TopValues-egenskap

Du kan bruke TopValues-egenskapen til å returnere et spesifikt antall poster eller en prosentdel av poster som oppfyller vilkårene du angir. Du kan for eksempel returnere de øverste 10 verdiene eller de øverste 25 prosentene av alle verdiene i et felt.

Obs!: TopValues-egenskapen gjelder bare for tilføyings-, lag-tabell- og utvalgsspørringer.

Innstilling

TopValues-egenskapen er en -heltallverdi som representerer det nøyaktige antallet verdier som skal returneres eller et tall etterfulgt av et prosenttegn (%), som representerer prosentdelen poster som skal returneres. Hvis du for eksempel vil returnere de 10 høyeste verdiene, setter du TopValues-egenskapen til 10, og hvis du vil returnere de øverste 10 prosentene av verdiene, setter du TopValues-egenskapen til 10 %.

Du kan ikke angi denne egenskapen direkte i koden. Det er angitt i SQL-visning av spørringsvindu ved hjelp av en TOP n eller TOP n PERCENT-setning i SQL-uttrykket.

Du kan også angi TopValues-egenskapen ved hjelp av egenskapsarket for spørringen eller TopValues-boksen underVerktøyUtforming-fanen.

Obs!: TopValues-egenskapen i egenskapsarket for spørringen og på Utforming-fanen er en kombinasjonsboks som inneholder en liste over verdier og prosentverdier. Du kan velge én av disse verdiene, eller du kan skrive inn en hvilken som helst gyldig innstilling i boksen.

Kommentarer

Vanligvis kan du bruke TopValues-egenskapsinnstillingen sammen med sorterte felt. Feltet du vil vise høyeste verdier for, bør være feltet lengst til venstre som har Sorter avmerket i utformingsrutenettet for spørringen. En stigende sortering returnerer de nederste postene, og en synkende sortering returnerer de øverste postene. Hvis du angir at et bestemt antall poster skal returneres, vil alle poster med verdier som samsvarer med verdien i den siste posten også returneres.

Anta for eksempel at et sett med ansatte har følgende totalsalg.

Salg

Selger

90 000

Alvestad

80 000

Høgdal

70 000

Rosendal

70 000

Østrem

60 000

Andresen

50 000

Koch


Hvis du angir TopValues-egenskapen til 3 med synkende sortering i Salg-feltet, returnerer Microsoft Office Access 2007 følgende fire poster.

Salg

Selger

90 000

Alvestad

80 000

Høgdal

70 000

Rosendal

70 000

Østrem


Obs!: Hvis du vil returnere de øverste eller nederste verdiene uten å vise dupliserte verdier, kan du sette UniqueValues-egenskapen i egenskapsarket for spørringen til Ja.

Eksempel

Det følgende eksemplet tilordner en SQL-streng som returnerer de 10 mest kostbare produktene til RecordSource-egenskapen for et skjema som viser de 10 mest kostbare produktene.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×