Tilpasse hvordan Excel skal starte

Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Før du starter Microsoft Office Excel kan du angi at en bestemt arbeidsbok eller en arbeidsbokmal eller regnearkmal som har egendefinerte innstillinger, skal åpnes automatisk når du starter Excel. Hvis du ikke lenger vil at den bestemte arbeidsboken skal åpnes, kan du angi at den ikke skal åpnes når du starter Excel.

Hvis en arbeidsbok som åpnes når du starter Excel, inneholder automatiske makroer, for eksempel Auto_åpne, kjøres disse makroene når arbeidsboken åpnes. Du kan imidlertid angi at de skal kjøre automatisk når du starter Excel.

Tips!: 

Start Excel med en tom arbeidsbok automatisk

I Excel 2013 og nyere standard Excel til å vise Start-skjermen med nylig brukte arbeidsbøker, plasseringer og maler når du starter. Denne innstillingen kan endres for å omgå dette skjermbildet og opprette en tom arbeidsbok i stedet. Slik gjør du:

 1. Klikk fil > Alternativer.

 2. Under Generelt, og deretter under oppstartsalternativercheck boksen ved siden av Vis startskjermen når dette programmet starter.

 3. Klikk OK.

Åpne en bestemt arbeidsbok automatisk når du starter Excel

Hvis du vil åpne en bestemt arbeidsbok automatisk når du starter Excel, kan du plassere den aktuelle arbeidsboken i XLStart-mappen eller bruke en alternativ oppstartsmappe i tillegg til XLStart-mappen.

Finn XLStart-mappen

En arbeidsbok, mal eller arbeidsområdefil som du plasserer i XLStart-mappen åpnes automatisk når du starter Excel. Hvis du vil finne ut banen til XLStart-mappen, kan du se innstillinger for klareringssenter. Slik gjør du:

 1. Klikk på Fil > Alternativer.

 2. Klikk Klareringssenter, og klikk deretter Innstillinger for klareringssenter under Klareringssenter for Microsoft Office Excel.

 3. Klikk Klarerte plasseringer, og finn deretter banen til XLStart-mappen i listen over klarerte plasseringer.

Bruke en alternativ oppstartsmappe

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Skriv inn den fullstendige banen til mappen du vil bruke som alternativ oppstartsmappe, i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i under Generelt.

  I og med at alle filene i den alternative oppstartsmappen vil bli forsøkt åpnet i Excel, må du forsikre deg om at mappen du angir, bare inneholder filer som kan åpnes i Excel.

Obs!: Hvis det finnes filer med samme navn i både XLStart-mappen og den alternative oppstartsmappen, åpnes filen i XLStart-mappen.

Stoppe åpning av en bestemt arbeidsbok når du starter Excel

Avhengig av plasseringen av arbeidsboken som automatisk åpnes når du starter Excel, kan du gjøre ett av følgende for å forsikre deg om at arbeidsboken ikke lenger åpnes ved oppstart.

 • Hvis arbeidsboken er lagret i XLStart-mappen, fjerner du den fra denne mappen.

 • Hvis arbeidsboken er lagret i den alternative oppstartsmappen, gjør du ett av følgende:

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner Oppstart-mappen, kan du se finne XLStart-mappen.

  1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

  2. Fjern innholdet i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i under Generelt, og klikk deretter OK.

  3. Fjern eventuelle ikoner i Windows Utforsker som starter Excel og automatisk åpner arbeidsboken fra den alternative oppstartsmappen.

   Tips!: Du kan også høyreklikke ikonet, velge Egenskaper og deretter fjerne eventuelle referanser til arbeidsboken i kategorien Snarvei.

Åpne en arbeidsbokmal eller regnearkmal automatisk når du starter Excel

Du kan lagre arbeidsbokinnstillinger som du ofte bruker, i en arbeidsbokmal og deretter automatisk åpne denne arbeidsbokmalen hver gang du starter Excel.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en arbeidsbokmal, kan du opprette en arbeidsbok som inneholder arkene, standardtekst (for eksempel topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen formatering som du vil bruke i nye arbeidsbøker som baseres på en arbeidsbokmal.

  • Hvis du vil bruke en regnearkmal, lager du en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket inkluderer du formatering, stiler, tekst og annen informasjon som du vil skal vises i alle nye regneark som baseres på regnearkmalen.

   Innstillinger som kan lagres i en arbeidsbok- eller regnearkmal

   • celle- og arkformater

   • sideformater og utskriftsområdeinnstillinger for hvert ark

   • cellestiler

   • antall ark og arktypen i en arbeidsbok

   • beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken – du kan skjule ark, rader og kolonner og hindre endringer i regnearkceller

   • tekst som du vil gjenta, som sideoverskrifter og rad- og kolonneetiketter

   • data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon

   • datavalideringsinnstillinger

   • Makroer, hyperkoblinger og ActiveX-kontroller i skjemaer.

   • alternativer for arbeidsbokberegninger og alternativer for vindusvisninger

 2. Klikk Fil > Lagre som.

 3. Velg Mal i Filtype-boksen.

 4. Velg mappen der du vil lagre malen, i Lagre i-boksen.

  • Hvis du vil opprette standard arbeidsbokmal eller standard regnearkmal, velger du XLStart-mappen eller den alternative oppstartsmappen. Hvis du vil finne ut banen til Oppstart-mappen, kan du se finne XLStart-mappen.

  • Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok eller arbeidsbokmal, må du kontrollere at Maler-mappen velges.

   Banen er vanligvis: C:\Users\ < brukernavn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Gjør ett av følgende i Filnavn-boksen:

  • Hvis du vil opprette en standard arbeidsbokmal, skriver du Bok.

  • Hvis du vil opprette en standard regnearkmal, skriver du Ark.

  • Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal, skriver du inn navnet du vil bruke.

 6. Klikk Lagre.

 7. Klikk fil > Lukk.

Hindre at automatiske makroer kjører når du starter Excel

Automatiske makroer (som Auto_åpne) som er registrert i arbeidsboken som åpnes når du starter Excel, kjører automatisk straks arbeidsboken åpnes.

 • Hvis du vil hindre at makroer kjører automatisk, holder du nede SKIFT mens du starter Excel.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om automatiske makroer, kan du se kjøre en makro.

Åpne en bestemt arbeidsbok automatisk når du starter Excel

Hvis du vil åpne en bestemt arbeidsbok automatisk når du starter Excel, kan du plassere den aktuelle arbeidsboken i XLStart-mappen eller bruke en alternativ oppstartsmappe i tillegg til XLStart-mappen.

Plassere en arbeidsbok i XLStart-mappen

Eventuell arbeidsbok, mal eller arbeidsområdefil som plasseres i XLStart-mappen, åpnes automatisk når du starter Excel. Denne XLStart-mappen ble opprettet da du installerte Excel, og den er vanligvis plassert på en av følgende steder.

 • I Windows Vista er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

  C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • I Microsoft Windows XP er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

  C:\Documents and Settings\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler

  Tips!: Du kan finne den nøyaktige banen til XLStart-mappen i klareringssenteret.

  Slik finner du XLStart-mappen

  1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

  2. Klikk Klareringssenter, og klikk deretter Innstillinger for klareringssenter under Klareringssenter for Microsoft Office Excel.

  3. Klikk Klarerte plasseringer, og finn deretter banen til XLStart-mappen i listen over klarerte plasseringer.

Bruke en alternativ oppstartsmappe

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Skriv inn den fullstendige banen til mappen du vil bruke som alternativ oppstartsmappe, i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i under Generelt.

  I og med at alle filene i den alternative oppstartsmappen vil bli forsøkt åpnet i Excel, må du forsikre deg om at mappen du angir, bare inneholder filer som kan åpnes i Excel.

Obs!: Hvis det finnes filer med samme navn i både XLStart-mappen og den alternative oppstartsmappen, åpnes filen i XLStart-mappen.

Stoppe åpning av en bestemt arbeidsbok når du starter Excel

Avhengig av plasseringen av arbeidsboken som automatisk åpnes når du starter Excel, kan du gjøre ett av følgende for å forsikre deg om at arbeidsboken ikke lenger åpnes ved oppstart.

 • Hvis arbeidsboken er lagret i XLStart-mappen, fjerner du den fra denne mappen.

  • I Windows Vista er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

   C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

   C:\Documents and Settings\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler

 • Hvis arbeidsboken er lagret i den alternative oppstartsmappen, gjør du ett av følgende:

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Avansert.

  2. Fjern innholdet i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i under Generelt, og klikk deretter OK.

  3. Fjern eventuelle ikoner i Windows Utforsker som starter Excel og automatisk åpner arbeidsboken fra den alternative oppstartsmappen.

   Tips!: Du kan også høyreklikke ikonet, velge Egenskaper og deretter fjerne eventuelle referanser til arbeidsboken i kategorien Snarvei.

Åpne en arbeidsbokmal eller regnearkmal automatisk når du starter Excel

Du kan lagre arbeidsbokinnstillinger som du ofte bruker, i en arbeidsbokmal og deretter automatisk åpne denne arbeidsbokmalen hver gang du starter Excel.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en arbeidsbokmal, kan du opprette en arbeidsbok som inneholder arkene, standardtekst (for eksempel topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen formatering som du vil bruke i nye arbeidsbøker som baseres på en arbeidsbokmal.

  • Hvis du vil bruke en regnearkmal, lager du en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket inkluderer du formatering, stiler, tekst og annen informasjon som du vil skal vises i alle nye regneark som baseres på regnearkmalen.

   Innstillinger som kan lagres i en arbeidsbok- eller regnearkmal

   • celle- og arkformater

   • sideformater og utskriftsområdeinnstillinger for hvert ark

   • cellestiler

   • antall ark og arktypen i en arbeidsbok

   • beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken – du kan skjule ark, rader og kolonner og hindre endringer i regnearkceller

   • tekst som du vil gjenta, som sideoverskrifter og rad- og kolonneetiketter

   • data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon

   • datavalideringsinnstillinger

   • Makroer, hyperkoblinger og ActiveX-kontroller i skjemaer.

   • alternativer for arbeidsbokberegninger og alternativer for vindusvisninger

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 3. Velg Mal i Filtype-boksen.

 4. Velg mappen der du vil lagre malen, i Lagre i-boksen.

  • Hvis du vil opprette en standard arbeidsbokmal eller standard regnearkmal, velger du XLStart-mappen eller den alternative oppstartsmappen.

   • I Windows Vista er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

    C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP er banen til XLStart-mappen vanligvis følgende:

   C:\Documents and Settings\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler

  • Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok eller arbeidsbokmal, må du kontrollere at Maler-mappen velges.

   • I Windows Vista er banen til Maler-mappen vanligvis følgende:

    C:\Users\ < brukernavn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • I Microsoft Windows XP er banen til Maler-mappen vanligvis følgende:

    C:\Documents and Settings\ < brukernavn > \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Gjør ett av følgende i Filnavn-boksen:

  • Hvis du vil opprette en standard arbeidsbokmal, skriver du Bok.

  • Hvis du vil opprette en standard regnearkmal, skriver du Ark.

  • Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal, skriver du inn navnet du vil bruke.

 6. Klikk Lagre.

 7. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lukk.

Hindre at automatiske makroer kjører når du starter Excel

Automatiske makroer (som Auto_åpne) som er registrert i arbeidsboken som åpnes når du starter Excel, kjører automatisk straks arbeidsboken åpnes.

 • Hvis du vil hindre at makroer kjører automatisk, holder du nede SKIFT mens du starter Excel.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om automatiske makroer, kan du se kjøre en makro.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×