • Være tildelt Receive As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostbokser, og WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen på de lokale brukerkontoene.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir disse tillatelsene, kan du se Tilordne Exchange-tillatelser til å overføre postbokser til Office 365.

 5. Deaktiver Unified Messaging (UM)    Hvis UM er aktivert for de lokale postboksene du skal overføre, må du slå av UM før overføringen. Slå på UM for postboksene når overføringen er fullført. For trinnvis veiledning kan du se deaktivere Unified Messaging.

Kontrollere at du eier domenet

Under overføringen blir SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) for hver lokale postboks brukt til å opprette e-postadressen for en ny Office 365-postkasse. Det lokale domenet må være bekreftet som et domene du eier i Office 365-organisasjonen, for å kunne kjøre en trinnvis overføring.

Bruke domeneveiviseren til å bekrefte at du eier det lokale domenet

 1. Obs!: Du må være global administrator i Office 365 for å fullføre disse trinnene.

  Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. velg Konfigurer > Domener.

 3. Klikk Legg til domene Legg til-ikonetadministrer domener-siden for å starte domeneveiviseren.

 4. Velg Angi et domenenavn og bekreft eierskap på siden Legge til et domene i Office 365.

 5. Skriv inn domenenavnet (for eksempel Contoso.com) du bruker for den lokale Exchange-organisasjonen, og velg deretter Neste.

 6. På siden for å bekrefte at du eier <domenenavnet ditt> velger du DNS-verten din fra listen, eller Generelle instruksjoner, hvis aktuelt.

 7. Følg instruksjonene for leverandøren av DNS-vertstjenestene. TXT-posten blir vanligvis valgt for å bekrefte domeneeierskapet.

  Du kan også finne TXT- eller MX-verdien som er spesifikk for Office 365-leieren din, ved å følge instruksjonene i Samle inn informasjonen du trenger for å opprette DNS-poster i Office 365.

  Når du har lagt til en TXT- eller MX-post, bør du vente i omtrent 15 minutter før du fortsetter til neste trinn.

 8. I domeneveiviseren for Office 365 velger du ferdig, bekreft nå, og deretter vil du se en bekreftelsesside. Velg Finish.

  Hvis du ikke ser bekreftelsessiden, venter du litt og prøver på nytt.

  Du må ikke fortsette til neste trinn i domeneveiviseren. Du har nå bekreftet at du eier det lokale Exchange-organisasjonsdomenet og er klar til å fortsette med en e-postoverføring.

Bruke katalogsynkronisering til å opprette brukere i Office 365

Du bruker katalogsynkronisering til å opprette alle lokale brukere i Office 365-organisasjonen.

Du må lisensiere brukerne etter at de er opprettet. Du har 30 dager på å legge til lisenser etter at brukerne er opprettet. Se Fullføre oppgaver som skal utføres etter overføring for en trinnvis fremgangsmåte for å legge til lisenser.

Opprette nye brukere

 • Du kan bruke Microsoft Azure Active Directory Synchronization Tool eller Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD-synkronisering) til å synkronisere og opprette lokale brukere i Office 365. Når postboksene er overført til Office 365, kan du administrere brukerkontoene i den lokale organisasjonen og de synkroniseres med Office 365-organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Katalogintegrering.

Opprette en liste over postbokser som skal overføres

Når du har bestemt hvilke brukere med lokale postbokser som skal overføres til Office 365, bruker du en kommadelt fil (CSV) til opprette en overføringsgruppe. Hver rad i CSV-filen, som brukes av Office 365 til å kjøre overføringen, inneholder informasjon om en lokal postboks.

Obs!: Det er ingen grense for hvor mange postbokser du kan overføre til Office 365 med en trinnvis overføring. CSV-filen for en overføringsgruppe kan inneholde maksimalt 2 000 rader. Hvis du vil overføre mer enn 2 000 postbokser, oppretter du flere CSV-filer og bruker hver fil til å opprette en ny overføringsgruppe.

Attributter som støttes

CSV-filen for en trinnvis overføring støtter følgende tre attributter. Hver rad i CSV-filen tilsvarer en postboks og må inneholde en verdi for hvert av disse attributtene.

Attributt

Beskrivelse

Obligatorisk?

E-postadresse

Angir den primære SMTP-e-postadressen, for eksempel pilarp@contoso.com, for lokale postbokser.

Bruk den primære SMTP-adressen for lokale postbokser og ikke bruker-ID-er fra Office 365. Hvis for eksempel det lokale domenet heter contoso.com, men e-postdomenet for Office 365 heter service.contoso.com, bruker du domenenavnet contoso.com for e-postadresser i CSV-filen.

Obligatorisk

Passord

Passordet som skal angis for den nye Office 365-postboksen. Passordbegrensninger som brukes på Office 365-organisasjonen, gjelder også for passordene i CSV-filen.

Valgfri

ForceChangePassword

Angir om brukere må endre passordet første gang de logger på den nye Office 365-postboksen. Bruk True eller False for denne parameterverdien.

Obs!: Hvis du har implementert en løsning med enkel pålogging ved distribusjon av Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) eller høyere i den lokale organisasjonen, må du bruke False for verdien til ForceChangePassword-attributtet.

Valgfri

CSV-filformat

Her er et eksempel på formatet i CSV-filen. I dette eksemplet overføres tre lokale postbokser til Office 365.

Den første raden eller overskriftsraden i CSV-filen inneholder navnene på attributtene, eller felt, som er angitt i radene under. Hvert attributtnavn er atskilt med komma.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Hver rad under overskriftsraden representerer én bruker, og inneholder informasjon som skal brukes til å overføre postboksen til brukeren. Attributtverdiene i hver rad må være i samme rekkefølge som attributtnavnene i overskriftsraden.

Bruk et hvilket som helst tekstredigeringsprogram eller et program som Excel til å opprette CSV-filen. Lagre filen som en CSV- eller TXT-fil.

Obs!: Hvis CSV-filen inneholder ikke-ASCII-tegn eller spesialtegn, lagrer du CSV-filen med UTF-8- eller en annen Unicode-koding. Avhengig av programmet som brukes, kan det være enklere å lagre CSV-filen med UTF-8 eller en annen Unicode-koding når de nasjonale og regionale innstillingene på datamaskinen samsvarer med språket som brukes i CSV-filen.

Koble Office 365 til e-postsystemet

Et overføringsendepunkt inneholder innstillingene og legitimasjonen som kreves for å koble den lokale serveren som er vert for postbokser du skal overføre, til Office 365. For en trinnvis overføring oppretter du et Outlook overalt-overføringsendepunkt. Ett overføringsendepunkt opprettes for bruk i alle overføringsgruppene.

Opprette et overføringsendepunkt

 1. Gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 3. Velg Mer Mer-ikonet > Overføringsendepunkter.

  Velg Overføringsendepunkt.
 4. Velg Ny Ny-ikon på siden Overføringsendepunkter.

 5. Velg Outlook overalt > Neste på siden Velg type overføringsendepunkt.

 6. På siden Angi lokal kontolegitimasjon skriver du inn følgende informasjon:

  • E-postadresse      Skriv inn e-postadressen til en bruker i den lokale Exchange-organisasjonen som skal overføres. Office 365 tester tilkoblingen til denne brukerens postboks.

  • Konto med privilegier      Skriv inn brukernavnet (domene\brukernavnformat eller en e-postadresse) for en konto som har de nødvendige administrative tillatelsene i den lokale organisasjonen. Office 365 bruker denne kontoen til å oppdage overføringsendepunktet og til å teste tillatelsene som er tilordnet til denne kontoen, ved å forsøke å få tilgang til postboksen ved hjelp av den angitte e-postadressen.

  • Passord for konto med privilegier     Skriv inn passordet for kontoen med privilegier som er administratorkontoen.

 7. Velg Neste, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis Office 365 kobles til kildeserveren, vises tilkoblingsinnstillingene. Velg Neste.

   Bekreftet tilkobling for Outlook overalt-endepunkt.
  • Hvis testtilkoblingen til kildeserveren ikke lykkes, må du angi følgende informasjon:

   • Exchange server     Skriv inn fullstendig domenenavn (FQDN) for den lokale Exchange Server. Dette er vertsnavnet til postboksserveren din, for eksempel EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxy-server     Skriv inn det fullstendige domenenavnet for RPC-proxy-serveren for Outlook overalt. Vanligvis er proxy-serveren den samme som nettadressen for Outlook Web App. For eksempel mail.contoso.com, som også er nettadressen til proxy-serveren som Outlook bruker for å koble seg til en Exchange Server

 8. På siden Angi generell informasjon skriver du inn et navn for overføringsendepunktet, for eksempel Test5-endepunkt. La de andre to boksene stå tomme for å bruke standardverdiene.

  Navn for overføringsendepunkt.
 9. Velg Ny for å opprette overføringsendepunktet.

  Kjør kommandoen i eksempel 4 i Test-MigrationServerAvailability for å bekrefte at Exchange Online er koblet til den lokale serveren.

Overføre postboksene

Du oppretter og kjører deretter en overføringsgruppe for å overføre postbokser til Office 365.

Opprette en jobb for trinnvis overføring

For en trinnvis overføring overfører du postbokser gruppevis – én overføringsgruppe for hver CSV-fil du opprettet.

Opprette en jobb for trinnvis overføring

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg Ny Ny-ikon > Overfør til Exchange Online.

  Velg Overfør til Exchange Online
 3. På siden Velg en overføringstype velger du Trinnvis overføring > neste.

 4. Velg Bla gjennomVelg brukerne-siden, og velg CSV-filen som skal brukes for denne overføringsgruppen.

  Når du har valgt en CSV-fil, kontrollerer Office 365 CSV-filen for følgende:

  • Den er ikke tom.

  • Den bruker kommadelt formatering.

  • Den inneholder ikke mer enn 2 000 rader.

  • Den inneholder den nødvendige EmailAddress-kolonnen i overskriftsraden.

  • Alle radene har samme antall kolonner som overskriftsraden.

  Hvis noen av kontrollene mislykkes, vil du få en feilmelding som beskriver årsaken til feilen. Du må nå løse eventuelle feil i CSV-filen og sende den på nytt for å opprette en overføringsgruppe. Når CSV-filen er validert, vises antall brukere som er oppført i CSV-filen, som antall postbokser for overføring.

 5. Velg neste.

 6. På siden Bekreft overføringsendepunktet kontrollerer du informasjonen om overføringsendepunktet som er oppført, og velger neste.

  Ny overføringsgruppe med bekreftet endepunkt.
 7. Flytt konfigurasjon-siden skriver du inn navnet (ingen mellomrom eller spesialtegn) på overføringsgruppen og velger deretter neste. Dette navnet vises i listen over overføringsgrupper på Overføring-siden når du har opprettet overføringsgruppen.

 8. Velg ett av følgende alternativer på Start partiet-siden:

  • Start jobben automatisk     Overføringsgruppen startes så snart du lagrer den nye overføringsgruppen. Jobben startes og har statusen Synkroniserer.

  • Start bunken manuelt senere     Overføringsgruppen er opprettet, men er ikke startet. Statusen for overføringsgruppen er satt til Opprettet. Når du skal starte en overføringsgruppe, velger du det på instrumentbordet for overføring, og velger deretter Start.

 9. Velg ny for å opprette overføringsgruppen.

  Den nye overføringsgruppen vises på instrumentbordet for overføring.

Starte jobben for trinnvis overføring

Hvis du opprettet en overføringsgruppe og konfigurerte den til å bli startet manuelt, kan du starte den ved hjelp av administrasjonssenteret for Exchange.

Starte en jobb for trinnvis overføring

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og velg deretter Start.

 3. Hvis en overføringsgruppe blir startet, endres statusen på overføringsinstrumentbordet til Synkroniserer.

  Overføringsgruppe synkroniseres

Bekrefte at overføringstrinnet fungerte

Du kan følge synkroniseringsstatusen på overføringsinstrumentbordet. Hvis det oppstår feil, kan du vise en loggfil som gir deg mer informasjon om feilene.

Du kan også kontrollere at brukere blir opprettet i Administrasjonssenter for Office 365 mens overføringen blir utført.

Konvertere lokale postbokser til e-postaktiverte brukere slik at overførte brukere kan få tilgang til e-posten sin

Etter at du har overført en gruppe med postbokser, må du på en eller annen måte la brukerne få tilgang til e-posten sin. En bruker som har fått postboksen overført, har nå både en postboks lokalt og en i Office 365. Brukere som har en postboks i Office 365, vil ikke lenger motta ny e-post i den lokale postboksen.

Siden du ikke er ferdig med overføringene, er du ikke klar til å dirigere alle brukerne til Office 365 for e-posten sin. Så hva gjør du da for dem som har begge deler? Du kan endre de lokale postboksene som du allerede har overført til e-postaktiverte brukere. Når du endrer fra en postboks til en postaktivert bruker, kan du dirigere brukeren til Office 365 for å få tilgang til e-posten sin i stedet for å gå til den lokale postboksen.

En annen viktig grunn for å konvertere lokale postbokser til e-postaktiverte brukere, er å beholde proxy-adresser fra Exchange Online-postboksene ved å kopiere proxy-adressene til de e-postaktiverte brukerne. Dette lar deg administrere skybaserte brukere fra den lokale organisasjonen ved hjelp av Active Directory. Hvis du bestemmer deg for å ta den lokale Exchange-organisasjonen ut av drift etter at alle postboksene er overført til Exchange Online, beholdes proxy-adressene du kopierte til de e-postaktiverte brukerne, i lokal Active Directory.

For mer informasjon og nedlasting av skript som du kan kjøre for å konvertere postbokser til e-postaktiverte brukere, kan du se følgende:

Valgfritt: Gjenta overføringstrinnene

Du kan kjøre overføringsgrupper samtidig eller én og én. Gjør det som er praktisk i henhold til planen og muligheten for å gi hjelp til brukerne etter hvert som de fullfører overføringen. Husk at hver overføringsgruppe har en grense på 2 000 postbokser.

Når du har overført alle til Office 365, er du klar til å begynne å sende e-post direkte til Office 365 og ta det gamle e-postsystemet ut av drift.

Valgfritt: Redusere e-postforsinkelser

Du trenger ikke gjøre denne oppgaven, men hvis du hopper over den, kan det ta lengre tid før e-posten dukker opp i de nye Office 365-postboksene.

Når personer utenfor organisasjonen sender deg e-post, dobbeltsjekker ikke e-postsystemene deres hvor de skal sende den e-posten hver gang. I stedet lagrer systemene plasseringen til e-postsystemet ditt basert på en innstilling i DNS-serveren som kalles en TTL (time-to-live). Hvis du endrer plasseringen til e-postsystemet ditt før TTL utløper, forsøker de å sende e-posten til den gamle plasseringen før de forstår at plasseringen er endret. Dette kan føre til forsinkelser i e-postleveringen. En måte å unngå dette på, er å senke TTL-verdien som DNS-serveren gir til servere utenfor organisasjonen. Dette fører til at de andre organisasjonene oppdaterer plasseringen til e-postsystemet ditt oftere.

Hvis du bruker et kort intervall, for eksempel 3 600 sekunder (en time) eller mindre, betyr det at de fleste e-postsystemene vil be om en oppdatert plassering hver time. Vi anbefaler at du setter intervallet minst like lavt før du starter e-postoverføringen. Dette gjør at alle systemene som sender deg e-post, får nok tid til å behandle endringen. Deretter, når du har foretatt den endelige overgangen til Office 365, kan du endre TTL-verdien tilbake til et lengre intervall.

Du kan endre TTL-innstillingen i e-postsystemets postutvekslerpost, også kalt MX-posten. Denne finnes i det offentlige DNS-systemet. Hvis du har mer enn én MX-post, må du endre verdien i hver post til 3 600 sekunder eller mindre.

Hvis du trenger hjelp til å konfigurere DNS-innstillingene, kan du gå til DNS-veiledningen for Office 365.

Rute e-post direkte til Office 365

E-postsystemer bruker en DNS-post som kalles MX-post, til å finne ut hvor e-posten skal leveres. Under e-postoverføringen pekte MX-posten din til det lokale e-postsystemet. Nå som e-postoverføringen til Office 365 er fullført for alle brukerne, må du sette MX-posten til å peke til Office 365. Dette bidrar til å sikre at innkommende e-post blir levert til Office 365-postboksene. Når du flytter MX-posten, får du også muligheten til å slå av det gamle e-postsystemet.

Det finnes spesifikke instruksjoner for å endre MX-postenfor mange DNS-leverandører. Hvis DNS-leverandøren din ikke er inkludert, eller hvis du vil ha en oversikt over de generelle instruksjonene, har vi også tatt med generelle instruksjoner for MX-poster.

Det kan ta opptil 72 timer før e-postsystemene til kundene og partnerne dine registrerer den endrede MX-posten. Vent minst 72 timer før du fortsetter til neste oppgave.

Slette jobben for trinnvis overføring

Når du har endret MX-posten og kontrollert at all e-post blir rutet til Office 365-postboksene, kan du slette jobbene for trinnvis overføring. Kontroller følgende før du sletter en overføringsgruppe:

 • Alle brukerne i overføringsgruppen bruker Office 365-postboksene sine. Etter at overføringsgruppen er slettet, blir e-post som sendes til postbokser på den lokale Exchange Server, ikke kopiert til tilsvarende Office 365-postbokser.

 • Office 365-postbokser ble synkronisert minst én gang etter at systemet begynte å sende e-post direkte til dem. Hvis du vil gjøre dette, må du kontrollere at verdien i boksen Sist synkronisert, tidspunkt for overføringsgruppen er nyere enn når systemet begynte å rute e-post direkte til Office 365-postbokser.

Når du sletter en jobb for trinnvis overføring, rydder overføringstjenesten opp alle poster relatert til overføringsgruppen og sletter deretter overføringsgruppen. Overføringsgruppen fjernes fra listen over overføringsgrupper på overføringsinstrumentbordet.

Slette en jobb for trinnvis overføring

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og velg deretter Slett.

  Det kan ta noen minutter å slette overføringsgruppen.

 3. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 4. Kontroller at overføringsgruppen ikke lenger er oppført på overføringsinstrumentbordet.

Fullføre oppgaver som skal utføres etter overføring

Når postboksene har blitt overført til Office 365, finnes det overføringsoppgaver som må fullføres etterpå.

Fullføre oppgaver som skal utføres etter overføring

 1. Aktiver Office 365-brukerkontoer for de overførte kontoene ved å tilordne lisenser.    Hvis du ikke tilordner en lisens, blir postboksen deaktivert når løpeperioden (30 dager) avsluttes. Hvis du vil tilordne en lisens i Administrasjonssenter for Office 365, kan du se Tilordne lisenser for Office 365 for bedrifter.

 2. Opprett en DNS-post for autosøk slik at brukere enkelt kan få tilgang til postboksene sine.    Når alle lokale postbokser er overført til Office 365, kan du konfigurere en DNS-post for autosøk for Office 365-organisasjonen for å gjøre det mulig for brukere å koble seg til de nye Office 365-postboksene på en enkel måte med Outlook og mobile klienter. Denne nye DNS-posten for autosøk må bruke samme navneområde som du bruker for Office 365-organisasjonen. Hvis for eksempel det skybaserte navneområdet er cloud.contoso.com, er DNS-posten for autosøk som du trenger å opprette: autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 bruker en CNAME-post til å implementere autosøktjenesten for Outlook og mobile klienter. CNAME-posten for autosøk må inneholde følgende informasjon:

  • Alias:autodiscover

  • Target:autodiscover.outlook.com

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

 3. Ta lokale Exchange-servere ut av drift.    Når du har kontrollert at all e-post blir rutet direkte til Office 365-postboksene, har fullført overføringen og ikke lenger må vedlikeholde den lokale e-postorganisasjonen, kan du avinstallere Exchange.

  Du finner mer informasjon i følgende artikler:

  Obs!: Hvis Exchange tas ut av drift, kan det ha utilsiktede konsekvenser. Før du tar den lokale Exchange-organisasjonen ut av drift, anbefaler vi at du kontakter Microsoft Kundestøtte.

Se også

Det du trenger å vite om en trinnvis e-postoverføring til Office 365

Måter å overføre e-post til Office 365 på

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×