Tilpasse hurtigtaster

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan tilpasse hurtigtaster ved å tilordne dem til en kommando, makro, skrift, stil eller et vanlig symbol. Du kan også fjerne hurtigtaster.

Bruke tastatur uten mus til å tilordne eller fjerne en hurtigtast

 1. Trykk om nødvendig ALT+F, T for å åpne dialogboksen Alternativer for Word, og trykk PIL NED for å velge Tilpass båndet.

 2. Trykk TAB flere ganger til Tilpass er valgt, og trykk deretter ENTER.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP i Kategorier-boksen for å velge kategorien med kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

 4. Trykk TAB for å flytte til Kommandoer-boksen.

 5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

  Hurtigtaster som er tilordnet denne kommandoen eller elementet vises i boksen Gjeldende taster (eller som er tilordnet ).

 6. Gjør ett av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.

  2. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  3. Se på Gjeldende taster (eller som er tilordnet ) til å kontrollere om kombinasjon av taster, allerede er tilordnet en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen er allerede tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig  Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+B, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+B på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+B hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  4. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  6. Trykk TAB flere ganger til Tilordne er valgt, og trykk deretter ENTER.

   Merknad  Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  2. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  3. Trykk på SKIFT + TAB gjentatte ganger til markøren er i boksen Gjeldende taster (eller som er tilordnet ).

  4. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge hurtigtasten du vil fjerne.

  5. Trykk TAB flere ganger til Fjern er valgt, og trykk deretter ENTER.

Bruk musen til å tilordne eller fjerne en hurtigtast

 1. Hvis det er nødvendig, klikker du kategorien fil, klikker du Alternativer og deretter kategorien Tilpass båndet.

 2. Klikk Tilpass i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster.

 3. Klikk det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, i boksen Lagre endringer i.

 4. Klikk kategorien som inneholder kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kategorier-boksen.

 5. Klikk navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kommandoer-boksen.

  Hurtigtaster som er tilordnet denne kommandoen eller elementet vises i boksen Gjeldende taster (eller som er tilordnet ).

 6. Gjør ett av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne, i boksen Trykk ny hurtigtast. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  2. Se på Gjeldende taster (eller som er tilordnet ) til å kontrollere om kombinasjon av taster, allerede er tilordnet en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen er allerede tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig  Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+B, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+B på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+B hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  3. Klikk Tilordne.

   Merknad  Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Velg hurtigtasten du vil fjerne, i boksen Gjeldende taster (eller som er tilordnet ).

  2. Klikk Fjern.

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Word 2016, Word 2013, Word 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk