Tilpasse navigasjonen på SharePoint-området

Tilpasse navigasjonen på SharePoint-området

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du er områdeeier eller har redigeringstillatelser på et SharePoint område, kan du tilpasse navigasjonen for området for å gi brukere rask tilgang til områder og sider. Du kan legge til, redigere eller fjerne koblinger på menyen til venstre i et Gruppeområde (også kalt hurtigstartmenyen), rullegardinmenyen øverst på et område for kommunikasjon eller hub-område, eller navigasjonsfeltet i hub-område som vises på alle områder som er tilknyttet et hubområde.

Obs!: 

 • Hvis området er tilpasset av eieren, kanskje på menyen til venstre eller øverste menyen ikke tilgjengelig.

 • I SharePoint, kan du bare tilpasse menyen til venstre i et gruppeområde for øyeblikket med mindre du er i klassisk modus.

 • Du må eieren eller redigeringstillatelser til å gjøre endringer i navigasjonen på et område.

 • Du kan tilpasse den øverste koblingslinjen for nettstedsnavigasjon i SharePoint Server 2010.

Velg din versjon av SharePoint under trinnene å tilpasse navigasjonen på nettstedet for SharePoint.

Obs!: Noe funksjonalitet tilføres gradvis for organisasjoner som har satt opp alternativene for målrettet utgivelse i Office 365. Dette betyr at du ikke kan se denne funksjonen ennå, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre.

  SharePoint venstre navigasjonslinje

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Hold pekeren over plasseringen på menyen der du vil legge til en kobling, og klikk +.

 3. Skriv inn adressen og et visningsnavn for koblingen i dialogboksen Legg til en kobling.

  Klikk OK.

 4. Hvis du vil, legge til en side på menyen fra listen områdesider, velg sider fra menyen til venstre, Merk siden du vil legge til, og klikk deretter ... enten ved siden av siden i listen eller i det øverste navigasjonsfeltet.

  Legge til kobling til venstre-menyen

  Klikk Legg til i navigasjonsruten.

  Legge til i navigasjonsalternativ fra en side-liste

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Obs!: Siste elementer håndteres automatisk av SharePoint. Du kan ikke legge til koblinger til nylige-menyen.

 1. Klikk Rediger til høyre for den øverste menyen.

  Øverste kommunikasjon område-menyen

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Hold pekeren over plasseringen på menyen der du vil legge til en kobling, og klikk +.

  Øverste redigeringsmenyen for SharePoint

 3. Skriv inn URL-adressen for koblingen du vil legge til, i dialogboksen Legg til en kobling i adresse-boksen.

  Hvis du vil legge til en kobling til en side i menyen til venstre, gjør du følgende:

  1. Gå til siden du vil legge til en kobling til.

  2. Kopier URL-adressen fra adresselinjen.

  3. Lim inn URL-adressen i adresse-boksen

 4. Skriv inn visningsteksten for koblingen i Visningsnavn-boksen. Dette er teksten som vises på menyen.

  Klikk OK.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av koblingen du vil redigere.

 3. Klikk på Rediger.

  Redigere en kobling i menyen til venstre

 4. Når du er ferdig redigere koblingen, klikker du OK.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av koblingen du vil flytte.

 3. Klikk Flytt opp eller Flytt ned.

  Flytte en kobling opp eller ned i menyen til venstre

 4. Gjenta disse trinnene til koblingen er i ønsket plassering.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Obs!: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Dette oppretter en innrykket kobling under en annen kobling. Du kan legge til opptil 2 nivåer av sub koblinger til venstre-menyen i et gruppeområde, til den øverste menyen i et område for kommunikasjon eller i navigasjonsfeltet i hub-område. Når du legger til en sub-kobling, kan du opprette koblingen der du vil det skal vises, og gjør deretter en sub-kobling til som ovenfor.

Venstre-menyen

Navigasjonen venstre nivåer

Øverste-menyen

Øverst i navigasjonen nivåer
 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av koblingen du vil gjøre en sub-kobling.

 3. Klikk gjøre sub kobling.

  Lag en kobling som en sub kobling i menyen til venstre

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Dette flytter en innrykket koblingen fra en annen kobling.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av sub koblingen du vil redusere til en primær kobling.

 3. Klikk Hev nivå sub kobling.

  Heve en sub-kobling til en primær kobling

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Noen koblinger, for eksempel Papirkurven systemet koblinger og ikke kan fjernes.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av koblingen du vil fjerne.

 3. Klikk Fjern.

  Obs!: Du kan ikke fjerne koblingen Papirkurv på dette tidspunktet.

  Fjerne en kobling fra menyen til venstre

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Hvis du har eier eller administratortillatelser, kan du deaktivere menyen til venstre for gruppeområdet.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. På noen av sidene må du kanskje Klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område på øverste høyre-menyen.

 2. Se under og funksjonalitet på siden Innstillinger for område klikker du Navigasjonselementer.

  Navigasjonselementer områdeinnstillingen-menyen
 3. Merk eller fjern Aktiver hurtigstart-innstillingen for å slå den av eller på, og klikk deretter OK.

  Fjern merket for hurtigstartmenyen

Obs!: Når du deaktiverer hurtigstartpanelet, kan du likevel se papirkurven og Rediger-knappen.

Hvis du har aktivert funksjonen på området ditt klassisk SharePoint-opplevelsen, viser menyen til venstre koblinger til moderne opplevelse lister eller biblioteker hvis du har lagt dem til nettstedet klassisk opplevelsen i tillegg til som viser elementene fra termlageret. For mer informasjon, kan du se aktivere administrert navigasjon for et nettsted i SharePoint og Aktivere publiseringsfunksjoner.

Redigere koblinger i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Klikk ett av alternativene Rediger koblinger på siden for å komme i gang redigere koblinger på området.

Rediger koblinger

1. Hvis du vil endre koblingene i den øverste koblingslinjen, klikker du Rediger koblinger til høyre i menyen.

2. Klikk Rediger koblinger for å endre koblinger i menyen til venstre (også kalt Hurtigstart strek), under menyen.

Obs!: Hvis du ikke ser Rediger koblinger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter områdeinnhold.

 2. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil legge til en kobling.

 3. Klikk appen du vil legge til, og dra den dit du vil det skal være på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinje.

  Dra app til navigering

 4. Klikk på Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Hvis du vil legge til en kobling til et annet område, skriver du inn i URL-adressen.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil legge til en kobling.

 2. Klikk + kobling.

 3. Skriv inn et visningsnavn for koblingen og en målplassering, og pass på at du vil ta med http://.

 4. Klikk OK for å legge til den nye koblingen i Hurtigstart eller øverste koblingslinjen.

 5. Klikk på Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til eller fjerne papirkurven.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil redigere en kobling.

 2. Gi nytt navn: Klikk direkte på koblingen du vil gi nytt navn, og begynn å skrive inn det nye navnet. Klikk utenfor navnet, og klikk deretter Lagre.

 3. Fjerne: Klikk X tilsvarer koblingen for å fjerne den fra navigasjonspanelet, og klikk deretter Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Gi nytt navn til en kobling, påvirker ikke inn adressen eller Nettadressen som koblingen refererer til, bare på menyen.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinje avhengig av plasseringen av koblingen du vil flytte.

 2. Velg koblingen du vil flytte, og dra den deretter til den nye plasseringen i navigasjonsområdet.

  Hvis du vil rykke inn eller opprette en sub-kobling, kan du dra koblingen under og litt til høyre for koblingen du vil bruke som koblingen øverst.

 3. Gjenta disse trinnene for hver kobling du vil flytte.

 4. Når du er ferdig, klikker du lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Obs!: Du kan dra elementer av siste til viktigste hurtigstartlinjen. Men du kan ikke dra elementer til siste.

For områder i områdesamlinger der Publiseringsfunksjonene er aktivert, har du flere alternativer for navigering til å velge blant, inkludert som viser sekundære områder og vise samme navigering som et område overordnede områdenavigasjon (også kalt arvede overordnede navigasjon). Hvis du ikke ser disse alternativene, kan du ta kontakt med administratoren for webområdet.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger på området der du vil endre innstillingene for navigering, og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for område, og klikk deretter Hurtigstartlinjen eller den øverste koblingslinjen..

 3. Velg Alternativer for Hurtigstart eller toppen kobling stolpen, for eksempel Vis sekundære områder eller vise den samme navigasjonsruten som det overordnede området (Arv overordnede navigasjon).

Koblingene som vises på venstre side av området kalles hurtigstartlinjen koblinger. Som standard inneholder Hurtigstart koblinger til siste elementer samt viktige elementer som lister og biblioteker. Koblingene øverst på den øverste koblingslinjen, vanligvis Vis sekundære områder under området ditt.

Hurtigstartlinje

Når du oppretter en ny liste eller et bibliotek, vises en ny kobling automatisk under sisteHurtigstartlinjen. Bare fem nyeste koblinger vises i den siste delen.

Koblingen Siste i hurtigstartfeltet viser de sist opprettede sidene, listene og bibliotekene

Obs!: Når du oppretter en ny side, vises ikke automatisk på hurtigstartlinjen. Du må opprette en kobling til siden og legge den til deg selv.

Øverste koblingslinje

Du kan også tilpasse navigasjonen på den øverste koblingslinjen på området for å endre bokstavtype, endre rekkefølgen eller legge til koblinger til sekundære områder som brukere som besøker oftest bruker.

Navigasjon øverst på sidene på et område

Den øverste koblingslinjen gjør at brukere av nettstedet kan gå til andre nettsteder i nettstedssamlingen ved at det vises en rad med faner øverst på sidene i nettstedet. Den øverste koblingslinjen kalles også global navigasjon fordi den kan være den samme på alle nettstedene i en nettstedssamling. Sekundære nettsteder kan imidlertid konfigureres slik at de ikke vises i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet. Alternativene som er tilgjengelige for konfigurering av den øverste koblingslinjen, varierer, avhengig av om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedssamling.

Følgende er et eksempel på en øverste koblingslinje fra fiktivt Contoso-området. Markedsføring, salg og Økonomi er sekundære områder for Contoso ordnet nettsted.

Øverste koblingslinje

Har du de nødvendige tillatelsene for å konfigurere navigasjon?

Når du skal administrere navigasjon for et nettsted, må du minst ha tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet. Du har de nødvendige tillatelsene til å konfigurere navigasjon for nettstedet hvis Innstillinger for nettsted er et alternativ på Områdehandlinger-menyen Områdehandlinger , og kommandoen Navigasjon finnes under Utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for nettsted (på ikke-publiseringsnettsteder vil du se Hurtigstart og kommandoene for den øverste koblingslinjen under Utseende og funksjonalitet i stedet for Navigasjon.
Menyen Innstillinger for webområde

Er publisering aktivert for nettstedet?

Før du begynner å konfigurere navigasjonen for nettstedet, må du finne ut om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedene i nettstedssamlingen. Det er viktig å vite om nettstedet er et publiseringsnettsted fordi alternativene for navigasjonskonfigurasjon er mer omfattende for et publiseringsnettsted enn for et ikke-publiseringsnettsted.

Avhengig av hvilken type nettsted du har, vil du se de ulike alternativene for navigasjon på siden Innstillinger for nettsted. Slik kan du raskt finne ut hvilken type nettsted du arbeider med:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Se på listen over koblinger på siden Innstillinger for nettsted under Utseende og funksjonalitet.

  • Hvis du ser en kobling som heter Navigasjon, arbeider du med et publiseringsnettsted og du kan konfigurere nettstedet ved hjelp av Navigasjonsinnstillinger-siden.
   Navigasjon

  • Hvis du ser koblinger som heter Øverste koblingslinje og Hurtigstart, arbeider du med et ikke-publiseringsnettsted, og alternativene for navigasjonskonfigurasjon er mer begrenset.
   Utseende og funksjonalitet

Navigasjon med synlig søkebane

Du kan ikke konfigurere navigasjon med synlig søkebane. Nedenfor et eksempel på navigasjon med synlig søkebane.
Synlig søkebane

Du kan angi at den øverste koblingslinjen for et nettsted skal bruke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Det betyr at det sekundære nettstedet arver den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Du kan også angi at den øverste koblingslinjen for et nettsted skal være unik for nettstedet.

Alternativene og prosedyrer for å konfigurere arv for den øverste koblingslinjen er forskjellige publiseringsområder og ikke-publisering av områder. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen, kan du se "Er publisering aktivert for din site?" i før du begynner i denne artikkelen.

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Når du oppretter et nytt nettsted i en nettstedssamling der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du velge om du vil inkludere nettstedet i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Dette gir deg tre forskjellige konfigurasjonsalternativer for nettstedet:

 • Arvet og inkludert i overordnet     Nettstedet er inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og bruker samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan ikke konfigureres på dette nivået uten først å bryte arven fra det overordnede nettstedet.

 • Arvet, men ikke inkludert i overordnet     Nettstedet bruker samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet, men er ikke inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan ikke konfigureres på dette nivået uten først å bryte arven fra det overordnede nettstedet.

 • Unik     Nettstedet er ikke inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og bruker ikke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan konfigureres på dette nivået og er fullstendig adskilt fra det overordnede nettstedet.

Hvis et nettsted gis et nytt navn på siden Tittel, beskrivelse og ikon, oppdateres ikke nettstedsnavnet på den øverste koblingslinjen. Hvis du vil endre navnet som vises i den øverste koblingslinjen, må du redigere den øverste koblingslinjen.

Når du oppretter et sekundært nettsted, vises det som standard i den øverste koblingslinjen på det ordnet nettsted og har en unik øverste koblingslinje. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Slik konfigurerer du innstillingene for den øverste koblingslinjen for et sekundært nettsted:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk øverste koblingslinje i Utseende-kolonnen.
  Utseende og funksjonalitet

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil lage egendefinerte koblinger for det sekundære nettstedet, klikker du Stopp arving av koblinger. Koblingene fra den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet beholdes ikke når du angir at det sekundære nettstedet skal stoppe arving av koblinger.

  • Hvis du vil bruke de samme koblingene som det overordnede nettstedet, klikker du Bruk koblinger fra overordnet. Koblingene i den øverste koblingslinjen på det sekundære nettstedet slettes når du angir at det sekundære nettstedet skal bruke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet.

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Når du oppretter et publiseringsnettsted, kan du velge om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Du kan endre disse innstillingene når som helst på Navigasjonsinnstillinger-siden. Slik konfigurerer du innstillingene for den øverste koblingslinjen for et sekundært nettsted:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Navigasjon
  Notater i navigasjon-kommandoen vises under utseende og funksjonalitet bare hvis Publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst ha tillatelsene du får når du legges til standard SharePoint-gruppen designere for området.

 3. Gjør ett av følgende under Global navigasjon:

  • Hvis du vil vise samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet, velger du Vis de samme navigasjonselementene som det overordnede området.

  • Hvis du vil vise en øverste koblingslinje som er unik for det gjeldende området, velger du Vis navigasjonselementene under det gjeldende området.

   Globale navigasjonsinnstillinger

   Obs!:  Disse alternativene er ikke tilgjengelige hvis du er på øverste nivå i nettstedssamlingen, fordi et nettsted på øverste nivå ikke har et overordnet nettsted.

 4. I Global navigasjon-delen

  • Hvis du vil vise de sekundære nettstedene til det gjeldende nettstedet i den øverste koblingslinjen, velger du Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil vise sidene til gjeldende nettsted i den øverste koblingslinjen, velger du Vis sider.

  • Hvis du vil begrense antall koblinger til nettsteder og sider som vises automatisk i den øverste koblingslinjen, skriver du inn et tall for Maksimalt antall dynamiske elementer som skal vises på dette navigasjonsnivået.

 5. Klikk OK.

Fremgangsmåten du gjøre for å legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen, varierer avhengig av om Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdesamlingen. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen, kan du se "Er publisering aktivert for din site?" i før du begynner i denne artikkelen.

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et ikke-publiseringsnettsted

Hvis nettstedet bruker en unik øverste koblingslinje (det vil si at det er et nettsted på øverste nivå, eller det ikke arver den øverste koblingslinjen fra et overordnet nettsted), kan du konfigurere koblingene som vises i den øverste koblingslinjen for nettstedet. Du kan også inkludere koblinger til andre nettsteder utenfor nettstedssamlingen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og funksjonalitet.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny kobling, klikker du Ny navigasjonskobling. Skriv inn nettadressen og en beskrivelse for koblingen. Nettadressen kan koble til en hvilken som helst gyldig bane, for eksempel en mappe på dette nettstedet, en del i organisasjonens intranett, eller en kobling til et sted på Internett.

   Ny navigasjonskobling

  • Hvis du vil redigere en kobling, klikker du Rediger-knappen ved siden av koblingen du vil redigere Redigere , og gjør de nødvendige endringene. Du kan bare redigere beskrivelsen for standardkoblingene, for eksempel Hjem.

  • Hvis du vil fjerne en kobling, klikker du Rediger-knappen ved siden av koblingen Redigere , klikker Slett, og klikker deretter OK.

   Viktig!: Når du sletter en overskrift fra den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted, slettes også eventuelle koblinger som finnes under overskriften.

 4. Klikk på OK.

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et publiseringsnettsted

Du kan bruke delen Redigering og sortering for navigasjon på Navigasjonsinnstillinger-siden til å legge til en ny overskrift eller kobling, eller redigere en eksisterende overskrift eller kobling i den øverste koblingslinjen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Obs!: Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Klikk Global navigasjon for å velge den øverste koblingslinjen i delen redigering og sortering.

  Global navigasjon

  Obs!: Hvis du ikke ser lister med koblinger som er organisert under overskriftene Global navigasjon eller Gjeldende navigasjon, kan det være at nettstedet arver sin globale navigasjon fra det overordnede nettstedet. I så fall vil du bare kunne legge til eller redigere koblinger i hurtigstartlinjen, med mindre du vil slutte å arve global navigasjon fra det overordnede nettstedet.

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil redigere en overskrift eller kobling, velger du en overskrift eller kobling og klikker Rediger.

  • Hvis du vil legge til en ny overskrift, klikker du Legg til overskrift.

  • Hvis du vil legge til en ny kobling, klikker du Legg til kobling.

   Obs!: Hvis du velger en overskrift, legges koblingen til under denne overskriften. Hvis du velger en kobling, legges koblingen du oppretter, til på samme nivå som koblingen du valgte.

  • Hvis du vil fjerne en overskrift eller en kobling, velger du overskriften eller koblingen du vil fjerne, under Redigering og sortering for navigasjon, og klikker deretter Slett.

   Obs!: Når du sletter en overskrift fra den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted, slettes ikke koblingene under overskriften, og de vises som overskrifter når den opprinnelige overskriften slettes.

 5. I nettdialogboksen som vises når du legger til eller redigerer et element, angir du følgende:

  • Tittel  Skriv inn tittelen på overskriften eller koblingen slik du vil det skal vises. Tittel er obligatorisk.

  • URL-adresse  Skriv inn nettadressen for overskriften eller koblingen. En nettadresse er nødvendig for koblinger, men valgfritt for overskrifter.

   Hvis du vil at nettadressen skal åpnes i et annet nettleservindu enn det som brukes av nettstedet, velger du Åpne kobling i nytt vindu.

  • Beskrivelse  Skriv inn en beskrivelse for overskriften eller koblingen. Beskrivelse er en valgfri innstilling.

  • Målgruppe  Hvis du vil begrense synligheten, angir eller blar du til en målgruppe for overskriften eller koblingen. Bare målgruppene du angir, kan se koblingen eller overskriften (og alt under overskriften). Hvis du ikke angir noen målgrupper, kan alle målgruppene se koblingen. Målgruppe er en valgfri innstilling.

   Dialogboksen Navigasjonsoverskrift

 6. Klikk OK.

Trinnene du kan bruke til å endre rekkefølgen til koblingene på den øverste koblingslinjen varierer avhengig av om Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdesamlingen. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen, kan du se "Er publisering aktivert for din site?" i før du begynner i denne artikkelen.

Endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Du kan endre visningsrekkefølgen for fanene på den øverste koblingslinjen. Eventuelle endringer du gjør i rekkefølgen av elementer i den øverste koblingslinjen, gjenspeiles på alle nettsteder som arver navigasjon for den øverste koblingslinjen fra nettstedet.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og funksjonalitet.

 3. Klikk Endre rekkefølge.

 4. Klikk alternativene i listene under Koblingsrekkefølge for å endre visningsrekkefølgen på koblingene på den øverste koblingslinjen.

 5. Klikk OK.

Manuelt endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Obs!: Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Velg elementet du vil flytte, under Global navigasjon i delen Redigering og sortering for navigasjon, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte et element til venstre på den øverste koblingslinjen, klikker du Flytt opp

  • Hvis du vil flytte et element til høyre på den øverste koblingslinjen, klikker du Flytt ned.

   Flytte global navigasjon

 4. Gjenta trinn 3 for å endre rekkefølgen på andre elementer.

 5. Når du er ferdig med endringene, klikker du OK.

Automatisk sortere elementer på den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Hvis du arbeider på et nettsted der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du konfigurere navigasjonselementene slik at de sorteres automatisk, for eksempel etter tittel.

Viktig!: Sorteringsinnstillingene gjelder både for den øverste koblingslinjen og Hurtigstart. Endringer du gjør her, gjelder for begge disse navigasjonselementene.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Obs!: Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Velg Sorter automatisk til å sortere sekundære områder, navigasjonskoblinger, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller synkende alfabetisk eller numerisk rekkefølge basert på elementer titler, datoer opprettet eller sist under sortering Endrede datoene.

  Hvis du vil sortere alle navigasjonselementene manuelt bortsett fra sider, klikker du Sorter manuelt og merker deretter av for Sorter sider automatisk. Bare sidene vil bli sortert i henhold til innstillingene som er konfigurert i Automatisk sortering-delen.

  Sortering

  1. I Sorter etter-listen under Automatisk sortering gjør du ett av følgende:

   • Hvis du vil sortere elementene etter tittel, velger du Tittel.

   • Hvis du vil sortere elementene etter datoen de ble opprettet, velger du Opprettingsdato.

   • Hvis du vil sortere elementene etter datoen de sist ble endret på, velger du Dato for siste endring.

  2. Angi sorteringsrekkefølgen ved å velge enten i stigende rekkefølge (A, B, C eller 1, 2, 3) eller i synkende rekkefølge (C, B, A eller 3, 2, 1).

  3. Klikk OK.

Hvis du arbeider på et nettsted der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du velge å vise eller skjule sider og sekundære nettsteder på den øverste koblingslinjen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Obs!: Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Gjør ett av følgende i delen Redigering og sortering for navigasjon:

  • Hvis du vil vise et sekundært nettsted eller en side som er skjult, velger du elementet, og klikker deretter Vis.

  • Hvis du vil skjule et sekundært nettsted eller en side som vises på den øverste koblingslinjen, velger du elementet, og klikker deretter Skjul.

   Flytte global navigasjon

   Obs!: 

   • Kommandoene Skjul og Vis er bare tilgjengelige for navigasjonselementer som er sekundære nettsteder eller sider. Du kan ikke skjule overskrifter eller koblinger.

   • Når du velger et element som er synlig på hurtigstartlinjen, er bare alternativet Skjul tilgjengelig. Når du velger et element som er skjult på hurtigstartlinjen, vises bare alternativet Vis.

Hvis du arbeider på et publiseringsnettsted, kan du angi om du vil at sekundære nettsteder og sider på nettstedet skal vises automatisk i den øverste koblingslinjen. Sekundære nettsteder og sider for det gjeldende nettstedet vises som nye faner på den øverste koblingslinjen (dette forutsetter at nettstedet ikke arver navigeringen fra et overordnet nettsted). Hvis du velger å vise sekundære nettsteder og/eller sider for alle nettstedene i nettstedssamlingen, vises sekundære nettsteder og sider under sekundære nettsteder for nettstedet på øverste nivå som koblinger i rullegardinmenyer fra de relevante fanene i øverste koblingslinje.

Rullegardinmeny

Obs!: Hvis du bestemmer deg for å vise navigasjonselementer for sekundære nettsteder eller sider, kan nettstedet virke rotete hvis det har mange sekundære nettsteder eller sider. Hvis strukturen på den overordnede nettstedssamlingen ikke skal planlegges eller styres sentralt, vil du kanskje konfigurere nettstedet slik at sekundære nettsteder og sider ikke vises automatisk.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Obs!: Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Gjør ett av følgende under Global navigasjon:

  • Hvis du vil vise koblinger til sekundære nettsteder i den øverste koblingslinjen, merker du av for Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil vise koblinger til sider i den øverste koblingslinjen, merker du av for Vis sider.

  • Hvis du vil skjule koblinger til sekundære nettsteder i den øverste koblingslinjen, fjerner du avmerkingen for Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil skjule koblinger til sider i den øverste koblingslinjen, fjerner du avmerkingen for Vis sider.

  • Hvis du angir at nettstedet skal vise sekundære nettsteder og sider, men nettstedet er angitt til å vise den globale navigasjonen (øverste koblingslinje) for det overordnede nettstedet, vil du ikke se koblingene til disse sekundære nettstedene og sidene i navigasjonen for gjeldende nettsted, med mindre navigasjonen for det overordnede nettstedet også er angitt til å vise sekundære nettsteder og sider.

  • Hvis du angir navigasjon for et nettsted på øverste nivå, og du vil at sider eller sekundære nettsteder under de sekundære nettstedene for nettstedet på øverste nivå skal vises på rullegardinmenyer fra øverste koblingslinje, må du angi at nettstedet på øverste nivå skal vise sekundære nettsteder og sider, og du må også angi at de enkelte sekundære nettstedene skal vise sine sekundære nettsteder og sider.

  • Hvis ikke du vil at alle sekundære nettsider eller sider skal vises, kan du skjule sider og sekundære nettsider individuelt etter at du har angitt at de skal vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller skjule sekundære nettsteder og sider på den øverste koblingslinjen i denne artikkelen.

Relaterte koblinger

Hvis du vil legge til koblinger til siden i stedet for på menyen venstre eller øvre-menyen, kan du se legge til en kobling til en side.

Hvis du vil opprette nye sider som du kan koble til, kan du se legge til en side til et område.

Hvis du vil endre farger, bakgrunn og utseendet på området ditt, kan du se Endre utseendet på SharePoint-området.

Hvis du vil endre navnet, beskrivelse, logo eller andre innstillinger for område, kan du se Behandle innstillinger for område i SharePoint.

Hvis du vil opprette et område på SharePoint Online, kan du se opprette et gruppeområde i SharePoint Online eller opprette et område for kommunikasjon i SharePoint Online.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×