Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang er en tilpassbar verktøylinje som inneholder et sett med kommandoer som er uavhengige av fanen på båndet som vises for øyeblikket. Du kan flytte verktøylinjen for hurtigtilgang fra én av de to mulige plasseringene, og du kan legge til knapper som representerer kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Kommentarer: 

 • Du kan ikke forstørre knappene som representerer kommandoene gjennom en innstilling i Microsoft Office. Den eneste måten å forstørre knappene på er å redusere skjermoppløsningen du bruker.

 • Du kan ikke vise verktøylinjen for hurtigtilgang på flere linjer.

 • Det er bare kommandoer som kan legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang. Innholdet i de fleste lister, for eksempel verdier for innrykk og linjeavstand og individuelle stiler, som også vises på båndet, kan ikke legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang. Du kan imidlertid tilpasse båndet slik du selv ønsker. Du kan for eksempel opprette tilpassede faner og tilpassede grupper som inneholder kommandoer du bruker ofte.

Hva vil du gjøre?

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang

Vis meg hvordan jeg legger til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang som ikke er på båndet

Fjerne en kommando fra verktøylinjen for hurtigtilgang

Endre rekkefølgen til kommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang

Gruppere kommandoene ved å legge til et skilletegn mellom kommandoene

Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang

Vis meg hvordan jeg flytter verktøylinjen for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang ved å bruke kommandoen Alternativer

Tilbakestille verktøylinjen for hurtigtilgang til standardinnstillingene

Eksportere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Importere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Hvorfor ser jeg en grønn kule?

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk aktuell kategori eller gruppe på båndet for å vise kommandoen du vil legge til på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Høyreklikk kommandoen, og klikk deretter Legg til på verktøylinje for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

  Legge til kommandoen Stavekontroll og grammatikk på verktøylinjen for hurtigtilgang i Word

Merknad:  Når du høyreklikket kommandoer på menyen som du så etter at du klikket Microsoft Office-knappen i 2007-versjonen av Office, hadde du mulighet til å legge til kommandoen på verktøylinjen for hurtigtilgang. I Office 2010 har du ikke dette alternativet når du klikker Fil-fanen.

Til toppen av siden

Vis meg hvordan jeg legger til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Se en video som viser hvordan du legger til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang, på Video: Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Til toppen av siden

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang som ikke er på båndet

 1. Klikk Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang > Flere kommandoer.

Tilpasse verktøylinje for hurtigtilgang ved å klikke Flere kommandoer

 1. Klikk Kommandoer som ikke er på båndet i listen Velg kommandoer fra.

 2. Finn kommandoen i listen, og klikk Legg til.

Til toppen av siden

Fjerne en kommando fra verktøylinjen for hurtigtilgang

 • Høyreklikk kommandoen du vil fjerne fra verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Fjern fra verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen til kommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Klikk kommandoen du vil flytte, under Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, og klikk deretter Flytt opp- eller Flytt ned-pilen.

Til toppen av siden

Gruppere kommandoene ved å legge til et skilletegn mellom kommandoene

Du kan gruppere kommandoene ved å bruke skilletegnet, slik at verktøylinjen for hurtigtilgang gir inntrykk av å være inndelt i seksjoner.

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Klikk Populære kommandoer i listen Velg kommandoer fra.

 3. Klikk <Skilletegn>, og klikk deretter Legg til.

 4. Plasser skilletegnet der du ønsker, ved å klikke Flytt opp- eller Flytt ned-pilen.

Til toppen av siden

Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang kan være plassert på ett av to steder:

 • Øverst til venstre ved siden av ikonet for et Microsoft Office-program, for eksempel ved siden av Word-ikonet Verktøylinje for hurtigtilgang øverst til venstre (standardplassering)

 • Under båndet.
  Verktøylinje for hurtigtilgang under båndet

Hvis du ikke vil at verktøylinjen for hurtigtilgang skal vises på den gjeldende plasseringen, kan du flytte den til den andre plasseringen. Hvis du synes at standardplasseringen ved siden av programikonet er for langt fra arbeidsområdet til å være bekvemt plassert, kan du flytte den nærmere arbeidsområdet. Plasseringen nedenfor båndet strekker seg inn i arbeidsområdet. Hvis du vil ha maksimal størrelse på arbeidsområdet, bør du derfor beholde verktøylinjen for hurtigtilgang på standardplasseringen.

 1. Klikk Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang Knapp.

 2. Klikk Vis under båndet eller Vis over båndet i listen.

Til toppen av siden

Vis meg hvordan jeg flytter verktøylinjen for hurtigtilgang

Se en video som viser hvordan du flytter verktøylinjen for hurtigtilgang, på Video: Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang.

Til toppen av siden

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang ved å bruke kommandoen Alternativer

Du kan legge til, fjerne og endre rekkefølgen på kommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang ved hjelp av kommandoen Alternativer.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Gjør endringene du ønsker.

Til toppen av siden

Tilbakestille verktøylinjen for hurtigtilgang til standardinnstillingene

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Klikk Bruk standard i vinduet Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilbakestill bare verktøylinjen for hurtigtilgang.

Til toppen av siden

Eksportere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Du kan eksportere tilpasningene for båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang i en fil som kan importeres og brukes av en medarbeider eller på en annen datamaskin.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Klikk Importer/eksporter, og klikk deretter Eksporter alle tilpasninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se Tilpasse båndet eller Video: Tilpasse båndet.

Til toppen av siden

Importere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Du kan importere tilpasningsfiler for å erstatte den gjeldende utformingen av båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang. Du kan importere tilpasningene slik at Microsoft Office-programmene ser ut som hos kollegaene dine eller er like fra datamaskin til datamaskin.

Viktig: Når du importerer en tilpasningsfil for båndet, mister du alle tidligere tilpasninger for båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang. Hvis du tror at du vil tilbakestille til tilpasningene du har på dette tidspunktet, bør du eksportere dem før du importerer nye tilpasninger.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Klikk Importer/eksporter, og klikk deretter Importer tilpasningsfil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se Tilpasse båndet eller Video: Tilpasse båndet.

Til toppen av siden

Hvorfor ser jeg en grønn kule?

Du ser en grønn kule hvis du har lagt til en egendefinert gruppe eller kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang etter at du tilpasset båndet og du ikke har tilordnet et ikon for å representere den egendefinerte gruppen eller kommandoen.

Ikonet brukes hvis du gjør følgende:

 • Legger til den egendefinerte gruppen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • For å bidra til å skille mellom det egendefinerte båndet og standardbåndet.

Legge til et ikon som representerer den egendefinerte gruppen eller kommandoen

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Tilpass bånd.

 4. Klikk den egendefinerte gruppen eller kommandoen du la til, under Tilpasse båndet-listen i Tilpasse båndet-vinduet.

 5. Klikk Gi nytt navn, og klikk deretter et ikon i Symbol-listen.

 6. Klikk OK i dialogboksen Gi nytt navn.

 7. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se Tilpasse båndet eller Video: Tilpasse båndet.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!