Tilpasse navigasjonsruten i Outlook 2010 og 2007

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Navigasjonsrute for Outlook 2010

navigasjonsrute vises på venstre side av vinduet Outlook i alle visninger som standard og brukes til å bytte mellom forskjellige områder i Outlook, for eksempel e-post, Kalender, kontakter, oppgaver og notater.

Outlook 2010 og 2007 navigasjonsruten kan bli endret, minimert eller skjult. Innholdet vises i navigasjonsruten, varierer etter visning du arbeider i, for eksempel e-post eller Kalender-visningen.

Merknad: Disse instruksjonene er for Outlook 2010 og 2007 bare. Hvis du vil endre navigasjonspanelet i Outlook 2016 og 2013, kan du se endre det som vises på navigasjonsfeltet.

Endre størrelse på navigasjonsruten i Outlook 2010

 • Pek på den høyre kanten av Navigasjonsruten, og når pekeren blir til en tohodet pil Loddrett, tohodet pil , drar du kantlinjen til venstre eller høyre.

Endre skriften for navigasjonsruten i Outlook 2010

Du kan endre skrift og størrelse for teksten i navigasjonsruten, fra hvilken som helst visning i Outlook.

 1. Klikk Navigasjonsrutevisning-fanen i gruppen Oppsett, klikk Alternativer, og klikk deretter Skrift.

 2. Angi innstillingene du vil bruke, i Skrift-, Skriftstil- og Størrelse-boksen.

 3. Klikk OK to ganger for å lukke de åpne dialogboksene.

Endre knappene i Outlook 2010

Du kan endre antallet og rekkefølgen på de store navigasjonsknappene som vises nederst i navigasjonsruten.

Du endrer rekkefølgen på knappene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigasjonsrute.

 2. Klikk knappen du vil endre, i listen Vis knapper i denne rekkefølgen, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Merknad: Hvis du vil gjenopprette standard knapperekkefølge, klikker du Tilbakestill.

Du endrer antall knapper ved å gjøre følgende:

 • Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Vis flere knapper eller Vis færre knapper.

Du legger til eller fjerner knapper ved å gjøre følgende:

 • Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil se flere eller færre knapper eller mapper, pek på den vannrette delingslinjen mellom mappene og knappene, og dra linjen opp eller ned når pekeren blir til en tohodet pil Tohodet pil . Hvis du drar den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, blir små knapper i alle store knapper, og vises som en enkelt rad med ikoner nederst i navigasjonsruten.

  • Hvis du vil maksimere mapperutens område, drar du den vannrette delelinjen til bunnen av navigasjonsruten, og deretter bruker du de små knappene til å bytte mellom mapperutene.

  • Hvis du vil se alle mappene dine og ikke bare e-postmappene, kan du endre Mappeliste-knappen til en stor knapp som du plasserer over E-post-knappen eller fjerne e-post-knappen fra navigasjonsruten.

Minimere navigasjonsruten i Outlook 2010

Du kan øke mengden arbeidsplass i vinduet Outlook ved hjelp av den minimerte navigasjonsruten. Den minimerte navigasjonsruten skjuler til en loddrett som likevel gir tilgang til de mest brukte mappene og visninger.

Du skjuler eller viser den minimerte navigasjonsruten ved å gjøre følgende:

 • Klikk Minimer navigasjonsruten Knappen Minimer navigasjonsruten eller utvide navigasjonsruten Knappen Vis navigasjonsruten i hjørnet øverst i Navigasjonsruten eller minimert overskriften i Navigasjonsruten.

Klikk Mapper-knappen for å se mappene i den minimerte navigasjonsruten.

Merknad: Når du utvider den minimerte navigasjonsruten, tilbakestilles navigasjonsruten til samme bredde slik den var tidligere. Hvis du avslutter Outlook med navigasjonsruten er minimert, vises det minimerte når du starter Outlook.

Bruke Mappeliste-visningen i navigasjonsruten i Outlook 2010

Alle mappene, inkludert innboksen, forblir synlige i navigasjonsruten i denne visningen når du bytter til andre visninger, for eksempel Kalender eller kontakter. Klikk Mappeliste Knappesymbol nederst i navigasjonsruten.

Hvis du klikker én av knapper i navigasjonsruten, som e-post, Kalender eller kontakter, navigasjonsruten endres tilbake til ruten visningsmodus.

Hvis du vil beholde mappelisten som hovedvisning, bruker du ikke knappene nederst i ruten til å få tilgang til andre visninger. Klikk ønsket mappe, ikon eller navn i selve mappelisten.

Hvis du bruker Mappeliste-visningen når du avslutter Outlook, åpnes mappelisten når du starter Outlook på nytt.

Endre Favoritter-listen i Outlook 2010

Favoritter-listen er en praktisk måte å vise mappene du bruker oftest, øverst i navigasjonsruten. Du velger hvilke mapper du vil inkludere.

Tips!: I den minimerte navigasjonsruten vises mappene som er oppført i Favoritter som loddrette knapper, gjøre dem tilgjengelige det også. De loddrette knappene som vises, avhenger av loddrett tilgjengelig plass i vinduet Outlook og ordning av mapper i Favoritter-listen.

Aktivering/deaktivering av Favoritter virker ikke inn på mappene i listen. Hvis du har mapper oppført i Favoritter når du deaktiverer funksjonen, vil mappene fortsatt være der når du aktiverer funksjonen på nytt.

 • Klikk Navigasjonsrute i Oppsett-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Favoritter.

  En hake angir om Favoritter er aktivert.

 • Du legger til en mappe i Favoritter ved å dra mappen til Favoritter-listen. Dette flytter ikke mappen eller innholdet i den. Det opprettes bare en snarvei til mappen i Favoritter.

 • Hvis du vil fjerne mapper fra Favoritter, høyreklikker du mappen du vil fjerne, og deretter klikker du Fjern fra Favoritter.

  Kommentarer: 

  • Mapper i Favoritter må fjernes enkeltvis.

  • Mappene eller innholdet i dem fjernes ikke fra Favoritter når de fjernes fra listen Alle e-postmapper.

 • Hvis du vil minimere Favoritter, klikker du Utvidet-ikon ved siden av overskriften Favoritter.

 • Hvis du vil vise Favoritter, klikker du Skjult-ikon ved siden av overskriften Favoritter.

Omorganiser mappen i navigasjonsruten i Outlook 2010

E-post undermappene du oppretter, vises i alfabetisk rekkefølge i hver mappe i navigasjonsruten. Mappene kan ordnes på manuelt.

Standardmapper vises på slutten av listen over mapper inkludert kladder, Sendte elementer, Slettede elementer, Samtaleloggen, InfoPath-skjemaer, Søppelpost, Utboks, RSS-feeder og Søke i mapper. Disse mappene kan ikke har fått nytt navn eller ordnet på nytt.

Som en løsning, bør du vurdere å legge til en brukte mappe i Favoritter-listen øverst i navigasjonsruten. Mapper i denne delen kan ordnes i en rekkefølge.

En annen løsning er å gi nytt navn til mapper. Skrive inn et tall eller spesialtegn, for eksempel en understrek (_) eller et utropstegn (!) brukes til å flytte en mappe før mapper som begynner med tegnene A til Å. Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, klikk mappen, og klikk deretter Gi nytt navn til mappe i kategorien mappe i Handlinger-gruppen.

Merknad: Du kan ikke endre skriftstørrelse, farge eller type i navigasjonsruten. Windows Forstørrelsesprogrammet er et alternativ som øker skriftstørrelsen på dataskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk forstørrelsesprogrammet til å se elementer på skjermen.

Legge til eller fjerne knapper i navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

Merknad: Selv om du kan fjerne alle knappene fra navigasjonsruten og maksimere plassen i mapperuten ved å dra den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, er det ikke mulig å fjerne raden med små knapper nederst.

Endre størrelse på navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Pek på den høyre kanten av Navigasjonsruten, og når pekeren blir til en tohodet pil Loddrett, tohodet pil , drar du kantlinjen til venstre eller høyre.

Endre visningsrekkefølgen for knappene i Outlook 2007

 1. Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigasjonsrute.

 2. Vil du ordne rekkefølgen på knapper på nytt, klikker du knappen du vil endre, i listen Vis knapper i denne rekkefølgen, og deretter klikker du Flytt opp eller Flytt ned.

Merknad: Hvis du vil gjenopprette standard knapperekkefølge, klikker du Tilbakestill.

Endre antall store og små knapper i navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Vis flere knapper eller Vis færre knapper.

Merknad: 

 • Hvis du vil se flere knapper eller mapper, pek på den vannrette delingslinjen mellom mappene og knappene, og dra linjen opp eller ned når pekeren blir til en tohodet pil Tohodet pil . Hvis du drar den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, konverteres til små knapper i alle store knapper, og vises som en enkelt rad med ikoner nederst i navigasjonsruten.

 • Hvis du vil maksimere mapperutens område, drar du den vannrette delelinjen til bunnen av navigasjonsruten, og deretter bruker du de små knappene til å bytte mellom mapperutene.

 • Hvis du vil se alle mappene dine og ikke bare e-postmappene, kan du endre Mappeliste-knappen til en stor knapp som du plasserer over E-post-knappen eller fjerne e-post-knappen fra navigasjonsruten.

Vise eller skjule den minimerte navigasjonsruten i Outlook 2007

Du kan spare plass i vinduet Outlook ved hjelp av den minimerte navigasjonsruten. Denne ruten er en versjon av navigasjonsruten som skjuler til en loddrett som likevel gir tilgang til de mest brukte mappene og visninger. Det finnes flere måter å skjule eller vise den minimerte navigasjonsruten for enkelhets skyld.

Tips!: Hvis du har knapper i favorittmapper, har du tilgang til dem med bare ett museklikk når du bruker den minimerte navigasjonsruten. Antallet mapper som vises som knapper i den minimerte navigasjonsruten, avhenger av hvor mye loddrett plass du har tilgjengelig for navigasjonsruten. Mappeknappene vises i den rekkefølgen de står oppført, ovenfra og ned, i Favorittmapper.

 • Klikk pilen Knappesymbol i øverst til høyre i Navigasjonsruten eller minimert overskriften i Navigasjonsruten.

Vil du vise mappene i navigasjonsruten fra den minimerte navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute-knappen.

Merknad: Når du utvider den minimerte navigasjonsruten til navigasjonsruten, tilbakestilles navigasjonsruten til samme bredde slik den var tidligere. Hvis du avslutter Outlook med navigasjonsruten er skjult i den minimerte navigasjonsruten, vises det på denne måten når du starter Outlook.

Legge til eller fjerne visningsknapper i den minimerte navigasjonsruten i Outlook 2007

Visningsknappene som vises i den minimerte navigasjonsruten, for eksempel E-post, Kalender og Kontakter, er de samme visningsknappene som vises i den fullstendige visningen av navigasjonsruten.

Knappesymbol
En stor visningsknapp vises som en liten visningsknapp i den minimerte navigasjonsruten.
E-postknapp i navigasjonsruten

Merknad: Knappene for visning er forskjellig fra den loddrette mappeknapper i favorittmapper som også vises i den minimerte navigasjonsruten. Hvilke mappeknapper, avhenger av hvor mye loddrett plass som er tilgjengelige i Outlook-vinduet, og visningsrekkefølgen mappene i Favorittmapper. Du kan fjerne disse knappene ved å fjerne mapper fra Favorittmapper.

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i den minimerte navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

Vise eller skjule mappelisten i Outlook 2007

Hvis du vil ha en enklere visning av E-post-ruten, kan du prøve å bruke Mappeliste-visningen.

 • Klikk Mappeliste Knappesymbol nederst i Navigasjonsruten.

 • Klikk e-post-knappen Knappesymbol eller e-post E-postknapp i navigasjonsruten nederst i Navigasjonsruten.

Bruke Mappeliste-visningen i navigasjonsruten i Outlook 2007

Alle mappene, inkludert innboksen, forblir synlige i navigasjonsruten i denne visningen når du bytter til andre visninger, for eksempel Kalender eller kontakter. Klikk Mappeliste Knappesymbol nederst i navigasjonsruten. Hvis du vil gå tilbake til å vise e-post-ruten, klikker du e-post-knappen Knappesymbol eller e-post E-postknapp i navigasjonsruten nederst i Navigasjonsruten.

Hvis du bytter til Mappeliste-visningen og avslutt deretter Outlook, kan du se mappelisten når du starter Outlook på nytt.

Viktig: Hvis du vil beholde mappelisten som hovedvisning i navigasjonsruten når du arbeider, Bruk ikke knappene nederst i ruten til å gå til andre visninger. Hvis du vil beholde Mappeliste-visningen mens du flytte rundt i Outlook, klikker du den aktuelle mappen, ikon eller navnet i mappelisten seg selv.

Hvis du klikker Kalender-knappen, Kalender-visningen vises i hovedvinduet Outlook-vinduet, men navigasjonsruten endres tilbake til ruten visningsmodus. Dette tilbakestiller navigasjonsruten for å vise de forskjellige visningene i ruten.

Fjerne eller minimere favorittmapper i Outlook 2007

Bruk Favorittmapper som en praktisk måte for å vise mappene du bruker oftest, øverst i navigasjonsruten. Du bestemmer innholdet i Favorittmapper-listen ved å velge hvilke mapper som skal inkluderes. Hvis du ikke vil bruke Favorittmapper-ruten, eller hvis du vil lage mer plass i hovednavigasjonsruten, kan du bruke ett av følgende alternativer.

 • Redusere størrelsen på Favorittmapper-listen ved å fjerne enkeltmapper fra listen.

 • Minimere Favorittmapper-ruten under overskriften.

 • Deaktivere Favorittmapper-ruten

Tips!: I den minimerte navigasjonsruten vises mappene som er oppført i favorittmapper som loddrette knapper, gjøre dem tilgjengelige det også. De loddrette knappene som vises, avhenger av den loddrette avstanden i Outlook-vinduet og ordning av mappene i Favorittmapper-listen.

Du kan fjerne noen av eller alle de individuelle mappene fra listen over favorittmapper, for å redusere både lengden på listen og størrelsen på ruten.

 1. Høyreklikk mappen du vil fjerne i Favorittmapper, og klikk deretter Fjern fra favorittmapper på hurtigmenyen.

 2. Gjenta trinn 1 for hver mappe du vil fjerne.

 • Mapper i Favorittmapper må fjernes individuelt.

 • Mappene fjernes ikke fra listen over alle e-postmapper selv om de fjernes fra favorittmapper.

 • Klikk pilen Knappesymbol i overskriften Favorittmapper.

  Bruke pilene til å åpne og lukke favorittmapper

  Hvis du vil utvide ruten, klikker du pilen Knappesymbol på nytt.

Du kan minimere og vise favorittmappene etter behov, slik at mappene er tilgjengelige når du trenger dem, men ute av veien når du ikke trenger dem.

Aktivering/deaktivering av Favorittmapper virker ikke inn på mappene i listen. Hvis du har mapper oppført i Favorittmapper når du deaktiverer funksjonen, vil mappene fortsatt være der når du aktiverer funksjonen på nytt.

 • Velg NavigasjonsruteVis-menyen, og fjern merket for Favorittmapper.

  Klikk Favorittmapper på nytt for å aktivere funksjonen igjen.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×