Tips om hvordan du klargjør en e-postadresseliste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Uansett hvor bra er e-postmeldingen det har liten betydning hvis du sender den til feil personer.

Jo mer tilpasser du en masseutsendelse til en kunde-delen som sannsynligvis vil være interessert i et bestemt tilbud, jo mer e-kampanjen rente for å lykkes. Planlegge på devoting mellom en tredje og halvparten av e-kampanjen tid og budsjettet som skal brukes adresselisten for kundesegmentene.

Du kan begrense adresselisten til navn og e-postadresser, eller du kan inkludere flere detaljer om hver kunde slik at du kan kategorisere kundene i segmenter som gir mening for bedriften din.

I denne artikkelen

Hvordan du bruker kundedata

Opprette en adresseliste

Kombinere lister fra flere kilder i én liste

Begrens en mottakerliste

Hvordan du bruker kundedata

Når du har skaffet deg informasjon om kunder og potensielle kunder, kan det være svært nyttig å spore attributtene som er felles. Jo flere detaljer som du har tatt i adresselisten, flere alternativer du har rettet mot masseutsendelser.

Men Pass på at de detaljerte dataene som du spore er dataene du vil bruke. Jo mer avansert du legger til adresselisten, jo mer arbeid du må gjøre hvis du vil beholde i listen.

Du kan for eksempel bruke kundedata i ett av følgende måter.

 • E-post til kunder i et bestemt sted     Filtrere adresselisten etter by eller postnummer, slik at du kan enkelt kunngjøre et kampanjen bare for kunder som bor i et bestemt sted.

 • Legg til en personlig hilsen     Tilpasse en masseutsendelse ved å inkludere mottakernes eller etternavn i en hilsningslinje ved å skille navnet i distinkte datafelt for Tittel, Fornavnog Etternavn .

 • Fokus på mottakere av en viss alder     Informere kundene om produkter og tjenester som er relevante for disse kundenes trinn i levetid (for eksempel planlegging til pensjonen i deres pensjonsplanlegging kontra planlegging til pensjonen i registrert) ved å samle inn kundenes som Fødsel år (for eksempel "1945").

  Hvis du vil tilby en gave til alle kunder med fødselsdag i inneværende måned, kan du samle inn deres Fødselsdato som måned, dag, år (for eksempel "1 januar 2000").

 • Tilpasse masseutsendelser etter kjønn     Kunngjøre et linjeskift produktet til bare kvinner eller bare menn ved å inkludere kundens kjønn ("kvinne" eller "mann") i adresselisten.

 • Bruk kjøpe loggen     Send egne meldinger til personer som har gjort nylig overordnede kjøp eller varsle kunder når du har nye modeller av deres favoritt merker. Hvis du vil gjøre dette, må du spore kundenes om tidligere kjøp. Du kan også informere kunder om liknende produkter ("kunder som har kjøpt elementet også interessert i dette produktet").

Til toppen av siden

Opprette en adresseliste

På den mest grunnleggende er en adresseliste en tekstfil som skiller mottakeren poster i vanlige felt. Slike lister ta form av regneark eller tabeller med hver post i en egen rad for vanligvis delt inn i kolonner som inneholder individuelle datafelt, for eksempel den grunnleggende adresselisten på bildet her.

En enkel adresseliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting.

En omfattende liste kan inkludere flere datafelt, for eksempel produkt størrelse og farge innstillinger, kjøpe loggen, Fødselsdato og kjønn.

Hvis du vil opprette en adresseliste for første gang, kan du gjøre det uten å forlate Publisher.

Opprette en mottakerliste

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Opprett adresseliste.

 2. Før du begynner å skrive inn informasjon for listen, kan du tilpasse felt ved å legge til, fjerne, gi nytt navn til eller endre rekkefølgen på felt som vises i dialogboksen Ny adresseliste.

  Hvordan?

  1. Klikk Tilpass kolonner, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil legge til et felt, klikker du Legg til. Skriv inn et navn for det nye feltet i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil fjerne et felt, merker du feltet under Feltnavn, og klikk deretter Slett.

   • Hvis du vil gi nytt navn til et felt, merker du feltet under Feltnavn, og klikk deretter Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn i til-boksen i dialogboksen Gi nytt navn til felt, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, merker du feltet du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned til den er der du vil ha den.

  2. Gjenta disse trinnene til du er ferdig med å se gjennom listen over feltnavn, og klikk deretter OK.

 3. Skriv inn informasjonen for den første oppføringen i de aktuelle feltene (Tittel, Fornavn, Etternavn og så videre), i dialogboksen Ny adresseliste.

 4. Når du er ferdig med å skrive inn informasjon for den første oppføringen, klikker du Ny oppføring, eller trykker TAB.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 til du er ferdig med å legge til oppføringer.

 6. Klikk OK.

 7. Skriv inn et navn for adresselisten i filnavn-boksen i dialogboksen Lagre adresseliste.

  Som standard lagres adresselisten i mappen Mine datakilder. Er det best å oppbevare adresselisten her fordi dette er standardmappen der Microsoft Publisher ser etter datakilder.

 8. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Kombinere lister fra flere kilder

Hvis du har eller kjøper adresselister, gjør det enkelt å kombinere og endre egendefinerte lister fra flere kilder i Publisher. Du kan velge hva som fungerer best for deg med å sette sammen adresselister i Publisher fra en hvilken som helst kombinasjon av andre lister som er opprettet i følgende programmer:

 • Microsoft Office Excel

 • Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Outlook med Business Contact Manager

 • Microsoft Office Access

Du kan også bruke lister du kjøper, for eksempel de fra Microsoft List Builder.

Angi listen for å legge til

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter E-postfletting for å åpne oppgaveruten E-postfletting.

  Hvis publikasjonen er koblet til en mottakerliste, kontrollerer du tilkoblingen, og klikk deretter Rediger mottakerliste i oppgaveruten E-postfletting. Hvis publikasjonen ikke er koblet til en eksisterende mottakerliste, klikker du ett av alternativene under Opprett en mottakerliste, og klikk deretter Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 2. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, under Legg til i mottakerliste, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Velg en eksisterende liste, velg en datakilde i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne.

  • Klikk Velg blant Outlook-kontakter (Hvis du blir bedt om å velge en e-postprofil, klikker du profilen som du vil), og klikk deretter OK. Velger en mappe eller distribusjonslisten i dialogboksen Velg kontakter, og klikk deretter OK.

  • Klikk Skriv inn en ny liste, legge til oppføringene du vil bruke, i dialogboksen Ny adresseliste, og klikk deretter OK.

Løse avvik ved kombinering av lister

Når du legger til en adresseliste til en annen, kan ett eller flere felt i listen ikke har et treff i den eksisterende listen. Hvis du for eksempel adresselisten du legger til kan inneholde en OppseY navn -feltet, men den opprinnelige listen kan ikke.

Du får spørsmål om du vil korrigere avvik mellom felt i de ulike kildelistene ved å åpne dialogboksen Legg til i mottakerliste.

 1. Velg et felt som ikke er merket av i tilordnet-kolonnen i dialogboksen Legg til i mottakerliste, merker du feltet du vil tilordne det til i listen mottakeren felt med samsvarende felt, og klikk deretter samsvar.

 2. Kontroller at feltet du valgte, er oppført under forekomst til felt i mottakerliste i dialogboksen Tilordne felt eller velge en annen, og klikk deretter OK.

 3. Hvis du trenger å legge til et nytt felt i mottakerlisten til å foreta et treff, velger du feltet du vil legge til i den nye listen (listen til venstre i dialogboksen Legg til i mottakerliste ), klikker du Legg til, og klikk deretter OK. Lagt til felt, vises under nye felt som skal legges til i mottakerliste.

  Tips!: Fjerne en ekstra felt ved å velge den i boksen nytt felt som skal legges til i mottakerliste og deretter klikke Fjern.

Bilde av dialogboksen Legg til i mottakerliste

Hvordan tilordner jeg felt når Publisher ikke spør meg om å?

 • E-postfletting i oppgaveruten under flere elementer, klikker du adressefelt, og klikk deretter Tilordne felt.

Lagre en snarvei til en kombinert liste

Du kan opprette en snarvei til en kombinert liste for bruk i andre utsendelser. Når du redigerer en enkelt oppføring i listen kombinerte, oppdateres også oppføringen i den opprinnelige kildefilen hvis den er tilgjengelig for redigering. Hvis du vil oppdatere den opprinnelige kildefilen, kan du eksportere mottakerlisten til en ny fil.

 1. E-postfletting i oppgaveruten (trinn 3: Velg utdata ), under Klargjør for å følge opp denne adresselisten, klikker du Lagre en snarvei til mottakerliste.

 2. Skriv inn et navn for den kombinerte adresselisten i filnavn-boksen i dialogboksen Lagre fil.

  Som standard lagres adresselisten i mappen Mine datakilder. Er det best å oppbevare adresselisten her fordi dette er standardmappen der Microsoft Office Publisher ser etter datakilder.

 3. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Begrens en mottakerliste

Når feltene i de ulike kilde stemmer overens, alle postene vises i den eksisterende listen i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, der du kan filtrere, sortere, og Velg mottakere som skal inkluderes i e-postfletting. Merk avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker du vil inkludere, og fjern merket for hver mottaker du vil utelate.

Merk av eller Fjern alle elementer

 • Merk av eller fjern merket for i overskriftsraden.

Filtrere elementer i listen

Hvis du vil bruke bare bestemte oppføringer i listen, kan du filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium. Når du filtrere listen, kan du bruke alternativene til å inkludere eller utelate poster.

 1. Klikk pilen ved siden av kolonneoverskriften for elementet du vil filtrere etter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk (tomme) for å vise alle postene hvor det tilsvarende feltet er tomt.

  • Klikk (IkkeTomme) for å vise alle postene der det tilsvarende feltet inneholder informasjon.

  • Klikk (avansert) for å åpne dialogboksen Filtrer og Sorter, som du kan bruke til å filtrere på flere vilkår.

   Obs!: Du kan også åpne dialogboksen Filtrer og Sorter ved å klikke Filtrer under Begrens mottakerliste i Mottakere for utskriftsfletting.

 3. Tips!: Hvis datakilden inneholder poster som deler samme informasjon, og det finnes 10 eller færre unike verdier i kolonnen, kan du filtrere etter spesifikk informasjon. Hvis det finnes flere adresser som viser Australia som land eller område, kan du for eksempel filtrere på Australia.

 4. Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting viser bare angitte poster. Hvis du vil vise alle postene igjen, klikker du (alle).

Sortere elementer i listen

Hvis du vil se elementer Du kan sortere elementene i listen i alfabetisk rekkefølge. Gjør ett av følgende:

 • Klikk kolonneoverskriften for elementet du vil sortere etter, i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting.

  Hvis du for eksempel hvis du vil vise listen alfabetisk etter etternavnet, klikker du kolonneoverskriften Etternavn.

 • Hvis du vil sortere etter flere kriterier, klikker du Sorter under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting. Velg vilkårene du vil sortere etter, i dialogboksen Filtrer og Sorter.

  Klikk OK for å gå tilbake til oppgaveruten E-postfletting.

Finne duplikater

Hvis du vil hindre at like masseutsendelser, kan du finne og fjerne poster i den kombinerte listen der de fleste (men ikke nødvendigvis alle) feltene samsvarer.

 1. Klikk Søk etter dubletter i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting.

 2. I dialogboksen Søk etter dubletter sjekket Forlat bare postene som du vil ta med, og klikk deretter OK.

Søke etter en bestemt mottaker eller en gruppe med mottakere som deler et felles attributt

Hvis du vil identifisere en person eller gruppe på personene som har felles attributter (for eksempel et etternavn, postnummer eller fødselsmåned), kan du søke i listen.

 1. Klikk Søk etter mottaker i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting.

 2. Skriv inn attributtet du vil søke etter i tekstboksen, angir feltet eller feltene som du vil søke etter, og klikk deretter Søk etter neste i dialogboksen Søk etter oppføring .

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×