Tilpasse hurtigtaster

Du kan tilpasse hurtigtaster ved å tilordne dem til en kommando, makro, skrift, stil eller et vanlig symbol. Du kan også fjerne hurtigtaster.

Bruke tastaturet uten en mus for å tilordne eller fjerne en hurtigtast

 1. Trykk om nødvendig ALT+F, T for å åpne dialogboksen Alternativer for Word, og trykk PIL NED for å velge Tilpass båndet.

 2. Trykk TAB flere ganger til Tilpass er valgt, og trykk deretter ENTER.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP i Kategorier-boksen for å velge kategorien med kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

 4. Trykk TAB for å flytte til Kommandoer-boksen.

 5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller dette elementet, vises i boksen Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet).

 6. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.

  2. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  3. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig: Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+F hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  4. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  6. Trykk TAB flere ganger til Tilordne er valgt, og trykk deretter ENTER.

   Merknad: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  2. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  3. Trykk SKIFT+TAB-tastene flere ganger til markøren er i boksen Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet).

  4. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge hurtigtasten du vil fjerne.

  5. Trykk TAB flere ganger til Fjern er valgt, og trykk deretter ENTER.

Bruke en mus til å tilordne eller fjerne en hurtigtast

 1. Klikk om nødvendig Fil-fanen, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet-fanen.

 2. Klikk Tilpass i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster.

 3. Klikk det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, i boksen Lagre endringer i.

 4. Klikk kategorien som inneholder kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kategorier-boksen.

 5. Klikk navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kommandoer-boksen.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller andre elementer, vises i boksen Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet).

 6. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne, i boksen Trykk ny hurtigtast. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  2. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig: Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+F hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  3. Klikk Tilordne.

   Merknad: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. I boksen Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) klikker du hurtigtasten du vil fjerne.

  2. Klikk Fjern.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×