Tilpasse utformingsinnstillinger for objekter i databasen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan angi databasealternativer som kan brukes til å endre utformingen av Access skrivebordsdatabase objekter ved å klikke fil, Alternativer og deretter Objektutformere. Du kan angi utformingsalternativer for tabell, skjema, rapport og spørringsutforming fra denne sentraliserte Access alternativer plassering, selv om de fleste innstillingene ignoreres i dataarkvisning for tabeller og visninger for oppsett. Du kan også tilpasse valgte fra denne kategorien Innstillinger for feilkontroll.

Obs!: Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer for Access, og deretter Objektutformere.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke webapper for Access – den typen databaser du utformer med Access og publiserer på nettet.

Hva du vil gjøre?

Tilpasse innstillingene for tabellutforming

Tilpasse innstillingene for spørringsutforming

Angi innstillinger for skjema- og rapportutforming

Endre alternativene for feilkontroll

Tilpasse innstillingene for tabellutforming

Tabellutformingsområdet inneholder innstillingsvalg du kan bruke til å opprette standard egendefinerte innstillinger for tabeller, for eksempel skrifttype og -størrelse for tekst, innstilling for feltnavnprefiks og -suffiks og innstillinger for automatisk indeksering av felt i Access.

Innstillinger for tabellutforming i Alternativer for Access

Innstilling

Beskrivelse

Standard felttype

Angi eller endre standard datatype for felt i nye tabeller og felt som du legger til i eksisterende tabeller. Standard datatype er Tekst.

Standardstørrelse for tekstfelt

Angi maksimalt antall tegn som du kan skrive inn for den standard felttypen du har valgt. Du kan ikke overskride den maksimale standardstørrelsen på 255 tegn.

Standardstørrelse for tallfelt

Angi eller endre heltallstypen for felt som er angitt som datatypen Tall.

Autoindekser ved import/laging

Angi første og siste tegnene for et feltnavn. Når du importerer felt fra en ekstern fil, eller du legger til felt i en tabell, indekserer Access automatisk alle felt med navn som samsvarer med tegnene som angis her. Bruk et semikolon til å skille tegnstrenger. Hvis du for eksempel hvis du skriver inn enhetnavn, indekserer Access felt kalt "Enhetspris" og "Firmanavn."

Vis knapper for alternativer for oppdatering av egenskap

Når dette alternativet er valgt, vises knappen Alternativer for oppdatering av egenskap. Knappen vises når du endrer en egenskap for et felt i en tabell og får spørsmål om du vil oppdatere beslektede egenskaper i spørringer, skjemaer og rapporter når du endrer bestemte feltegenskaper i tabellutforming.

Til toppen av siden

Tilpasse innstillingene for spørringsutforming

Når du velger alternativer fra området Spørringsutforming, legges utformingsalternativer automatisk til i de nye spørringene.

Viser innstillingene for spørringsutforming

Innstilling

Beskrivelse

Vis tabellnavn

Merk av for dette alternativet når du vil spore kildene til felt i en spørring som er basert på flere tabeller. Når dette alternativet er valgt, viser AccessTabell-raden i spørringsutformingsrutenettet. Hvis du bare vil skjule raden for nye spørringer, fjerner du avmerkingen.

Obs!: Hvis du åpner en eksisterende spørring som tidligere viste tabellnavn, overstyrer Access dette alternativet.

Vis alle felt

Når du merker av for dette alternativet, legger Access til en Select*-setning i spørringene. Denne setningen henter deretter alle feltene i de underliggende tabellene eller spørringene for en gitt spørring. Fjern merket når du vil se bare feltene som du legger til når du bruker spørringsutforming.

Obs!: Dette alternativet gjelder bare for nye spørringer som du oppretter med den gjeldende forekomsten av Access.

Aktiver autosammenføyning

Når du bruker spørringsutforming, merker du av for dette alternativet for å opprette en indre sammenføyning mellom to tabeller automatisk. Fjern avmerkingen hvis du vil definere relasjonen selv.

Obs!: For at denne innstillingen skal fungere, må tabellene dele et felt med samme navn og datatype, og ett av disse feltene må være en primærnøkkel.

Skrift for spørringsutforming

Skrift: Angir standardskriften som brukes i spørringsutforming.

Størrelse: Angir størrelsen på standardskriften som brukes i spørringsutforming

SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI 92)

  • Denne databasen Merk av for dette alternativet når du vil kjøre spørringer mot Microsoft SQL Server-databaser. Du må bruke ANSI-92-syntaks for alle spørringer når du velger dette alternativet. Det kan hende at eksisterende spørringer som er skrevet ved hjelp av den eldre ANSI-89-standarden (standarden for Access), ikke kjører, eller at de returnerer uventede resultater.

  • Standard for nye databaser: Merk av for dette alternativet for å gjøre ANSI-92 til standard spørringssyntaks for alle nye databaser opprettet med den gjeldende forekomsten av Access.

Til toppen av siden

Angi innstillinger for skjema- og rapportutforming

Når du utformer et skjema eller en rapport, definerer disse alternativene virkemåten for merking når du drar en firkant for å merke én eller flere kontroller. Innstillingene gjelder for alle Access-databaser, uansett om de er åpne eller lukkede, og også for databaser som du oppretter i fremtiden.

Viser innstillingsalternativene for skjema- og rapportutforming

Innstilling

Beskrivelse

Delvis omsluttet

Markeringsfirkanten omslutter en del av en kontroll eller kontrollgruppe.

Helt omsluttet

Markeringsfirkanten omslutter en kontroll eller kontrollgruppe fullstendig.

Skjemamal

Hvis du vil endre standardinnstillingene, skriver du inn navnet på et eksisterende skjema som du vil bruke som mal for alle nye skjemaer. Skjemaene som opprettes fra malen, har samme inndelings- og kontrollegenskaper som malen.

Rapportmal

Hvis du vil endre standardinnstillingene, skriver du inn navnet på en eksisterende rapport som du vil bruke som mal for alle nye rapporter. De nye rapportene har samme inndelings- og kontrollegenskaper som malen.

Bruk alltid hendelsesprosedyrer

Starter Visual Basic Editor i stedet for å vise dialogboksen Velg verktøy. Dialogboksen vises som standard når du klikker en egenskapsside Verktøy-knappen for hendelser.

Til toppen av siden

Endre alternativene for feilkontroll

Innstillingene for feilkontroll velges som standard, slik at Access automatisk kan se etter ulike feil i skjemaer og rapportutforminger, men du kan slette alle alternativer du ikke trenger.

Innstillinger for feilkontroll i kategorien objektutforming

Innstilling

Beskrivelse

Aktiver feilkontroll

Aktiverer eller deaktiverer feilkontroll i skjemaer og rapporter. Access plasserer feilindikatorer i kontroller som har én eller flere feil. Indikatorene vises som trekanter øverst til venstre eller høyre i kontrollen, avhengig av hvordan du angir standard tekstretning. Standard indikatorfarge er grønn, men du kan endre fargen etter eget behov. Feilkontroll er aktivert som standard, og hvis du fjerner merket for dette alternativet, deaktiveres feilkontrollen for databasen.

Se etter manglende tilknytning mellom etikett og kontroll

Når du velger en kontroll og en etikett, kontrollerer Access at de valgte objektene er knyttet til hverandre. Hvis Access finner en feil, vises Spor feil-knappen i stedet for den vanlige feilindikatoren. Spor feil-knappen vises også selv om etiketten eller kontrollen er knyttet til et annet objekt.

Se etter nye etiketter med manglende tilknytning

Denne innstillingen gjelder bare for skjemaer, og når den er aktivert, tillater Access at alle nye etiketter kontrolleres for å sikre at de er knyttet til en kontroll.

Se etter hurtigtastfeil

Access søker etter dupliserte hurtigtaster og ugyldige hurtigtaster, for eksempel mellomromstegn, og gir en liste med alternativer. Denne innstillingen gjelder bare for skjemaer.

Se etter ugyldige kontrollegenskaper

Access søker etter ugyldige egenskapsinnstillinger, for eksempel ugyldige uttrykk eller feltnavn, i kontrollene.

Se etter vanlige feil i rapporter

Access søker etter vanlige feil, for eksempel ugyldige sorteringsrekkefølger eller bredder som er større enn den valgte papirstørrelsen, i rapporter. Denne innstillingen gjelder bare for rapporter.

Farge på feilindikator

Angi eller endre fargen på feilindikatoren som vises når feil oppstår i et skjema, en rapport eller en kontroll.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×