Trenodefigurer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er to trenodefigurer på sjablongen Felles kontroller: Trenode (øverste nivå) og Trenode (underordnet). Du kan lage en trestruktur ved å koble underordnede figurer til figurer på øverste nivå.

Trenode (øverste nivå)

Det finnes tre tilkobling peker Bilde av koblingspunkt – blå X på figuren Trenode (øverste nivå). Én for en sideordnet node, én for en underordnet node og én for en figur for små ikoner.

Koblingspunkt for sideordnet node.

Koble en figur for underordnet trenode til dette koblingspunktet for å opprette en likestilt node.

Koblingspunkt for underordnet node.

Koble en figur for underordnet trenode til dette koblingspunktet for å opprette en underordnet node.

Koblingspunkt for ikon

Koble en figur for små ikoner til dette koblingspunktet for å legge til et ikon i noden.

Tre trenodefigur (underordnet)

Tre trenodefigur (underordnet) figuren har forlengelseslinjer som sporer en bane til nodene de er koblet til. Bruk kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak til å forlenge linjene.

Trenodefigur (underordnet) koblet til en figur på øverste nivå.

Bildeforklaring 1 Forlengelseslinjer sporer banen fra underordnet node til øverste node.

Bildeforklaring 2 Kontrollhåndtak for forlengelseslinjer.

Spesialfunksjoner

 • Du kan justere avstanden mellom to noder ved å merke én av figurene og dra kontrollhåndtaket.

 • Du kan skjule eller vise grenlinjene ved å høyreklikke figuren og klikke Vis grenlinjer.

  Obs!: Hvis du ikke ser grenlinjene på tegningen din, kan du prøve å deaktivere rutenettet ved å klikke RutenettVis-menyen.

Høyreklikkommandoer

 • Skjult (+) angir at det finnes skjulte noder under denne noden.

 • Utvidet (-) angir at alle nodene direkte under denne noden, er synlige.

 • Ikke-utvidet (uten +/-) angir at det ikke finnes noder under denne noden.

 • Sett av plass til ikon gir plass til å lime en figur for små ikoner til koblingspunktet direkte til venstre for noden.

 • Vis grenlinjer skjuler eller viser de svake linjene som kobler de underordnede figurene til figurene på øverste nivå.

  Obs!: 

  • Hvis det ikke er plass til et ikon, eller du ikke ser koblingspunktet, høyreklikker du figuren og merker av for Sett av plass til ikon.

  • Hvis trenoden er utvidet (-), velger du en åpen mappe for noden. Hvis den er skjult (+), velger du en lukket mappe.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×