Tips om hvordan du arbeider med bilder

Bildene har mye makt på siden. De har makt til å fange lesernes oppmerksomhet og formidle eller forbedre budskapet. Bilder gjør det enklere for leseren å se raskt gjennom siden og gir dem mulighet til å starte lesingen flere steder. De gir leserne et raskt sammendrag av hva teksten handler om, slik at det blir enklere å vurdere om teksten er verdt å lese. Bilder kan også bidra til at leserne raskt oppfatter kompliserte ideer. 

Bilder kan være en fin avveksling til kjedelig, grå tekst, men hvis bildene ikke er nært knyttet til teksten, kan de også ta leserens oppmerksomhet bort fra budskapet. Pass på at bildene du bruker i publikasjonen, ikke fører til at du mister kontroll med budskapet.

Hva vil du gjøre?

Forbedre publikasjonen med bilder

Bruke riktig bildestørrelse for mediet

Finne den effektive oppløsningen

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

Redusere størrelsen på publikasjonen ved hjelp av koblede bilder

Sette inn et bilde som en kobling

Skaffe bilder du kan bruke

Juridiske hensyn

Finne riktig bilde

Søke etter det perfekte utklippsbildet

Søke etter kategori

Søke etter medietype

Søke etter stil

Laste ned utklipp fra webområdet Utklipp og media

Forbedre bildene du har anskaffet

Beskjære

Endre bildestørrelse

Rotere og vende

Rotere et utklipp

Vende et utklipp

Legge til skygge

Endre kontrast og lysstyrke

Dele opp grupper og endre farge på utklipp

Dele opp et utklippsbilde, slette deler av det, gruppere utklippet på nytt og endre farge på det

Bryte teksten rundt et utklipp

Forbedre publikasjonen med bilder

Når du oppretter eller velger bilder til en publikasjon, bør de oppfylle følgende krav:

 • Være relevante    Bruk bilder til å gjøre nøkkelkonsepter klarere og gi dem oppmerksomhet. Leserne skumleser sider ved å lese overskrifter og bildetekst, og du kan derfor forsikre deg om at de snapper opp det viktigste budskapet ved å forsterke budskapet med et bilde og en kort beskrivelse.

 • Være ensartede    Velg bilder og bildebehandling som gir publikasjonen et ensartet preg. Du kan gi bildene et ensartet utseende på flere måter, du kan for eksempel bruke en liten farepalett eller en enkelt uthevingsfarge, samme grafikkstil, samme kamera- eller synsvinkel eller samme lyssetting. Du kan også bruke de samme filtereffektene på alle bilder, eller du kan bruke de samme modellene i en historie som utvikler seg.

 • Inneholde mennesker    De fleste liker å se på andre mennesker. Portretter av andre fanger lesernes oppmerksomhet, særlig hvis bildene er relevante og formidler en historie. Når du viser bilder av noen som bruker firmaets produkter eller tjenester, er det enklere for leserne å se hvordan de virker og forestille seg at de selv bruker dem.

 • Ikke inneholde bevegelse    Animasjoner fanger blikket og slipper det ikke. Unødvendig bruk av animasjoner kan føre til at potensielle kunder stopper helt opp og blir så distraherte at de går glipp av poenget. Hvis du bruker et animert bilde i en elektronisk publikasjon, bør den ha et klart formål (for eksempel å vise firmaets produkt i bruk). 

Til toppen av siden

Bruke riktig bildestørrelse for mediet

Du kan endre størrelsen og oppløsningen for grafikk du legger til. Det gir ofte gode resultater, men av og til kan du ikke forstørre eller forminske grafikk så mye du ønsker. Derfor er det nyttig å vite hva du trenger, før du begynner å lete etter grafikk som passer til publikasjonen.

Grafikk som opprettes i et tegne- eller skanneprogram eller ved hjelp av et digitalt kamera, består av et rutenett med firkanter i ulike farger, som kalles piksler. Et bilde inneholder samme mengde informasjon, eller samme antall piksler, uansett om du skalerer det slik at det blir større eller mindre i publikasjonen.

Oppløsningen av et bilde uttrykkes som piksler per tomme (ppt). Det kan hende at du noen ganger vil se bildeoppløsningen uttrykt som punkt per tomme i stedet for piksler per tomme. Disse termene brukes ofte om hverandre.

Hvis du vil at det skal vises flere detaljer når du forstørrer et bilde, må du ta utgangspunkt i et bilde som har flere piksler eller en høyere effektiv oppløsning. Når du forstørrer et bilde, reduseres oppløsningen (færre ppt). Når du reduserer dimensjonene på et bilde, økes oppløsningen (flere ppt).

Hvis bildeoppløsningen er for lav, vil det se ut som bildet inneholder blokkområder. Hvis bildeoppløsningen er for høy, blir publikasjonens filstørrelse unødvendig stor, og det vil ta lengre tid å åpne, redigere og skrive den ut. Bilder med oppløsning over 1 000 ppt blir kanskje ikke skrevet ut i det hele tatt.

Finne den effektive oppløsningen

Alle bilder i publikasjonen har en effektiv oppløsning som er basert på grafikkens opprinnelige oppløsning og effekten av å skalere den i Microsoft Office Publisher. Et bilde med en opprinnelig oppløsning på 300 ppt, som er skalert 200 prosent større, har for eksempel en effektiv oppløsning på 150 ppt.

Gjør følgende for å finne den effektive oppløsningen for et bilde i publikasjonen:

 1. Klikk GrafikkbehandlingVerktøy-menyen. Grafikkbehandling vises i oppgaveruten til venstre på skjermen.

 2. Klikk pilen ved siden av bildet som du vil vise informasjonen for, i oppgaveruten Grafikkbehandling under Velg et bilde, og klikk deretter Detaljer.

 3. Oppløsningen vises i punkt per tomme i feltet Effektiv oppløsning.

Hvis du har planer om å trykke fargebilder hos et trykkeri, bør de ha en oppløsning på mellom 200 og 300 ppt. Du kan bruke høyere oppløsning, opptil 800 ppt, men du bør ikke bruke lavere oppløsning. Hvis du bare har planer om å bruke bildene elektronisk (for eksempel på weben eller i Microsoft Office PowerPoint), trenger bildene bare en oppløsning på 96 ppt, noe som tilsvarer skjermoppløsningen på datamaskinskjermer.  

Filformatet kan også påvirke filstørrelsen. Før du endrer bildeoppløsningen, må du forsikre deg om at filformat du bruker, passer til bildeinnholdet. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vanlige bildefilformater, hvordan de brukes og hvilke fordeler de gir.

Filformat

Elektronisk

Utskrift

Trykking

Viktigste bruksområder

Kjennetegn

BMP

x

x

Strekbilder (ikoner, knapper og logoer)

Liten filstørrelse, få farger, ingen gjennomsiktighet og lav komprimering

EMF

x

x

Strekbilder

Forbedring i forhold til BMP med mindre filstørrelse

EPS

x

x

Strekbilder og grafikk med maskerende baner, to toner eller spotfarger

CMYK-fargedata

GIF

x

Strekbilder med lav oppløsning, flate farger og skarpe kanter (ikoner, knapper og logoer) og animasjoner

Liten filstørrelse, få farger, gjennomsiktighet og noe komprimering uten at detaljer går tapt

JPEG

x

x

Fotografier

Liten filstørrelse, millioner av farger, ingen gjennomsiktighet og fleksibel komprimering som gir færre detaljer

PNG

x

x

x

Strekbilder og animasjoner

Forbedring i forhold til GIF, mindre filstørrelse, millioner av farger, gjennomsiktighet og komprimering uten at detaljer går tapt

TIFF

x

x

Fotografier og strekbilder

Stor filstørrelse, rike RGB- og CMYK-fargedata, gjennomsiktighet og komprimering uten at detaljer går tapt

WMF

x

x

Strekbilder

Forbedring i forhold til BMP med mindre filstørrelse

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

Hvis du bare har noen få grafikkelementer med for høy oppløsning, kan det hende det ikke er noe problem å skrive dem ut. Hvis du har flere grafikkelementer med høy oppløsning, blir utskriften av publikasjonen mer effektiv hvis du reduserer oppløsningen ved å komprimere dem.

Før du komprimerer et bilde, må du bestemme hvor mye plass det skal oppta på siden. Når du komprimerer et bilde i Publisher, vises det færre detaljer i bildet. Derfor blir kvaliteten sannsynligvis dårligere enn forventet hvis du senere forstørrer bildet. Du kan redusere dimensjonene på et komprimert bilde ytterligere, uten at kvaliteten blir dårligere. Hvis du gjør det, komprimerer du bildet på nytt for å fjerne flere unødvendige bildedata.

Viktig   Før du reduserer oppløsningen på grafikk du har tenkt å bruke i en publikasjon som skal trykkes, bør du kontakte trykkeriet. De kan gi deg beskjed om nøyaktig hvilken oppløsning du trenger.

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

I Publisher kan du redusere oppløsningen for ett bilde, flere bilder eller alle bildene ved å komprimere dem.

 1. Velg ett eller flere bilder du vil redusere oppløsningen for, I Publisher.

 2. Høyreklikk ett av bildene du valgte, klikk Formater bilde på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Bilde.

 3. Klikk Komprimer.

 4. Gjør ett av følgende under Målutdata i dialogboksen Komprimer bilder:

  • Klikk Trykkeri hvis du vil komprimere bildene til 300 piksler per tomme (ppt).

  • Klikk Lokal utskrift hvis du vil komprimere bildene til 220 ppt.

  • Klikk Web hvis du vil komprimere bildene til 96 ppt.

 5. Velg om du vil komprimere alle bildene i publikasjonen eller bare bildene du merket, under Bruk komprimeringsinnstillinger nå, og klikk deretter OK.

 6. Hvis det vises en melding hvor du blir spurt om du vil bruke bildeoptimalisering, klikker du Ja.

  De opprinnelige bildene med høy oppløsning erstattes av komprimerte versjoner av samme bilder.

Til toppen av siden

Redusere størrelsen på publikasjonen ved hjelp av koblede bilder

Hver gang du setter inn et bilde i en publikasjon, øker størrelsen på publikasjonen. Du kan koble til bilder i stedet for å bygge dem inn, slik at du unngår store filer.

Når du kobler til bilder, gjenspeiles alle endringer som senere utføres i bildefilene, i bildene som vises i publikasjonen.

Merknad   Hvis du flytter publikasjonen til en annen datamaskin, må du også passe på å flytte kopier av de koblede bildene. Når du bruker pakkeveiviseren, gjøres det automatisk.

Sette inn et bilde som en kobling

 1. Pek på BildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 2. Bla til du finner bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og velg deretter bildet.

 3. Klikk pilen ved siden av Sett inn, og klikk deretter Koble til fil.

Til toppen av siden

Skaffe bilder du kan bruke

Ved hjelp av gode ideer, et skarpt blikk og godt ustyr kan du ta egne bilder, eller du kan leie andre til å gjøre jobben.

Hvis du ikke har mulighet til å lage profesjonelle bilder eller illustrasjoner, kan du se etter bilder fra en rekke kilder på Internett, for eksempel:

 • Utklipps- og mediebiblioteket for Microsoft Office (ubegrenset bruk)

 • Arkivbilder fra billedbyråer, for eksempel Corbis og Getty (bildene må kjøpes)

 • Søkemotorer, for eksempel MSN, Yahoo og Google (brukerrettighetene varierer)

 • Biblioteker og andre offentlige institusjoner (brukerrettighetene varierer)

Juridiske hensyn

Det store utvalget av bilder som finnes lett tilgjengelig på Internett, gjør at det kan være fristende og kopiere og bruke et bilde fra weben uten å innhente tillatelse til å bruke det eller betale for det.

Forsikre deg om at du har rett til å bruke et bilde før du publiserer det, slik at du ikke risikerer straffereaksjoner på grunn av brudd på opphavsretten. Du kan for eksempel uten begrensninger bruke et hvilket som helst bilde fra utklipps- og mediebiblioteket for Office, forutsatt at bildet ikke brukes i et salgsprodukt.

Når du kjøper arkivbilder, kjøper du rettighetene til å bruke dem til en rekke ulike formål. De fleste utklipps- og arkivbilder kan ikke brukes til videresalg, det vil si at du kan bruke dem til å markedsføre firmaet, men du kan ikke bruke dem som en del av selve produktet firmaet selger.

Hvis du er i tvil om du kan bruke et bilde, må du kontakte eieren av bildekilden for å be om tillatelse til å bruke bildet før du publiserer det.

Til toppen av siden

Finne riktig bilde

Når du vet hvilken type bilder du trenger, hvilken oppløsning du skal bruke, hvilket filformat som fungerer best, og hvilke regler som gjelder for opphavs- og bruksrett, må du finne bildene som egner seg best i publikasjonen.

Det finnes et enormt utvalg av utklipps- og arkivbilder, noe som gjør at det kan være en utfordring å begrense søket. Forskjellene mellom tjenestene gjør at du må bruke ulike søkestrategier for hver av dem. Vi skal bruke utklipps- og mediebiblioteket for Office, som inneholder mer enn 140 000 bilder, til å vise noen strategier du kan bruke til å finne riktig bilde.

Søke etter det perfekte utklippsbildet

Denne delen inneholder et utdrag fra artikkelen Få utklipp til å se originale ut i Publisher av Mary Sauer som er Microsoft MVP og har laget webområdet Clip Art & Media Help.

Det er enkelt å finne det perfekte utklippet under Utklipp og media på webområdet Office Online når du har klart for deg hva du vil ha. Du kan søke på webområdet fra Publisher ved hjelp av oppgaveruten Utklipp, eller du kan gå direkte til startsiden på området.

 • Du åpner oppgaveruten Utklipp i Publisher ved å peke på BildeSett inn-menyen og deretter klikke Utklipp.

Oppgaveruten Utklipp

Når du har skrevet inn et søkeord i Søk etter-boksen og klikker Gå til, vises det utklipp som oppfyller søkekriteriet, i oppgaveruten. Du kan klikke et utklipp i oppgaveruten for å sette det inn i publikasjonen.


Søke etter kategori

Hvis du bestemmer deg for at du vil ha flere søkealternativer, kan du klikke Utklipp på Office Online nederst i oppgaveruten for å åpne webområdet Office Utklipp og media. På webområdet kan du begrense søk etter kategori eller stil, og du kan velge mange utklipp du vil laste ned samtidig og lagre i Microsoft Clip Organizer for fremtidig bruk.

Én av de mest effektive måtene å søke på webområdet på, er å begynne med en kategori. Enkle bilder av mennesker er for eksempel gode illustrasjoner til forretningsartikler, så på startsiden for Office Utklipp og media kan du klikke kategorien Personer under Bla gjennom kategorier for utklipp og media.

Kategorier på webområdet Utklipp og media

Øverst på startsiden kan du skrive inn ord som kvinne, skrivebord, datamaskin eller møte og deretter klikke Gå til.

Søkelinjen på webområdet Utklipp og media

Hvis du ikke vet hvilken kategori du skal se i, velger du nøkkelord fra publikasjonen og bruker disse i Søk-boksen. Hvis artikkelen for eksempel omhandler catering, velger du ord som mat, kjøkkenredskaper eller kelner.

Søke etter medietype

Du kan også begrense søket etter medietype (for eksempel Utklipp, Fotografier eller Animasjoner) før du angir bestemte ord. Klikk Utklipp i Søk-boksen, og skriv deretter inn ordene.

Søkelinjen på webområdet Utklipp og media

Du kan søke etter utklippene som er brukt i eksemplene senere i denne artikkelen, ved å klikke Utklipp i Søk-boksen og skrive inn teater eller masker.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker webområdet Office Utklipp og media, klikker du en kobling i Se også-delen.

Søke etter stil

De fleste utklipp på webområdet Office Utklipp og media har et stilnummer. Du kan gjøre publikasjonen gjennomført ved bare å bruke utklipp som har samme stilnummer.

Merknad   Når du laster ned utklipp fra webområdet Office Utklipp og media, vises det ikke lenger stilnumre i Egenskaper.

 • Hvis du vil vise stilnummeret for et utklipp, høyreklikker du utklippet på webområdet Office Utklipp og media, og deretter klikker du Egenskaper på hurtigmenyen. Det åpnes et forhåndsvisningsvindu som ser omtrent slik ut:

  Forhåndsvisningsvindu for utklipp

  Når du klikker stilnummeret (436 i bildet ovenfor), vises utklipp fra alle kategorier som har liknende stil.

Laste ned utklipp fra webområdet Utklipp og media

Du kan legge til et utklipp i en publikasjon eller laste ned ett eller flere utklipp til datamaskinen fra webområdet Office Utklipp og media.

 • Hvis du raskt vil legge til et enkelt utklipp fra webområdet i en publikasjon, høyreklikker du miniatyrbildet for utklippet, klikker Kopier på hurtigmenyen og limer det deretter inn i publikasjonen.

 • Hvis du vil laste ned ett eller flere utklipp til datamaskinen, velger du de aktuelle utklippene ved å merke av i avmerkingsboksen under hvert bilde. Klikk Last ned elementer under Kurv, og klikk deretter Last ned nå.

Tips!   Du unngår problemer ved nedlasting av utklipp hvis du husker å tømme Internett-hurtigbufferen jevnlig. Symptomer på en full hurtigbuffer er blant annet:

 • Det vises standardutklipp med navn som Dglxasset.aspx når du søker etter utklipp i Clip Organizer eller bruker oppgaveruten Utklipp i et Microsoft Office-program.

 • Det vises en melding om at filen ikke finnes i Clip Organizer når du har lastet ned et utklipp fra webområdet.

  Gjør følgende for å tømme hurtigbufferen:

  1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Windows Internet Explorer.

  2. Klikk Slett filer under Midlertidige Internett-filer, og klikk deretter OK.

   En del av kategorien Generelt i dialogboksen Alternativer for Internett

Til toppen av siden

Forbedre bildene du har anskaffet

Du kan endre og forbedre bilder, slik at publikasjonen får akkurat det utseendet og preget som passer for firmaet og kundene. Du kan foreta nesten ubegrenset med endringer ved hjelp av et bilderedigeringsprogram, for eksempel Microsoft Digital Image 2006 eller Adobe Photoshop. Du kan også bruke tegneverktøyene i Publisher til å forbedre bilder på en rekke måter, for eksempel ved å gjøre følgende:

Husk at når du bruker en effekt, kan du gjøre presentasjonen gjennomført ved å bruke samme effekt på alle bildene i publikasjonen.

Tips!   Når du har endret et utklipp, vil du kanskje lagre det, slik at du kan bruke det på nytt senere. Når du skal lagre et utklipp du har endret, høyreklikker du det, og deretter klikker du Lagre som bilde på hurtigmenyen. Klikk et filformat i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Hvis du har tenkt å bruke utklippet i trykte publikasjoner, lagrer du det i WMF-format (Microsoft Windows-metafil). Hvis du har tenkt å bruke utklippet i webpublikasjoner, klikker du Endre, og deretter klikker du Web (96 ppt). Lagre utklippet i GIF-format (Graphics Interchange Format). Klikk en plassering under Lagre i, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Beskjære

Når du beskjærer et bilde, fjerner du områder du ikke vil skal vises. I dette eksemplet har vi fjernet alt bortsett fra den nederste høyre delen av det store bildet for å fokusere på maskene. Resultatet vises i det minste bildet.

Opprinnelig utklippsbilde og to versjoner som er beskjært

 1. Velg utklippet i dokumentet.

 2. Klikk Beskjær Beskjæringshåndtak på bildeverktøylinjen.

 3. Plasser pekeren over én av de svarte beskjæringshåndtakene langs kanten av utklippet. Deretter klikker du og drar til du har beskåret utklippet til ønsket område.

Til toppen av siden

Endre bildestørrelse

Når du finner et utklipp som passer perfekt i dokumentet, har det kanskje feil størrelse. Beskjæring er ikke alltid den rette løsningen, men du kan forstørre eller forminske utklippet, slik at det passer inn på et bestemt område. Det første utklippet nedenfor ble for eksempel forminsket til det andre utklippet.

Opprinnelig bilde og bilde med proporsjonalt endret størrelse

 1. Velg utklippet.

 2. Plasser pekeren over én av de åpne sirklene i hjørnet av bildet.

 3. Dra til bildet har ønsket størrelse.

  Merknad   Når du drar en åpen sirkel i et hjørne, endres størrelsen på bildet proporsjonalt. Hvis du drar en av sirklene på siden, økes eller reduseres bildestørrelsen uproporsjonalt, som vist nedenfor.

Bilde med uproporsjonalt endret størrelse

Til toppen av siden

Rotere og vende

Rotering av et utklipp kan gi en dynamisk asymmetri som forbedrer sideutformingen. Denne masken er for eksempel statisk og forutsigbar med loddrett retning, men hvis masken roteres litt, gir den inntrykk av bevegelse (uten å være distraherende som animasjoner kan være).

Opprinnelig maskebilde Maskebilde, rotert

Du kan gi siden symmetrisk balanse ved å vende et utklipp. Dette artistparet er opprettet ved at utklippet til venstre er kopiert og limt inn til høyre etter at det er vendt. De kan kanskje fungere som bokstøtter for en viktig tidsfrist.

Opprinnelige bilde og en vent kopi

Rotere et utklipp

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk Roter eller vendOrdne-menyen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Roter 90° mot venstre eller Roter 90° mot høyre for å rotere utklippet med 90 grader om gangen. Klikk én gang hvis du vil rotere utklippet 90 grader, eller fortsett med å klikke til utklippet har ønsket plassering.

  • Klikk Fri rotering, og plasser deretter pekeren over det runde, grønne håndtaket øverst i objektet. Når det vises en sirkel rundt det grønne håndtaket, drar du til objektet har ønsket vinkel.

Vende et utklipp

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk Roter eller vendOrdne-menyen, og klikk deretter Vend vannrett eller Vend loddrett.

Til toppen av siden

Legge til skygge

Ved å legge til skygge i et utklipp, kan du gi publikasjonen dimensjon og dybde, samtidig som den får et profesjonelt preg.

Utklipp med skygge

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk Skyggestil Knapp på formateringsverktøylinjen, og velg ønsket stil.

Merknad   Hvis du vil fjerne en skygge, klikker du Skyggestil og velger Ingen skygge.

Til toppen av siden

Endre kontrast og lysstyrke

Du kan endre utseendet til et utklipp ved å justere kontrasten og lysstyrken i bildet.

 1. Velg utklippet.

 2. Gjør et eller flere av følgende på bildeverktøylinjen:

  • Hvis du vil øke lysstyrken, klikker du Mer lysstyrke Knapp.

  • Hvis du vil redusere lysstyrken, klikker du Mindre lysstyrke Knapp.

  • Hvis du vil øke kontrasten, klikker du Mer kontrast Knapp.

  • Hvis du vil redusere kontrasten, klikker du Mindre kontrast Knapp.

Juster nivåene, og sammenlign resultatene. Du kan for eksempel gjøre et utklipp mørkere ved å redusere lysstyrken, eller du kan gjøre det mer dempet ved å redusere kontrasten.

Hvis du vil plassere utklippet bak tekst, kan du bleke det ved å klikke Farge Knapp på bildeverktøylinjen og deretter velge alternativet Bleke.

Til toppen av siden

Dele opp grupper og endre farge på utklipp

Masken som ble rotert tidligere i denne artikkelen, er et godt eksempel på hvor effektivt det kan være å dele opp grupper og slette elementer. Det opprinnelige utklippet som ble lastet ned fra webområdet Utklipp og media, inneholder to masker i tillegg til andre elementer. Målet er å bruke hver maske for seg.

Opprinnelig teaterutklippsbilde

Når du har limt eller satt inn utklippet i publikasjonen, må du først dele opp gruppen. Det fører til at utklippsbildet deles opp i sine enkelte bestanddeler. Deretter kan du slette de delene du ikke vil bruke, og gruppere et enklere bilde på nytt.

Merknad   Når du har delt opp et utklipp og deretter grupper det på nytt, er utklippet nedtonet i publikasjonen, men det skrives ut helt klart.

 1. Klikk utklippet for å velge det.

 2. Klikk Del opp gruppeOrdne-menyen.

 3. Når det vises en melding med spørsmål om du vil konvertere et importert bilde, klikker du Ja.

 4. Klikk Del opp objektgruppe Knapp under utklippet du delte opp.

  Det oppdelte utklippet dekkes av små, runde markeringshåndtak. Det er fordi du har delt opp utklippet i dets enkelte bestanddeler, og hver enkelt del er merket.

  Teaterutklippsbilde som er delt opp

 5. Start utenfor bildet, og dra pekeren diagonalt fra øverst til venstre og forbi haken på venstre maske for å merke hele masken.

  Hvis du merker hele masken, kan du klikke inne i den venstre masken og dra den bort fra de andre delene av bildet, slik at det blir enklere å endre den. Kanskje du vil slette de tre trekantene, gi maskene en annen farge og justere dem annerledes, som vist nedenfor.

  Utklipp som er gruppert på nytt, etter at elementer er flyttet, justert og har fått ny farge

Til toppen av siden

Dele opp et utklippsbilde, slette deler av det, gruppere utklippet på nytt og endre farge på det

Opprinnelig teaterutklipp

Dette fargerike utklippsbildet er et mer avansert eksempel på hvordan et utklipp kan forenkles. Det opprinnelige utklippsbildet vil kanskje trekke oppmerksomheten bort fra teksten, men det betyr ikke at du trenger å forkaste utklippet. Du kan endre størrelsen på det, dele opp gruppen, slette uønskede deler og endre fargene, slik at de blir mer dempede. Dermed kan du få et utklipp som passer perfekt i publikasjonen.

Dele opp et utklipp
 1. Hvis utklippet ikke er omgitt av runde håndtak, klikker du utklippet for å merke det.

 2. Klikk Del opp gruppeOrdne-menyen.

 3. Når det vises en melding med spørsmål om du vil konvertere et importert bilde, klikker du Ja.

 4. Klikk Del opp objektgruppe Knapp under utklippet du delte opp.

  Utklipp som er delt opp

Slette deler av et utklipp

Nå er du klar til å slette uønskede deler.

 1. Klikk 200 % i Zoom-listen Knapp på standardverktøylinjenfor å zoome inn utklippet du har delt opp. Klikk siden utenfor utklippet for å fjerne merkingen.

 2. Merk bare den delen du vil slette, og trykk deretter DEL.

  I teaterutklippet kan du for eksempel slette mønstrene på bygningene, bakken, artistens kostyme, uthevingene på maskene og artistens ansikt, solstrålene på himmelen og boksen som omgir hele utklippet (de fleste utklippsbilder er omgitt av en gjennomsiktig boks), som vist nedenfor.

  Oppdelt utklipp som uønskede elementer er fjernet fra

  Tips!   Du kan merke flere deler samtidig ved å holde nede SKIFT mens du klikker hver av delene.

Gruppere utklippet på nytt

Når du har slettet alle unødvendige deler, kan du gruppere utklippet på nytt. Hvis du vil foreta flere endringer i utklippet, lar du det være oppdelt.

 1. Dra en markeringsfirkant rundt hele utklippet, slik at alle de gjenværende delene merkes.

 2. Klikk Grupper objekter Knapp.

  Tips!   Hvis det bare gjenstår én del etter at du har slettet uønskede deler, vises ikke Grupper objekter Knapp.

Til toppen av siden

Endre farger på utklippet

Hvis du avslutter arbeidet med utklippet nå, vil de sterke fargene bli veldig dominerende når utklippet plasseres på en side med tekst. Bildet vil fungere bedre hvis fargene tones ned. Nå som utklippet er enklere, er du klar til å endre fargene, slik at bildet blir mindre distraherende.

Før du kan endre fargene i et utklipp, må du merke det. Klikk hele utklippet, og klikk deretter den delen du vil endre farge på (den merkede delen omgis av mørkegrå sirkler).

Tips!   Hvis det er vanskelig å se de mørkegråe sirklene mot bakgrunnsfargen på utklippet, vil du kanskje dele opp utklippet på nytt, slik at det er lettere å skille ut de enkelte delene. Det vises hvite håndtak for merkede deler i et oppdelt utklipp, noe som gjør det lettere å se håndtakene. Hvis du deler opp utklippet for å endre fargene i det, må du huske å gruppere det på nytt når du har endret fargene.

Her er noen ting du kan gjøre for å endre farge på delene i et utklipp. Du finner alle knappene som beskrives, på formateringsverktøylinjen.

Merknad   Hvis du vil vise formateringsverktøylinjen, peker du på VerktøylinjerVis-menyen, og deretter klikker du Formatering.

 • Endre fyllfargen ved å klikke Fyllfarge Knapp.

  I dette utklippet dannes solnedgangen ved hjelp av en gradert fylleffekt som varierer fra oransje i ett hjørne til indigo i motsatt hjørne. På bygningene brukes det en vannrett, gradert fylleffekt som blir mørkere ved bunnen av bygningene for å gi et inntrykk av skumringslys.

  Oppdelt utklipp med nye farger og fylleffekter

 • Endre linjefargen ved å klikke Linjefarge Knapp.

 • Endre kantfargen ved å klikke Linje-/kantlinjestil Knapp.

Bruke ensartede farger på flere utklipp

Det er enkelt å gjøre presentasjonen gjennomført ved å bruke ensartede farger på flere utklipp som har ulike farger og stiler. Hvis du bruker én spotfarge når du trykker publikasjonen hos et trykkeri, reduseres trykkekostnadene samtidig som uthevingsfargen gir publikasjonen et flott uttrykk.

Et utvalg av teaterutklippsbilder
Et utvalg av teaterutklippsbilder med samme farge på alle utklipp

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk BildeFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Bilde.

 3. Klikk Endre farger.

  Merknad   Hvis utklippet er konvertert til et Microsoft-tegneobjekt, er Endre farger-knappen ikke tilgjengelig. Bruk Fyllfarger og Fylleffekter i stedet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer farger i et tegneobjekt, se forrige avsnitt i denne artikkelen.

 4. Velg en farge (Pantone 562 C brukes i vårt eksempel) i dialogboksen Endre fargene i bildet, og klikk deretter ett av følgende valg:

  • Klikk Endre fargene i hele bildet hvis du vil bruke fargetoner av valgt farge for hele bildet.

  • Klikk Beholde svarte deler svarte hvis du bare vil bruke fargetoner av valgt farge på de delene av bildet som ikke er svarte eller hvite.

 5. Klikk OK, og gjenta deretter disse trinnene for hvert av bildene i publikasjonen.

Til toppen av siden

Bryte teksten rundt et utklipp

Én måte å gi publikasjonen et profesjonelt utseende på er ved å legge til tekst som brytes rundt et bilde. Med funksjonen for tekstbryting kan du plassere et utklipp blant tekstblokker.

Tett tekstbryting

 1. Sett inn utklippet i en tekstblokk.

 2. Merk utklippet, klikk Tekstbryting Knapp på bildeverktøylinjen, og klikk deretter tekstbrytingsstilen du vil legge til.

  Du kan bryte tekst rundt, over og under eller gjennom et bilde. Du kan også velge å redigere brytingspunktene, noe som kan være nyttig for ujevne former.

Tips!   Du kan plassere grafikken i dokumentet før eller etter at du har lagt til teksten, men det kan være enklere å plassere grafikken med tekstbryting etter at all teksten er satt inn i dokumentet.

Til toppen av siden

Gjelder for: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk