Tilpasse navigasjonen på SharePoint-området

Tilpasse navigasjonen på SharePoint-området

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du er områdeeier eller har redigeringstillatelser på et SharePoint område, kan du tilpasse navigasjonen for området. Du kan legge til, fjerne eller redigere koblinger på menyen til venstre i et gruppeområde (også kalt hurtigstartmenyen) eller øverste-menyen på et område for kommunikasjon til å gi brukere rask tilgang til områder og sider.

Obs!: 

 • Hvis området er tilpasset av eieren, kanskje på menyen til venstre eller øverste menyen ikke tilgjengelig.

 • I SharePoint Online, kan du bare tilpasse menyen til venstre i et gruppeområde for øyeblikket med mindre du er i klassisk modus.

Velg din versjon av SharePoint under trinnene å tilpasse navigasjonen på nettstedet for SharePoint.

Obs!: Noen funksjoner innføres gradvis for organisasjoner som har valgt å delta i First Release-programmet. Dette betyr at du ikke kan se denne funksjonen ennå, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre.

  SharePoint venstre navigasjonslinje

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Hold pekeren over plasseringen der du vil legge til en kobling, og klikk + på menyen og deretter pil ned.

  Legge til en kobling til SharePoint team venstre områdenavigasjonen

 3. Velg ett av følgende Koblingsalternativer for i dialogboksen Legg til en kobling:

  • URL-adressen til å legge til en kobling til et element, interne eller utenfor firmaet. Bare Skriv inn adressen og et visningsnavn for koblingen.

   Legge til en URL-kobling i den venstre navigasjonsruten til et SharePoint-gruppeområde

  • Legge til en kobling til Office 365 gruppesamtaler som er knyttet til gruppeområdet samtaler . Bare Skriv inn et visningsnavn for koblingen. Adressen legges automatisk og kan ikke redigeres.

  • Kalender for å legge til en kobling til gruppekalenderen Office 365 knyttet til gruppeområdet. Bare Skriv inn et visningsnavn for koblingen. Adressen legges automatisk og kan ikke redigeres.

  • Notatblokk for å legge til en kobling i OneNote-notatblokk som er knyttet til gruppeområdet. Bare Skriv inn et visningsnavn for koblingen. Adressen legges automatisk og kan ikke redigeres.

  • For å legge til en kobling til Microsoft Planner-forekomsten som er knyttet til gruppeområdet. Bare Skriv inn et visningsnavn for koblingen. Adressen legges automatisk og kan ikke redigeres.

  Klikk OK.

 4. Du kan også legge til en side på menyen fra listen områdesider. Velg sider fra menyen til venstre, velger du siden du vil legge til, klikker ... enten ved siden av siden i listen eller i det øverste navigasjonsfeltet, og klikk deretter Legg til i navigasjonsruten.

  Legge til kobling til venstre-menyen

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Obs!: Siste elementer håndteres automatisk av SharePoint. Du kan ikke legge til koblinger til nylige-menyen.

 1. Klikk Rediger til høyre for den øverste menyen.

  Øverst på SharePoint-menyen

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Hold pekeren over plasseringen der du vil legge til en kobling, og klikk + på menyen og deretter pil ned.

  Øverste redigeringsmenyen for SharePoint

 3. Skriv inn URL-adressen for koblingen du vil legge til, i dialogboksen Legg til en kobling i adresse-boksen.

  Hvis du vil legge til en kobling til en side i menyen til venstre, gjør du følgende:

  1. Gå til siden du vil legge til en kobling til.

  2. Kopier URL-adressen fra adresselinjen.

  3. Lim inn URL-adressen i adresse-boksen

 4. Skriv inn visningsteksten for koblingen i Visningsnavn-boksen. Dette er teksten som vises på menyen.

  Klikk OK.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ... ved siden av koblingen du vil redigere.

 3. Klikk Rediger.

  Redigere en kobling i menyen til venstre

 4. Når du er ferdig redigere koblingen, klikker du OK.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ... ved siden av koblingen du vil flytte.

 3. Klikk Flytt opp eller Flytt ned.

  Flytte en kobling opp eller ned i menyen til venstre

 4. Gjenta disse trinnene til koblingen er i ønsket plassering.

 5. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Dette oppretter en innrykket kobling under en annen kobling. Du kan legge til bare ett nivå over sub koblinger på den venstre menyen eller øverste-menyen. I en meny på øverste oppretter eksempel på et område for kommunikasjon dette en ett nivå rullegardinmenyen.

Venstre-menyen

Illustrasjon av en sub-kobling

Øverste-menyen

Legge til navigasjonselementene som sublinks for rullegardinmenyen utseende
 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ... ved siden av koblingen du vil gjøre en sub-kobling.

 3. Klikk gjøre sub kobling.

  Lag en kobling som en sub kobling i menyen til venstre

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Dette flytter en innrykket koblingen fra en annen kobling.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ... ved siden av koblingen sub du vil redusere til en primær kobling.

 3. Klikk Hev nivå sub kobling.

  Heve en sub-kobling til en primær kobling

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Noen koblinger, for eksempel papirkurven systemet koblinger og ikke kan fjernes.

 1. Klikk Rediger nederst på menyen til venstre på et gruppeområde eller til høyre for den øverste menyen på et område for kommunikasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av koblingen du vil fjerne.

 3. Klikk Fjern.

  Obs!: Du kan ikke fjerne koblingen Papirkurv på dette tidspunktet.

  Fjerne en kobling fra menyen til venstre

 4. Når du er ferdig med å tilpasse navigasjonen, klikker du Lagre eller, hvis du vil forkaste endringene, klikker du Avbryt.

Hvis du har eier eller administratortillatelser, kan du deaktivere menyen til venstre for gruppeområdet.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

  Hvis du bruker et Office 365 gruppen koblet område, må du kanskje Klikk Områdeinnhold i menyen til venstre, og klikk deretter Innstillinger for område på øverste høyre-menyen.

 2. Se under og funksjonalitet på siden Innstillinger for område klikker du Navigasjonselementer.

  Navigasjonselementer områdeinnstillingen-menyen
 3. Fjern merket for Aktiver hurtigstart innstillingen, og klikk deretter OK.

  Fjern merket for hurtigstartmenyen

Hvis du har aktivert funksjonen på området ditt klassisk SharePoint-opplevelsen, viser menyen til venstre koblinger til moderne opplevelse lister eller biblioteker hvis du har lagt dem til nettstedet klassisk opplevelsen i tillegg til som viser elementene fra termlageret. For mer informasjon, kan du se aktivere administrert navigasjon for et nettsted i SharePoint og Aktivere publiseringsfunksjoner.

Redigere koblinger i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Klikk ett av alternativene Rediger koblinger på siden for å komme i gang redigere koblinger på området.

Rediger koblinger

Endre koblingene i den øverste koblingslinjen: Klikk Rediger koblinger nær toppen (se "1").

Endre koblinger på verktøylinjen for Hurtigstart: Klikk Rediger koblinger på side (se "2").

Obs!: Hvis du ikke ser Rediger koblinger, må du kanskje ikke tillatelse til å tilpasse navigasjonen på nettstedet. Du må minst ha tillatelsen Administrere lister. Kontakt eieren av området enten for å få tillatelse til å gjøre endringene manuelt, eller hvis du vil at endringene som er gjort for deg.

 1. Gå til siden Områdeinnhold: Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter områdeinnhold.

 2. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil legge til en kobling.

 3. Klikk appen du vil legge til, og dra den dit du vil det skal være på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinje.

  Dra app til navigering

 4. Klikk Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Hvis du vil legge til en kobling til et annet område, skriver du inn i URL-adressen.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil legge til en kobling.

 2. Klikk + kobling.

 3. Skriv inn et visningsnavn for koblingen og en målplassering, og pass på at du vil ta med http://.

 4. Klikk OK for å legge til den nye koblingen i Hurtigstart eller øverste koblingslinjen.

 5. Klikk Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til eller fjerne papirkurven.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinjen, avhengig av hvor du vil redigere en kobling.

 2. Gi nytt navn: Klikk direkte på koblingen du vil gi nytt navn, og begynn å skrive inn det nye navnet. Klikk utenfor navnet, og klikk deretter Lagre.

 3. Fjerne: Klikk X tilsvarer koblingen for å fjerne den fra navigasjonspanelet, og klikk deretter Lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Gi nytt navn til en kobling, påvirker ikke siden adressen eller URL-adressen som refererer til koblingen.

 1. Klikk Rediger koblinger på hurtigstartlinjen eller øverste koblingslinje avhengig av plasseringen av koblingen du vil flytte.

 2. Velg koblingen du vil flytte, og dra den deretter til den nye plasseringen i navigasjonsområdet.

  Hvis du vil rykke inn eller opprette en sub-kobling, kan du dra koblingen under og litt til høyre for koblingen du vil bruke som koblingen øverst.

 3. Gjenta disse trinnene for hver kobling du vil flytte.

 4. Når du er ferdig, klikker du lagre.

  Lagre Hurtigstart liggende endringer

Obs!: Du kan dra elementer av siste til viktigste hurtigstartlinjen. Men du kan ikke dra elementer til siste.

For områder i områdesamlinger der Publiseringsfunksjonene er aktivert, har du flere alternativer for navigering til å velge blant, inkludert som viser sekundære områder og vise samme navigering som et område overordnede områdenavigasjon (også kalt arvede overordnede navigasjon). Hvis du ikke ser disse alternativene, kan du ta kontakt med administratoren for webområdet.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger på området der du vil endre innstillingene for navigering, og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for område, og klikk deretter Hurtigstartlinjen eller den øverste koblingslinjen..

 3. Velg Alternativer for Hurtigstart eller toppen kobling stolpen, for eksempel Vis sekundære områder eller vise den samme navigasjonsruten som det overordnede området (Arv overordnede navigasjon).

Koblingene som vises på venstre side av området kalles hurtigstartlinjen koblinger. Som standard inneholder Hurtigstart koblinger til siste elementer samt viktige elementer som lister og biblioteker. Koblingene øverst på den øverste koblingslinjen, vanligvis Vis sekundære områder under området ditt.

Hurtigstart

Når du oppretter en ny liste eller et bibliotek, vises en ny kobling automatisk under sisteHurtigstartlinjen. Bare fem nyeste koblinger vises i den siste delen.


Koblingen Siste i hurtigstartfeltet viser de sist opprettede sidene, listene og bibliotekene

Obs!: Når du oppretter en ny side, vises ikke automatisk på hurtigstartlinjen. Du må opprette en kobling til siden og legge den til deg selv.

Øverste koblingslinje

Du kan også tilpasse navigasjonen på den øverste koblingslinjen på området for å endre bokstavtype, endre rekkefølgen eller legge til koblinger til sekundære områder som brukere som besøker oftest bruker.

Navigasjon øverst på sidene på et område

Beslektede koblinger

Hvis du vil legge til koblinger til siden i stedet for på menyen venstre eller øvre-menyen, kan du se legge til en kobling til en side.

Hvis du vil opprette nye sider som du kan koble til, kan du se legge til en side til et område.

Hvis du vil endre farger, bakgrunn og utseendet på området ditt, kan du se Endre utseendet på SharePoint-området.

Hvis du vil endre navnet, beskrivelse, logo eller andre innstillinger for område, kan du se Behandle innstillinger for område i SharePoint.

Hvis du vil opprette et område på SharePoint Online, kan du se opprette et gruppeområde i SharePoint Online eller opprette et område for kommunikasjon i SharePoint Online.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×