Typekonverteringsfunksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hver funksjon konverterer en uttrykk til en bestemt datatype.

Syntaks

CBool ( uttrykk )

CByte ( uttrykk )

CCur ( uttrykk )

CDate ( uttrykk )

CDbl ( uttrykk )

CDec ( uttrykk )

CInt ( uttrykk )

CLng ( uttrykk )

CSng ( uttrykk )

CStr ( uttrykk )

CVar ( uttrykk )

Obligatoriske uttrykketargument er enhver strenguttrykk eller numerisk uttrykk.

Returnere typer

Funksjonsnavnet avgjør Returtypen som vist i følgende:

Funksjon

Returtype

Området for uttrykk argumentet

CBool

Boolsk

Et gyldig streng eller numeriske uttrykk.

CByte

Byte

0 til 255.

CCur

Valuta

-922,337,203,685,477.5808 til 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Dato

Et gyldig datauttrykk.

CDbl

Dobbel

-1.79769313486231E308 til
-4, 94065645841247E-324 for negative verdier. 4, 94065645841247E-324 til 1, 79769313486232E308 for positive verdier.

CDec

Desimal

+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 for tall, det vil si tall uten desimaler. Tall med 28 desimaler, området er
+/-7,9228162514264337593543950335. Det minste mulige ikke-null-tallet er 0,0000000000000000000000000001.

CInt

Heltall

-32 768 til 32 767. brøker avrundes.

CLng

Lang

-2,147,483,648 til 2 147 483 647; brøker avrundes.

CSng

Enkel

-3, 402823E38 til - 1, 401298E-45 for negative verdier. 1, 401298E-45 til 3, 402823E38 for positive verdier.

CStr

Streng

Returnerer for CStr, avhenger av uttrykk -argumentet.

CVar

Variant

Samme område som doble for numeriske verdier. Samme område som streng for ikke-numeriske tegn.


Kommentarer

Hvis uttrykk som er sendt til funksjonen er utenfor området for datatypen det konverteres til, oppstår det en feil.

Du kan vanligvis dokumentere koden ved hjelp av konverteringsfunksjoner datatypen til å vise resultatet av noen operasjoner bør uttrykkes som en bestemt datatype i stedet for standard datatype. For eksempel bruke CCur til å gjennomføre aritmetiske i tilfeller der enkel presisjon, dobbel presisjon eller heltall aritmetiske vanligvis forekommer.

Du bør bruke konverteringsfunksjoner datatypen i stedet for Val til internasjonalt konverteringer fra en datatype til en annen. Hvis du for eksempel når du bruker CCur, forskjellige desimalskilletegn, tusenskilletegn, og ulike Valutaalternativer for gjenkjennes riktig avhengig av de nasjonale innstillingene på datamaskinen.

Når brøken er nøyaktig 0,5, CInt og CLng runder alltid til nærmeste partall. Hvis du for eksempel runder 0,5 til 0, og 1,5 rundes til 2. CInt og CLng varierer fra løse og Int -funksjonen, som Avkort i stedet for å avrunde, brøkdelen av et tall. Løse og Int returnerer alltid en verdi av samme type som sendes inn.

Bruk IsDate -funksjonen til å avgjøre om dato kan konverteres til en dato eller klokkeslett. CDate gjenkjenner dato- og tid litteraler i tillegg til noen tall som faller innenfor akseptabel datointervallet. Når du konverterer et tall til en dato, konverteres heltallsdelen til en dato. Noen brøken av tallet konverteres til en klokkeslettet, regnet fra midnatt.

CDate gjenkjenner datoformater i henhold til nasjonal innstilling innstillingen for systemet. Kan ikke fastsette riktig rekkefølge i dag, måned og år hvis det er angitt i et annet format enn en av datoinnstillingene for gjenkjennelig. I tillegg gjenkjennes ikke et langt datoformat Hvis det også inneholder strengen dag av-uken.

Det finnes også en CVDate -funksjon for kompatibilitet med tidligere versjoner av Visual Basic. Syntaksen for funksjonen CVDate er identisk med CDate -funksjonen imidlertid CVDate returnerer en Variant som som undertypen er dato i stedet for en faktisk dato -type. Siden det er nå en innebygd dato -type, er det ikke lenger behov for CVDate. På samme måte kan oppnås ved å konvertere et uttrykk til en dato, og deretter tilordne den til en Variant. Denne metoden er konsekvent med konverteringen av alle andre innebygde typer til tilsvarende undertyper av Variant .

Obs!: CDec -funksjonen returnerer ikke en atskilt datatype. i stedet returnerer den alltid en Variant som inneholder verdien som er konvertert til undertypen desimaler .

Eksempler

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

CBool-funksjonen

Tips!: Uttrykksverktøyet med IntelliSense begynnelsen i Access 2010 lar deg få uttrykkene riktig.

Dette eksemplet brukes CBool -funksjonen til å konvertere et uttrykk til en boolsk. Hvis uttrykket evalueres til en annen verdi enn null, returnerer CBoolSann. Ellers returneres False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

CByte-funksjonen

Dette eksemplet brukes CByte -funksjonen til å konvertere et uttrykk til en Byte.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

CCur-funksjonen

Dette eksemplet brukes CCur -funksjonen til å konvertere et uttrykk til en Valuta.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

CDate-funksjonen

Dette eksemplet brukes CDate -funksjonen til å konvertere en streng til en dato. Generelt anbefales ikke vanskelig kodespråk datoer og klokkeslett som strenger (som vist i dette eksemplet). Bruke dato- og tid litteraler, for eksempel #2/12/1969 # og # 4:45:23 PM #, i stedet.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

CDbl-funksjonen

Dette eksemplet brukes CDbl -funksjonen til å konvertere et uttrykk til en dobbel.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

CDec-funksjonen

Dette eksemplet brukes CDec -funksjonen til å konvertere en numerisk verdi til et desimaltall.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

CInt-funksjonen

Dette eksemplet brukes CInt -funksjonen til å konvertere en verdi til et heltall.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

CLng-funksjonen

Dette eksemplet brukes CLng -funksjonen til å konvertere en verdi til en lang.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

CSng-funksjonen

Dette eksemplet brukes CSng -funksjonen til å konvertere en verdi til en enkelt.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

CStr-funksjonen

Dette eksemplet brukes CStr -funksjonen til å konvertere en numerisk verdi til en streng.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

CVar-funksjonen

Dette eksemplet brukes CVar -funksjonen til å konvertere et uttrykk til en Variant.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×