Tilpasse hurtigtaster

Du kan tilpasse hurtigtaster ved å tilordne dem til en kommando, makro, skrift, stil eller et ofte brukt symbol. Du kan også fjerne hurtigtaster. Du kan tilordne eller fjerne hurtigtaster ved å bare bruke tastaturet, eller ved hjelp av musen.

Tilordne eller fjerne en hurtigtast bare ved hjelp av tastaturet

 1. Trykk ALT+F, R for å åpne dialogboksen Alternativer for Word.

 2. Trykk PIL NED for å velge Tilpass båndet.

 3. Trykk på TAB flere ganger til Tilpass er valgt nederst i dialogboksen, og trykk deretter på ENTER.

  Tilpass-knappen i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster

 4. Trykk PIL NED eller PIL OPP i Kategorier-boksen for å velge kategorien med kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

 5. Trykk TAB for å flytte til Kommandoer-boksen.

 6. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller dette elementet, vises i boksen Gjeldende taster, eller under boksen med etiketten Denne tasten er tilordnet).

 7. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.

  2. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  3. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Opprette en ny hurtigtast i Tilpass tastatur-dialogboksen

   Viktig!: Når du tilordner en tastekombinasjon til noe annet, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det den opprinnelig ble brukt til. Hvis du for eksempel trykker på CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F til en annen kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker på CTRL+F. For å få til det må du gjenopprette hurtigtastene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke på Tilbakestill alt nederst i dialogboksen Tilpass tastaturet.

  4. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  6. Trykk TAB flere ganger til Tilordne er valgt, og trykk deretter ENTER.

   Obs!: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  2. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  3. Trykk SKIFT+TAB flere ganger til markøren er i boksen Gjeldende taster.

  4. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge hurtigtasten du vil fjerne.

  5. Trykk TAB flere ganger til Fjern er valgt, og trykk deretter ENTER.

 1. Trykk på ALT+F, R for å åpne dialogboksen Alternativer for Word.

 2. Trykk på PIL NED for å velge Tilpass.

 3. Trykk på TAB flere ganger til Tilpass er valgt nederst i dialogboksen, og trykk deretter på ENTER.

  Tilpass-knappen i Word-alternativer – Tilpass-ruten

 4. Trykk PIL NED eller PIL OPP i Kategorier-boksen for å velge kategorien med kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

 5. Trykk TAB for å flytte til Kommandoer-boksen.

 6. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne en hurtigtast til eller fjerne en hurtigtast for.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller dette elementet, vises i boksen Gjeldende taster, eller under boksen med etiketten Denne tasten er tilordnet).

 7. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.

  2. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  3. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Opprette en ny hurtigtast i Tilpass tastatur-dialogboksen

   Viktig!: Når du tilordner en tastekombinasjon til noe annet, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det den opprinnelig ble brukt til. Hvis du for eksempel trykker på CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F til en annen kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker på CTRL+F. For å få til det må du gjenopprette hurtigtastene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke på Tilbakestill alt nederst i dialogboksen Tilpass tastaturet.

  4. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  6. Trykk TAB flere ganger til Tilordne er valgt, og trykk deretter ENTER.

   Obs!: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

  2. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

  3. Trykk SKIFT+TAB flere ganger til markøren er i boksen Gjeldende taster.

  4. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge hurtigtasten du vil fjerne.

  5. Trykk TAB flere ganger til Fjern er valgt, og trykk deretter ENTER.

Bruke en mus til å tilordne eller fjerne en hurtigtast

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

 2. Klikk på Tilpass nederst i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster.

  Tilpass-knappen i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster

 3. Klikk det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, i boksen Lagre endringer i.

 4. Klikk kategorien som inneholder kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kategorier-boksen.

 5. Klikk navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kommandoer-boksen.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller et annet element, vises i Gjeldende taster-boksen, eller under boksen med etiketten Denne tasten er tilordnet).

 6. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne, i boksen Trykk ny hurtigtast. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  2. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Opprette en ny hurtigtast i Tilpass tastatur-dialogboksen

   Viktig!: Når du tilordner en tastekombinasjon til noe annet, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det den opprinnelig ble brukt til. Hvis du for eksempel trykker på CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F til en annen kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker på CTRL+F. For å få til det må du gjenopprette hurtigtastene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke på Tilbakestill alt nederst i dialogboksen Tilpass tastaturet.

  3. Klikk Tilordne.

   Obs!: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Klikk hurtigtasten du vil fjerne, i boksen Gjeldende taster.

  2. Klikk Fjern.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen > Word-alternativer > Tilpass.

 2. Klikk på Tilpass nederst i ruten Tilpass båndet og hurtigtaster.

  Tilpass-knappen i Word-alternativer – Tilpass-ruten

 3. Klikk det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, i boksen Lagre endringer i.

 4. Klikk kategorien som inneholder kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kategorier-boksen.

 5. Klikk navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kommandoer-boksen.

  Hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet denne kommandoen eller et annet element, vises i Gjeldende taster-boksen, eller under boksen med etiketten Denne tasten er tilordnet).

 6. Gjør noe av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne, i boksen Trykk ny hurtigtast. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  2. Se under Gjeldende taster (eller Denne tasten er tilordnet) for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Opprette en ny hurtigtast i Tilpass tastatur-dialogboksen

   Viktig!: Når du tilordner en tastekombinasjon til noe annet, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det den opprinnelig ble brukt til. Hvis du for eksempel trykker på CTRL+F, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+F til en annen kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker på CTRL+F. For å få til det må du gjenopprette hurtigtastene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke på Tilbakestill alt nederst i dialogboksen Tilpass tastaturet.

  3. Klikk Tilordne.

   Obs!: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Klikk hurtigtasten du vil fjerne, i boksen Gjeldende taster.

  2. Klikk Fjern.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×