Tilpasse visningen av prosjektaktivitetslister

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som standard har prosjektaktivitetslistene alle kolonner og innstillinger du trenger for å planlegge et enkelt prosjekt. Organisasjonen kan imidlertid ha spesialisert informasjon som du ønsker å ta med, eller du vil kanskje vise prosjektaktivitetslisten på en annen måte enn standardvisningen. Du kan tilpasse standardvisningen for prosjektaktivitetslister for å ta med forskjellige kolonner og egne oppsett som dekker dine behov.

Hva vil du gjøre?

Arbeide med kolonner

Legge til eller vise en kolonne

Slette eller skjule en kolonne

Sortere en kolonne

Flytte en kolonne

Angi kolonnebredden

Definere visninger

Tilpasse og navigere i Gantt-diagrammet

Endre hvordan Gantt-stolper tegnes

Flytte i Gantt-diagrammet

Angi tillatelser for en enkeltoppgave

Arbeide med kolonner

Kolonnene i en prosjektaktivitetsliste bestemmer hvilken informasjon du ønsker å ta med for hver aktivitet i prosjektet. Det er viktig å passe på at du har de riktige kolonnene, og å være klar over at du kan sortere og flytte dem for å vise informasjon på forskjellige måter.

De følgende avsnittene forklarer hva du kan gjøre med kolonner i en prosjektaktivitetsliste.

Legge til eller vise en kolonne

Hvis du vil legge til en ny kolonne, klikker du Opprett kolonne i Administrer visninger-gruppen i kategorien Liste.

Hvis du vil vise en eksisterende kolonne, hold musepekeren over en kolonne i visningen av prosjektet, og klikk deretterKonfigurere kolonner. Klikk avmerkingsboksen til venstre for kolonnen du vil vise å merke det, og klikk deretterOK.

Slette eller skjule en kolonne

Slik sletter du en kolonne og dens data på denlistenfanen i denInnstillingergruppen, klikkListeinnstillinger. I kolonner-delen av denListeinnstillinger, klikk navnet på kolonnen du vil slette. På denEndre kolonne, klikkslette.

Hvis du vil skjule en kolonne fra visningen uten å slette dataene, holder du musepekeren over kolonneoverskriften for kolonnen du vil skjule, og klikker deretter Skjul kolonne.

Sortere en kolonne

Hold musepekeren over en kolonneoverskrift, og klikk deretter pilen som vises på høyre side av cellen. Klikk Sorter stigende eller Sorter synkende for å sortere innholdet i denne kolonnen.

Flytte en kolonne

Du kan flytte kolonner på to måter:

 • Hold musepekeren over kolonneoverskriften for kolonnen du vil flytte. Når markøren blir til en fireveispil, drar du kolonnen til høyre eller venstre, og slipper museknappen når indikatoren vises der du vil at kolonnen skal stå.

 • Hold musepekeren over en kolonne i visningen av prosjektaktivitetslisten, og klikk deretter Konfigurer kolonner. Velg raden som inneholder kolonnen du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned for å endre rekkefølgen på kolonnene. Klikk OK for å flytte kolonnen i visningen.

Angi kolonnebredde

Du kan justere bredden på kolonnene på to måter:

 • Hold musepekeren over høyre kant av en kolonneoverskrift. Når markøren blir til en toveispil, drar du kanten av kolonneoverskriften til høyre eller venstre for å gjøre kolonnen bredere eller smalere.

 • Hold musepekeren over en kolonne i visningen av prosjektaktivitetslisten, og klikk deretter Konfigurer kolonner. Juster tallene for Kolonnebredde (piksler) for å endre bredden på hver tilsvarende kolonne. Klikk OK for å aktivere endringene.

Til toppen av siden

Sette opp visninger

Standardvisningen for prosjektaktivitetslister er beregnet på grunnleggende arbeidsstyring, men du kan ha spesielle behov som kan oppfylles bedre med andre visninger av dataene. Du kan opprette en ny visning, eller endre en eksisterende visning.

Slik oppretter du en ny visning:

 1. Klikk Opprett visning i Administrer visninger-gruppen i kategorien Liste.

 2. Velg hvilken type visning du vil opprette.

  • Hvis du velger en standard-, dataark- eller kalendervisning, kan det hende at du må opprette en ny visning eller endre en eksisterende visning. Hvis du vil vite hvordan du oppretter eller endrer en visning, klikker du den aktuelle koblingen under Se også.

  • Hvis du velger en Gantt-visning, som er visningen som brukes i standardvisningen av prosjektaktivitetslister, velger du hvilke felt som skal inkluderes i tabelldelen av visningen, men du velger også hvilke felt som skal brukes til å tegne Gantt-stolpene.

Slik endrer du en eksisterende visning:

 1. Bruk Gjeldende visning-listen i Administrer visninger-gruppen i kategorien Liste til å velge visningen du vil endre.

 2. Klikk pilen til høyre for Endre visning, og klikk deretter Endre visning for å gjøre grunnleggende endringer i visningen, eller klikk Endre i SharePoint Designer (avansert) for å gjøre avanserte endringer i visningen.

Til toppen av siden

Tilpasse og navigere i Gantt-diagrammet

Gantt-diagrammet som vises i høyre del av standardvisningen for prosjektaktivitetslister, bruker en tidslinje og Gantt-stolper til å representere aktiviteter i prosjektet. Du kan velge hvilke felt som brukes som start- og sluttpunkt for Gantt-stolpene. Du kan også enkelt navigere gjennom Gantt-diagrammet ved hjelp av båndet.

Endre hvordan Gantt-stolper tegnes

I en Gantt-visning tegnes Gantt-stolpene ved å knytte begynnelsen og slutten av stolpene til bestemte datofelt. Du kan endre hvilke felt som inneholder start- og sluttdato for stolpene ved å endre visningen.

 1. Bruk Gjeldende visning-listen i Administrer visninger-gruppen i kategorien Liste til å velge Gantt-visningen du vil endre.

 2. Klikk pilen til høyre for Endre visning, og klikk deretter Endre visning.

 3. Velg de aktuelle feltene under Gantt-kolonner på Rediger visning-siden:

  • Startdato    Velg feltet som inneholder datoen du vil hver Gantt-stolpe skal begynne.

  • Forfallsdato    Velg feltet som inneholder datoen når du vil at hver Gantt-stolpe for å avslutte.

  • Prosent fullført    Velg feltet som inneholder mange prosent av arbeidet som er fullført på hver aktivitet. En tynn stolpe blir tegnet i den primære Gantt-stolpe, som viser dette som en prosent av Gantt-stolpe. Dette er en god måte å spore hvor langt foran eller bak du er på en aktivitet.

  • Foregående aktiviteter    Velg feltet som viser hvilke oppgaver som må fullføres før gjeldende aktivitet kan starte. Dette tegner en pil mellom hver foregående aktivitet og gjeldende aktivitet i Gantt-diagrammet.

 4. Klikk OK for å aktivere endringene.

Flytte rundt i Gantt-diagrammet

Du kan justere tidsskalaen på toppen av Gantt-diagrammet for å gi en oversiktsvisning av prosjektet eller en mer detaljert visning. Hvis du vil ha en mer detaljert visning av tidsskalaen, med mindre tidsenheter (for eksempel datoer og klokkeslett), klikker du Zoom inn i Gantt-visning-gruppen i kategorien Liste. Klikk Zoom ut for å vise en større oversikt over tidsskalaen, med større tidsenheter (for eksempel år og måneder).

Du kan også raskt bla til en bestemt aktivitet som vises i Gantt-diagrammet. Klikk på aktiviteten i den venstre tabelldelen av visningen, og klikk deretter Rull til aktivitet i Gantt-visning-gruppen i kategorien Liste. Gantt-diagrammet endres for å vise den valgte aktiviteten.

Til toppen av siden

Angi tillatelser for en individuell aktivitet

Noen prosjekter kan inneholde aktiviteter som ikke alle skal ha tilgang til. Da kan du angi tillatelser for individuelle aktiviteter.

 1. Velg Alle aktiviteter i Administrer visninger-gruppen i kategorien Liste, eller velg en ikke-Gantt-visning fra Gjeldende visning-listen.

 2. Hold musepekeren over aktiviteten som du vil justere tillatelser for, og klikk på pilen som vises.

 3. Klikk Behandle tillatelser for å justere tillatelsene for den valgte aktiviteten.

 4. Klikk Stopp arving av tillatelser i kategorien Rediger for å begynne å tilby unike tillatelser for denne aktiviteten.

 5. Juster tillatelsene på samme måte som du gjør med andre SharePoint-elementer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×