Tips om hvordan du klargjør en publikasjon for trykking på trykkeri

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har behov for utskriftsalternativer som ikke finnes på en bordskriver, kan du levere publikasjonen til et trykkeri som kan reprodusere arbeidet ditt på en trykkpresse eller en digital skriver med høy kvalitet.

Det kan for eksempel være at du vil skrive ut mange eksemplarer av en publikasjon, skrive ut på spesialpapir (for eksempel vellum eller kortpapir), eller bruke innbinding, beskjæring eller annen etterbehandling.

Hvis du trenger hundrevis av eksemplarer, eller til og med tusenvis, kan det være mest økonomisk og effektivt å få publikasjonen trykket hos et trykkeri.

Microsoft Office Publisher 2007 inneholder mange funksjoner som kan bidra til at det blir mye enklere for trykkerier og kopieringsfirmaer å klargjøre publikasjonen for utskriftsprosessen. Følgende tips kan være til hjelp når du skal klargjøre en publikasjon for utskrift hos et trykkeri eller kopieringsfirma.

I denne artikkelen

Tips 1: Diskuter prosjektet med trykkeriet

Tips 2: Bruk alltid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

Tips 3: Velg fargemodell tidlig

Tips 4: Kontroller at sidene i publikasjonen er riktig størrelse

Tips 5: Tillat utfallende sider

Tips 6: Unngå bruk av syntetiske skriftstiler

Tips 7: Unngå å bruke fargetoner for tekst med liten skriftstørrelse

Tips 8: Gi digitale og skannede bilder riktig størrelse

Tips 9: Bruk koblede bilder

Tips 10: Bruk det pakkeveiviseren til å klargjøre publikasjonsfilen

Tips 1: Diskuter prosjektet med trykkeriet

Ha kontakt med trykkeriet før og under utformingsprosessen, slik at du sparer tid og utgifter senere. Før prosjektet starter, bør du beskrive prosjektet og målene du har for det. I tillegg bør du finne ut hvilke krav trykkeriet stiller.

Før du oppretter publikasjonen, bør dere drøfte følgende:

 • Spør om trykkeriet tar i mot Publisher-filer. Hvis du ikke finner et lokalt trykkeri som gjør det, kan du spørre om hvilke andre måter du kan levere publikasjonen til trykking på. De fleste trykkerier tar i mot PostScript-filer eller PDF-filer, og de kan gi deg instruksjoner om hvordan du kan opprette slike filer fra publikasjonen.

 • Informer trykkeriet om hvilke behov du har for trykkingen av prosjektet, for eksempel antall eksemplarer, kvalitet, papirtype, papirstørrelse, anbefalt fargemodell, innbinding, falsing, beskjæring, budsjett, begrensninger i filstørrelse og tidsfrister. Husk alltid å spørre om trykkeriet har det du trenger, på lager.

 • Gi trykkeriet beskjed om publikasjonen skal inneholde skannede bilder, og om de i så fall skal skannes av deg eller et trykkeri.

 • Spør om det finnes oppgaver som må utføres før trykkingen, for eksempel overtrykk og sidekorrigering.

 • Be om anbefalinger som kan redusere kostnadene.

Til toppen av siden

Tips 2: Bruk alltid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

Disse tipsene er skrevet for Office Publisher 2007 og Microsoft Office Publisher 2003. Office Publisher 2007 inneholder nye og forbedrede funksjoner som er utformet for bruk hos trykkerier. Trykkerier vil ha større tiltro til publikasjoner som er opprettet i Office Publisher 2007 eller Publisher 2003, enn publikasjoner som er opprettet i tidligere versjoner av Publisher.

Når du åpner eldre publikasjoner i Office Publisher 2007, beholdes automatisk mest mulig av utseendet til de gamle filene. Likevel vil publikasjoner som er opprettet i tidligere versjoner av Publisher, noen ganger se annerledes ut enn du forventer, når du åpner dem i Office Publisher 2007.

Til toppen av siden

Tips 3: Velg fargemodell tidlig

Før du bruker mye tid på å utforme publikasjonen, må du bestemme deg for om du vil skrive ut publikasjonen i farger. Hvis du skal skrive ut publikasjonen på en digital fargeskriver med høy kvalitet, trenger du ikke bekymre deg for fargene. Digitale fargeskrivere kan reprodusere millioner av farger nøyaktig. Hvis du har planer om å trykke publikasjonen på en trykkpresse, har du flere fargemodellalternativer.

Trykking krever at en profesjonell trykkpresseoperatør setter opp og kjører jobben. Generelt kan vi si at tiden operatøren må bruke på å klargjøre trykkingen, øker for hver blekkfarge som kreves for å trykke publikasjonen, noe som fører til økte kostnader. Hvor mange blekkfarger du trenger, avhenger av hvilken fargemodell du velger.

Når du konfigurerer fargetrykking for publikasjonen, kan du velge mellom følgende fargemodeller:

 • Hvilken som helst farge (RGB)

 • Én farge

 • Spotfarger

 • Prosessfarger

 • Prosessfarger pluss spotfarger

Hvilken som helst farge (RGB)

Hvis du skriver ut ved hjelp av en digital fargeskriver (for eksempel en fargebordskriver), bruker du fargemodellen RGB (Red, Green, Blue). Når du skriver ut noen få eksemplarer, er dette den rimeligste fargemodellen du kan bruke. RGB-farger er imidlertid den mest ustabile av alle fargemodeller, noe som gjør at det er vanskelig å oppnå samme farger for ulike utskriftsjobber.

Én farge

Hvis du skriver ut i én farge, skrives alt innholdet i publikasjonen ut som en fargetone av en enkelt blekkfarge, vanligvis svart. Dette er den fargemodellen som er rimeligst å trykke på en trykkpresse, fordi den bare krever én blekkfarge.

Spotfarger

Hvis du skriver ut ved hjelp av en spotfarge, skrives alt innholdet i publikasjonen ut som en fargetone av en enkelt blekkfarge, vanligvis svart, og en fargetone av én tilleggsfarge, spotfargen, som vanligvis brukes som en sekundær farge. I Publisher brukes PANTONE®-farger for spotfargejobber.  

Denne fargemodellen krever minst to blekkfarger, og trykkekostnadene kan øke for hver blekkfarge du legger til.

Obs!: I noen tilfeller kan det være mer kostbart å trykke med spotfarger enn prosessfarger. Det er vanligvis tilfelle for jobber som skal trykkes i få eksemplarer.

Prosessfarger

Hvis du bruker denne fargemodellen, vil publikasjonen bli trykt i fullstendige farger ved hjelp av en kombinasjon av ulike prosentdeler av prosessfargene cyan, magenta, gul og svart, som vanligvis forkortes til CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Selv om du kan kombinere disse fire blekkfargene for å få et nesten fullstendig fargespekter, er det noen farger du ikke kan oppnå, for eksempel kan ikke CMYK-fargemodellen brukes til å produsere metalliske farger eller farger med høy metning.

Trykking med prosessfarger innebærer alltid at trykkpressen må settes opp med de fire CMYK-blekkfargene. Trykkpresseoperatøren må også ha kunnskaper om hvordan trykkene av de ulike blekkfargene skal stilles opp i forhold til hverandre. Dette kalles registrering. Disse kravene gjør at trykking med prosessfarger er mer kostbart enn trykking med spotfarger.

Prosessfarger pluss spotfarger

Dette er den mest kostbare fargemodellen å trykke fordi den kombinerer trykking med prosessfarger (fire blekkfarger) med én eller flere spotfarger. Du bruker bare denne fargemodellen hvis du vil ha både fullstendige farger og en farge med høy metning eller en metallisk farge som ikke kan produseres med CMYK.

Velge en fargemodell

Når du velger en fargemodell i Microsoft Office Publisher, viser fargevelgeren bare fargene som er tilgjengelige i fargemodellen du velger. Hvis du for eksempel velger fargemodellen Én farge, kan du bare velge linje-, fyll- og tekstfarger som kan lages med den ene blekkfargen. Hvis du velger fargemodellen Spotfarger, kan du bare velge linje-, fyll- og tekstfarger som kan oppnås med spotfargene.

Gjør følgende for å velge fargemodell for publikasjonen:

 1. Pek på TrykkeriverktøyVerktøy-menyen, og klikk deretter Fargeutskrift.

 2. Klikk fargemodellen du vil bruke, under Definer alle farger som i dialogboksen Fargeutskrift.

  Dialogboksen Fargeutskrift

 3. Hvis du velger Spotfarger eller Prosessfarger pluss spotfarger, kan du klikke Ny blekkfarge for å velge flere spotfarger.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Tips 4: Forsikre deg om at publikasjonssidene har riktig størrelse

Før du oppretter publikasjonen, bør du bestemme deg for hvilken størrelse du vil at den ferdigtrykte publikasjonen skal ha. Husk å drøfte dette med trykkeriet.

Når du har bestemt deg for en sidestørrelse, konfigurerer du den i dialogboksen Utskriftsformat.

På dette trinnet i prosessen må du forsikre deg om at sidestørrelsen du velger i dialogboksen Utskriftsformat, er størrelsen du vil bruke. Det er vanskelig å endre sidestørrelsen etter at du har begynt å utforme publikasjonen. Trykkerier vil også ha problemer med å trykke publikasjonen på en annen sidestørrelse enn den du har konfigurert.

Det er viktig å legge merke til at sidestørrelse og papirstørrelse er to forskjellige ting når det er snakk om utskriftsformat og trykking:

 • Sidestørrelse refererer alltid til størrelsen på den ferdige siden etter beskjæring.

 • Papirstørrelse refererer alltid til størrelsen på papirarket du skal trykke publikasjonen på, før beskjæring.

I mange tilfeller må papirstørrelsen være større enn sidestørrelsen for å få plass til utfall og utskriftsmerker, eller for at du skal kunne skrive ut mer enn én side per papirark.

Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer eller sider på ett papirark for å lage et hefte, er det enkelt å gjøre det i Publisher. Utskrift av flere eksemplarer på ett ark slik at de kan falses og beskjæres for å danne sider som vises i riktig rekkefølge, kalles overtrykk.

Tips!: Du oppnår best resultater med overtrykk hvis du drøfter det med trykkeriet før du konfigurerer publikasjonen. Trykkeriet har kanskje et overtrykksprogram fra tredjepart som de vil bruke når publikasjonen skal trykkes.

Som en generell regel kan vi si at uansett om du skal bruke overtrykk eller ikke, må du konfigurere sidestørrelsen til den endelige størrelsen på elementet.

 • Visittkort, kartotekkort og postkort    Hvis du vil skrive ut flere små elementer, for eksempel visittkort, på ett ark med størrelsen Letter (8,5 x 11 tommer), må størrelsen på publikasjonssiden være størrelsen på kortene (2 x 3,5 tommer for visittkort), og ikke størrelsen på papiret du skal skrive dem ut på. Du kan angi hvor mange kopier som skal skrives ut på hvert ark, i dialogboksen Utskriftsformat.

  Hvordan?

  1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen i publikasjonen, og klikk deretter Avansert.

  2. Klikk Flere sider per ark under Oppsettype i dialogboksen Egendefinert sidestørrelse, eller velg eventuelt et annet aktuelt alternativ.

  3. Skriv inn verdiene du vil bruke, i boksene Sidemarg, Toppmarg, Vannrett avstand og Loddrett avstand under Alternativer.

  4. Klikk OK to ganger.

   Avhengig av hvilken papirstørrelse du valgte, og margverdiene du skrev inn, plasseres så mange eksemplarer av elementet som mulig på siden. Du vil likevel bare se ett eksemplar i publikasjonsvinduet, men når du skriver ut publikasjonen, skrives det ut flere eksemplarer på ett ark.

 • Størrelser for brettede brosjyrer    Hvis publikasjonen er ett enkelt papirark som skal brettes én eller flere ganger, for eksempel en brosjyre som brettes tre ganger, eller et gratulasjonskort, må sidestørrelsen være lik den endelige størrelsen før du bretter. Du må ikke anse hvert panel i brosjyren som en egen side. Hvis publikasjonen for eksempel er en brosjyre som brettes tre ganger, som skal skrives ut på papir med størrelsen Letter, klikker du sidestørrelsen Letter i dialogboksen Utskriftsformat.

 • Størrelser for hefter    Hvis publikasjonen er et hefte med sider som brettes flere ganger (for eksempel en katalog eller et blad), må sidestørrelsen være den samme som én side etter at publikasjonen er brettet. Hvis publikasjonssidestørrelsen for eksempel er 5,5 x 8,5 tommer, kan du skrive ut disse side ved side på begge sider av ett enkelt papirark med størrelsen Letter. Når du bruker funksjonen for utskrift av hefter i Publisher, ordnes sidene slik at de er i riktig rekkefølge når du setter sammen og bretter de utskrevne arkene.

  Konfigurere et hefte i Publisher

  1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

  2. Klikk Avansert i oppgaveruten til høyre.

  3. Klikk Hefte under Oppsettype i dialogboksen Egendefinert sidestørrelse. Oppgi målene du vil bruke, under Marglinjer, og klikk deretter OK to ganger.

  4. Klikk SkriveroppsettFil-menyen, og klikk deretter kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

  5. Velg Hefte, sidefalset under Utskriftsalternativer.

  6. Velg en papirstørrelse som har plass til to sider ved siden av hverandre, under Papir. Klikk Liggende under Papirretning.

  7. Klikk kategorien Skriverdetaljer.

  8. Klikk skriveren du vil skrive ut til, for Skrivernavn. Hvis du ikke vet hvilken type skriver eller fotosetter trykkeriet skal bruke, kan du hoppe over dette trinnet, eller du kan velge din egen skriver og skrive ut et korrektureksemplar.

  9. Klikk OK.

   Trykkeriet kontrollerer at skriver- og papirinnstillingene er riktige for enheten de skal bruke til å trykke heftet.

 • Avanserte overtrykk    Noen overtrykk innebærer at svært mange sider skrives ut på ett ark, brettes flere ganger og beskjæres på tre sider for å produsere en gruppe med sider som er nummerert i rekkefølge. Denne typen overtrykk kan bare utføres ved hjelp av et overtrykksprogram fra tredjepart.

Til toppen av siden

Tips 5: Tillat utfallende sider

Hvis du har elementer i publikasjonen som du vil skrive ut på kanten av papiret, må du konfigurere disse som utfallende sider. En utfallende side er når elementet går ut over publikasjonssiden. Publikasjonen skrives ut på en papirstørrelse som er større enn den endelige sidestørrelsen, og beskjæres deretter. Utfallende sider er nødvendige fordi de fleste utskriftsenheter, inkludert trykkpresser, ikke kan skrive ut helt til kanten av papiret, og når papiret beskjæres, kan det etterlates en tynn, hvit kant som ingenting er skrevet ut på.

Du oppretter en utfallende side i Publisher ved å forstørre elementene du vil ha utfallende, slik at de går minst 0,3 cm ut over sidekanten.

Publikasjon med utfallende sider

Hvis elementet er en autofigur du opprettet i Publisher, er det enkelt å strekke den. Hvis figuren er et bilde, må du imidlertid være mer forsiktig og passe på at proporsjonene i bildet ikke blir feil, eller at du ikke mister deler av bildet du vil beholde, når siden beskjæres.

Til toppen av siden

Tips 6: Unngå bruk av syntetiske skriftstiler

Skriftsnitt utformes vanligvis med ulike skrifter som representerer variasjoner i skriftsnittet. Skriftsnittet Times New Roman er for eksempel egentlig fire skrifter:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Italic

 • Times New Roman Bold Italic

Når du bruker fet eller kursiv formatering på tekst i Publisher, brukes automatisk riktig skrift hvis den er tilgjengelig i Microsoft Windows. Hvis du for eksempel merker tekst i Times New Roman og klikker Fet på formateringsverktøylinjen, erstattes skrifttypen automatisk med Times New Roman Bold.

Mange skriftsnitt har ikke separate skrifttyper som representerer fet og kursiv skrift. Når du bruker fet eller kursiv formatering på disse skriftene, opprettes det en syntetisk versjon av skriftsnittet med denne stilen i Windows. Skriftsnittet Comic Sans MS har for eksempel ikke noen kursivert versjon. Når du bruker kursiv formatering på tekst i Comic Sans MS, skråstilles tegnene i Windows for å få teksten til å se ut som den er i kursiv.

Syntetiske skriftstiler skrives ut som forventet på de fleste bordskrivere, men syntetiske skrifter skrives vanligvis ikke ut som forventet på avanserte trykkeenheter, for eksempel fotosettere. Kontroller at du ikke har noen syntetiske skriftstiler i publikasjonen før du leverer den til trykkeriet.

Kontrollere hvilke separate skrifter som skal trykkes

For å være sikker på at du ikke har noen syntetiske skriftstiler, må du vite hvilke skriftsnitt du bruker, og hvilke variasjoner som er tilgjengelige som separate skrifter. Gjør følgende for å kontrollere hvilke skriftsnitt du har brukt i publikasjonen:

 • Pek på TrykkeriverktøyVerktøy-menyen, og klikk deretter Skrifter.

  Alle skriftsnitt som brukes i publikasjonen, vises i dialogboksen Skrifter.

Gjør følgende for å kontrollere hvilke stilvariasjoner av skriftsnittet som er tilgjengelige som separate skrifter:

 1. Klikk KjørStart-menyen.

 2. Skriv inn skrifteri dialogboksen Kjør i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

  Skriftvinduet åpnes, og det vises en liste over alle skriftene og skriftvariasjonene som er installert på datamaskinen.

 3. Forsikre deg om at det ikke er merket av for Skjul variasjoner (fet, kursiv osv.)Vis-menyen, og klikk deretter Detaljer.

 4. Kontroller om skriftsnittene du bruker i publikasjonen, har separate skrifter tilgjengelig for stilene du vil bruke.

Hvis et skriftsnitt er oppført med bare én variasjon, finnes det ikke separate skrifter for formatene fet, kursiv eller fet og kursiv. De fleste skriftsnittene som bare har én tilgjengelig skrift, er dekorative skrifter som ikke er beregnet på bruk i andre stilvariasjoner.

Til toppen av siden

Tips 7: Unngå bruk av fargetoner for tekst med liten skriftstørrelse

Hvis du bruker farget tekst med en liten skriftstørrelse, må du bruke farger som er heldekkende spotfarger, eller farger som kan lages med en kombinasjon av heldekkende prosessfarger. Unngå bruk av en fargetone av en farge.

Når du bruker Publisher, trykkes fargetoner som en skjerm, eller prosentdel, av en heldekkende blekkfarge. Når skjermen vises i nærbilde, ser du at den har et mønster med prikker. En fargetone med 50 % grønt blir for eksempel trykket som en 50 % skjerm av det heldekkende grønne blekket.

Forstørret versjon av tekst med heldekkende farge og fargetone

Når teksten med fargetone har liten skriftstørrelse, kan det hende at prikkene som utgjør skjermen, ikke er tilstrekkelige til å definere tegnformen tydelig. Det kan føre til at teksten blir uklar eller flekkete og vanskelig å lese. Hvis fargetonen er en prosessfarge (som bruker flere blekkfarger), kan det være at registreringen av blekkfargene ikke justeres riktig, noe som kan føre til at det legges til en uskarp kant rundt teksten.

Hvis du vil bruke farge på tekst som har liten skriftstørrelse, må du passe på at du bruker farger som trykkes som heldekkende blekkfarger, ikke fargetoner. Her er noen farger du kan velge:

 • Svart

 • Hvitt

 • Cyan

 • Magenta

 • Gult

 • Rødt (100 prosent magenta, 100 prosent gult)

 • Grønt (100 prosent cyan, 100 prosent gult)

 • Blått (100 prosent cyan, 100 prosent rødt)

 • 100 prosent fargetone av hvilken som helst spotfarge

Obs!: For tekst med større skriftstørrelser, omtrent 18 punkt og større, er ikke fargetoner noe problem. Hvis du vil bruke fargetoner for skrifter, må du huske å ta dette opp med trykkeriet.

Til toppen av siden

Tips 8: Gi digitale og skannede bilder riktig størrelse

Grafikk som opprettes i et tegne- eller skanneprogram eller ved hjelp av et digitalt kamera, består av et rutenett med firkanter i ulike farger, som kalles piksler. Jo flere piksler et grafikkbilde har, jo flere detaljer vises.

Oppløsningen av et bilde uttrykkes som piksler per tomme (ppt). Hvert bilde har et fast antall piksler. Hvis du skalerer et bilde slik at det blir større, reduseres oppløsningen (færre ppt). Hvis du skalerer et bilde slik at det blir mindre, økes oppløsningen (flere ppt).

Hvis bildeoppløsningen er for lav, vil bildet få blokkområder på utskriften. Hvis bildeoppløsningen er for høy, blir filstørrelsen for publikasjonen unødvendig stor, og det vil ta lengre tid å åpne, redigere og skrive den ut. Bilder med over 1 000 ppt blir kanskje ikke skrevet ut i det hele tatt.

Hvis oppløsningen for bildet er høyere enn det som er mulig å skrive ut på skriveren (for eksempel et bilde på 800 ppt på en skriver på 300 ppt), tar det lengre tid for skriveren å behandle bildedataene uten at det vises flere detaljer på utskriften. Prøv å bruke samme bildeoppløsning som skriveroppløsningen.

Fargebilder du skal trykke på et trykkeri, bør ha mellom 200 og 300 ppt. Bildene kan ha høyere oppløsning, opptil 800 ppt, men de bør ikke ha lavere oppløsning.  

Obs!: Det kan hende at du noen ganger vil se bildeoppløsningen uttrykt som punkt per tomme i stedet for piksler per tomme. Disse termene brukes ofte om hverandre.

Effektiv oppløsning

Et bilde inneholder samme mengde informasjon uansett om du skalerer det slik at det blir større eller mindre i publikasjonen. Hvis du vil at det skal vises flere detaljer i et bilde når du forstørrer det, må du ta utgangspunkt i et bilde som har en høyere effektiv oppløsning.

Alle bilder i publikasjonen har en effektiv oppløsning som er basert på den opprinnelige oppløsningen for grafikken og effekten av å skalere den i Publisher. Et bilde med en opprinnelig oppløsning på 300 ppt, som er skalert 200 prosent større, har for eksempel en effektiv oppløsning på 150 ppt.

Gjør følgende for å finne den effektive oppløsningen for et bilde i publikasjonen:

 1. Klikk GrafikkbehandlingVerktøy-menyen.

 2. Klikk pilen ved siden av bildet under Velg et bilde i oppgaveruten Grafikkbehandling, og klikk deretter Detaljer.

 3. Oppløsningen vises i punkt per tomme (ppt) i feltet Effektiv oppløsning i Detaljer-vinduet.

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

Hvis du bare har noen få grafikkelementer med for høy oppløsning, kan det hende det ikke er noe problem å skrive dem ut. Hvis du har flere grafikkelementer med høy oppløsning, blir utskriften av publikasjonen mer effektiv hvis du reduserer oppløsningen.

Viktig!: Før du reduserer oppløsningen for et grafikkelement, bør du kontakte trykkeriet for å få informasjon om hvilken oppløsning du trenger.

I Publisher kan du redusere oppløsningen for ett bilde, flere bilder eller alle bildene ved å komprimere dem.

 1. Merk ett eller flere bilde(r) du vil redusere oppløsningen for, i Publisher. Høyreklikk et av bildene, og klikk deretter Formater bilde.

 2. Klikk kategorien Bilde i dialogboksen Formater bilde.

 3. Klikk Komprimer.

 4. Klikk Trykkeri under Målutdata i dialogboksen Komprimer bilder.

 5. Velg om du vil komprimere alle bildene i publikasjonen eller bare bildene du merket, under Bruk komprimeringsinnstillinger nå, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Ja hvis det vises en melding med spørsmål om du vil bruke bildeoptimalisering.

  Det opprinnelige bildet erstattes av en versjon av samme bilde med en oppløsning på 300 ppt.

Til toppen av siden

Tips 9: Bruk koblede bilder

Når du setter inn bilder i en publikasjon, kan du bygge dem inn i publikasjonen eller koble til bildefilene. Når du setter inn bilder som koblinger i publikasjonen, reduseres størrelsen på publikasjonen, og trykkeriet har mulighet til å redigere et hvilket som helst bilde for seg eller håndtere fargene for alle bilder i én omgang.

Hvis du setter inn koblede bilder, må du huske å levere bildefilene til trykkeriet sammen med publikasjonen. Hvis du bruker pakkeveiviseren for å klargjøre publikasjonen for trykking, inkluderes de koblede bildene i den pakkede filen.

Det er spesielt viktig at du leverer en publikasjon med koblede bilder hvis du bruker grafikk i EPS-format (Encapsulated PostScript), fordi du ikke kan lagre et bilde fra Publisher i EPS-format. EPS-grafikken vil bare være tilgjengelig for trykkeriet hvis den leveres som en separat, koblet fil.

Gjør følgende for å sette inn et bilde som en kobling:

 1. Pek på BildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 2. Bla til bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk det deretter.

 3. Klikk pilen ved siden av Sett inn, og klikk deretter Koble til fil.

Til toppen av siden

Tips 10: Bruk pakkeveiviseren til å klargjøre publikasjonsfilen

Pakkeveiviseren brukes til å pakke en publikasjon og filene som er koblet til den, i en enkelt, komprimert fil som du kan levere til et trykkeri. Når du bruker pakkeveiviseren, gjøres følgende i Publisher:

 • Det lagres en kopi av filen, og alle TrueType-skrifter det er tillatt å bygge inn, bygges inn.

 • Det opprettes en komprimert arkivfil som inneholder publikasjonen og all grafikken som er koblet til den.

 • Det opprettes en PDF-fil som trykkeriet kanskje foretrekker å bruke.

  Obs!: Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

 • Den pakkede filen kopieres til stasjonen du angir.

Kjøre pakkeveiviseren

 1. Pek på Pakk nedFil-menyen, og klikk deretter Overføre til trykkeri.

 2. Velg alternativet du vil bruke, i listen Hvordan blir denne publikasjonen skrevet ut? i oppgaveruten Overføre til trykkeri:

  Hvis du skal bruke et trykkeri, velger du Trykkeri.

  Hvis du skal bruke et kopieringsfirma som kan levere utskrifter i høy kvalitet, velger du Utskrift av høy kvalitet.

  Hvis du vil tilpasse PDF-innstillingene slik at de stemmer overens med innstillingene for målskriveren, klikker du Annet, og deretter velger du innstillingene du vil bruke.

 3. Klikk Utskriftsalternativer.

 4. Foreta eventuelle nødvendige endringer, for eksempel utskriftsmerker, i dialogboksen Utskriftsalternativer, og klikk deretter OK.

  Spør trykkeriet om du må velge noen alternativer for Utskriftsmerker.

 5. Reparer eventuelle problemer som programmet har identifisert, under Velg et element som skal repareres.

 6. Hvis du vil opprette en PDF-fil, merker du av for Opprett PDF-fil under Eksporter.

  Du kan lagre publikasjonen som en ZIP-fil, en PDF-fil eller begge deler. Begge filtypene er valgt som standard. Hvis du ikke er sikker på hva trykkeriet foretrekker, lar du det være merket av for begge deler.

 7. Klikk Lagre.

 8. Velg mappen du vil eksportere filen til, i pakkeveiviseren, og klikk deretter Neste.

  Hvis du pakker flere publikasjoner, lagrer du hver publikasjon som pakkes, i en egen mappe, ellers overskrives publikasjoner som allerede er pakket.

  Du kan lagre filene på flyttbare lagringsmedier, en harddiskstasjon, en ekstern stasjon eller en nettverksstasjon.

  Lagre filer på flyttbare medier

  Hvis du skal levere publikasjonen til trykkeriet på en disk, klikker du riktig stasjon (vanligvis D eller E for flyttbare lagringsmedier som en CD det kan skrives til, eller en USB-flash-enhet).

  Lagre filer på en harddisk, en ekstern stasjon eller et nettverk

  Hvis filene skal lagres på en ekstern stasjon, et nettverk eller datamaskinens harddiskstasjon, klikker du Bla gjennom og velger riktig stasjon og mappe. Deretter klikker du OK.

  Senere kan du laste opp filen til et webområde hvis trykkeriet mottar filer via weben.

 9. Merk av for eller fjern merket for Skriv ut en ikke-separert korrektur, og klikk deretter OK.

  Som standard er det alltid merket av for Skriv ut en ikke-separert korrektur. Se gjennom den ikke-separerte utskriften, slik at du kan oppdage eventuelle feil i publikasjonen før du sender filen til trykkeriet. Hvis trykkeriet retter feil i filen, øker vanligvis trykkekostnadene.

  Obs!: Hvis du endrer publikasjonen etter at du har pakket filene, må du huske å kjøre pakkeveiviseren på nytt, slik at endringene kommer med i publikasjonen du leverer til trykkeriet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×