Tips om hvordan du sporer effekten av markedsføring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Markedsføring, vil du vite hva som fungerer og hva som ikke slik at du kan gjøre mer av først og mindre av andre. Ved å holde oversikt over svar som du kommer til en markedsføringskampanje og forstå hva forårsaket responsen, kan du se hvilke taktikker som, og som ikke er endret. Det er nyttig oppnå du en høy retur for markedsføring investeringene.

Hva vil du gjøre?

Finne ut hva du må følge opp

Hvordan bra går det?

Isolere variablene

Angi sporingsmekanismer

Spore svarene på kampanjen

Skrive ut en mottakerliste

Spore på Internett

Spore fra Business Contact Manager

Evaluere kampanjen

Forberede neste markedsføringskampanje

Lagre en snarvei til en mottakerliste

Eksportere mottakerlisten til en ny fil

Finne ut hva du må følge opp

Informasjon som du har samlet inn om kunder er grunnlaget for effektive markedsføringskampanjer. Når du samle inn kundenes personlige egenskaper og ordne kunder i grupper som har felles egenskaper, blir det mulig å se mønstre i svarene som er basert på deres felles kjennetegn.

Når du kobler kundenes respons til viktige, personlige opplysninger som påvirket de gir respons, utvikle en rik store kunnskapsbase til å fungere kundene bedre og forbedre vellykkede markedsføringskampanjer i fremtiden.

Her er noen eksempler på Egenskaper som du kan spore og hva du kan lære fra dem:

 • Gjenta kunder Hvis du identifiserer gjentakelse kunder, kan du kontakte vedkommende å finne ut hvorfor de kommer tilbake, eller for å fortelle dem om salg og spesialtilbud.

 • Sjeldne kunder Hvis du ikke har hørt fra kunder i en stund, kan du tilby rabatt eller andre motiveringsfaktor for å få. Eller du kan også kontakte dem for å finne ut hvordan du kan oppmuntre deres retur.

 • Kunde-plassering Hvis du vet hvor direkte, du kan tilby kundene i en bestemt region produkter eller tjenester som gir mening for deres avgjørende eller plassering.

 • Kundenes kjønn Hvis du vet kundenes kjønn, kan du gi informasjon om produkter og tjenester som bare er relevante for kvinner eller menn.

 • Kunden alder Hvis du vet kundenes alder, kan du gi produkter eller tjenester som er rettet mot stadier i livet (for eksempel planlegging av pensjonen strategier for referansene i deres pensjonsplanlegging og på dem i registrert).

 • Tidligere kjøp Hvis du innkjøpshistorikk for kunder som har svart på utsendelser og målet er å utvide kundebase, kan du kjøpe en adresseliste med personer som har kjøpt samme produkter og sende dem en lignende masseutsendelse.

 • Svar-innstillingen Du kan angi hver kunde med en annen oppfølging som passer til kundens svar ved hjelp av mottakernes svar. Noen kunder kan svare ved telefon, andre med et besøk og andre via e-post. Hver av disse foreslår at du samsvarer med kundenes innstillinger med foretrekker.

Hvordan bra går det?

Mens du samler inn informasjon om kunder, vil du også ønsker å spore hvor godt markedsføringen arbeider. Du må finne ut hvilke av mange variabler du vil teste, og hvordan du kan måle deres påvirkning. For eksempel hvis du bruker et postkort-postprogram, kanskje du vil prøve mer enn én utforming eller tilby og spore for hver. Annen informasjon som kan være nyttig å spore omfatter:

 • Rente for svar For alle kundene du kontaktet, hvor mange svart?

 • Insentiv svar Hvis du har oppgitt noen få ulike tilbud oppfordrer kunder til å svare, kan du spore hvilke insentiver spør største responsen.

 • Metode for kontakt Hvis du vil gi kunder ulike metoder for å svare, for eksempel ved postkort, telefonsamtale, e-postmelding, besøk, en katalog eller webområde – du kan spore svarene du mottar for hver. Hvis du bruker ulike metoder for å kontakte kundene dine, kan du spore dem for å se hvilken mest vellykket måte som gir et svar.

Isolere variablene

Pass på at du isolere variablene eller senere analyse kan være vanskelig. Hvis du for eksempel hvis du bruker to forskjellige postkort utforminger og hver utforming informerer om et annet tilbud, være det vanskelig å analysere én postkort mottar senere på grunn av utformingen eller tilbudet.

Til toppen av siden

Angi sporingsmekanismer

Finne ut hvordan du best kan innhente informasjonen du trenger å evaluere hvor effektiv kampanjen. Hvis firmaet har flere telefonlinjer, og du bruker ulike utforminger eller tilbud for en eksempler på annen informasjon, kan du gi et annet telefonnummer, URL-adressen, eller Tilbudskode Hvis du vil måle svaret hver utforming.

Hvis du tilbyr gavekort, vil du sannsynligvis du legge til unike sporingsnumre. Hvis du tilbyr kuponger og vil du vite hvem som bruker dem, og hva du må legge til en unik kode for hver kupong.

Når du legger til en kode på et gavekort, kan du knytte et element fra lager til gavekortet og spore dette elementet. Hvis du tilbyr kuponger, legge til en unik kode på hver kupong kan hindre at kunder deler kopier av kuponger. Det er sjelden nyttig å legge til unike koder invitasjoner til arrangementer. Du må følge opp bare kundenes navn. For mer informasjon, kan du se legge til sporingsnumre på gavekort eller kuponger.

Til toppen av siden

Spore svarene på kampanjen

Du har sendt ut kampanjen. Nå er du klar til å spore svarene. Dokumentere resultatene for å se hvilke variabler arbeid og som du trenger for å forbedre i neste fase i kampanjen eller påfølgende kampanjer.

Det finnes to grunnleggende metoder for å spore en markedsføringskampanje. Om du mottar kundens svar online via e-post, på telefonen eller ansikt til ansikt, kan du spore svar på en av disse to måter:

 • På en utskrevet liste du oppbevarer i nærheten telefon, e-innboksen eller foran teller der du kommunisere med kunder. Hvis du vil gi et annet telefonnummer hver av flere postkort utforminger, kan du skrive ut en egen mottakerliste for hvert telefonnummer slik at du har riktig mottakerliste klar når du tar telefonen.

 • I et program som et Microsoft Office Excel-regneark eller datakildene som du kan opprette i Microsoft Office Publisher, eller i en mer avanserte kundebehandlingsprogram, for eksempel 2007 med Business Contact Manager for Microsoft Office-systemet.

Publisher inneholder verktøy for begge måtene.

Til toppen av siden

Skrive ut en mottakerliste

Hvis du vil spore svar på kampanjen på papir, skrive ut en liste over mottakere og lett tilgjengelig når mottakere svarer. Ved hjelp av en utskrevet liste gjør det enkelt å innhente informasjon på, men er vanskelig å sortere, filtrere og analysere informasjonen.

Selv om du planlegger å sende publikasjonen via vanlig post du skriver ut en mottakerliste ved hjelp av oppgaveruten utskriftsfletting eller E-postfletting i oppgaveruten. Klikk Masseutsendelser og kataloger for å åpne oppgaveruten i en ny eller eksisterende publikasjon, på Verktøy -menyen, og klikk deretter utskriftsfletting eller E-postfletting . Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utskriftsfletting, kan du se opprette en e-post eller e-postfletting.

 1. I oppgaveruten i utskriftsflettingtrinn 3: Velg utdata, under Klargjør oppfølging for denne adresselisten, klikker du Skriv ut mottakerliste.

 2. Velg navnene på feltene som du vil inkludere i sporingslisten i dialogboksen Skriv ut liste, under Velg kolonner. Hvis du også vil ta med merknader om kundekontakter, velger du avmerkingsboksen Inkluder tom Merknad-kolonne.

 3. Klikk ett av følgende under Velg poster:

  • Bruk bare inkluderte poster til å skrive ut en liste som bruker bare mottakerne av en masseutsendelse når du sender e-post til et delsett av mottakerlisten.

  • Bruk alle Hvis du vil skrive ut en liste ved hjelp av alle postene i mottakerlisten.

 4. Velg andre formateringsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut listen uten videre formatering, klikker du Skriv ut.

   Kolonneoverskrifter vises øverst på hver side av listen.

  • Hvis du vil åpne listen som en ny publikasjon som du kan formatere ytterligere, klikker du Eksporter til publikasjonen.

Til toppen av siden

Spore på Internett

Hvis du allerede har en kunde-datakilde, kan du bruke den til å spore svaret markedsføringskampanje. Om du oppretter en mottakerliste i Publisher, Excel, Microsoft Office Access eller et program for behandling for eksempel Business Contact Manager, må du forsikre deg om mottakerlisten er åpen når kunden har mottatt, og deretter må du finne den tilsvarende post slik at du raskt kan registrere informasjonen du vil bruke.

I en enkel kampanjen, du kan for eksempel legge til en kolonne som samler inn kunde-svar (Ja eller Nei), en kolonne for datoen du mottok svaret, en kolonne som beskriver det neste trinnet (for eksempel "Følg opp samtalen" eller "ta med i neste masseutsendelser") , og en kolonne for produktet eller tjenesten kunden bestilte. Hvis du har sendt flere postkort utforminger eller tilbud, også spore utformingen eller tilbudet som hver kunde svarer på.

En database gjør det også enkelt å arbeide med dataene når det er på tide å analysere den. Du kan for eksempel enkelt å sortere data på noen av egenskapene du spille inn og filtrere ut mottakere med informasjon som virker noen betydning.

Spore fra Business Contact Manager

2007 Microsoft Office system med Business Contact Manager er et tillegg som er utformet slik at eiere av småbedrifter, selgere og ansatte administrere kontakter og salgsmuligheter deres business effektivt. Du kan bruke Business Contact Manager til å holde oversikt over markedsføringsmateriell du sender, svarene du mottar og kostnadene knyttet til hver enkelt markedsføringskampanje når du har fullført en utskriftsfletting i Publisher. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker det, kan du se nettsider Business Contact Manager.

Med Business Contact Manager installert, åpne Business Contact Manager direkte fra Publisher:

 • I oppgaveruten i utskriftsflettingtrinn 3: Velg utdata, under Klargjør oppfølging for denne adresselisten, klikker du Spor gjennom Business Contact Manager.

  Den markedskampanje åpnes i Office Outlook 2007 med Business Contact Manager.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Office Outlook 2007 med Business Contact Manager, kan du se Hjelp for Business Contact Manager eller søke på Microsoft Office Online for å få hjelp om hvordan du sporer kundedata i Outlook.

Til toppen av siden

Evaluere kampanjen

Analyser resultatene basert på kampanjen målene. Hvis du for eksempel vil en økning i nye kunder eller flere business fra eksisterende kunder? Hvis kunder svart på én tilbudet over andre, hva var det med tilbudet i kombinasjon med kundenes personlig informasjon som var vellykket?

Hvis du har brukt flere eller tilbud i post postkort, ble mottakere respons på én utforming eller tilby over de andre?

Bruk det du lærer fra sporingen til å forbedre markedsføringskampanjer nå og i fremtiden. Dette trinnet er i sporingsarbeidet som skal gi bedre avkastning på investering.

Til toppen av siden

Forberede neste markedsføringskampanje

Spore svar på en markedsføringskampanje hjelper deg med å forbedre neste kampanjen. Du vil beholde det som fungerte, og endre hva ikke. Mottakerlisten er en av ressursene du vil beholde, forbedre og gjenbruke. Publisher tilbyr to måter å bygge på mottakerlisten uten å starte over hver gang.

Lagre en snarvei til en mottakerliste

Du kan unngå unødvendig arbeid ved å lagre en snarvei til en mottakerliste som du opprettet i en utskriftsfletting. Når du bruker listen i en senere utskriftsfletting, kan du koble til den som en eksisterende liste. Hvis listen består av flere datakilder, gjenspeiles alle endringer du gjør i postene i de opprinnelige datakildene i mottakerlisten når du åpner det neste gang. På denne måten kan fortsette du å legge til informasjon du har samlet inn om disse mottakerne.

 1. I oppgaveruten i utskriftsflettingtrinn 3: Velg utdata, under Klargjør oppfølging for denne adresselisten, klikker du Lagre en snarvei til mottakerliste.

 2. Skriv inn et navn for adresselisten i filnavn-boksen i dialogboksen Lagre fil.

  Som standard lagres adresselisten i mappen Mine datakilder. Er det best å oppbevare adresselisten her fordi dette er standardmappen der Publisher ser etter datakilder.

 3. Klikk Lagre .

Eksportere mottakerlisten til en ny fil

Når du vil kombinere ulike datakilder i en ny fil, kan du lagre en mottakerliste som en unik liste for bruk i fremtidige utskriftsflettinger. Denne unike listen er ikke koblet til noen av de opprinnelige datakildene slik at ingen ny informasjon som du legger til eller endringer du gjør gjøres bare for denne listen. Du kan bruke denne mottakerliste i andre utskriftsflettinger og som en fil som du importerer til en kundebehandlingsprogram.

 1. I oppgaveruten i utskriftsflettingtrinn 3: Velg utdata, under Klargjør oppfølging for denne adresselisten, klikker du Eksporter mottakerliste til ny fil.

 2. Skriv inn et navn for adresselisten i filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som.

  Som standard lagres adresselisten i mappen Mine datakilder. Er det best å oppbevare adresselisten her fordi dette er standardmappen der Publisher ser etter datakilder.

 3. Klikk ett av følgende:

  • Hvis du vil lagre en liste ved å bruke bare mottakerne av en masseutsendelse, klikker du bare inkludert.

  • Hvis du vil ta med alle postene i listen, uansett om de var en del av utskriftsflettingen eller ikke, klikker du alle poster.

 4. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×